Ildikó GÁLL-PELCZ

Speeches in plenary

969

Presentation of the programme of activities of the Estonian Presidency (debate)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(6)

Presentation of the programme of activities of the Estonian Presidency (debate) (2)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(6)

Welcome

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(7)

Welcome (2)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(7)

Preparation of the Commission Work Programme for 2018 (debate)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(11)

EU defence plan and the future of Europe (topical debate)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(12)

European standards for the 21st century (debate)

03-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-03(19)

HIV, TB and HCV epidemics in Europe on the rise (debate)

03-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-03(20)

Reports - as rapporteur

2

Reports - as shadow rapporteur

7

Opinions - as rapporteur

5

OPINION on the European Semester for economic policy coordination: implementation of 2015 priorities

IMCO
25-09-2015 IMCO_AD(2015)565061

OPINION on General budget of the European Union for the financial year 2016 - all sections

IMCO
03-09-2015 IMCO_AD(2015)554942

OPINION on the mandate for the trilogue on the 2016 draft budget

IMCO
04-06-2015 IMCO_AD(2015)554943

OPINION on the impact of developments in European defence markets on the security and defence capabilities in Europe

IMCO
24-04-2015 IMCO_AD(2015)549296

OPINION on the review of the economic governance framework: stocktaking and challenges

IMCO
18-03-2015 IMCO_AD(2015)546596

Opinions - as shadow rapporteur

7

OPINION on assessment of Horizon 2020 implementation in view of its interim evaluation and the Framework Programme 9 proposal

FEMM
03-05-2017 FEMM_AD(2017)599697

OPINION on the functioning of franchising in the retail sector

ECON
29-03-2017 ECON_AD(2017)595762

OPINION on a new forward-looking and innovative future strategy on trade and investment

IMCO
02-05-2016 IMCO_AD(2016)576695

OPINION on virtual currencies

IMCO
21-04-2016 IMCO_AD(2016)577006

OPINION on Towards a Digital Single Market Act

ECON
04-12-2015 ECON_AD(2015)567734

OPINION on the European Semester for economic policy coordination: implementation of 2014 priorities

IMCO
26-09-2014 IMCO_AD(2014)537327

OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2015 - all sections

IMCO
09-09-2014 IMCO_AD(2014)536197

Institutional motions for resolutions

74

Joint motion for a resolution on Guatemala, notably the situation of human rights defenders

15-02-2017 RC-B8-0152/2017

Joint motion for a resolution on executions in Kuwait and Bahrain

15-02-2017 RC-B8-0150/2017

Motion for a resolution on the situation of human rights and democracy in Nicaragua, the case of Francesca Ramirez

13-02-2017 B8-0156/2017

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Motion for a resolution on the situation in Guatemala, notably the situation of human rights defenders

13-02-2017 B8-0152/2017

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Motion for a resolution on executions in Kuwait and Bahrain

13-02-2017 B8-0150/2017

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Joint motion for a resolution on the cases of the Larung Gar Tibetan Buddhist Academy and Ilham Tohti

14-12-2016 RC-B8-1346/2016

Joint motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

14-12-2016 RC-B8-1345/2016

Joint motion for a resolution on mass graves in Iraq

14-12-2016 RC-B8-1344/2016

Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

12-12-2016 B8-1357/2016

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Written declarations

4

Written declaration on the need for a special investment plan for subregions with high unemployment levels

12-09-2016 P8_DCL(2016)0079 Lapsed

Details

Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sofia RIBEIRO , Marian HARKIN , Siôn SIMON , Georgi PIRINSKI , Ildikó GÁLL-PELCZ , Laura AGEA , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Dan NICA , Stanislav POLČÁK

Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 155 - 13-12-2016

Written declaration on the gender gap in digital skills

22-06-2016 P8_DCL(2016)0061 Lapsed

Details

Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Merja KYLLÖNEN , Gesine MEISSNER , Dieter-Lebrecht KOCH , Werner KUHN , Ildikó GÁLL-PELCZ , Andor DELI , Patricija ŠULIN

Date opened : 22-06-2016
Lapse date : 22-09-2016
Number of signatories : 35 - 29-09-2016

Written declaration on the promotion and health benefits of breastfeeding in Europe

