Maria GRAPINI : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 183

Community statistics on migration and international protection (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) RO  
 

Migrația este un fenomen care a afectat Uniunea Europeană în ultimul timp și este în continuare în mișcare, acest fenomen se schimbă cu rapiditate și consider că este necesar un cadru stabilit de Uniunea Europeană care să permită un răspuns cât mai eficient și rapid în ceea ce privește schimbările din domeniul migrației. Este foarte important să identificăm vulnerabilitățile și provocările care apar în fiecare zi la granițele UE. Una dintre cele mai fundamentale prerogative ale Uniunii Europene este aceea ce a-și proteja cetățenii, tocmai de aceea este esențial să luptăm pentru o migrație legală și să combatem infracționalitatea la granițe, însă trebuie totodată să avem un răspuns prompt și eficient cu privire la populația care migrează în UE și cu privire la cererile de azil, respectând totodată drepturile omului și valorile europene. Am votat acest raport datorită considerentelor prezentate mai sus.

EU Accession to the Geneva Act on Appellations of Origin and Geographical Indications (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) RO  
 

Este important ca denumirile de origine și indicațiile geografice ale produselor dintr-o anumită țară să fie păstrate și protejate, fie că este vorba de vinuri, băuturi spirtoase, ori alte produse agricole și alimentare. Câteva state membre ale Uniunii Europene sunt părți ale Actului De la Geneva, prin care acestea se angajează să protejeze pe teritoriile lor denumirile și indicațiile geografice ale produselor celorlalte țări, motiv pentru care consider că ar fi un beneficiu ca Uniunea Europeană să adere la Actul de la Geneva al Acordului de a Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice, acest lucru ar îmbunătăți protecția indicațiilor geografice în toate țările și ar aduce totodată Uniunii Europene un avantaj în negocieri cu partenerii comerciali. Consider că este important ca UE să beneficieze de acest acord, care aduce un spor valorii adăugate din sectorul agricol și oferă avantaje comerciale tuturor părților contractante, motiv pentru care am votat în favoarea acestei recomandări.

Action of the Union following its accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) RO  
 

Acordul de la Lisabona din 31 octombrie 1958 privind protecția și înregistrarea internațională a denumirilor de origine a creat o uniune specială în cadrul Uniunii pentru protecția proprietății industriale care a fost instituită prin Convenția de la Paris din 1883 pentru protecția proprietății industriale. Părțile contractante se angajează așadar să protejeze, pe teritoriile lor, denumirile de origine ale produselor celorlalte țări din cadrul Uniunii speciale, care sunt recunoscute și protejate ca atare în țara de origine și care sunt înregistrate la Biroul Internațional de Proprietate
Deoarece Uniunea Europeană are competență exclusivă pentru domeniile reglementate de Legea de la Geneva și deși există legislație Uniunii Europene care prevede protecția indicațiilor geografice ale anumitor produse agricole cum ar fi vinurile, băuturile spirtoase, vinurile aromatizate, dar și alte produse agricole și alimentare, nici Uniunea Europeană , nici statele sale membre nu pot beneficia de Uniunea specială instituită prin Acordul de la Lisabona fără aderare la Uniunea Europeană. Aderarea Uniunii Europene la Actul de la Geneva are importanță politică, în măsura în legislația Uniunii Europene asupra indicațiilor geografice neagricole, în special în contextul aderării la Actul de la Geneva, este vitală, motiv pentru care am susținut această recomandare.

