Biljana BORZAN : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 183

Request for the waiver of the immunity of Georgios Epitideios (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) HR  
 

Podržavam ovo Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta

Request for the waiver of the immunity of Lampros Fountoulis (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) HR  
 

Podržavam ovo Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta.

Request for the waiver of the immunity of Eleftherios Synadinos (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) HR  
 

Podržavam ovo Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta.

Guidelines for the employment policies of the Member States (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) HR  
 

Podržavam ovo Izvješće.
Promicanje zapošljavanja pitanje je od zajedničkog interesa svih nas i zahtijeva koordinirano djelovanje na europskoj razini.

Waste management (B8-0231/2019) HR  
 

Podržavam ovu Rezoluciju.
Na temelju stotina primljenih peticija po ovom pitanju, ova rezolucija naglašava Okvirnu direktivu o otpadu koja je izglasana 2018. i poziva na ispravnu implementaciju ove Direktive.

Common rules for the internal market for natural gas (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) HR  
 

Podržavam ovo Izvješće.
Ovo su nova pravila kojima se utvrđuje jasan regulatorni okvir za upravljanje plinovodima unutar EU-a i zemalja izvan EU-a. Svi budući plinovodi iz zemalja koje nisu članice EU-a morat će se pridržavati pravila EU-a, a to je uvijek bio glavni cilj Europskog parlamenta.

European Maritime and Fisheries Fund (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) HR  
 

Podržavam ovo Izvješće.
Ribarstvo je ključno za život i kulturnu baštinu mnogih obalnih područja diljem EU-a. Podrška lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice ključna je za pomoć gospodarskoj diversifikaciji u lokalnom kontekstu.

Strengthening the security of identity cards and of residence documents issued to Union citizens (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) HR  
 

Podržavam ovo Izvješće.
Smatram kako je ažuriranje standarda za osobne iskaznice svakako dobrodošlo, kako bi ih bilo teže krivotvoriti i lakše koristiti. Međutim, obvezno prikupljanje otisaka prstiju za osobne iskaznice u cijelom EU-u je nepotrebno, opterećujuće i izaziva ozbiljne probleme u zaštiti privatnosti podataka. Vjerujem da odluku o tome treba donijeti na nacionalnoj, a ne na razini EU-a, kako bi se omogućila stvarna rasprava u svakoj zemlji.

Work-life balance for parents and carers (A8-0270/2018 - David Casa) HR  
 

Podržavam ovo Izvješće.
Potrebne su ambiciozne mjere za usklađivanje radnog i privatnog života, uključujući dobro plaćena odsustva na razini EU-a, kako bi se osigurao jednak udio odgovornosti za brigu i jednakost muškaraca i žena na tržištu rada, uključujući uklanjanje rodnih razlika u plaćama i mirovinama. Smatram kako je ovo prvi korak u pravom smjeru.

Computerising the movement and surveillance of excise goods (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) HR  
 

Podržavam ovo Izvješće.
Smatram kako treba maksimalno pojednostaviti postupak i omogućiti pravilno praćenje kretanja i pružanje osnove za upravljanje daljnjim automatizacijama procesa koji su definirani zakonima Unije o trošarinama, gdje se takva automatizacija smatra korisnom za kretanje roba i učinkovitu primjenu carina.

Contact