01-02-2016 P8_DCL(2016)0009 Lapsed

Details

Arne GERICKE , Jadwiga WIŚNIEWSKA , Ildikó GÁLL-PELCZ , Marijana PETIR , Peter van DALEN , Jana ŽITŇANSKÁ , Marian HARKIN , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Fabio Massimo CASTALDO , Anna ZÁBORSKÁ , Alojz PETERLE

Date opened : 01-02-2016
Lapse date : 01-05-2016
Number of signatories : 116 - 02-05-2016

Written declaration on the relative lack of baby care facilities for men’s public sanitary rooms

14-10-2015 P8_DCL(2015)0059 Lapsed

Details

Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Nessa CHILDERS , Pina PICIERNO , Jonás FERNÁNDEZ , Karima DELLI , Ildikó GÁLL-PELCZ , Marijana PETIR , Isabelle THOMAS , Anneliese DODDS

Date opened : 14-10-2015
Lapse date : 14-01-2016
Number of signatories : 78 - 15-01-2016

Written questions

33

Equal food quality throughout the EU

09-03-2017 E-001620/2017 Commission

Assessment of Fidel Castro by leaders of EU institutions

30-11-2016 P-008949/2016 Commission

Education reform in Ukraine which restricts the use of minority languages

17-11-2016 E-008633/2016 Commission

European policies on migration and healthcare

13-10-2016 P-007718/2016 Commission

East-European projects under the European Fund for Strategic Investments

30-06-2016 E-005289/2016 Commission

Obstacles to e-commerce

30-06-2016 E-005288/2016 Commission

TTIP disclosures

30-06-2016 E-005287/2016 Commission

Impact of the development of new robotic technologies on the EU labour market

30-06-2016 E-005286/2016 Commission

Geo-blocking of broadcasts of sports events

20-06-2016 E-004946/2016 Commission

Wake up, Europe! - European Citizens' Initiative

13-04-2016 E-002981/2016 Commission

Oral questions

5

Commission's answers to written questions

10-01-2017 O-000003/2017 Commission

Germany's law on minimum wage

24-05-2016 O-000081/2016 Commission

Disturbance of the free movement of goods by Greece

03-03-2016 O-000041/2016 Commission

Compliance of the German provisions on the minimum wage with European law

29-01-2015 O-000004/2015 Commission

Recent floods in Bulgaria, Croatia, Romania, Serbia and Bosnia-Herzegovina

09-07-2014 O-000058/2014 Commission

Written explanations of vote

48

 

Negotiations with the United Kingdom following its notification that it intends to withdraw from the European Union (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

A határozat világosan kijelöli az EU számára a vörös vonalakat az Egyesült Királysággal való tárgyalások során. Jóllehet, az EP nem szereplője a tárgyalásoknak, azonban az EUSZ 50. cikkelye alapján a kilépési tárgyalások lezáráshoz egyetértése szükséges. Fontos momentum, hogy még a Tanács tárgyalási útmutatója előtt az EP elfogadta határozatát, hangsúlyozva, hogy a 2019-es EP választások előtt a kilépési tárgyalásokat le kell zárni.
A tárgyalások általános elvei a következők: átláthatóság, jogi, pénzügyi és költségvetési kötelezettségek és kötelezettségvállalások teljesítése, az EU 27-ek állampolgárainak érdekeinek képviselete, jogalanyok jogbiztonsága. Továbbá kilépés előtt az Egyesült Királyság nem kezdhet harmadik országokkal kereskedelmi tárgyalásokat. Megerősíti, hogy a belső piaci és a vámunióbeli tagság magában foglalja a négy szabadság, az Európai Unió Bírósága joghatósága, az általános költségvetési hozzájárulások és az Európai Unió közös kereskedelempolitikájához való csatlakozás elfogadását.
A tárgyalások ütemezését három fázisban jelöli meg a határozat: kilépési szerződés, átmeneti megállapodások, valamint az EU és az Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolatáról szóló szerződés, melyek során az EP mindvégig fenntartja jogát, hogy kinyilvánítsa álláspontját a tárgyalásokról, és további állásfoglalásokat fogadjon el.
Az Egyesült Királysággal továbbra is jó kapcsolatokat szeretnénk fenntartani, de a tárgyalások során saját EU-s és nemzeti érdekeinek szeretnénk érvényesíteni, szavazatommal ezért is támogattam a határozatot.