EU-Philippines Agreement on certain aspects of air services (A8-0191/2019 - Jozo Radoš) RO  
 

Statele membre ale Uniunii au încheiat acorduri bilaterale privind serviciile aeriene cu țări terțe. Totuși, clauzele de desemnare din aceste acorduri contravin dreptului Uniunii Europene , deoarece ele permit unei țări terțe să respingă, să retragă, dar și să suspende permisele sau autorizațiile unui transportator aerian desemnat de un stat membru.
Curtea de Justiție a constatat că acest fapt reprezintă o discriminare față de transportatorii aerieni din Uniunea Europeană ce sunt stabiliți pe teritoriul unui stat membru, dar deținuți și controlați de resortisanți ai altor state membre.
Articolul 2 din proiectul de acord înlocuiește clauzele de desemnare tradiționale cu o clauză de desemnare a Uniunii Europene, clauză care permite tuturor transportatorilor din Uniunea Europeană să beneficieze de dreptul de stabilire, de asemenea articolul 5 soluționează potențialele conflicte cu normele Uniunii în materie de concurență. Este important ca dispozițiile din acord , în special cele privind impozitarea carburantului pentru aviație și acordurile comerciale obligatorii dintre companiile aeriene, să fie utilizate pentru a se asigura respectarea dreptului Uniunii și să fie folosite pentru modificarea sau completarea dispozițiilor existente din acordurile bilaterale privind serviciile aeriene dintre statele membre și țările terțe, motiv pentru care am susținut această recomandare.

International Agreement on olive oil and table olives (A8-0186/2019 - Eleonora Forenza) RO  
 

Acordul internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă succedă Acordului internațional din 2005 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă. Acordul internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă a fost semnat, în numele Uniunii, la 28 noiembrie 2016, la sediul Organizației Națiunilor Unite de la New York, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară. Noul acord a intrat în vigoare cu titlu provizoriu la 1 ianuarie 2017.
Obiectivul Acordului internațional cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă este să favorizeze cooperarea internațională pentru dezvoltarea integrată și durabilă a oleiculturii mondiale, să favorizeze coordonarea politicilor de producție, industrializare, depozitare și comercializare pentru uleiurile de măsline, uleiurile din sâmburi de măsline și măslinele de masă, dar și să încurajeze cercetarea și dezvoltarea de noi tehnologii în sectorul cultivării măslinelor. Consider că aprobarea acordului este esențială pentru a se asigura că Uniunea Europeană va continua să contribuie în mod activ la cooperarea internațională în domeniul uleiului de măsline și al măslinelor de masă, motiv pentru care am susținut această recomandare.

Protection of persons reporting on breaches of Union law (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) RO  
 

Uniunea Europeană se bazează pe valori și principii care garantează respectarea drepturilor omului și a liberalităților fundamentale, iar acestea trebuie apărate, motiv pentru care este esențial ca denunțătorii, cei care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, să fie sprijiniți de către aceasta, întrucât ei sunt un element important în ceea ce privește interesul public. Unii funcționari sau alți agenți ai UE pot fi martori la unele încălcări ale dreptului UE în cursul activității lor profesionale, iar aceste încălcări ar trebui semnalate, însă adesea cei care ar trebui sa raporteze aceste încălcări se tem de consecințe. Tocmai din acest motiv este important ca acestora să li se acorde protecție. Consider că protecția avertizorilor este în interesul Uniunii din perspectiva mai multor sectoare, de la protecția intereselor financiare, la lupta împotriva evaziunii fiscale, protecția mediului, sănătatea publică sau securitatea nucleară, tocmai din aceste motive am votat în favoarea prezentului raport.

Cross-border distribution of collective investment undertakings (Directive) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz) RO  
 

Este important să existe o concurență echitabilă între organismele de plasament colectiv, acest lucru ar elimina un obstacol din calea investițiilor transfrontaliere în UE și ar aduce o îmbunătățire uniunii piețelor de capital, dar totodată ar elimina restricțiile din calea liberei circulații a unităților fondurilor de plasament colectiv din Uniune și ar proteja investitorii. Administratorii de fonduri trebuie să beneficieze pe deplin de avantajele pieței interne. Cred că este important să existe norme și proceduri suplimentare cu privire la organismele de plasament colectiv, astfel condițiile aplicabile administratorilor de fonduri colective care își desfășoară activitatea pe piața internă ar fi mai clare, facilitând distribuția transfrontalieră a fondurilor gestionate, din aceste considerente am votat acest raport.

