Αποτέλεσμα αναζήτησης: 89

Harlem DÉSIR
 • Harlem DÉSIR
 • 14 Ιούλιος 2009 - 8 Απρίλιος 2014
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Γαλλία Parti socialiste
 
Ivari PADAR
 • Ivari PADAR
 • 14 Ιούλιος 2009 - 6 Απρίλιος 2014
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Εσθονία Sotsiaaldemokraatlik Erakond
 
Klaus-Heiner LEHNE
 • Klaus-Heiner LEHNE
 • 14 Ιούλιος 2009 - 28 Φεβρουάριος 2014
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Γερμανία Christlich Demokratische Union Deutschlands
 
Francesca BARRACCIU
 • Francesca BARRACCIU
 • 17 Δεκέμβριος 2012 - 27 Φεβρουάριος 2014
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ιταλία Partito Democratico
 
Søren Bo SØNDERGAARD
 • Søren Bo SØNDERGAARD
 • 14 Ιούλιος 2009 - 4 Φεβρουάριος 2014
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Δανία Folkebevægelsen mod EU
 
Vladimír REMEK
 • Vladimír REMEK
 • 14 Ιούλιος 2009 - 15 Δεκέμβριος 2013
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Τσεχική Δημοκρατία Komunistická strana Čech a Moravy
 
Dan JØRGENSEN
 • Dan JØRGENSEN
 • 14 Ιούλιος 2009 - 11 Δεκέμβριος 2013
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Δανία Socialdemokratiet
 
Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA
 • Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA
 • 14 Ιούλιος 2009 - 2 Δεκέμβριος 2013
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Πολωνία Platforma Obywatelska
 
Rafał TRZASKOWSKI
 • Rafał TRZASKOWSKI
 • 14 Ιούλιος 2009 - 2 Δεκέμβριος 2013
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Πολωνία Platforma Obywatelska
 
Franziska Katharina BRANTNER
 • Franziska Katharina BRANTNER
 • 14 Ιούλιος 2009 - 21 Οκτώβριος 2013
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Γερμανία Bündnis 90/Die Grünen
 
Anja WEISGERBER
 • Anja WEISGERBER
 • 14 Ιούλιος 2009 - 21 Οκτώβριος 2013
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Γερμανία Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.
 
Ramona Nicole MĂNESCU
 • Ramona Nicole MĂNESCU
 • 14 Ιούλιος 2009 - 25 Αύγουστος 2013
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Ρουμανία Partidul Naţional Liberal
 
Lothar BISKY
 • Lothar BISKY
 • 14 Ιούλιος 2009 - 13 Αύγουστος 2013
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Γερμανία DIE LINKE.
 
Ana Maria MIRANDA PAZ
 • Ana Maria MIRANDA PAZ
 • 1 Ιανουάριος 2012 - 9 Ιούλιος 2013
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Ισπανία Bloque Nacionalista Galego
 
Cristian Silviu BUŞOI
 • Cristian Silviu BUŞOI
 • 14 Ιούλιος 2009 - 27 Ιούνιος 2013
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Ρουμανία Partidul Naţional Liberal
 
Kristian VIGENIN
 • Kristian VIGENIN
 • 14 Ιούλιος 2009 - 28 Μάϊος 2013
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Βουλγαρία Coalition for Bulgaria
 
Debora SERRACCHIANI
 • Debora SERRACCHIANI
 • 14 Ιούλιος 2009 - 6 Μάϊος 2013
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ιταλία Partito Democratico
 
Simon BUSUTTIL
 • Simon BUSUTTIL
 • 14 Ιούλιος 2009 - 5 Απρίλιος 2013
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Μάλτα Partit Nazzjonalista
 
Gabriele ALBERTINI
 • Gabriele ALBERTINI
 • 14 Ιούλιος 2009 - 14 Μάρτιος 2013
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ιταλία Il Popolo della Libertà
 
Mario MAURO
 • Mario MAURO
 • 14 Ιούλιος 2009 - 14 Μάρτιος 2013
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ιταλία Il Popolo della Libertà
 
Gianluca SUSTA
 • Gianluca SUSTA
 • 14 Ιούλιος 2009 - 14 Μάρτιος 2013
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ιταλία -
 
Louis GRECH
 • Louis GRECH
 • 14 Ιούλιος 2009 - 12 Μάρτιος 2013
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Μάλτα Partit Laburista
 
