Laurenţiu REBEGA
 • Laurenţiu
  REBEGA
 • Europe of Nations and Freedom Group
 • Vice-Chair
 • Romania Independent
 • Date of birth: 20 February 1976, Vălenii de munte

Member

 • AGRI Committee on Agriculture and Rural Development
 • PETI Committee on Petitions
 • D-TR Delegation to the EU-Turkey Joint Parliamentary Committee

Substitute

 • AFET Committee on Foreign Affairs
 • ITRE Committee on Industry, Research and Energy
 • REGI Committee on Regional Development

Most recent activities

Presentation of the programme of activities of the Estonian Presidency (debate)

05-07-2017 P8_CRE-PROV(2017)07-05(6)

Disclosure of income tax information by certain undertakings and branches (debate)

04-07-2017 P8_CRE-PROV(2017)07-04(3)
 • Atacurile de la Barcelona demonstrează incă o dată că în lumea de astăzi nu mai putem vorbi despre siguranță sau securitate în absența unor structuri naționale puternice. Formula colectivistă vagă pe care o propune Bruxelles-ul împreună cu politica iresponsabilă față de imigrația ilegală sunt expresia unui eşec profund al politicilor ultraliberale europene. Cu o mare durere față de victimele atentatelor, imi reafirm poziția in favoarea unor soluții naționale.
  18/08/2017 09:50 - facebook
 • Bună dimineața! Iubesc pământul! Glia mea strămoșească mă liniștește și îmi dă putere! Pământul nu e al nostru, dar noi suntem ai pământului! Iubiți pământul, așa cum o făceau străbunii noștri, îngrijindu-se de aceste tărâmuri binecuvântate, pentru că „omul înainte de neam și-a iubit familia, înainte de lume și-a iubit neamul și patria sa de pământ, fie mare, fie mică, în care părinții săi au trăit și unde i-a îngropat, în care el s-a născut, în care a petrecut dulcii ani ai copilăriei, ce nu se mai întorc, în care a simțit cea dintâi bucurie și cea dintâi durere de bărbat. Nu cunosc însă nicio seminție, cât de barbară, care să nu aibă acest simțământ.” (M. Kogălniceanu) Dar oare câți dintre românii de astăzi mai simt la fel???
  18/08/2017 06:51 - facebook
 • Ombudsmanul European Ombudsmanul European a fost înființat în anul 1995. El investighează plângerile formulate împotriva instituțiilor, organismelor, birourilor și agențiilor Uniunii Europene. Ombudsmanul European investigheazăplângerile cu privire la cazuri deadministrare defectuoasă de către instituțiile și organismele UE. Plângerile pot fi înaintate de cetățeni ai statelor membre sau de rezidenți pe teritoriul Uniunii ori de asociații și întreprindericu sediul în UE. Ce face Ombudsmanul? Ombudsmanul investighează diferite tipuri de administrare defectuoasă, de exemplu: comportament abuzivdiscriminareabuz de puterelipsa de informații sau refuzul de a furniza informațiiîntârzieri nejustificateproceduri incorecte. Cum este ales Ombudsmanul? Ombudsmanul este numit deParlamentul European pentru un mandat de 5 ani care poate fi reînnoit. Aceasta este una dintre primele sarcini care le revin deputaților proaspăt aleși. Cum funcționează Ombudsmanul? Biroul Ombudsmanului începe investigații după primirea unei plângeri sau din proprie inițiativă. Ca organismimparțial, nu primește instrucțiuni din partea vreunui guvern sau a vreunei alte organizații. În fiecare an, îi prezintă Parlamentului European un raport de activitate. Uneori, este posibil ca Ombudsmanul să vă soluționeze problema informând, pur și simplu, instituția vizată. Dacă este nevoie de mai mult, se fac toate eforturile necesare pentru găsirea uneisoluții amiabile. În caz de eșec, Ombudsmanul poate adresarecomandări instituției în cauză. Dacă acestea nu sunt acceptate, Ombudsmanul poate redacta un raport special pe care îl înaintează Parlamentului, iar acesta ia măsurile care se impun. Ombudsmanul și cetățenii: Dacă sunteți nemulțumit de activitatea desfășurată de o instituție, un organism, un birou sau o agenție a UE, trebuie, mai întâi, să-i dați posibilitatea de a remedia situația. Dacă această abordare nu dă rezultate, puteți trimite o plângere Ombudsmanului European. Este necesar să faceți acest lucru întermen de doi ani de la data la care ați constatat situația de administrare defectuoasă. Precizați în plângerea dumneavoastră cine sunteți, care esteinstituția sau organismul vizat și de ceați decis să faceți acest demers. Puteți solicita ca plângerea să rămânăanonimă. Dacă nu se poate ocupa de cazul dumneavoastră, Ombudsmanul vă va indica alte organisme care ar putea să vă ajute.
  17/08/2017 17:47 - facebook
 • Bună dimineața! Aflarea secretelor longevității i-a pasionat pe oameni, încă din cele mai vechi timpuri. Cercetătorii au găsit rețeta ba pe insule japoneze din sud, ba în Elveția sau Spania… Eu unul cred că veșnicia s-a născut la sat, iar mult râvnita „tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte” nu e doar un basm. Stresul, nesiguranța, starea conflictuală, alimentația incorectă, poluarea, excesele, lipsa relaxării fizice și psihice, ne scurtează viața. Însă de noi depinde să facem alegerile corecte. Trăiește frumos, în pace cu tine și cu restul lumii, făcându-ți viața infinită! Caută în tine, află care e locul tău în Univers și vei afla care e natura existenței tale! O zi excepțională!
  17/08/2017 07:03 - facebook
 • Mulți s-au chinuit să estimeze la cât se ridică nota de plată pe care Marea Britanie o are de achitat pentru Brexit. În timp ce Bruxelles-ul estimează datoria Londrei față de UE la 100 de miliarde de euro, guvernul Marii Britanii anunță că va plăti 40 de miliarde de euro, conform publicației The Sunday Telegraph. Plata e condiționată însă de accesul la Piața Unică Europeană și de un acord tranzițional în valoare de 10 miliarde de euro pe parcursul a trei ani. Cum am mai spus-o, drumul spre Brexit e pavoazat cu negocieri dure și de lungă durată. Vezi lipsa unui acord privind drepturile cetățenilor din state ale Uniunii Europene aflați în Marea Britanie sau găsirea unei soluții privind frontiera între Irlanda de Nord și Irlanda. Noul statut propus de guvernul de la Londra, diminuează și chiar îi privează pe cetățenii UE de drepturi deja dobândite - accesul la educație, sănătate, asigurări sociale, pensii și locuințe sociale la fel cu cetățenii britanici, în baza legislației britanice. Lupta e grea, dar zarurile nu au fost aruncate!
  16/08/2017 08:32 - facebook
 • Banca Europeană de Investiții (BEI) Banca Europeană de Investiții (BEI) a fost înființată în anul 1958. Ea oferă finanțare pentru proiecte care contribuie la atingerea obiectivelor UE, atât în interiorul, cât și în afara Uniunii Europene. Este formată de câte un administrator din fiecare stat membru, plus un reprezentant al Comisiei Europene. Toate statele membre ale Uniunii Europene sunt membre ale Băncii Europene de Investiții (BEI). Scopul său este: să consolideze potențialul UE în materie de locuri de muncă șicreșteresă sprijine acțiunile menite săatenueze efectele schimbărilor climaticesă promoveze politicile UE în afara Uniunii. Ce face BEI? Banca contractează împrumuturi pe piețele de capital și acordă finanțări, în condiții avantajoase, pentru proiecte care sprijină obiectivele UE. Aproximativ 90 % din finanțări se acordă în interiorul UE. Aceste fonduri nu provin niciodată de la bugetul UE. BEI oferă 3 tipuri principale de produse și servicii: credite - aproape 90 % din angajamentul financiar. Banca acordă împrumuturi pentru a sprijini creșterea economică și crearea de locuri de muncă, iar acest sprijin contribuie, de multe ori, la atragerea altor investitori.finanțare mixtă - clienții pot combina fondurile acordate de BEI cu investiții adiționale.consiliere și asistență tehnică - pentru a valorifica la maxim fondurile disponibile. Împrumuturile de peste 25 de milioane de euro sunt acordate direct de BEI. În cazul împrumuturilor cu o valoare mai mică, BEI deschide linii de credit pentru instituțiile financiare care ulterior acordă credite beneficiarilor. Componență: Acționarii BEI sunt statele membre ale UE. Deciziile sunt luate de către următoarele organisme: Consiliul guvernatorilor este alcătuit din miniștri (de obicei de finanțe) din toate statele membre. Acesta stabilește politica generală de creditare a Băncii.Consiliul de administrație, prezidat de președintele BEI, este alcătuit din 28 de membri numiți de statele membre și unul desemnat de Comisia Europeană. Acesta aprobă operațiunile de contractare și acordare a împrumuturilor.Comitetul de direcție, organul executiv al Băncii, gestionează activitățile de zi cu zi. Comitetul de audit verifică dacă operațiunile BEI se derulează în mod corespunzător. Diverse direcții ale Băncii pun în aplicare deciziile manageriale. Cum funcționează BEI? Banca adoptă decizii de împrumut și creditare, ținând cont de punctele forte ale fiecărui proiect și de oportunitățile oferite de piețele financiare. În cadrul UE, creditele se acordă în funcție de anumite priorități. În afara Uniunii, BEI sprijină politicile de dezvoltare și cooperare din diverse țări ale lumii. BEI este un organism independent și adoptă propriile decizii în materie de împrumut și creditare. Colaborează cu alte instituții ale UE, în special cuComisia Europeană, Parlamentul European șiConsiliul UE. BEI și cetățenii: În cazul în care conduceți o întreprindere sau lucrați în sectorul public și aveți un proiect care ar putea contribui la atingerea obiectivelor UE, ați putea fi eligibil pentru un împrumut de la BEI. Vă puteți depune candidaturaprin e-mail, completând formularul on-line sau contactând unul dintre birourileBEI. Oferiți cât mai multe informații, pentru a-i permite Băncii să stabilească dacă proiectul dumneavoastră îndeplinește criteriile de creditare și dispune de un plan managerial bine pregătit
  15/08/2017 16:27 - facebook

Contacts

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  06G358
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02037
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 06G358
  1047 Brussels