 

Ratification and accession to the 2010 Protocol to the Hazardous and Noxious Substances Convention with the exception of aspects related to judicial cooperation in civil matters (A8-0076/2017 - Pavel Svoboda)

05-04-2017

A veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről szóló, 1996. évi nemzetközi egyezmény a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításából eredő felelősség és kártérítés kérdésével foglalkozik (HNS -egyezmény). A HNS-egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyv módosításokat tartalmazott az 1996. évi HNS egyezményben azonosított problémák kezelése céljából. Sem az 1996. évi HNS-egyezmény, sem pedig a HNS-egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyv nem lépett hatályba.
Ehhez a Parlament egyetértésére volt szükség. Tekintettel a tanácsi határozattervezet és a Bizottság eredeti javaslata közti lényeges eltérésekre, a Parlament Jogi Szolgálatával való konzultációt követően a Jogi Bizottság úgy határozott, hogy az eljárási szabályzat 99. cikkének (5) bekezdését alkalmazva időközi jelentést készít, melyben ajánlásokat fogalmaz meg a szóban forgó tanácsi határozattervezet módosítására.
A Jogi Bizottság saját kezdeményezésére megfontolta e határozat jogalapjának módosítását, és arra a következtetésre jutott, hogy a legcélszerűbb megoldás a hármas jogalap volna. Tekintettel arra, hogy regionális megoldások helyett egy nemzetközi rendszer előmozdítására van szükség a kártérítés e formájával kapcsolatban, a Parlament egyetértését adta a nemzetközi egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyvnek – a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok kivételével – a tagállamok által az Európai Unió érdekében történő megerősítéséhez és az ahhoz való csatlakozáshoz. A fentiekre tekintettel szavazatommal támogattam a jelentést.

 

Ratification and accession to the 2010 Protocol to the Hazardous and Noxious Substances Convention with regard to aspects related to judicial cooperation in civil matters (A8-0078/2017 - Pavel Svoboda)

05-04-2017

Jogi Bizottság A veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről szóló, 1996. évi nemzetközi egyezmény a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításából eredő felelősség és kártérítés kérdésével foglalkozik (HNS -egyezmény). A HNS-egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyv módosításokat tartalmazott az 1996. évi HNS egyezményben azonosított problémák kezelése céljából. Sem az 1996. évi HNS-egyezmény, sem pedig a HNS-egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyv nem lépett hatályba.
A 2010. évi HNS-egyezmény megállapítja a veszélyes és ártalmas anyagokat szállító hajó tulajdonosának objektív felelősségét a kérdéses hajó fedélzetén szállított veszélyes és ártalmas anyagokkal összefüggő balesetből eredő bármilyen kárért.
Az előadó megítélése szerint a HNS egyezmény joghatósági rendszerének rendkívül specifikus jellege – pl “forum shopping” gyakorlatának megakadályozása, a felperesek egyenlő bánásmódban való részesítése –, valamint az Unión belül és a HNS-egyezmény más részes feleire eltérő joghatósági rendszer alkalmazásából fakadó jogi és gyakorlati nehézségek kivételt tesznek indokolttá az átdolgozott Brüsszel I. rendelet általános alkalmazása alól.
Ezért szükséges, hogy a Parlament adja egyetértését az egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyvnek – a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok tekintetében – a tagállamok által az Európai Unió érdekében történő megerősítéséhez és az ahhoz való csatlakozáshoz. A fentiekre tekintettel szavazatommal támogattam a jelentést.

 

Medical devices (A8-0068/2017 - Glenis Willmott)

05-04-2017

Az orvostechnikai eszközök európai szabályozási rendszerét az eszközökkel kapcsolatos számos botrány rázta meg, jól példázva a meglévő hiányosságokat és rámutatva arra, hogy sürgősen véglegesíteni kell a keretet. A bizottsági javaslat és az azt követően elfogadott, valamennyi meglévő irányelv helyébe lépő új rendelet szövegének célja, hogy hatékonyan orvosolja ezeket a hiányosságokat, ugyanakkor fenntartva és megerősítve a jelenlegi jóváhagyási rendszert is.
Az orvostechnikai eszközökről és az in vitro diagnosztikai eszközökről szóló rendelettervezetek 2012 óta tartó tárgyalása során hazánk számára mindvégig kiemelt cél volt, hogy a szabályozásnak erősítenie kell a betegbiztonságot, ugyanakkor nem teheti indokolatlanul drágává az egészségügyi ellátórendszer fenntartását és nem háríthat a területen tevékenykedő kis- és középvállalkozásokra indokolatlan adminisztratív és pénzügyi terheket.
Mivel az elfogadott tervezetek a lehetséges mértékig tükrözik a fenti célkitűzést, szavazatommal támogattam a jelentést.

