Marijana PETIR : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Member

National parties 

 • 01-07-2014 / 24-01-2018 : Hrvatska seljačka stranka (Croatia)
 • 25-01-2018 / 01-07-2019 : Independent (Croatia)

Member 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Agriculture and Rural Development
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Women's Rights and Gender Equality
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-North Macedonia Joint Parliamentary Committee
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Agriculture and Rural Development
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Women's Rights and Gender Equality

Substitute 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Israel
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur 
A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Reports - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as rapporteur 
Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council  
- FEMM_AD(2019)630397 -  
-
FEMM 
OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section III – Commission and executive agencies  
- AGRI_AD(2019)629594 -  
-
AGRI 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on minimum requirements for water reuse  
- AGRI_AD(2018)626778 -  
-
AGRI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on transparent and accountable management of natural resources in developing countries: the case of forests  
- ENVI_AD(2018)618209 -  
-
ENVI 
OPINION on violation of the rights of indigenous peoples in the world, including land grabbing  
- FEMM_AD(2018)616843 -  
-
FEMM 
OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast)  
- ENVI_AD(2017)604700 -  
-
ENVI 

Motions for resolutions 
Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations 
Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Interpretation of Rule 32(5), first subparagraph, second indent of the Rules of Procedure HR  
 

Radi transparentnosti političkog procesa tumačenjem tog članka nalaže se da se u političkoj izjavi kluba zastupnika Europskog parlamenta utvrde vrijednosti za koje se taj klub zastupnika zalaže te glavni politički ciljevi koje njegovi članovi namjeravaju zajedno ostvarivati u okviru obnašanja svojega mandata. U izjavi se opisuje zajednička politička orijentacija kluba zastupnika, na konkretan, karakterističan i autentičan način. Na taj način omogućava se građanima Europske unije da imaju na jednom mjestu pristup informacijama i vrijednostima koje zastupaju klubovi u Europskom parlamentu što će olakšati i potaknuti razumijevanje politike na europskoj razini.
Ova izmjena će također objediniti stajališta stranaka iz različitih država članica u jednoj političkoj izjavi kako bi bilo jasnije građanima za koje se vrijednosti i glavne političke ciljeve zauzima pojedini klub u Europskom parlamentu. Na taj način pridonosimo razumijevanju i razjašnjavanju složenih procesa na europskoj razini na način da se na autentičan i konkretan način opiše politička orijentacija klubova.
Nadalje, sami zastupnici potpisivanjem ove političke izjave postaju svjesniji kojem vrijednosnom klubu pripadaju u Europskom parlamentu te ciljevima koje kao klub žele ostvariti te iz tog razloga podupirem ove promjene sve u vidu transparentnijeg demokratskog sustava koji služi svojim građanima.

Protocol to the EU-Denmark Agreement on the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum and 'Eurodac' (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) HR  
 

Podržavam Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u Danskoj ili bilo kojoj drugoj državi članici Europske unije i sustava „Eurodac” za uspoređivanje otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije proširenjem tog sporazuma na kazneni progon jer omogućuje tijelima kaznenog progona Danske da zatraže usporedbu podataka o otiscima prstiju na temelju podataka koje su druge države sudionice pohranile u bazu Eurodaca kad žele utvrditi identitet ili dodatne informacije o osobi koju se sumnjiči za teško kazneno djelo ili terorizam ili o žrtvi.
Tijelima kaznenog progona svih ostalih država sudionica, bilo drugim državama članicama EU-a ili pridruženim zemljama, omogućilo bi se da zatraže usporedbu podataka o otiscima prstiju na temelju podataka koje je Danska unijela i pohranila u bazu podataka Eurodac u iste svrhe.
Cilj je ovog protokola uspostaviti pravno obvezujuća prava i obveze kako bi se osiguralo učinkovito sudjelovanje Danske u elementima kaznenog progona. Protokolom se utvrđuje da sve države sudionice, bilo druge države članice EU-a, pridružene zemlje ili Danska, koje imaju pristup Eurodacu mogu u svrhu kaznenog progona pristupiti i podacima drugih država sudionica.

Establishing Horizon Europe – laying down its rules for participation and dissemination (A8-0401/2018 - Dan Nica) HR  
 

Podržavam Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata jer istraživanje i inovacije ostvaruju prioritete građana, povećavaju produktivnost i konkurentnost Unije te su ključni za održavanje našeg društveno-ekonomskog modela i vrijednosti.
Predloženi novi program Obzor Europa nadograđuje uspjeh prethodnog okvirnog programa, Obzor 2020. Obzor Europa će ojačati znanstvene i tehnološke osnove EU-a kako bi pomogao u rješavanju glavnih globalnih izazova našeg vremena i pridonio postizanje ciljeva održivog razvoja te će povećati konkurentnost Unije i pomoći u ispunjavanju strateških prioriteta Unije.
Prema Komisiji, očekuje se da će novi program povećati BDP u prosjeku za 0,08 % na 0,19 % tijekom 25 godina i izravno generirati procijenjenu dobit do 100 000 radnih mjesta u aktivnostima istraživanja i inovacija u „fazi ulaganja” (2021. – 2027.). Očekuje se da će gospodarska aktivnost koju je proizveo program potaknuti neizravni dobitak do 200 000 radnih mjesta u razdoblju od 2027. do 2036., od čega će 40 % biti visoko kvalificirana radna snaga.
Prijedlog je u skladu s glavnim ciljem ulaganja 3 % BDP-a EU-a u istraživanje i razvoj te sam iz tog razloga podržala ovaj prijedlog.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Individual motions for resolutions  
Any Member may table a motion for resolution on a matter falling within the spheres of activity of the EU. Admissible motions are referred to the committee responsible, which shall decide what procedure is to be followed. Rule 143

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on designating a European Fruit Day  
- P8_DCL(2016)0130 - Lapsed  
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Paolo DE CASTRO , Jasenko SELIMOVIC , Nuno MELO , Marijana PETIR , Czesław Adam SIEKIERSKI , Esther HERRANZ GARCÍA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Gabriel MATO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Santiago FISAS AYXELÀ , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Carlos ITURGAIZ , Francisco José MILLÁN MON , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Pilar del CASTILLO VERA , Pilar AYUSO , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Florent MARCELLESI , Esteban GONZÁLEZ PONS  
Date opened : 12-12-2016
Lapse date : 12-03-2017
Number of signatories : 132 - 13-03-2017
Written declaration on consumers’ right to informed choice of food  
- P8_DCL(2016)0128 - Lapsed  
Marijana PETIR , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Fulvio MARTUSCIELLO , Eleonora EVI , Benedek JÁVOR , Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Karin KADENBACH , Daniel BUDA , Claudia ȚAPARDEL , Vladimir URUTCHEV  
Date opened : 12-12-2016
Lapse date : 12-03-2017
Number of signatories : 46 - 13-03-2017
Written declaration on elderly rights and ageing  
- P8_DCL(2016)0109 - Lapsed  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Elisabetta GARDINI , Ivan JAKOVČIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Raffaele FITTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , José Inácio FARIA , Marijana PETIR , Nicola CAPUTO , Deirdre CLUNE , Eleftherios SYNADINOS , Miroslav POCHE , Piernicola PEDICINI , José BLANCO LÓPEZ , Filiz HYUSMENOVA , Enrico GASBARRA  
Date opened : 24-10-2016
Lapse date : 24-01-2017
Number of signatories : 66 - 25-01-2017

Declarations 

Declaration of financial interests