Αποτέλεσμα αναζήτησης: 11

Salvatore IACOLINO
 • Salvatore IACOLINO
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ιταλία Forza Italia
 
Anna IBRISAGIC
 • Anna IBRISAGIC
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Σουηδία Moderata Samlingspartiet
 
Stanimir ILCHEV
 • Stanimir ILCHEV
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Βουλγαρία National Movement for Stability and Progress
 
Juozas IMBRASAS
 • Juozas IMBRASAS
 • Ευρώπη ελευθερίας και δημοκρατίας
 • Λιθουανία Partija Tvarka ir teisingumas
 
Sophia in 't VELD
 • Sophia in 't VELD
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Κάτω Χώρες Democraten 66
 
Iliana Malinova IOTOVA
 • Iliana Malinova IOTOVA
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Βουλγαρία Coalition for Bulgaria
 
Vincenzo IOVINE
 • Vincenzo IOVINE
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ιταλία Partito Democratico
 
Iñaki IRAZABALBEITIA FERNÁNDEZ
 
María IRIGOYEN PÉREZ
 • María IRIGOYEN PÉREZ
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ισπανία Partido Socialista Obrero Español
 
Carlos José ITURGAIZ ANGULO
 • Carlos José ITURGAIZ ANGULO
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ισπανία Partido Popular
 
Cătălin Sorin IVAN
 • Cătălin Sorin IVAN
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ρουμανία Partidul Social Democrat