 

In vitro diagnostic medical devices (A8-0069/2017 - Peter Liese)

05-04-2017

Az orvostechnikai eszközök területén három hatályban lévő irányelv határozza meg az Európai Gazdasági Térség szabályozását: az aktív beültethető orvostechnikai eszközökről szóló 90/385/EGK tanácsi irányelv, az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK tanácsi irányelv és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 98/79/EK irányelv.
Az in vitro diagnosztikai eszközökről szóló javaslat egyike azon két jogszabály-tervezetnek, amelyek ezen irányelveket váltják fel és közvetlenül hatályos, rendeleti formában biztosítják az egységes szabályozást az orvostechnikai eszközök területén. Az új rendeletek az orvostechnikai eszközök széles körét lefedik a ragtapasztól a csípőprotéziseken át a pacemakerekig és laboratóriumi tesztekig, mely eszközöket a felgyorsult technológiai és tudományos fejlődéssel lépést tartva szabályozzák. A rendelettervezetek az orvostechnikai eszközök tanúsítására, forgalomba hozatalára, piacfelügyeletére vonatkozó szabályokat tartalmazzák.
Az orvostechnikai eszközökről és az in vitro diagnosztikai eszközökről szóló rendelettervezetek 2012 óta tartó tárgyalása során hazánk számára mindvégig kiemelt cél volt, hogy a szabályozásnak erősítenie kell a betegbiztonságot, ugyanakkor nem teheti indokolatlanul drágává az egészségügyi ellátórendszer fenntartását és nem háríthat a területen tevékenykedő kis- és középvállalkozásokra indokolatlan adminisztratív és pénzügyi terheket. Mivel az elfogadott tervezetek a lehetséges mértékig tükrözik a fenti célkitűzést, szavazatommal támogattam a jelentést.

 

Multiannual financial framework for 2014-2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

05-04-2017

Az Európai Parlament jelentése részét képezi a 2014-2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretterv felülvizsgálatának. Az EP állásfoglalása szerint a jelenlegi hét éves pénzügyi keretterv félidős felülvizsgálatát mielőbb le kell zárni, azaz a tagállamok képviselői alkotta Tanács által előterjesztett kompromisszumhoz az Európai Parlamentnek a legrövidebb időn belül hozzá kell járulnia. Magyarország számára ez két okból is kulcsfontosságú: a Tanács megerősítette, hogy a kohéziós-, agrár- és vidékfejlesztési pénzek, azaz a tagállamoknak korábban megítélt források csökkentése kizárt a felülvizsgálat során.
Ezzel sikerült elérni, hogy az Orbán-kormány által kiharcolt uniós források nem csökkenthetnek és biztosítottak a magyar gazdák támogatásai. A többéves pénzügyi keretterv felülvizsgálata ugyanakkor segíthet abban is, hogy elkerüljük a korábbi hétéves keretterv alatt kialakult likviditási válságot, amikor a Bizottság nem tudta kifizetni a tagállamoknak a megvalósított projektek után benyújtott számlákat. A tanácsi megállapodás megfelelő garanciát jelenthet: a már futó felzárkóztatási programok és az agrártámogatások kifizetéseire lesz elegendő forrás az éves költségvetésekben. A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 

Multiannual financial framework for 2014-2020 (Resolution) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

05-04-2017

Az Európai Parlament jelentése részét képezi a 2014-2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretterv felülvizsgálatának. Az EP állásfoglalása szerint a jelenlegi hét éves pénzügyi keretterv félidős felülvizsgálatát mielőbb le kell zárni, azaz a tagállamok képviselői alkotta Tanács által előterjesztett kompromisszumhoz az Európai Parlamentnek a legrövidebb időn belül hozzá kell járulnia. Magyarország számára ez két okból is kulcsfontosságú: a Tanács megerősítette, hogy a kohéziós-, agrár- és vidékfejlesztési pénzek, azaz a tagállamoknak korábban megítélt források csökkentése kizárt a felülvizsgálat során.
Ezzel sikerült elérni, hogy az Orbán-kormány által kiharcolt uniós források nem csökkenthetnek és biztosítottak a magyar gazdák támogatásai. A többéves pénzügyi keretterv felülvizsgálata ugyanakkor segíthet abban is, hogy elkerüljük a korábbi hétéves keretterv alatt kialakult likviditási válságot, amikor a Bizottság nem tudta kifizetni a tagállamoknak a megvalósított projektek után benyújtott számlákat. A tanácsi megállapodás megfelelő garanciát jelenthet: a már futó felzárkóztatási programok és az agrártámogatások kifizetéseire lesz elegendő forrás az éves költségvetésekben. A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 

