Αποτέλεσμα αναζήτησης: 102

Anders SELLSTRÖM
 • Anders SELLSTRÖM
 • 3 Οκτώβριος 2018
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Σουηδία Kristdemokraterna
 
Stefan GEHROLD
 • Stefan GEHROLD
 • 20 Σεπτέμβριος 2018
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Γερμανία Christlich Demokratische Union Deutschlands
 
Igor GRÄZIN
 • Igor GRÄZIN
 • 5 Σεπτέμβριος 2018
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Εσθονία Eesti Reformierakond
 
Christophe HANSEN
 • Christophe HANSEN
 • 2 Σεπτέμβριος 2018
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Λουξεμβούργο Parti chrétien social luxembourgeois
 
Innocenzo LEONTINI
 • Innocenzo LEONTINI
 • 20 Αύγουστος 2018
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ιταλία Forza Italia
 
Romeo FRANZ
 • Romeo FRANZ
 • 3 Ιούλιος 2018
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Γερμανία Bündnis 90/Die Grünen
 
Tilly METZ
 • Tilly METZ
 • 20 Ιούνιος 2018
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Λουξεμβούργο Déi Gréng - Les Verts
 
Mirja VEHKAPERÄ
 • Mirja VEHKAPERÄ
 • 12 Ιούνιος 2018
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Φινλανδία Suomen Keskusta
 
Karine GLOANEC MAURIN
 • Karine GLOANEC MAURIN
 • 11 Ιούνιος 2018
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Γαλλία Parti socialiste
 
Giuseppe FERRANDINO
 • Giuseppe FERRANDINO
 • 17 Απρίλιος 2018
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ιταλία Partito Democratico
 
Danilo Oscar LANCINI
 • Danilo Oscar LANCINI
 • 17 Απρίλιος 2018
 • Ομάδα «Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας»
 • Ιταλία Lega Nord
 
Giancarlo SCOTTÀ
 • Giancarlo SCOTTÀ
 • 17 Απρίλιος 2018
 • Ομάδα «Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας»
 • Ιταλία Lega Nord
 
Aleksander GABELIC
 • Aleksander GABELIC
 • 4 Απρίλιος 2018
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Σουηδία Arbetarepartiet- Socialdemokraterna
 
Dobromir SOŚNIERZ
 • Dobromir SOŚNIERZ
 • 22 Μάρτιος 2018
 • Μη Εγγεγραμμένοι
 • Πολωνία Wolność
 
Miroslavs MITROFANOVS
 • Miroslavs MITROFANOVS
 • 5 Μάρτιος 2018
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Λετονία Latvijas Krievu savienība
 
Elsi KATAINEN
 • Elsi KATAINEN
 • 1 Μάρτιος 2018
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Φινλανδία Suomen Keskusta
 
Ana MIRANDA
 • Ana MIRANDA
 • 28 Φεβρουάριος 2018
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Ισπανία Bloque Nacionalista Galego
 
Jacques COLOMBIER
 • Jacques COLOMBIER
 • 2 Φεβρουάριος 2018
 • Ομάδα «Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας»
 • Γαλλία Rassemblement national
 
Maria Gabriela ZOANĂ
 • Maria Gabriela ZOANĂ
 • 30 Ιανουάριος 2018
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ρουμανία Partidul Social Democrat
 
Michael DETJEN
 • Michael DETJEN
 • 1 Ιανουάριος 2018
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Γερμανία Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 
Geoffroy DIDIER
 • Geoffroy DIDIER
 • 1 Δεκέμβριος 2017
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Γαλλία Les Républicains
 
Lukas MANDL
 • Lukas MANDL
 • 30 Νοέμβριος 2017
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Αυστρία Österreichische Volkspartei
 
Caroline NAGTEGAAL
 • Caroline NAGTEGAAL
 • 14 Νοέμβριος 2017
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Κάτω Χώρες Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
 
Thomas WAITZ
 • Thomas WAITZ
 • 10 Νοέμβριος 2017
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Αυστρία Die Grünen - Die Grüne Alternative
 
Nadja HIRSCH
 • Nadja HIRSCH
 • 8 Νοέμβριος 2017
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Γερμανία Freie Demokratische Partei
 
Jörg MEUTHEN
 • Jörg MEUTHEN
 • 8 Νοέμβριος 2017
 • Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας
 • Γερμανία Alternative für Deutschland
 
Martin SCHIRDEWAN
 • Martin SCHIRDEWAN
 • 8 Νοέμβριος 2017
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Γερμανία DIE LINKE.
 
