Dubravka ŠUICA : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Member

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Hrvatska demokratska zajednica (Croatia)

Vice-Chair 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Bosnia and Herzegovina, and Kosovo
 • 14-11-2016 / 18-01-2017 : Committee on Foreign Affairs
 • 24-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Foreign Affairs

Member 

 • 01-07-2014 / 11-12-2016 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegation for relations with Bosnia and Herzegovina, and Kosovo
 • 24-10-2016 / 13-11-2016 : Committee on Foreign Affairs
 • 21-11-2016 / 18-01-2017 : Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee
 • 19-01-2017 / 23-01-2017 : Committee on Foreign Affairs

Substitute 

 • 01-07-2014 / 20-10-2016 : Committee on Foreign Affairs
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Women's Rights and Gender Equality
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the United States
 • 17-09-2014 / 10-11-2016 : Committee on Transport and Tourism
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Women's Rights and Gender Equality
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Special Committee on Terrorism

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur 
A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as rapporteur 
Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on Towards a new international climate agreement in Paris  
- AFET_AD(2015)560685 -  
-
AFET 
OPINION on an EU strategy for the Adriatic and Ionian region  
- AFET_AD(2015)557114 -  
-
AFET 

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on specific provisions for the European territorial cooperation goal (Interreg) supported by the European Regional Development Fund and external financing instruments  
- AFET_AD(2018)627593 -  
-
AFET 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of border checks, amending Regulation (EU) No 515/2014 and repealing Regulation (EC) No 1987/2006  
- AFET_AD(2017)605920 -  
-
AFET 
OPINION on the role of fisheries-related tourism in the diversification of fisheries  
- TRAN_AD(2016)585780 -  
-
TRAN 

Motions for resolutions 
Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations 
Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Interpretation of Rule 32(5), first subparagraph, second indent of the Rules of Procedure HR  
 

Ovim prijedlogom se odlučuje dodati sljedeće tumačenje članku 32., stavku 5., prvom podstavku, drugoj alineji Poslovnika: „U političkoj izjavi kluba zastupnika utvrđuju se vrijednosti za koje se klub zastupnika zalaže i glavni politički ciljevi koje njegovi članovi namjeravaju zajedno ostvarivati u okviru obnašanja svojega mandata. U izjavi se opisuje zajednička politička orijentacija kluba zastupnika, na konkretan, karakterističan i autentičan način.”.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Protocol to the EU-Denmark Agreement on the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum and 'Eurodac' (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) HR  
 

Preinakom Uredbe o Eurodacu tijelima kaznenog progona se omogućio pristup Eurodacu u svrhu sprečavanja, otkrivanja i istrage terorističkih kaznenih djela i drugih teških kaznenih djela.
Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske obuhvaća i primjenu dijelova Eurodaca „povezanih s Dublinskom konvencijom”. Proširenjem odredbi o kaznenom progonu iz uredbe na Dansku omogućilo bi se tijelima kaznenog progona Danske da zatraže usporedbu podataka o otiscima prstiju na temelju podataka koje su druge države sudionice unijele i pohranile u bazu podataka Eurodaca kad žele utvrditi identitet ili dobiti dodatne informacije o osobi koju se sumnjiči za teško kazneno djelo ili terorizam ili o žrtvi.
Također, tijelima kaznenog progona svih ostalih država sudionica, bilo da su druge države članice EU-a ili pridružene zemlje, omogućilo bi se da zatraže usporedbu podataka o otiscima prstiju na temelju podataka koje je Danska unijela i pohranila u bazu podataka Eurodac u iste svrhe.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Establishing Horizon Europe – laying down its rules for participation and dissemination (A8-0401/2018 - Dan Nica) HR  
 

Ovim se prijedlogom nastoje uvesti elementi s pomoću kojih bi program Obzor Europa bio potpuniji i djelotvorniji. Ako Unija želi riješiti pitanje velikih preobrazba s kojima se suočavaju društva i gospodarstva, program se mora temeljiti na postignućima programa koji su mu prethodili.
Izazovi u Europi su se promijenili, no istraživanja i inovacije i dalje su ključni elementi za rast i društveni napredak. Glavni cilj programa je da Europa bude istinski predvodnik u području istraživanja i inovacija stoga proračun mora iznositi 120 milijardi eura. Projekti koji se nalaze unutar programa privlače izvrsne znanstvenike i poduzeća iz trećih zemalja stoga je potrebno osigurati dodatan financijski poticaj. Potrebna je i veća jasnoća u pogledu međunarodnih partnerstava da bi se načelo reciprociteta moglo dosljedno primjenjivati.
Plaće koje se isplaćuju u okviru programa namijenjene su europskim građanima i moraju se izračunavati na osnovi općeg algoritma kojim se utvrđuju plaće europskih istraživača. Time se pretpostavlja jedinstveni raspon plaća koji vrijedi za sve istraživače koji sudjeluju neovisno o zemlji podrijetla istraživača ili lokaciji istraživačke organizacije.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Individual motions for resolutions  
Any Member may table a motion for resolution on a matter falling within the spheres of activity of the EU. Admissible motions are referred to the committee responsible, which shall decide what procedure is to be followed. Rule 143

Proposals for a Union act  
Members can table a request to the European Commission to propose a Union act (a new act or an amendment to an existing act).Rule 47

Proposal for a union act on differences in the declarations, composition and taste of products in central/eastern and western markets of the EU  
- B8-0301/2017  

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on the prioritisation of a European Alcohol Strategy  
- P8_DCL(2016)0088 - Lapsed  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Nicola CAPUTO , Roberta METSOLA , Lucy ANDERSON , Merja KYLLÖNEN , Ivan JAKOVČIĆ , Milan ZVER , Professor Dubravka ŠUICA , Tomáš ZDECHOVSKÝ  
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 50 - 13-12-2016
Written declaration on the overuse or misuse of antibiotics  
- P8_DCL(2016)0081 - Lapsed  
Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Professor Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO  
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 95 - 13-12-2016
Written declaration on facilitating the access of regional and local authorities to European Structural and Investment Funds  
- P8_DCL(2016)0075 - Lapsed  
Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Nedzhmi ALI , Professor Dubravka ŠUICA , Brian HAYES , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Pavel POC , Hannu TAKKULA , Franc BOGOVIČ , Petras AUŠTREVIČIUS  
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 58 - 13-12-2016

Declarations 

Declaration of financial interests 

Declarations of participation by Members in events organised by third parties 

Contact