Διατρέχω το ημικύκλιο

Κατανομή των βουλευτών ανά πολιτική ομάδα