Αποτέλεσμα αναζήτησης: 6

Pablo IGLESIAS
 • Pablo IGLESIAS
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ισπανία PODEMOS
 
Sophia in 't VELD
 • Sophia in 't VELD
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Κάτω Χώρες Democraten 66
 
Iliana IOTOVA
 • Iliana IOTOVA
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Βουλγαρία Bulgarian Socialist Party
 
Carlos ITURGAIZ
 • Carlos ITURGAIZ
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ισπανία Partido Popular
 
Cătălin Sorin IVAN
 • Cătălin Sorin IVAN
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ρουμανία Partidul Social Democrat
 
Robert Jarosław IWASZKIEWICZ
 • Robert Jarosław IWASZKIEWICZ
 • Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας
 • Πολωνία Kongres Nowej Prawicy