Αποτέλεσμα αναζήτησης: 92

Lorenzo FONTANA
 • Lorenzo FONTANA
 • 11 Ιούλιος 2014 - 22 Μάρτιος 2018
 • Ομάδα «Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας»
 • Ιταλία Lega Nord
 
Gianni PITTELLA
 • Gianni PITTELLA
 • 1 Ιούλιος 2014 - 22 Μάρτιος 2018
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ιταλία Partito Democratico
 
Matteo SALVINI
 • Matteo SALVINI
 • 1 Ιούλιος 2014 - 22 Μάρτιος 2018
 • Ομάδα «Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας»
 • Ιταλία Lega Nord
 
Jens NILSSON
 • Jens NILSSON
 • 1 Ιούλιος 2014 - 12 Μάρτιος 2018
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Σουηδία Arbetarepartiet- Socialdemokraterna
 
Tatjana ŽDANOKA
 • Tatjana ŽDANOKA
 • 1 Ιούλιος 2014 - 4 Μάρτιος 2018
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Λετονία Latvijas Krievu savienība
 
Janusz KORWIN-MIKKE
 • Janusz KORWIN-MIKKE
 • 1 Ιούλιος 2014 - 1 Μάρτιος 2018
 • Μη Εγγεγραμμένοι
 • Πολωνία Wolność
 
Hannu TAKKULA
 • Hannu TAKKULA
 • 27 Απρίλιος 2015 - 28 Φεβρουάριος 2018
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Φινλανδία Suomen Keskusta
 
Josu JUARISTI ABAUNZ
 • Josu JUARISTI ABAUNZ
 • 1 Ιούλιος 2014 - 27 Φεβρουάριος 2018
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ισπανία EH BILDU
 
Edouard FERRAND
 • Edouard FERRAND
 • 1 Ιούλιος 2014 - 1 Φεβρουάριος 2018
 • Ομάδα «Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας»
 • Γαλλία Front national
 
Viorica DĂNCILĂ
 • Viorica DĂNCILĂ
 • 1 Ιούλιος 2014 - 28 Ιανουάριος 2018
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ρουμανία Partidul Social Democrat
 
Jutta STEINRUCK
 • Jutta STEINRUCK
 • 1 Ιούλιος 2014 - 31 Δεκέμβριος 2017
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Γερμανία Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 
Constance LE GRIP
 • Constance LE GRIP
 • 1 Ιούλιος 2014 - 30 Νοέμβριος 2017
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Γαλλία Les Républicains
 
Elisabeth KÖSTINGER
 • Elisabeth KÖSTINGER
 • 1 Ιούλιος 2014 - 8 Νοέμβριος 2017
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Αυστρία Österreichische Volkspartei
 
Ulrike LUNACEK
 • Ulrike LUNACEK
 • 1 Ιούλιος 2014 - 8 Νοέμβριος 2017
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Αυστρία Die Grünen - Die Grüne Alternative
 
Marju LAURISTIN
 • Marju LAURISTIN
 • 1 Ιούλιος 2014 - 5 Νοέμβριος 2017
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Εσθονία Sotsiaaldemokraatlik Erakond
 
Cora van NIEUWENHUIZEN
 • Cora van NIEUWENHUIZEN
 • 1 Ιούλιος 2014 - 25 Οκτώβριος 2017
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Κάτω Χώρες Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
 
Fabio DE MASI
 • Fabio DE MASI
 • 1 Ιούλιος 2014 - 23 Οκτώβριος 2017
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Γερμανία DIE LINKE.
 
Alexander Graf LAMBSDORFF
 • Alexander Graf LAMBSDORFF
 • 1 Ιούλιος 2014 - 23 Οκτώβριος 2017
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Γερμανία Freie Demokratische Partei
 
Beatrix von STORCH
 • Beatrix von STORCH
 • 1 Ιούλιος 2014 - 23 Οκτώβριος 2017
 • Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας
 • Γερμανία Alternative für Deutschland
 
Michael THEURER
 • Michael THEURER
 • 1 Ιούλιος 2014 - 23 Οκτώβριος 2017
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Γερμανία Freie Demokratische Partei
 
Dame Glenis WILLMOTT
 • Dame Glenis WILLMOTT
 • 1 Ιούλιος 2014 - 2 Οκτώβριος 2017
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ηνωμένο Βασίλειο Labour Party
 
Ildikó GÁLL-PELCZ
 • Ildikó GÁLL-PELCZ
 • 1 Ιούλιος 2014 - 31 Αύγουστος 2017
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ουγγαρία Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt
 