Edward SCICLUNA
 • Edward SCICLUNA
 • 14 Ιούλιος 2009 - 12 Μάρτιος 2013
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Μάλτα Partit Laburista
 
Ιωάννης ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ
 • Ιωάννης ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ
 • 14 Ιούλιος 2009 - 28 Φεβρουάριος 2013
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Κύπρος Δημοκρατικός Συναγερμός
 
Frieda BREPOELS
 • Frieda BREPOELS
 • 14 Ιούλιος 2009 - 30 Ιανουάριος 2013
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Βέλγιο Nieuw-Vlaamse Alliantie
 
Iliana IVANOVA
 • Iliana IVANOVA
 • 14 Ιούλιος 2009 - 31 Δεκέμβριος 2012
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Βουλγαρία Citizens for European Development of Bulgaria
 
George BECALI
 • George BECALI
 • 14 Ιούλιος 2009 - 18 Δεκέμβριος 2012
 • Μη Εγγεγραμμένοι
 • Ρουμανία Partidul România Mare
 
Rosario CROCETTA
 • Rosario CROCETTA
 • 14 Ιούλιος 2009 - 16 Δεκέμβριος 2012
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ιταλία Partito Democratico
 
Emil STOYANOV
 • Emil STOYANOV
 • 14 Ιούλιος 2009 - 15 Νοέμβριος 2012
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Βουλγαρία Citizens for European Development of Bulgaria
 
Viktor USPASKICH
 • Viktor USPASKICH
 • 14 Ιούλιος 2009 - 15 Νοέμβριος 2012
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Λιθουανία Darbo partija
 
Barry MADLENER
 • Barry MADLENER
 • 14 Ιούλιος 2009 - 19 Σεπτέμβριος 2012
 • Μη Εγγεγραμμένοι
 • Κάτω Χώρες Partij voor de Vrijheid
 
Κυριάκος ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ
 • Κυριάκος ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ
 • 14 Ιούλιος 2009 - 31 Αύγουστος 2012
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Κύπρος ΕΔΕΚ Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών
 
Jiří HAVEL
 • Jiří HAVEL
 • 14 Ιούλιος 2009 - 8 Ιούλιος 2012
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Τσεχική Δημοκρατία Česká strana sociálně demokratická
 
Carl HAGLUND
 • Carl HAGLUND
 • 14 Ιούλιος 2009 - 4 Ιούλιος 2012
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Φινλανδία Svenska folkpartiet
 
Damien ABAD
 • Damien ABAD
 • 14 Ιούλιος 2009 - 16 Ιούνιος 2012
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Γαλλία Nouveau Centre
 
Estelle GRELIER
 • Estelle GRELIER
 • 14 Ιούλιος 2009 - 16 Ιούνιος 2012
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Γαλλία Parti socialiste
 
Michel DANTIN
 • Michel DANTIN
 • 14 Ιούλιος 2009 - 15 Ιούνιος 2012
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Γαλλία Union pour un Mouvement Populaire
 
Kader ARIF
 • Kader ARIF
 • 14 Ιούλιος 2009 - 15 Μάϊος 2012
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Γαλλία Parti socialiste
 
Pascal CANFIN
 • Pascal CANFIN
 • 14 Ιούλιος 2009 - 15 Μάϊος 2012
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Γαλλία Europe Écologie
 
Stéphane LE FOLL
 • Stéphane LE FOLL
 • 14 Ιούλιος 2009 - 15 Μάϊος 2012
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Γαλλία Parti socialiste
 
Vincent PEILLON
 • Vincent PEILLON
 • 14 Ιούλιος 2009 - 15 Μάϊος 2012
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Γαλλία Parti socialiste
 
János ÁDER
 • János ÁDER
 • 14 Ιούλιος 2009 - 9 Μάϊος 2012
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ουγγαρία Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt
 
Rovana PLUMB
 • Rovana PLUMB
 • 14 Ιούλιος 2009 - 6 Μάϊος 2012
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ρουμανία Partidul Social Democrat
 
Bairbre de BRÚN
 • Bairbre de BRÚN
 • 14 Ιούλιος 2009 - 2 Μάϊος 2012
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ηνωμένο Βασίλειο Sinn Féin
 
Miguel PORTAS
 • Miguel PORTAS
 • 14 Ιούλιος 2009 - 24 Απρίλιος 2012
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Πορτογαλία Bloco de Esquerda
 