Wolf KLINZ
 • Wolf KLINZ
 • 6 Νοέμβριος 2017
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Γερμανία Freie Demokratische Partei
 
Ivari PADAR
 • Ivari PADAR
 • 6 Νοέμβριος 2017
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Εσθονία Sotsiaaldemokraatlik Erakond
 
Rory PALMER
 • Rory PALMER
 • 3 Οκτώβριος 2017
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ηνωμένο Βασίλειο Labour Party
 
Lívia JÁRÓKA
 • Lívia JÁRÓKA
 • 15 Σεπτέμβριος 2017
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ουγγαρία Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt
 
Asim ADEMOV
 • Asim ADEMOV
 • 14 Σεπτέμβριος 2017
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Βουλγαρία Citizens for European Development of Bulgaria
 
Răzvan POPA
 • Răzvan POPA
 • 13 Σεπτέμβριος 2017
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ρουμανία Partidul Social Democrat
 
Baroness Nosheena MOBARIK
 • Baroness Nosheena MOBARIK
 • 8 Σεπτέμβριος 2017
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Ηνωμένο Βασίλειο Conservative Party
 
Jiří PAYNE
 • Jiří PAYNE
 • 5 Σεπτέμβριος 2017
 • Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας
 • Τσεχική Δημοκρατία Strana svobodných občanů
 
Jonathan BULLOCK
 • Jonathan BULLOCK
 • 1 Αύγουστος 2017
 • Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας
 • Ηνωμένο Βασίλειο United Kingdom Independence Party
 
Dennis RADTKE
 • Dennis RADTKE
 • 24 Ιούλιος 2017
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Γερμανία Christlich Demokratische Union Deutschlands
 
France JAMET
 • France JAMET
 • 21 Ιούλιος 2017
 • Ομάδα «Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας»
 • Γαλλία Rassemblement national
 
John HOWARTH
 • John HOWARTH
 • 30 Ιούνιος 2017
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ηνωμένο Βασίλειο Labour Party
 
Wajid KHAN
 • Wajid KHAN
 • 29 Ιούνιος 2017
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ηνωμένο Βασίλειο Labour Party
 
Rupert MATTHEWS
 • Rupert MATTHEWS
 • 29 Ιούνιος 2017
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Ηνωμένο Βασίλειο Conservative Party
 
John FLACK
 • John FLACK
 • 28 Ιούνιος 2017
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Ηνωμένο Βασίλειο Conservative Party
 
Francis ZAMMIT DIMECH
 • Francis ZAMMIT DIMECH
 • 24 Ιούνιος 2017
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Μάλτα Partit Nazzjonalista
 
Christelle LECHEVALIER
 • Christelle LECHEVALIER
 • 19 Ιούνιος 2017
 • Ομάδα «Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας»
 • Γαλλία Rassemblement national
 
Marie-Pierre VIEU
 • Marie-Pierre VIEU
 • 19 Ιούνιος 2017
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Γαλλία Front de Gauche
 
André ELISSEN
 • André ELISSEN
 • 13 Ιούνιος 2017
 • Ομάδα «Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας»
 • Κάτω Χώρες Partij voor de Vrijheid
 
Thierry CORNILLET
 • Thierry CORNILLET
 • 18 Μάϊος 2017
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Γαλλία Mouvement Radical
 
Patricia LALONDE
 • Patricia LALONDE
 • 18 Μάϊος 2017
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Γαλλία Union des Démocrates et Indépendants
 
Arndt KOHN
 • Arndt KOHN
 • 24 Φεβρουάριος 2017
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Γερμανία Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 
Peter KOUROUMBASHEV
 • Peter KOUROUMBASHEV
 • 17 Ιανουάριος 2017
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Βουλγαρία -
 
José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA
 • José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA
 • 3 Ιανουάριος 2017
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ισπανία Partido Popular
 
