Bodil VALERO
 • Bodil
  VALERO
 • Group of the Greens/European Free Alliance
 • Vice-Chair
 • Sweden Miljöpartiet de gröna
 • Date of birth: 14 May 1958, Ljungarum

Speeches in plenary

113

Situation in Syria (debate)

13-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-13(17)

Situation of fundamental rights in the EU in 2016 (debate)

28-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-28(22)

Current human rights situation in Turkey - Situation in Afrin, Syria (debate)

06-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-06(15)

Situation in Kenya (debate)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(13)

Control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (debate)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(14)

Enlargement and strengthening of the Schengen area: Bulgaria, Romania and Croatia (topical debate)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(18)

Situation in Afghanistan (debate)

12-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-12(10)

Instrument contributing to stability and peace (debate)

29-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-29(21)

The EU-Africa Strategy: a boost for development (debate)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(16)

Reports - as rapporteur

3

Reports - as shadow rapporteur

35

REPORT on fundamental rights aspects in Roma integration in the EU: fighting anti-Gypsyism

LIBE
11-10-2017 A8-0294/2017

REPORT on the 2016 Commission Report on Turkey

AFET
26-06-2017 A8-0234/2017

REPORT on an integrated European Union policy for the Arctic

ENVI AFET
08-02-2017 A8-0032/2017

Opinions - as rapporteur

2

OPINION on the fight against trafficking in human beings in the EU’s external relations

LIBE
27-05-2016 LIBE_AD(2016)576750

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 91/477/EC on control of the acquisition and possession of weapons

LIBE
18-05-2016 LIBE_AD(2016)576870

Opinions - as shadow rapporteur

18

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Defence Industrial Development Programme aiming at supporting the competitiveness and innovative capacity of the EU defence industry

AFET
25-01-2018 AFET_AD(2018)612300

OPINION on the next MFF: preparing the Parliament’s position on the MFF post-2020

LIBE
30-11-2017 LIBE_AD(2017)612221

OPINION on the EU-Africa Strategy: a boost for development

LIBE
29-09-2017 LIBE_AD(2017)607871

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Union Resettlement Framework and amending Regulation (EU) No 516/2014 of the European Parliament and the Council

AFET
01-06-2017 AFET_AD(2017)601073

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast)

AFET
04-05-2017 AFET_AD(2017)599593

OPINION on Towards a new trade framework between the EU and Turkey and the modernisation of the Customs Union

AFET
01-03-2017 AFET_AD(2017)597544

POSITION IN THE FORM OF AMENDMENTS on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 98/41/EC on the registration of persons sailing on board passenger ships operating to or from ports of the Member States of the Community and amending Directive 2010/65/EU of the European Parliament and of the Council on reporting formalities for ships arriving in and/or departing from ports of the Member States

LIBE
28-02-2017 LIBE_AD(2017)600925

DRAFT OPINION on: Towards a new trade framework between the EU and Turkey to enhance bilateral trade relations and modernise the Customs Union

LIBE
10-02-2017 LIBE_AD(2017)595635

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Union Agency for Asylum and repealing Regulation (EU) No 439/2010

AFET
02-12-2016 AFET_AD(2016)589496

OPINION on the future of ACP-EU relations beyond 2020

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

Motions for resolutions

215

Motion for a resolution on the arrest of human rights defenders in Sudan, notably the case of Sakharov Prize laureate Salih Mahmoud Osman

12-03-2018 B8-0161/2018

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Motion for a resolution on the situation in Syria

12-03-2018 B8-0142/2018

Joint motion for a resolution on the current human rights situation in Turkey

07-02-2018 RC-B8-0082/2018

Motion for a resolution on Executions in Egypt

05-02-2018 B8-0112/2018

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Motion for a resolution on child slavery in Haiti

05-02-2018 B8-0101/2018

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Motion for a resolution on the situation of UNRWA