Kurt LECHNER
 • Kurt LECHNER
 • 14 Ιούλιος 2009 - 16 Μάρτιος 2012
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Γερμανία Christlich Demokratische Union Deutschlands
 
Ville ITÄLÄ
 • Ville ITÄLÄ
 • 14 Ιούλιος 2009 - 29 Φεβρουάριος 2012
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Φινλανδία Kansallinen Kokoomus
 
Elizabeth LYNNE
 • Elizabeth LYNNE
 • 14 Ιούλιος 2009 - 3 Φεβρουάριος 2012
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Ηνωμένο Βασίλειο Liberal Democrats Party
 
Proinsias DE ROSSA
 • Proinsias DE ROSSA
 • 14 Ιούλιος 2009 - 1 Φεβρουάριος 2012
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ιρλανδία Labour Party
 
Μιχάλης ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ
 • Μιχάλης ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ
 • 14 Ιούλιος 2009 - 1 Φεβρουάριος 2012
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Ελλάδα Οικολόγοι Πράσινοι
 
Diana WALLIS
 • Diana WALLIS
 • 14 Ιούλιος 2009 - 31 Ιανουάριος 2012
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Ηνωμένο Βασίλειο Liberal Democrats Party
 
Ilda FIGUEIREDO
 • Ilda FIGUEIREDO
 • 14 Ιούλιος 2009 - 17 Ιανουάριος 2012
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Πορτογαλία Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV)
 
Elie HOARAU
 • Elie HOARAU
 • 14 Ιούλιος 2009 - 3 Ιανουάριος 2012
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Γαλλία Liste "Alliance des Outre-Mers"
 
Oriol JUNQUERAS VIES
 • Oriol JUNQUERAS VIES
 • 14 Ιούλιος 2009 - 31 Δεκέμβριος 2011
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Ισπανία Esquerra Republicana de Catalunya
 
Íñigo MÉNDEZ DE VIGO
 • Íñigo MÉNDEZ DE VIGO
 • 14 Ιούλιος 2009 - 22 Δεκέμβριος 2011
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ισπανία Partido Popular
 
José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL
 • José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL
 • 14 Ιούλιος 2009 - 20 Δεκέμβριος 2011
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ισπανία Partido Popular
 
Lena EK
 • Lena EK
 • 14 Ιούλιος 2009 - 28 Σεπτέμβριος 2011
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Σουηδία Centerpartiet
 
Dirk STERCKX
 • Dirk STERCKX
 • 14 Ιούλιος 2009 - 6 Σεπτέμβριος 2011
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Βέλγιο Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 
Daniël van der STOEP
 • Daniël van der STOEP
 • 14 Ιούλιος 2009 - 31 Αύγουστος 2011
 • Μη Εγγεγραμμένοι
 • Κάτω Χώρες Partij voor de Vrijheid
 
Eva-Britt SVENSSON
 • Eva-Britt SVENSSON
 • 14 Ιούλιος 2009 - 31 Αύγουστος 2011
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Σουηδία Vänsterpartiet
 
Luigi de MAGISTRIS
 • Luigi de MAGISTRIS
 • 14 Ιούλιος 2009 - 18 Ιούλιος 2011
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Ιταλία Italia dei Valori - Lista Di Pietro
 
Dominique BAUDIS
 • Dominique BAUDIS
 • 14 Ιούλιος 2009 - 22 Ιούνιος 2011
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Γαλλία Union pour un Mouvement Populaire
 
Heidi HAUTALA
 • Heidi HAUTALA
 • 14 Ιούλιος 2009 - 21 Ιούνιος 2011
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Φινλανδία Vihreä liitto
 
Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
 • Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
 • 14 Ιούλιος 2009 - 16 Ιούνιος 2011
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ελλάδα Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα
 
Giovanni COLLINO
 • Giovanni COLLINO
 • 14 Ιούλιος 2009 - 5 Ιούνιος 2011
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ιταλία Il Popolo della Libertà
 
Timo SOINI
 • Timo SOINI
 • 14 Ιούλιος 2009 - 25 Απρίλιος 2011
 • Ευρώπη ελευθερίας και δημοκρατίας
 • Φινλανδία Perussuomalaiset
 
Hella RANNER
 • Hella RANNER
 • 14 Ιούλιος 2009 - 31 Μάρτιος 2011
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Αυστρία Österreichische Volkspartei
 