Jordi SOLÉ
 • Jordi SOLÉ
 • 3 Ιανουάριος 2017
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Ισπανία Esquerra Republicana de Catalunya
 
John PROCTER
 • John PROCTER
 • 17 Νοέμβριος 2016
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Ηνωμένο Βασίλειο Conservative Party
 
Alex MAYER
 • Alex MAYER
 • 15 Νοέμβριος 2016
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ηνωμένο Βασίλειο Labour Party
 
Tiemo WÖLKEN
 • Tiemo WÖLKEN
 • 14 Νοέμβριος 2016
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Γερμανία Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 
Ivica TOLIĆ
 • Ivica TOLIĆ
 • 24 Οκτώβριος 2016
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Κροατία Hrvatska demokratska zajednica
 
Željana ZOVKO
 • Željana ZOVKO
 • 24 Οκτώβριος 2016
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Κροατία Hrvatska demokratska zajednica
 
Florent MARCELLESI
 • Florent MARCELLESI
 • 11 Οκτώβριος 2016
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Ισπανία EQUO
 
Angelo CIOCCA
 • Angelo CIOCCA
 • 7 Ιούλιος 2016
 • Ομάδα «Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας»
 • Ιταλία Lega Nord
 
Manuel dos SANTOS
 • Manuel dos SANTOS
 • 28 Ιούνιος 2016
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Πορτογαλία Partido Socialista
 
Urszula KRUPA
 • Urszula KRUPA
 • 24 Ιούνιος 2016
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Πολωνία Independent
 
Jakop DALUNDE
 • Jakop DALUNDE
 • 7 Ιούνιος 2016
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Σουηδία Miljöpartiet de gröna
 
Laima Liucija ANDRIKIENĖ
 • Laima Liucija ANDRIKIENĖ
 • 30 Μάϊος 2016
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Λιθουανία Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai
 
Lieve WIERINCK
 • Lieve WIERINCK
 • 4 Μάϊος 2016
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Βέλγιο Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 
Morten LØKKEGAARD
 • Morten LØKKEGAARD
 • 3 Μάρτιος 2016
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Δανία Venstre, Danmarks Liberale Parti
 
Jaromír KOHLÍČEK
 • Jaromír KOHLÍČEK
 • 4 Φεβρουάριος 2016
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Τσεχική Δημοκρατία Komunistická strana Čech a Moravy
 
Carolina PUNSET
 • Carolina PUNSET
 • 3 Φεβρουάριος 2016
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Ισπανία Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía
 
João PIMENTA LOPES
 • João PIMENTA LOPES
 • 31 Ιανουάριος 2016
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Πορτογαλία Partido Comunista Português
 
Czesław HOC
 • Czesław HOC
 • 27 Νοέμβριος 2015
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Πολωνία Prawo i Sprawiedliwość
 
Sławomir KŁOSOWSKI
 • Sławomir KŁOSOWSKI
 • 27 Νοέμβριος 2015
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Πολωνία Prawo i Sprawiedliwość
 
Xabier BENITO ZILUAGA
 • Xabier BENITO ZILUAGA
 • 25 Νοέμβριος 2015
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ισπανία PODEMOS
 
María Teresa GIMÉNEZ BARBAT
 • María Teresa GIMÉNEZ BARBAT
 • 25 Νοέμβριος 2015
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Ισπανία -
 
Jasenko SELIMOVIC
 • Jasenko SELIMOVIC
 • 30 Σεπτέμβριος 2015
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Σουηδία Liberalerna
 
Auke ZIJLSTRA
 • Auke ZIJLSTRA
 • 1 Σεπτέμβριος 2015
 • Ομάδα «Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας»
 • Κάτω Χώρες Partij voor de Vrijheid
 
Νικόλαος ΧΟΥΝΤΗΣ
 • Νικόλαος ΧΟΥΝΤΗΣ
 • 20 Ιούλιος 2015
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ελλάδα Λαϊκή Ενότητα
 
Stefano MAULLU
 • Stefano MAULLU
 • 13 Ιούλιος 2015
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ιταλία Forza Italia
 
