Αποτέλεσμα αναζήτησης: 4

Sophia in 't VELD
  • Sophia in 't VELD
  • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
  • Κάτω Χώρες Democraten 66
 
Carlos ITURGAIZ
  • Carlos ITURGAIZ
  • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
  • Ισπανία Partido Popular
 
Cătălin Sorin IVAN
  • Cătălin Sorin IVAN
  • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • Ρουμανία Partidul Social Democrat
 
Robert Jarosław IWASZKIEWICZ