Dan NICA : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament - Member

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Romania)

Vice-Chair 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Budgetary Control

Member 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Committee on Budgetary Control
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Industry, Research and Energy
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the United States
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Industry, Research and Energy

Substitute 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Regional Development
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Israel
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Committee of Inquiry into Emission Measurements in the Automotive Sector
 • 19-01-2017 / 28-10-2018 : Committee on Budgetary Control
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Regional Development

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur 
A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Reports - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as rapporteur 
Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment  
- ITRE_AD(2018)625401 -  
-
ITRE 

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations 
Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Establishing the Fiscalis programme for cooperation in the field of taxation (A8-0421/2018 - Sven Giegold) RO  
 

Programul Fiscalis 2020 și predecesoarele sale au contribuit în mod semnificativ la facilitarea și consolidarea cooperării dintre autoritățile fiscale din Uniune. Acțiunile aplicate în cadrul programului Fiscalis 2020 s-au dovedit adecvate, iar valoarea adăugată a acestor programe, inclusiv pentru protejarea intereselor financiare și economice ale statelor membre ale Uniunii și ale contribuabililor, a fost recunoscută de către autoritățile fiscale din țările participante. Prin urmare, este oportun să se asigure continuarea programului prin instituirea unui nou program în același domeniu, programul Fiscalis.
Prin cooperare și consolidarea capacităților, programul Fiscalis ar trebui, de asemenea, să promoveze și să sprijine adoptarea inovațiilor și efectul de pârghie al acestora pentru a îmbunătăți în continuare capacitățile de realizare a priorităților centrale ale fiscalității.
De asemenea, având în vedere mobilitatea tot mai mare a contribuabililor, numărul tranzacțiilor transfrontaliere și internaționalizarea instrumentelor financiare, care depășesc cu mult frontierele UE, ar fi de interes pentru Uniune sau pentru statele membre adaptarea sau extinderea sistemelor electronice europene asupra țărilor terțe care nu sunt asociate la program și asupra organizațiilor internaționale.

Establishing the Rights and Values programme (A8-0468/2018 - Bodil Valero) RO  
 

Promovarea și apărarea valorilor și a drepturilor UE au implicații profunde pentru viața politică, socială, culturală, judiciară și economică a Uniunii și ajută Uniunea Europeană să aibă un impact tangibil asupra vieții cotidiene a oamenilor.
Într-o perioadă în care Europa se confruntă cu diverse provocări, este imperios necesar ca acest instrument să fie finanțat în mod corespunzător și să fie ușor accesibil în vederea sprijinirii cetățenilor implicați în promovarea acestor valori europene. Este necesar să fie sprijinite și intensificate acțiunile la nivelul UE în acest domeniu, pentru a se răspunde discrepanțelor persistente și noilor provocări și pentru a se asigura promovarea, protecția efectivă și respectarea drepturilor și a valorilor, lucru care va contribui, de asemenea, la realizarea completă a pieței interne și la promovarea prosperității și a coeziunii în Uniunea Europeană, iar UE va avea posibilitatea să îndeplinească un rol major în apărarea și promovarea valorilor sale la nivel mondial.

European Social Fund Plus (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) RO  
 

UE nu poate rămâne competitivă într-o economie globală decât în cazul în care menține niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă, educație, sănătate și incluziune socială. Existența unui decalaj în materie de competențe, în special în ceea ce privește aspectele digitale, precum și necorelarea, în multe sectoare, între sistemele de educație/formare și piața forței de muncă sunt în detrimentul societății europene în ansamblu.
Este necesar ca elaborarea diferitelor proiecte și programe individuale să contribuie la îmbunătățirea coeziunii economice, sociale și teritoriale, ținând seama de nevoile reale pe teren, în special în regiunile în care există dezavantaje, în caz contrar, eficacitatea acestora va fi scăzută, menținându-se decalajul între diferitele regiuni, fapt ce amenință supraviețuirea multor zone rurale europene, care se confruntă și cu problema îmbătrânirii populației.
FSE+ trebuie să sprijine promovarea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor prin măsuri personalizate, în conformitate cu sistemele naționale de garanție pentru tineret, acordându-le o atenție deosebită tinerilor inactivi și persoanelor care sunt cele mai îndepărtate de piața forței de muncă.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on the need for a special investment plan for subregions with high unemployment levels  
- P8_DCL(2016)0079 - Lapsed  
Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sofia RIBEIRO , Marian HARKIN , Siôn SIMON , Georgi PIRINSKI , Ildikó GÁLL-PELCZ , Laura AGEA , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Dan NICA , Stanislav POLČÁK  
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 155 - 13-12-2016
Written declaration on the demographic future of Europe and the challenges of ageing and depopulation  
- P8_DCL(2015)0003 - Lapsed  
José BLANCO LÓPEZ , Francisco José MILLÁN MON , Iskra MIHAYLOVA , Jonás FERNÁNDEZ , Dan NICA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Enrique CALVET CHAMBON , Rosa D'AMATO , Isabella ADINOLFI , Krzysztof HETMAN , Ivan JAKOVČIĆ , Milan ZVER , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Inés AYALA SENDER  
Date opened : 12-01-2015
Lapse date : 12-04-2015
Number of signatories : 109 - 17-04-2015

Declarations 

Declaration of financial interests 

Contact