Petr MACH
 • Petr MACH
 • 1 Ιούλιος 2014 - 31 Αύγουστος 2017
 • Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας
 • Τσεχική Δημοκρατία Strana svobodných občanů
 
Roger HELMER
 • Roger HELMER
 • 1 Ιούλιος 2014 - 31 Ιούλιος 2017
 • Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας
 • Ηνωμένο Βασίλειο United Kingdom Independence Party
 
Louis ALIOT
 • Louis ALIOT
 • 1 Ιούλιος 2014 - 20 Ιούλιος 2017
 • Ομάδα «Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας»
 • Γαλλία Front national
 
Mariya GABRIEL
 • Mariya GABRIEL
 • 1 Ιούλιος 2014 - 6 Ιούλιος 2017
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Βουλγαρία Citizens for European Development of Bulgaria
 
Herbert REUL
 • Herbert REUL
 • 1 Ιούλιος 2014 - 6 Ιούλιος 2017
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Γερμανία Christlich Demokratische Union Deutschlands
 
Victor NEGRESCU
 • Victor NEGRESCU
 • 1 Ιούλιος 2014 - 29 Ιούνιος 2017
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ρουμανία Partidul Social Democrat
 
Therese COMODINI CACHIA
 • Therese COMODINI CACHIA
 • 1 Ιούλιος 2014 - 23 Ιούνιος 2017
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Μάλτα Partit Nazzjonalista
 
Ian DUNCAN
 • Ian DUNCAN
 • 1 Ιούλιος 2014 - 22 Ιούνιος 2017
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Ηνωμένο Βασίλειο Conservative Party
 
Marine LE PEN
 • Marine LE PEN
 • 1 Ιούλιος 2014 - 18 Ιούνιος 2017
 • Ομάδα «Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας»
 • Γαλλία Front national
 
Jean-Luc MÉLENCHON
 • Jean-Luc MÉLENCHON
 • 1 Ιούλιος 2014 - 18 Ιούνιος 2017
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Γαλλία Front de Gauche
 
Anneliese DODDS
 • Anneliese DODDS
 • 1 Ιούλιος 2014 - 8 Ιούνιος 2017
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ηνωμένο Βασίλειο Labour Party
 
Vicky FORD
 • Vicky FORD
 • 1 Ιούλιος 2014 - 8 Ιούνιος 2017
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Ηνωμένο Βασίλειο Conservative Party
 
Afzal KHAN
 • Afzal KHAN
 • 1 Ιούλιος 2014 - 8 Ιούνιος 2017
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ηνωμένο Βασίλειο Labour Party
 
Andrew LEWER
 • Andrew LEWER
 • 1 Ιούλιος 2014 - 8 Ιούνιος 2017
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Ηνωμένο Βασίλειο Conservative Party
 
Marielle de SARNEZ
 • Marielle de SARNEZ
 • 1 Ιούλιος 2014 - 17 Μάϊος 2017
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Γαλλία Mouvement Démocrate
 
Sylvie GOULARD
 • Sylvie GOULARD
 • 1 Ιούλιος 2014 - 17 Μάϊος 2017
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Γαλλία La République en marche
 
Vicky MAEIJER
 • Vicky MAEIJER
 • 1 Ιούλιος 2014 - 15 Μάρτιος 2017
 • Ομάδα «Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας»
 • Κάτω Χώρες Partij voor de Vrijheid
 
Martin SCHULZ
 • Martin SCHULZ
 • 1 Ιούλιος 2014 - 10 Φεβρουάριος 2017
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Γερμανία Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 
Iliana IOTOVA
 • Iliana IOTOVA
 • 1 Ιούλιος 2014 - 16 Ιανουάριος 2017
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Βουλγαρία Bulgarian Socialist Party
 
Ernest MARAGALL
 • Ernest MARAGALL
 • 1 Ιούλιος 2014 - 30 Δεκέμβριος 2016
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Ισπανία Nova Esquerra Catalana
 
Pablo ZALBA BIDEGAIN
 • Pablo ZALBA BIDEGAIN
 • 1 Ιούλιος 2014 - 17 Νοέμβριος 2016
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ισπανία Partido Popular
 
Richard HOWITT
 • Richard HOWITT
 • 1 Ιούλιος 2014 - 1 Νοέμβριος 2016
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ηνωμένο Βασίλειο Labour Party
 
Matthias GROOTE
 • Matthias GROOTE
 • 1 Ιούλιος 2014 - 31 Οκτώβριος 2016
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Γερμανία Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 
Andrej PLENKOVIĆ
 • Andrej PLENKOVIĆ
 • 1 Ιούλιος 2014 - 13 Οκτώβριος 2016
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Κροατία Hrvatska demokratska zajednica
 