Catherine SOULLIE
 • Catherine SOULLIE
 • 14 Ιούλιος 2009 - 23 Μάρτιος 2011
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Γαλλία Union pour un Mouvement Populaire
 
Ernst STRASSER
 • Ernst STRASSER
 • 14 Ιούλιος 2009 - 23 Μάρτιος 2011
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Αυστρία Österreichische Volkspartei
 
Zoran THALER
 • Zoran THALER
 • 14 Ιούλιος 2009 - 20 Μάρτιος 2011
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Σλοβενία Socialni demokrati
 
Joe HIGGINS
 • Joe HIGGINS
 • 14 Ιούλιος 2009 - 24 Φεβρουάριος 2011
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ιρλανδία Socialist Party
 
Alan KELLY
 • Alan KELLY
 • 14 Ιούλιος 2009 - 24 Φεβρουάριος 2011
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ιρλανδία Labour Party
 
Christophe BÉCHU
 • Christophe BÉCHU
 • 14 Ιούλιος 2009 - 31 Δεκέμβριος 2010
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Γαλλία Union pour un Mouvement Populaire
 
Pascale GRUNY
 • Pascale GRUNY
 • 14 Ιούλιος 2009 - 13 Δεκέμβριος 2010
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Γαλλία Union pour un Mouvement Populaire
 
Ramón JÁUREGUI ATONDO
 • Ramón JÁUREGUI ATONDO
 • 14 Ιούλιος 2009 - 20 Οκτώβριος 2010
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ισπανία Partido Socialista Obrero Español
 
Enikő GYŐRI
 • Enikő GYŐRI
 • 14 Ιούλιος 2009 - 31 Αύγουστος 2010
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ουγγαρία Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt
 
Magdalena ALVAREZ
 • Magdalena ALVAREZ
 • 14 Ιούλιος 2009 - 15 Ιούλιος 2010
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ισπανία Partido Socialista Obrero Español
 
Louis BONTES
 • Louis BONTES
 • 14 Ιούλιος 2009 - 16 Ιούνιος 2010
 • Μη Εγγεγραμμένοι
 • Κάτω Χώρες Partij voor de Vrijheid
 
Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT
 • Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT
 • 14 Ιούλιος 2009 - 16 Ιούνιος 2010
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Κάτω Χώρες Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
 
Caroline LUCAS
 • Caroline LUCAS
 • 14 Ιούλιος 2009 - 17 Μάϊος 2010
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Ηνωμένο Βασίλειο Green Party
 
Zoltán BALCZÓ
 • Zoltán BALCZÓ
 • 14 Ιούλιος 2009 - 13 Μάϊος 2010
 • Μη Εγγεγραμμένοι
 • Ουγγαρία Jobbik Magyarországért Mozgalom
 
Pál SCHMITT
 • Pál SCHMITT
 • 14 Ιούλιος 2009 - 13 Μάϊος 2010
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ουγγαρία Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt
 
Michel BARNIER
 • Michel BARNIER
 • 14 Ιούλιος 2009 - 9 Φεβρουάριος 2010
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Γαλλία Union pour un Mouvement Populaire
 
Janusz LEWANDOWSKI
 • Janusz LEWANDOWSKI
 • 14 Ιούλιος 2009 - 9 Φεβρουάριος 2010
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Πολωνία Platforma Obywatelska
 
Αθανάσιος ΠΑΦΙΛΗΣ
 • Αθανάσιος ΠΑΦΙΛΗΣ
 • 14 Ιούλιος 2009 - 13 Οκτώβριος 2009
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ελλάδα Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας
 
Αθανάσιος ΠΛΕΥΡΗΣ
 • Αθανάσιος ΠΛΕΥΡΗΣ
 • 14 Ιούλιος 2009 - 13 Οκτώβριος 2009
 • Ευρώπη ελευθερίας και δημοκρατίας
 • Ελλάδα Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός - Γ. Καρατζαφέρης
 
Γιώργος ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 • Γιώργος ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 • 14 Ιούλιος 2009 - 6 Οκτώβριος 2009
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ελλάδα Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα
 
Rumiana JELEVA
 • Rumiana JELEVA
 • 14 Ιούλιος 2009 - 26 Ιούλιος 2009
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Βουλγαρία Citizens for European Development of Bulgaria
 
Jean-Claude MARCOURT
 • Jean-Claude MARCOURT
 • 14 Ιούλιος 2009 - 15 Ιούλιος 2009
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Βέλγιο Parti Socialiste