Bodil VALERO
 • Bodil
  VALERO
 • Group of the Greens/European Free Alliance
 • Vice-Chair
 • Sweden Miljöpartiet de gröna
 • Date of birth: 14 May 1958, Ljungarum

Speeches in plenary

98

Situation of people with albinism in Malawi and other African countries

05-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-05(3.1)

Interpol arrest warrants (Red Notices) (debate)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(18)

Arms export: implementation of Common Position 2008/944/CFSP (debate)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(12)

Arms export: implementation of Common Position 2008/944/CFSP (debate) (2)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(12)

Arms export: implementation of Common Position 2008/944/CFSP (debate) (3)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(12)

Turkey-EU relationship (debate)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(17)

Eritrea, notably the cases of Abune Antonios and Dawit Isaak

06-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-06(8.2)

2016 Report on Turkey (debate)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(12)

EU defence plan and the future of Europe (topical debate)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(12)

Uniform format for visas (debate)

01-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-01(4)

Reports - as rapporteur

3

Reports - as shadow rapporteur

35

REPORT on fundamental rights aspects in Roma integration in the EU: fighting anti-Gypsyism

LIBE
11-10-2017 A8-0294/2017

REPORT on the 2016 Commission Report on Turkey

AFET
26-06-2017 A8-0234/2017

REPORT on an integrated European Union policy for the Arctic

ENVI AFET
08-02-2017 A8-0032/2017

Opinions - as rapporteur

2

OPINION on the fight against trafficking in human beings in the EU’s external relations

LIBE
27-05-2016 LIBE_AD(2016)576750

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 91/477/EC on control of the acquisition and possession of weapons

LIBE
18-05-2016 LIBE_AD(2016)576870

Opinions - as shadow rapporteur

15

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Union Resettlement Framework and amending Regulation (EU) No 516/2014 of the European Parliament and the Council

AFET
01-06-2017 AFET_AD(2017)601073

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast)

AFET
04-05-2017 AFET_AD(2017)599593

OPINION on Towards a new trade framework between the EU and Turkey and the modernisation of the Customs Union

AFET
01-03-2017 AFET_AD(2017)597544

POSITION IN THE FORM OF AMENDMENTS on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 98/41/EC on the registration of persons sailing on board passenger ships operating to or from ports of the Member States of the Community and amending Directive 2010/65/EU of the European Parliament and of the Council on reporting formalities for ships arriving in and/or departing from ports of the Member States

LIBE
28-02-2017 LIBE_AD(2017)600925

DRAFT OPINION on: Towards a new trade framework between the EU and Turkey to enhance bilateral trade relations and modernise the Customs Union

LIBE
10-02-2017 LIBE_AD(2017)595635

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Union Agency for Asylum and repealing Regulation (EU) No 439/2010

AFET
02-12-2016 AFET_AD(2016)589496

OPINION on the future of ACP-EU relations beyond 2020

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Border and Coast Guard and repealing Regulation (EC) No 2007/2004, Regulation (EC) No 863/2007 and Council Decision 2005/267/EC

AFET
20-05-2016 AFET_AD(2016)580484

OPINION on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation No 562/2006 (EC) as regards the reinforcement of checks against relevant databases at external borders

AFET
18-05-2016 AFET_AD(2016)578843

OPINION on the implementation of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims from a gender perspective

LIBE
12-04-2016 LIBE_AD(2016)575345

Motions for resolutions

188

Joint motion for a resolution on the situation in the Maldives

04-10-2017 RC-B8-0549/2017

Joint motion for a resolution on the situation of persons with albinism in Africa, notably in Malawi

04-10-2017 RC-B8-0543/2017

Motion for a resolution on the situation in the Maldives

02-10-2017 B8-0561/2017

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Motion for a resolution on the cases of Crimean Tatar leaders Akhtem Chiygoz and Ilmi Umerov and journalist Mykola Semena

02-10-2017 B8-0545/2017

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Joint motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/rev. 1

Joint motion for a resolution on Gabon: repression of the opposition

13-09-2017 RC-B8-0512/2017

Joint motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

13-09-2017 RC-B8-0506/2017

Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0525/2017

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Parliamentary questions

86

VP/HR - support for the G5 Sahel Joint Force

29-09-2017 P-006105/2017 Commission

Interpol arrest warrants (Red Notices) and Turkey

08-09-2017 O-000073/2017 Commission

Interpol arrest warrants (Red Notices) and Turkey

08-09-2017 O-000072/2017 Council

Shrinking space for civil society

15-06-2017 O-000056/2017 Commission

Shrinking space for civil society

15-06-2017 O-000055/2017 Council

Trafficking in Human Beings

24-03-2017 O-000024/2017 Commission

International Roma Day

08-03-2017 O-000017/2017 Commission

International Roma Day

08-03-2017 O-000016/2017 Council

VP/HR - Commission plans to cooperate with Libya on migration issues

07-03-2017 E-001542/2017 Commission

Written explanations of vote

4

 

State of play of negotiations with the United Kingdom (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

Vi röstade för resolutionen då den i stora drag är en bra kompromiss, men vill framhålla vikten av att parlamentet inte fastställer sin position i så skarpa ordalag att det blir svårt för förhandlarna att nå en uppgörelse.

 

Inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry into the 2030 climate and energy framework (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

Förslaget innebär att en referensnivå för skogsbruk sätts med data för perioden 2000–2012 istället för 1990–2009 som kommissionen vill ha. Det är en period som ligger mer i närtid och därmed är bättre jämförbar med dagens skogsbruk och kolsänkor. Det är också en period för vilken det finns mer tillförlitlig och jämförbar data för EU som helhet. Ändringen innebär också att alla delar och olika metoder inom skogsbruksförvaltning givet basperioden ingår för att bestämma referensnivåer inom skogsbruket och inte enbart skoglig intensitet (tillväxt) som kommissionen föreslagit.

 

Combating terrorism (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier)

16-02-2017

Miljöpartiet de gröna ser behovet av effektiv lagstiftning och operativa åtgärder mot terrorism. Det är också viktigt att lagstiftningen, som är tänkt att skydda demokratin och medborgarnas demokratiska rättigheter är så precist utformad att det inte lämnar utrymme för tolkningar som kan användas för att inskränka desamma. I nuläget lämnar förslaget för stort utrymme för sådana tolkningar, vilket innebär stora risker för rättssäkerheten.
I direktivet kriminaliseras exempelvis ”hyllande av terrorism” och ”självstudier” av terrorism. Syftet är att motverka uppvigling och självradikalisering på nätet, men med otydliga definitioner av vad som kan klassificeras som ”hyllande” eller ”självstudier” blir det möjligt att tillämpa gentemot betydligt fler grupper än de som direktivet avser att ringa in. Därför valde vi att avstå i slutomröstningen.

 

A European Pillar of Social Rights (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet har tagit initiativ till en europeisk pelare för sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor är nödvändigt.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna bör dessa frågor beslutas på nationell nivå. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen för lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Contacts

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E242
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05063
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E242
  1047 Brussels