Davor Ivo STIER
 • Davor Ivo STIER
 • 1 Ιούλιος 2014 - 13 Οκτώβριος 2016
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Κροατία Hrvatska demokratska zajednica
 
Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA
 • Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA
 • 1 Ιούλιος 2014 - 9 Οκτώβριος 2016
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Ισπανία COMPROMIS
 
Timothy KIRKHOPE
 • Timothy KIRKHOPE
 • 1 Ιούλιος 2014 - 5 Οκτώβριος 2016
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Ηνωμένο Βασίλειο Conservative Party
 
Elisa FERREIRA
 • Elisa FERREIRA
 • 1 Ιούλιος 2014 - 19 Ιούνιος 2016
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Πορτογαλία Partido Socialista
 
Gianluca BUONANNO
 • Gianluca BUONANNO
 • 1 Ιούλιος 2014 - 5 Ιούνιος 2016
 • Ομάδα «Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας»
 • Ιταλία Lega Nord
 
Peter ERIKSSON
 • Peter ERIKSSON
 • 1 Ιούλιος 2014 - 24 Μάϊος 2016
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Σουηδία Miljöpartiet de gröna
 
Gabrielius LANDSBERGIS
 • Gabrielius LANDSBERGIS
 • 1 Ιούλιος 2014 - 12 Μάϊος 2016
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Λιθουανία Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai
 
Janusz WOJCIECHOWSKI
 • Janusz WOJCIECHOWSKI
 • 1 Ιούλιος 2014 - 7 Μάϊος 2016
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Πολωνία Prawo i Sprawiedliwość
 
Philippe DE BACKER
 • Philippe DE BACKER
 • 1 Ιούλιος 2014 - 2 Μάϊος 2016
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Βέλγιο Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 
Ulla TØRNÆS
 • Ulla TØRNÆS
 • 1 Ιούλιος 2014 - 29 Φεβρουάριος 2016
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Δανία Venstre, Danmarks Liberale Parti
 
Inês Cristina ZUBER
 • Inês Cristina ZUBER
 • 1 Ιούλιος 2014 - 30 Ιανουάριος 2016
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Πορτογαλία Partido Comunista Português
 
Miloslav RANSDORF
 • Miloslav RANSDORF
 • 1 Ιούλιος 2014 - 22 Ιανουάριος 2016
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Τσεχική Δημοκρατία Komunistická strana Čech a Moravy
 
Juan Carlos GIRAUTA VIDAL
 • Juan Carlos GIRAUTA VIDAL
 • 1 Ιούλιος 2014 - 11 Ιανουάριος 2016
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Ισπανία Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía
 
Fernando MAURA BARANDIARÁN
 • Fernando MAURA BARANDIARÁN
 • 1 Ιούλιος 2014 - 24 Νοέμβριος 2015
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Ισπανία Delegación Ciudadanos Europeos
 
Marek Józef GRÓBARCZYK
 • Marek Józef GRÓBARCZYK
 • 1 Ιούλιος 2014 - 15 Νοέμβριος 2015
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Πολωνία Prawo i Sprawiedliwość
 
Dawid Bohdan JACKIEWICZ
 • Dawid Bohdan JACKIEWICZ
 • 1 Ιούλιος 2014 - 15 Νοέμβριος 2015
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Πολωνία Prawo i Sprawiedliwość
 
Pablo IGLESIAS
 • Pablo IGLESIAS
 • 1 Ιούλιος 2014 - 27 Οκτώβριος 2015
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ισπανία PODEMOS
 
Marit PAULSEN
 • Marit PAULSEN
 • 1 Ιούλιος 2014 - 29 Σεπτέμβριος 2015
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Σουηδία Liberalerna
 
Giovanni TOTI
 • Giovanni TOTI
 • 1 Ιούλιος 2014 - 9 Ιούλιος 2015
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ιταλία Forza Italia
 
Εμμανουήλ ΓΛΕΖΟΣ
 • Εμμανουήλ ΓΛΕΖΟΣ
 • 1 Ιούλιος 2014 - 8 Ιούλιος 2015
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ελλάδα Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
 
Jörg LEICHTFRIED
 • Jörg LEICHTFRIED
 • 1 Ιούλιος 2014 - 23 Ιούνιος 2015
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Αυστρία Sozialdemokratische Partei Österreichs
 
Andrzej DUDA
 • Andrzej DUDA
 • 1 Ιούλιος 2014 - 25 Μάϊος 2015
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Πολωνία Prawo i Sprawiedliwość
 