05-02-2018 B8-0090/2018

Motion for a resolution on the recent human rights situation in Turkey

05-02-2018 B8-0084/2018

Motion for a resolution on Venezuela

05-02-2018 B8-0083/2018

Joint motion for a resolution on the Democratic Republic of the Congo

17-01-2018 RC-B8-0054/2018

Parliamentary questions

108

EU-Morocco Aviation Agreement and Western Sahara

08-02-2018 E-000827/2018 Commission

Western Sahara and EU air cargo

08-02-2018 E-000826/2018 Commission

Legal basis for exports from Western Sahara to the EU

08-02-2018 E-000824/2018 Commission

DG MARE evaluation of the EU-Morocco Fisheries Partnership Agreement

08-02-2018 E-000823/2018 Commission

Western Sahara and the safety of EU airlines and passengers

08-02-2018 E-000822/2018 Commission

EU-authorised establishments based in Western Sahara

08-02-2018 E-000821/2018 Commission

Moroccan authorised importers based in Western Sahara

08-02-2018 E-000820/2018 Commission

The Commission's compliance with procedures relating to authorised establishments in Western Sahara

08-02-2018 E-000819/2018 Commission

DG SANCO visit to Western Sahara in December 2017

08-02-2018 E-000818/2018 Commission

Written explanations of vote

5

 

Draft recommendation following the inquiry on money laundering, tax avoidance and tax evasion (B8-0660/2017)

13-12-2017

Vi har röstat för betänkandet då det innehåller ett femtiotal bra och viktiga förslag för att bekämpa skatteflykt. Vi är dock emot den icke-bindande uppmaningen i §210 att ändra regelverket så att skattefrågor i allmänhet ska kunna beslutas med kvalificerad majoritet istället för enhällighet. Det röstade vi emot, men förlorade. Det är dock inte tillräckligt skäl att avvisa betänkandet som helhet.
Om frågan om att ta bort vetorätten för alla skattefrågor tas upp i rådet utgår vi från att minst ett land kommer att stoppa förslaget genom att använda sitt veto.
Vi är emot att ge EU beskattningsrätt, men vill gärna att EU använder de verktyg som redan finns i fördraget för att med kvalificerad majoritet genomföra åtgärder mot skatteflykt.
Detta betänkande är ett viktigt steg för att se till att komma till rätta med den skatteflykt som varje år kostar EU-länderna enorma summor som skulle göra mycket bättre nytta i välfärden och som investeringar.

 

State of play of negotiations with the United Kingdom (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

Vi röstade för resolutionen då den i stora drag är en bra kompromiss, men vill framhålla vikten av att parlamentet inte fastställer sin position i så skarpa ordalag att det blir svårt för förhandlarna att nå en uppgörelse.

 

Inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry into the 2030 climate and energy framework (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

Förslaget innebär att en referensnivå för skogsbruk sätts med data för perioden 2000–2012 istället för 1990–2009 som kommissionen vill ha. Det är en period som ligger mer i närtid och därmed är bättre jämförbar med dagens skogsbruk och kolsänkor. Det är också en period för vilken det finns mer tillförlitlig och jämförbar data för EU som helhet. Ändringen innebär också att alla delar och olika metoder inom skogsbruksförvaltning givet basperioden ingår för att bestämma referensnivåer inom skogsbruket och inte enbart skoglig intensitet (tillväxt) som kommissionen föreslagit.

 

Combating terrorism (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier)

16-02-2017

Miljöpartiet de gröna ser behovet av effektiv lagstiftning och operativa åtgärder mot terrorism. Det är också viktigt att lagstiftningen, som är tänkt att skydda demokratin och medborgarnas demokratiska rättigheter är så precist utformad att det inte lämnar utrymme för tolkningar som kan användas för att inskränka desamma. I nuläget lämnar förslaget för stort utrymme för sådana tolkningar, vilket innebär stora risker för rättssäkerheten.
I direktivet kriminaliseras exempelvis ”hyllande av terrorism” och ”självstudier” av terrorism. Syftet är att motverka uppvigling och självradikalisering på nätet, men med otydliga definitioner av vad som kan klassificeras som ”hyllande” eller ”självstudier” blir det möjligt att tillämpa gentemot betydligt fler grupper än de som direktivet avser att ringa in. Därför valde vi att avstå i slutomröstningen.

 

A European Pillar of Social Rights (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet har tagit initiativ till en europeisk pelare för sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor är nödvändigt.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna bör dessa frågor beslutas på nationell nivå. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen för lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Contacts

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E242
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05063
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E242
  1047 Brussels