Αποτέλεσμα αναζήτησης: 31

Lars ADAKTUSSON
 • Lars ADAKTUSSON
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Σουηδία Kristdemokraterna
 
Asim ADEMOV
 • Asim ADEMOV
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Βουλγαρία Citizens for European Development of Bulgaria
 
Isabella ADINOLFI
 • Isabella ADINOLFI
 • Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας
 • Ιταλία Movimento 5 Stelle
 
Marco AFFRONTE
 • Marco AFFRONTE
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Ιταλία Independent
 
Laura AGEA
 • Laura AGEA
 • Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας
 • Ιταλία Movimento 5 Stelle
 
John Stuart AGNEW
 • John Stuart AGNEW
 • Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας
 • Ηνωμένο Βασίλειο United Kingdom Independence Party
 
Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA
 • Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ισπανία Partido Socialista Obrero Español
 
Daniela AIUTO
 • Daniela AIUTO
 • Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας
 • Ιταλία Movimento 5 Stelle
 
Tim AKER
 • Tim AKER
 • Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας
 • Ηνωμένο Βασίλειο United Kingdom Independence Party
 
Marina ALBIOL GUZMÁN
 • Marina ALBIOL GUZMÁN
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ισπανία Izquierda Unida
 
Nedzhmi ALI
 • Nedzhmi ALI
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Βουλγαρία Movement for Rights and Freedoms
 
Michèle ALLIOT-MARIE
 • Michèle ALLIOT-MARIE
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Γαλλία Les Républicains
 
Lucy ANDERSON
 • Lucy ANDERSON
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ηνωμένο Βασίλειο Labour Party
 
Martina ANDERSON
 • Martina ANDERSON
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ηνωμένο Βασίλειο Sinn Fein
 
Max ANDERSSON
 • Max ANDERSSON
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Σουηδία Miljöpartiet de gröna
 
Eric ANDRIEU
 • Eric ANDRIEU
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Γαλλία Parti socialiste
 
Laima Liucija ANDRIKIENĖ
 • Laima Liucija ANDRIKIENĖ
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Λιθουανία Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai
 
Νίκος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
 • Νίκος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ελλάδα Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα - Ελιά
 
Gerolf ANNEMANS
 • Gerolf ANNEMANS
 • Ομάδα «Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας»
 • Βέλγιο Vlaams Belang
 
Maria ARENA
 • Maria ARENA
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Βέλγιο Parti Socialiste
 
Pascal ARIMONT
 • Pascal ARIMONT
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Βέλγιο Christlich Soziale Partei
 
Marie-Christine ARNAUTU
 • Marie-Christine ARNAUTU
 • Ομάδα «Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας»
 • Γαλλία Rassemblement national
 
Jonathan ARNOTT
 • Jonathan ARNOTT
 • Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας
 • Ηνωμένο Βασίλειο United Kingdom Independence Party
 
Jean ARTHUIS
 • Jean ARTHUIS
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Γαλλία Union des Démocrates et Indépendants
 
Richard ASHWORTH
 • Richard ASHWORTH
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ηνωμένο Βασίλειο Conservative Party
 
Francisco ASSIS
 • Francisco ASSIS
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Πορτογαλία Partido Socialista
 
Janice ATKINSON
 • Janice ATKINSON
 • Ομάδα «Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας»
 • Ηνωμένο Βασίλειο -
 
Margrete AUKEN
 • Margrete AUKEN
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Δανία Socialistisk Folkeparti
 
Petras AUŠTREVIČIUS
 • Petras AUŠTREVIČIUS
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Λιθουανία Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
 
Inés AYALA SENDER
 • Inés AYALA SENDER
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ισπανία Partido Socialista Obrero Español
 
Pilar AYUSO
 • Pilar AYUSO
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ισπανία Partido Popular