Hans JANSEN
 • Hans JANSEN
 • 1 Ιούλιος 2014 - 5 Μάϊος 2015
 • Μη Εγγεγραμμένοι
 • Κάτω Χώρες Partij voor de Vrijheid
 
Olli REHN
 • Olli REHN
 • 1 Ιούλιος 2014 - 26 Απρίλιος 2015
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Φινλανδία Suomen Keskusta
 
Sampo TERHO
 • Sampo TERHO
 • 1 Ιούλιος 2014 - 26 Απρίλιος 2015
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Φινλανδία Perussuomalaiset
 
Pablo ECHENIQUE
 • Pablo ECHENIQUE
 • 1 Ιούλιος 2014 - 14 Μάρτιος 2015
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ισπανία PODEMOS
 
Teresa RODRIGUEZ-RUBIO
 • Teresa RODRIGUEZ-RUBIO
 • 1 Ιούλιος 2014 - 4 Μάρτιος 2015
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ισπανία PODEMOS
 
Eduard-Raul HELLVIG
 • Eduard-Raul HELLVIG
 • 1 Ιούλιος 2014 - 1 Μάρτιος 2015
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ρουμανία Partidul Naţional Liberal
 
Alessandra MORETTI
 • Alessandra MORETTI
 • 1 Ιούλιος 2014 - 1 Φεβρουάριος 2015
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ιταλία Partito Democratico
 
Γεώργιος ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
 • Γεώργιος ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
 • 1 Ιούλιος 2014 - 26 Ιανουάριος 2015
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ελλάδα Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
 
Annemie NEYTS-UYTTEBROECK
 • Annemie NEYTS-UYTTEBROECK
 • 1 Ιούλιος 2014 - 31 Δεκέμβριος 2014
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Βέλγιο Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 
Philip BRADBOURN
 • Philip BRADBOURN
 • 1 Ιούλιος 2014 - 20 Δεκέμβριος 2014
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Ηνωμένο Βασίλειο Conservative Party
 
Louis IDE
 • Louis IDE
 • 1 Ιούλιος 2014 - 18 Δεκέμβριος 2014
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Βέλγιο Nieuw-Vlaamse Alliantie
 
Tomislav DONCHEV
 • Tomislav DONCHEV
 • 1 Ιούλιος 2014 - 6 Νοέμβριος 2014
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Βουλγαρία Citizens for European Development of Bulgaria
 
Andrus ANSIP
 • Andrus ANSIP
 • 1 Ιούλιος 2014 - 31 Οκτώβριος 2014
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Εσθονία Eesti Reformierakond
 
Miguel ARIAS CAÑETE
 • Miguel ARIAS CAÑETE
 • 1 Ιούλιος 2014 - 31 Οκτώβριος 2014
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ισπανία Partido Popular
 
Corina CREȚU
 • Corina CREȚU
 • 1 Ιούλιος 2014 - 31 Οκτώβριος 2014
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ρουμανία Partidul Social Democrat
 
Valdis DOMBROVSKIS
 • Valdis DOMBROVSKIS
 • 1 Ιούλιος 2014 - 31 Οκτώβριος 2014
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Λετονία Partija "VIENOTĪBA"
 
Χρήστος ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
 • Χρήστος ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
 • 1 Ιούλιος 2014 - 31 Οκτώβριος 2014
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Κύπρος Δημοκρατικός Συναγερμός
 
Marianne THYSSEN
 • Marianne THYSSEN
 • 1 Ιούλιος 2014 - 31 Οκτώβριος 2014
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Βέλγιο Christen-Democratisch & Vlaams
 
Francisco SOSA WAGNER
 • Francisco SOSA WAGNER
 • 1 Ιούλιος 2014 - 19 Οκτώβριος 2014
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Ισπανία Unión, Progreso y Democracia
 
Johan VAN OVERTVELDT
 • Johan VAN OVERTVELDT
 • 1 Ιούλιος 2014 - 10 Οκτώβριος 2014
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Βέλγιο Nieuw-Vlaamse Alliantie
 
Isabella LÖVIN
 • Isabella LÖVIN
 • 1 Ιούλιος 2014 - 2 Οκτώβριος 2014
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Σουηδία Miljöpartiet de gröna
 
Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO
 • Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO
 • 1 Ιούλιος 2014 - 31 Ιούλιος 2014
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ισπανία PODEMOS
 
Willy MEYER
 • Willy MEYER
 • 1 Ιούλιος 2014 - 9 Ιούλιος 2014
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ισπανία Izquierda Unida
 
Flavio TOSI
 • Flavio TOSI
 • 1 Ιούλιος 2014 - 8 Ιούλιος 2014
 • Μη Εγγεγραμμένοι
 • Ιταλία Lega Nord