Mobilisation of the Contingency Margin (A8-0104/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

05-04-2017

Az Európai Parlament jelentése részét képezi a 2014-2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretterv felülvizsgálatának. Az EP állásfoglalása szerint a jelenlegi hét éves pénzügyi keretterv félidős felülvizsgálatát mielőbb le kell zárni, azaz a tagállamok képviselői alkotta Tanács által előterjesztett kompromisszumhoz az Európai Parlamentnek a legrövidebb időn belül hozzá kell járulnia. Magyarország számára ez két okból is kulcsfontosságú: a Tanács megerősítette, hogy a kohéziós-, agrár- és vidékfejlesztési pénzek, azaz a tagállamoknak korábban megítélt források csökkentése kizárt a felülvizsgálat során.
Ezzel sikerült elérni, hogy az Orbán-kormány által kiharcolt uniós források nem csökkenthetnek és biztosítottak a magyar gazdák támogatásai. A többéves pénzügyi keretterv felülvizsgálata ugyanakkor segíthet abban is, hogy elkerüljük a korábbi hétéves keretterv alatt kialakult likviditási válságot, amikor a Bizottság nem tudta kifizetni a tagállamoknak a megvalósított projektek után benyújtott számlákat. A tanácsi megállapodás megfelelő garanciát jelenthet: a már futó felzárkóztatási programok és az agrártámogatások kifizetéseire lesz elegendő forrás az éves költségvetésekben. A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 

Estimates of revenue and expenditure for the financial year 2018 – Section I – European Parliament (A8-0156/2017 - Richard Ashworth)

05-04-2017

Az Európai Parlament hét kiemelt célkitűzést javasol a saját, 2018. évi költségvetésére vonatkozóan: a 2019-es választásokat előkészítő kommunikációs kampány elindítása, a meghozott biztonsági intézkedések megerősítése, a többéves ingatlanprojektek folytatása, befektetés a digitalizálásba és az eljárások számítógépesítésébe, az ír nyelv teljes jogú hivatalos nyelvként való bevezetéséhez szükséges intézkedések végrehajtásának folytatása, a Brexit lehetséges hatásainak elemzése és a közlekedés zöld megközelítésének ösztönzése.
A jelentés kiemeli, hogy a Parlament költségvetésének túlnyomó részét jogszabályi vagy szerződéses kötelezettségek írják elő, és éves indexálás alá esik. A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 

Draft Amending Budget No 1/2017 accompanying the proposal to mobilise the EU Solidarity Fund to provide assistance to the United Kingdom, Cyprus and Portugal (A8-0155/2017 - Jens Geier)

05-04-2017

Az Egyesült Királyság a 2015 decemberétől 2016 januárjáig tartó időszak során 11 régiót érintő árvizek miatt 2016. február 26-án kérelmet nyújtott be az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételére. Kérelmükben az Egyesült Királyság hatóságai kiemelték, hogy a kárfelmérés még nem zárult le, és a vonatkozó számadatok csak ideiglenesek. A kérelmet 2016. szeptember 22-én véglegesítették.
Ciprus a 2015 októbere óta tartó súlyos aszály, valamint a 2016. június 18-i és 19-i kontrollálatlan vegetációtüzek következményei miatt 2016. szeptember 5-én kérelmet nyújtott be a Szolidaritási Alap igénybevételére. Portugália a 2016. augusztus 8. és 13. között Madeira szigetén pusztító vegetációtüzek miatt 2016. szeptember 21-én kérelmet nyújtott be a Szolidaritási Alap igénybevételére. Az Egyesült Királyság, Ciprus és Portugália kérelme eleget tesz a Szolidaritási Alapból származó pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.
Az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az Európai Unió Szolidaritási Alapjából az alábbiak szerinti összegek igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában:
a) 60 301 050 EUR nyújtandó az Egyesült Királyság részére;
b) 7 298 760 EUR nyújtandó Ciprus részére;
c) 3 925 000 EUR nyújtandó Portugália részére.
A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.