Malin BJÖRK : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 01-07-2014 / 11-01-2017 : Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left - Vice-Chair
 • 12-01-2017 / 01-07-2019 : Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left - Member of the Bureau

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Vänsterpartiet (Sweden)

Member 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Women's Rights and Gender Equality
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with India
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Women's Rights and Gender Equality

Substitute 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Foreign Affairs
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Bosnia and Herzegovina, and Kosovo
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the Mashreq countries
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Foreign Affairs

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur 
A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as rapporteur 
Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Institute for Gender Equality for the financial year 2017  
- FEMM_AD(2019)630380 -  
-
FEMM 
OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section III – Commission and executive agencies  
- FEMM_AD(2019)630381 -  
-
FEMM 
OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2019  
- FEMM_AD(2018)623661 -  
-
FEMM 

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Justice programme  
- FEMM_AD(2018)628459 -  
-
FEMM 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Rights and Values programme  
- FEMM_AD(2018)627907 -  
-
FEMM 
POSITION IN THE FORM OF AMENDMENTS on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 862/2007 of the European Parliament and of the Council on Community statistics on migration and international protection  
- FEMM_AD(2018)628430 -  
-
FEMM 

Motions for resolutions 
Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Minor interpellations 
Minor interpellations for written answer, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s Members. Rule 130a, Annex III

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Common rules for the internal market for natural gas (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) SV  
 

Jag har röstat nej.
Betänkandet bygger på marknadsliberala dogmer och kommer i huvudsak att gynna storföretagen. Satsningen går också emot målsättningen att stärka den förnybara energin inom EU. Dessutom kommer mer makt att överföras från medlemsstaterna till EU. Därför röstar jag nej till förslaget. Jag vill också understryka att jag motsätter mig Gazprom.

Strengthening the security of identity cards and of residence documents issued to Union citizens (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) SV  
 

Jag har röstat emot.
Den föreslagna förordningen syftar till att harmonisera de minsta säkerhetsegenskaperna i ID-kort. Det har många problematiska aspekter, bland annat kravet på att ha fingeravtryck i alla nationella ID-kort. Enligt EU:s dataskyddslag klassificeras biometrisk data som känslig data och en hög tröskel måste ställas in för att motivera insamling och bearbetning av dessa data, vilket i det här fallet inte har gjorts och är därmed oproportionerligt mot rätten till integritet och dataskydd – något som även EDPS och FRA håller med om. Detsamma gäller åldern för att ta fingeravtryck, vilket kommer vara möjligt från 6 års ålder och obligatoriskt från 12 års ålder. Utöver detta möjliggör även förordningen en omfattande användning av de biometriska data som samlats in för identitetskort, eftersom behandlingen för ”andra ändamål” är avsedd i texten.
Att harmonisera ID-kort, utan att följa några dataskyddsregler eller motivera politiska beslut, kan aldrig vara ett mål i sig självt. Av den anledningen röstade jag emot.

Pan-European Personal Pension Product (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld) SV  
 

Jag har röstat emot.
Den paneuropeiska personliga pensionsproduktrapporten syftar till att skapa en ny produkt som underlättar privatiseringen av offentliga pensioner och skapar nya möjligheter att dra nytta av dem för investerare som en del av kapitalmarknadsunionen. Det saknas också en kapitalgaranti vilket innebär att det i värsta fall kan sluta med att man betalar in mer till sin pension, genom exempelvis personliga besparingar under sitt arbetsliv, än pensionen någonsin blir värd.
Vi har redan ett orättvist och ojämlikt pensionssystem och det här blir ytterligare ett steg i den riktningen.
Av den anledningen röstade jag emot.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on the healthcare of transgender persons  
- P8_DCL(2016)0011 - Lapsed  
Siôn SIMON , Miriam DALLI , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Jeppe KOFOD , Daniele VIOTTI , Anja HAZEKAMP , Anneleen VAN BOSSUYT , Malin BJÖRK , Hugues BAYET , Laura FERRARA , Terry REINTKE  
Date opened : 01-02-2016
Lapse date : 01-05-2016
Number of signatories : 76 - 02-05-2016
Written declaration on the abolition of segregation in schools  
- P8_DCL(2015)0060 - Lapsed  
Péter NIEDERMÜLLER , Filiz HYUSMENOVA , Malin BJÖRK , Laura FERRARA , Soraya POST , Cecilia WIKSTRÖM , Damian DRĂGHICI , Barbara LOCHBIHLER , Josef WEIDENHOLZER , Miltiadis KYRKOS , Sophia in 't VELD  
Date opened : 14-10-2015
Lapse date : 14-01-2016
Number of signatories : 79 - 15-01-2016

Declarations 

Declaration of financial interests 

Contact