Maria GRAPINI : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament - Member

National parties 

 • 01-07-2014 / 08-07-2015 : Partidul Conservator (Romania)
 • 09-07-2015 / 21-03-2019 : Partidul Puterii Umaniste (Romania)
 • 22-03-2019 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Romania)

Member 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on the Internal Market and Consumer Protection
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the Korean Peninsula
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on the Internal Market and Consumer Protection
 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly

Substitute 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Transport and Tourism
 • 14-07-2014 / 01-02-2017 : Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Moldova Parliamentary Association Committee
 • 22-11-2016 / 18-01-2017 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Transport and Tourism
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur 
A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as rapporteur 
Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the implementation of the legal provisions and the Joint Statement ensuring parliamentary scrutiny over decentralised agencies  
- LIBE_AD(2019)631991 -  
-
LIBE 
OPINION on the implementation of the Cross-border Healthcare Directive  
- IMCO_AD(2018)623966 -  
-
IMCO 
OPINION on a European strategy on Cooperative Intelligent Transport Systems  
- LIBE_AD(2018)612195 -  
-
LIBE 

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2019  
- IMCO_AD(2018)622282 -  
-
IMCO 
OPINION on deployment of infrastructure for alternative fuels in the European Union: Time to act!  
- IMCO_AD(2018)619168 -  
-
IMCO 

Motions for resolutions 
Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Representative actions for the protection of the collective interests of consumers (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) RO  
 

Este important ca dispozițiile dreptului Uniunii să fie cât mai bine apărate, din acest motiv consider că reprezentanților intereselor colective ale consumatorilor trebuie să li se permită să solicite măsuri reparatorii prin acțiuni de reprezentare. În momentul în care o dispoziție a Uniunii Europene a fost încălcată, este important să poată fi solicitate reparații, o compensație sau rambursarea prețului plătit, ori chiar încetarea contractului. Consider că este esențial să apărăm dreptul UE, dar și consumatorii europeni, mai ales atunci când drepturile lor sunt încălcate. Tocmai de aceea cred că trebuie să ne referim la cât mai multe domenii care pot afecta consumatorii, cum ar fi protecția datelor, turismul, serviciile financiare, telecomunicațiile, concurența, sănătatea și nu numai. Acestea ar trebui să acopere încălcările dreptului Uniunii care protejează interesele consumatorilor. Interesele consumatorilor pot fi încălcate prin nerespectarea dreptului Uniunii Europene, tocmai din acest motiv consider că este foarte importat ca dreptul UE și drepturile consumatorilor să fie protejate și armonizate cu legislația din statele membre, motiv pentru ca am votat acest raport.

Protocol to the EU-Israel Euro-Mediterranean Agreement (accession of Croatia) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) RO  
 

Scopul acestui acord este de a aborda provocările comune cu care se confruntă cele două părți, de a promova interesele comune și de a garanta stabilitatea pe termen lung.
Este important să avem informații cu privire la toate deciziile adoptate la nivelul organismelor instituite în acordurile internaționale, deoarece este de o importanță mare ca cei vizați să înțeleagă în mod punctual diferențele dintre efectele care erau produse înaintea adoptării deciziei și cele care vor fi produse ulterior acestei adoptări.
Odată cu aderarea sa, Croația se angajează să adere la acordurile internaționale semnate sau încheiate de Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, prin intermediul unui protocol la acordurile respective, motiv pentru care am votat această recomandare.

EU-Uzbekistan comprehensive agreement (A8-0149/2019 - David McAllister) RO  
 

Rolul Uzbekistanului este important mai ales din pricina faptului că reprezintă o legătură culturală și politică importantă între Europa și Asia, iar Uniunea Europeană ar trebui să recunoască progresele înregistrate de Uzbekistan în ceea ce privește o societate mai deschisă și un nivel de implicare serios în dialogul politic cu Uniunea Europeană cu scopul de a continua negocierile privind un acord consolidat și amplu. Acest acord trebuie să sprijine o tranziție de durată a Uzbekistanului în ceea ce privește un sistem democratic, care să protejeze drepturile omului și care să se axeze pe un mediu benefic pentru cetățeni. Consider că Uzbekistanul trebuie să înregistreze progrese esențiale și evidente înainte de încheierea negocierilor, întrucât UE trebuie să beneficieze în urma încheierii unui astfel de acord, motiv pentru care am votat acest raport.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on making the EU a dolphinarium-free zone  
- P8_DCL(2016)0104 - Lapsed  
Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Igor ŠOLTES , Javier NART , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Molly SCOTT CATO , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI  
Date opened : 03-10-2016
Lapse date : 03-01-2017
Number of signatories : 46 - 04-01-2017
Written declaration on promoting fish consumption  
- P8_DCL(2016)0095 - Lapsed  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Jozo RADOŠ , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Ruža TOMAŠIĆ , Ivana MALETIĆ , Anna ZÁBORSKÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marian HARKIN , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI , Igor ŠOLTES  
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 66 - 13-12-2016
Written declaration on encryption  
- P8_DCL(2016)0073 - Lapsed  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 56 - 13-12-2016

Declarations 

Declaration of financial interests 

Contact