Karoline GRASWANDER-HAINZ
 • Karoline GRASWANDER-HAINZ
 • 9 Ιούλιος 2015
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Αυστρία Sozialdemokratische Partei Österreichs
 
Edward CZESAK
 • Edward CZESAK
 • 11 Ιούνιος 2015
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Πολωνία Prawo i Sprawiedliwość
 
Pirkko RUOHONEN-LERNER
 • Pirkko RUOHONEN-LERNER
 • 27 Απρίλιος 2015
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Φινλανδία Perussuomalaiset
 
Estefanía TORRES MARTÍNEZ
 • Estefanía TORRES MARTÍNEZ
 • 25 Μάρτιος 2015
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ισπανία PODEMOS
 
Miguel URBÁN CRESPO
 • Miguel URBÁN CRESPO
 • 5 Μάρτιος 2015
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ισπανία PODEMOS
 
Mihai ŢURCANU
 • Mihai ŢURCANU
 • 2 Μάρτιος 2015
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ρουμανία Partidul Naţional Liberal
 
Damiano ZOFFOLI
 • Damiano ZOFFOLI
 • 18 Φεβρουάριος 2015
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ιταλία Partito Democratico
 
Στέλιος ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ
 • Στέλιος ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ
 • 27 Ιανουάριος 2015
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ελλάδα Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
 
Daniel DALTON
 • Daniel DALTON
 • 8 Ιανουάριος 2015
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Ηνωμένο Βασίλειο Conservative Party
 
Anneleen VAN BOSSUYT
 • Anneleen VAN BOSSUYT
 • 8 Ιανουάριος 2015
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Βέλγιο Nieuw-Vlaamse Alliantie
 
Hilde VAUTMANS
 • Hilde VAUTMANS
 • 1 Ιανουάριος 2015
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Βέλγιο Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 
Andrey NOVAKOV
 • Andrey NOVAKOV
 • 24 Νοέμβριος 2014
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Βουλγαρία Citizens for European Development of Bulgaria
 
Enrique CALVET CHAMBON
 • Enrique CALVET CHAMBON
 • 20 Νοέμβριος 2014
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Ισπανία Independiente
 
Carlos ITURGAIZ
 • Carlos ITURGAIZ
 • 6 Νοέμβριος 2014
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ισπανία Partido Popular
 
Tom VANDENKENDELAERE
 • Tom VANDENKENDELAERE
 • 6 Νοέμβριος 2014
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Βέλγιο Christen-Democratisch & Vlaams
 
Λευτέρης ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
 • Λευτέρης ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
 • 3 Νοέμβριος 2014
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Κύπρος Δημοκρατικός Συναγερμός
 
Urmas PAET
 • Urmas PAET
 • 3 Νοέμβριος 2014
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Εσθονία Eesti Reformierakond
 
Emilian PAVEL
 • Emilian PAVEL
 • 1 Νοέμβριος 2014
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ρουμανία Partidul Social Democrat
 
Inese VAIDERE
 • Inese VAIDERE
 • 1 Νοέμβριος 2014
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Λετονία Partija "VIENOTĪBA"
 
Sander LOONES
 • Sander LOONES
 • 14 Οκτώβριος 2014
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Βέλγιο Nieuw-Vlaamse Alliantie
 
Linnéa ENGSTRÖM
 • Linnéa ENGSTRÖM
 • 8 Οκτώβριος 2014
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Σουηδία Miljöpartiet de gröna
 
Tania GONZÁLEZ PEÑAS
 • Tania GONZÁLEZ PEÑAS
 • 11 Σεπτέμβριος 2014
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ισπανία PODEMOS
 
Javier COUSO PERMUY
 • Javier COUSO PERMUY
 • 15 Ιούλιος 2014
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ισπανία Izquierda Unida
 
Giovanni MICCICHÈ
 • Giovanni MICCICHÈ
 • 19 Ιούλιος 2018
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ιταλία Forza Italia
 
Lorenzo FONTANA
 • Lorenzo FONTANA
 • 11 Ιούλιος 2014
 • Ομάδα «Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας»
 • Ιταλία Lega Nord
 
Hannu TAKKULA
 • Hannu TAKKULA
 • 27 Απρίλιος 2015
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Φινλανδία Suomen Keskusta