Cross-border distribution of collective investment undertakings (Regulation) (A8-0431/2018 - Wolf Klinz) RO  
 

Îmbunătățirea eficientă a pieței în contextul instituirii uniunii piețelor de capital poate fi realizată cel mai bine la nivelul Uniunii Europene. Uniunea pieței de capital este esențială în ceea ce privește prosperitatea Uniunii Europene, tocmai de aceea distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv este atât de esențială. Uniunea pieței de capital vizează o piață internă de capital prin înlăturarea barierelor normative care descurajează distribuția transfrontalieră a fondurilor. Administratorii de fonduri trebuie să beneficieze cât mai mult de avantajele pieței interne, iar Uniunea Europeană trebuie să fie cea care oferă sprijin și siguranță investitorilor. Toate acestea ar facilita distribuția transfrontalieră a fondurilor și ar asigura o concurență echitabilă în ceea ce privește organismele de plasament colectiv, motiv pentru care am votat acest raport.

Loss-absorbing and recapitalisation capacity for credit institutions and investment firms (Regulation) (A8-0216/2018 - Gunnar Hökmark) RO  
 

La 23 noiembrie 2016, Comisia a propus modificări ale regulamentului privind capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții. Modificările includeau măsuri ce aveau ca scop consolidarea cadrului european de soluționare a conflictelor și de a spori capacitatea autorităților competente de a obține rezultate de soluționare eficiente în protejarea stabilității financiare și a fondurilor publice. Această propunere se bazează pe normele bancare deja existente ale Uniunii Europene și urmărește să finalizeze agenda de reglementare post-criză, asigurându-se astfel că acest cadru de reglementare abordează orice provocări restante la adresa stabilității financiare, asigurându-se în același timp că băncile pot continua să sprijine economia reală. Evaluarea BRRD trebuie luată în considerare împreună cu revizuirea CRD / CRR ca un singur pachet privind reducerea riscurilor. Consider că este necesar ca băncile să dețină suficiente fonduri proprii și datorii eligibile pentru a putea absorbi pierderile și pentru a facilita recapitalizarea băncilor în caz de soluționare pentru a proteja contribuabilii. De asemenea, este important ca acestea să poată finanța economia, promovând creșterea economică și crearea de locuri de muncă, motiv pentru care am votat acest raport.

Sovereign bond-backed securities (A8-0180/2019 - Jonás Fernández) RO  
 

Prezentul regulament va permite un nou instrument financiar, titluri de valoare garantate cu obligațiuni suverane, ca și instrument de reducere a riscurilor, dar și ca o soluție care să ajute băncile să-și diversifice expunerile suverane și să slăbească în continuare legătura cu guvernele lor naționale. SBBS sunt titluri garantate de un portofoliu diversificat de titluri de stat centrale din zona euro. Băncile ar putea să le folosească pentru a-și diversifica portofoliile suverane și ar contribui la împărțirea riscurilor în zona euro. SBBS nu ar implica mutualizarea riscurilor și pierderilor între țările din zona euro, doar investitorii privați ar împărți riscul și posibilele pierderi. În timpul ultimei crize financiare, legătura dintre bănci și obligațiunile suverane a reprezentat o vulnerabilitate majoră. SBBS ar contribui la slăbirea legăturii dintre bănci și țările lor de origine.
Obiectivul prezentului regulament, și anume stabilirea unui cadru pentru SBBS-uri, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dat fiind că apariția unei piețe a SBBS-urilor depinde de eliminarea obstacolelor care rezultă din aplicarea legislației Uniunii. Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, SBBS reprezintă un pas spre reducerea riscurilor și partajarea riscurilor și ar îmbunătăți stabilitatea financiară a zonei euro motiv pentru care am votat acest raport.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08149
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postal address 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10G265
  1047 Brussels
   
  Contact data: