Fredrick FEDERLEY : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe - Member

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Centerpartiet (Sweden)

Vice-Chair 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the Pan-African Parliament

Member 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Industry, Research and Energy
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegation for relations with the Pan-African Parliament
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Committee of Inquiry into Emission Measurements in the Automotive Sector
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Industry, Research and Energy

Substitute 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Agriculture and Rural Development
 • 03-07-2015 / 18-01-2017 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Agriculture and Rural Development

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur 
A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Reports - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as rapporteur 
Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission reductions and low-carbon investments  
- ITRE_AD(2016)582103 -  
-
ITRE 
OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from medium combustion plants  
- ITRE_AD(2015)546728 -  
-
ITRE 

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council discontinuing seasonal changes of time and repealing Directive 2000/84/EC  
- ITRE_AD(2019)632025 -  
-
ITRE 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme  
- ENVI_AD(2018)627571 -  
-
ENVI 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) and repealing Regulation (EU) No 1293/2013  
- AGRI_AD(2018)623976 -  
-
AGRI 

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations 
Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Better enforcement and modernisation of EU consumer protection rules (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) SV  
 

För att EU ska hålla samman är det viktig att konsumenter kan känna förtroende för att produkter håller samma kvalitet i alla delar av unionen. Därför är det bra att reglerna för produktkvalitet förstärks, och jag har således röstat för betänkandet.

Supplementary protection certificate for medicinal products (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) SV  
 

Patentskydd för läkemedel är otroligt viktigt för att garantera fortsatt innovation, vilket blir särskilt viktigt för de forskande företag som söker forska fram ny antibiotika. Givetvis finns det fler läkemedel som behöver skydd och förutsägbarhet, eftersom detta är helt avgörande om vi ska kunna konkurrera globalt med läkemedelsinnovation.
Förslaget innebar en uppluckring av det immateriella skyddet för just läkemedel, vilket skulle skada svensk och europeisk forskning. Det är de forskande läkemedelsföretagen som drabbas hårdast i en redan benhård internationell konkurrens. Det finns här en risk för att Sverige liksom hela Europa förlorar på en försvagad immaterialrätt. Jag valde därför att rösta nej till utkomsten, som inte gav tillräckligt med skydd till de innovativa läkemedelsföretagen.

Tackling the dissemination of terrorist content online (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) SV  
 

Jag valde att rösta för denna trepartsutkomst, eftersom jag ser att EU behöver skärpa upp sin lagstiftning för terrorbaserat innehåll online och framförallt göra arbetet med att plocka bort terrorbaserat innehåll mer effektivt.
Jag valde därför också att rösta för den s.k. entimmes-regeln som innebär att en plattform inom en timma efter det att den nationella myndigheten meddelat att terrorbaserat innehåll ska plockas bort måste se till att så sker. Jag röstade på detta sätt eftersom tidsaspekten är det viktigaste när det kommer till att hindra att terrorbaserat innehåll sprids.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on the protection of European seas from chemical and conventional weapons  
- P8_DCL(2015)0053 - Lapsed  
Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Ruža TOMAŠIĆ , Antanas GUOGA , Dario TAMBURRANO , Rosa D'AMATO , Fredrick FEDERLEY , Isabella ADINOLFI , Enrico GASBARRA , Igor ŠOLTES , Davor ŠKRLEC , Kaja KALLAS , Reinhard BÜTIKOFER , Franc BOGOVIČ  
Date opened : 05-10-2015
Lapse date : 05-01-2016
Number of signatories : 89 - 06-01-2016
Written declaration on ending animal testing  
- P8_DCL(2015)0034 - Lapsed  
Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Rikke-Louise KARLSSON , Fredrick FEDERLEY , Rolandas PAKSAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Isabella ADINOLFI , Emil RADEV  
Date opened : 07-09-2015
Lapse date : 07-12-2015
Number of signatories : 60 - 08-12-2015

Declarations 

Declaration of financial interests 

Contact