Bodil VALERO
 • Bodil
  VALERO
 • Group of the Greens/European Free Alliance
 • Vice-Chair
 • Sweden Miljöpartiet de gröna
 • Date of birth: 14 May 1958, Ljungarum

Speeches in plenary

125

Humanitarian emergency in the Mediterranean: supporting local and regional authorities (debate)

03-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-03(20)

Situation in Yemen (debate)

02-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-02(14)

Somalia (debate)

05-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-05(4.2)

Burundi (debate)

05-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-05(4.3)

Implementation of and follow-up to the EU framework for National Roma integration strategies (debate)

13-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-13(18)

EU-NATO relations (debate)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(16)

Situation of imprisoned EU-Iranian dual nationals in Iran

31-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-31(5.1)

The use of IPA funds in Turkey (debate)

30-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-30(26)

Annual Report on the functioning of the Schengen area (debate)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(18)

Reports - as rapporteur

3

Reports - as shadow rapporteur

45

REPORT on the annual report on the functioning of the Schengen area

LIBE
03-05-2018 A8-0160/2018

Opinions - as rapporteur

2

OPINION on the fight against trafficking in human beings in the EU’s external relations

LIBE
27-05-2016 LIBE_AD(2016)576750

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 91/477/EC on control of the acquisition and possession of weapons

LIBE
18-05-2016 LIBE_AD(2016)576870

Opinions - as shadow rapporteur

16

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Defence Industrial Development Programme aiming at supporting the competitiveness and innovative capacity of the EU defence industry

AFET
25-01-2018 AFET_AD(2018)612300

OPINION on the next MFF: preparing the Parliament’s position on the MFF post-2020

LIBE
30-11-2017 LIBE_AD(2017)612221

OPINION on the EU-Africa Strategy: a boost for development

LIBE
29-09-2017 LIBE_AD(2017)607871

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Union Resettlement Framework and amending Regulation (EU) No 516/2014 of the European Parliament and the Council

AFET
01-06-2017 AFET_AD(2017)601073

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast)

AFET
04-05-2017 AFET_AD(2017)599593

POSITION IN THE FORM OF AMENDMENTS on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 98/41/EC on the registration of persons sailing on board passenger ships operating to or from ports of the Member States of the Community and amending Directive 2010/65/EU of the European Parliament and of the Council on reporting formalities for ships arriving in and/or departing from ports of the Member States

LIBE
28-02-2017 LIBE_AD(2017)600925

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Union Agency for Asylum and repealing Regulation (EU) No 439/2010

AFET
02-12-2016 AFET_AD(2016)589496

OPINION on the future of ACP-EU relations beyond 2020

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Border and Coast Guard and repealing Regulation (EC) No 2007/2004, Regulation (EC) No 863/2007 and Council Decision 2005/267/EC

AFET
20-05-2016 AFET_AD(2016)580484

OPINION on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation No 562/2006 (EC) as regards the reinforcement of checks against relevant databases at external borders

AFET
18-05-2016 AFET_AD(2016)578843

Institutional motions for resolutions

246

Joint motion for a resolution on the UAE, notably the situation of human rights defender Ahmed Mansoor

03-10-2018 RC-B8-0456/2018

Joint motion for a resolution on the situation in Yemen

03-10-2018 RC-B8-0444/2018

Motion for a resolution on Mass arbitrary detention of Uyghurs and Kazakhs in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region

01-10-2018 B8-0460/2018

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Motion for a resolution on United Arab Emirates, notably the situation of human rights defender Ahmed Mansoor

01-10-2018 B8-0456/2018

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Motion for a resolution on the situation in Yemen

01-10-2018 B8-0447/2018

Joint motion for a resolution on Uganda, arrest of parliamentarians from the opposition

12-09-2018 RC-B8-0364/2018

Motion for a resolution on the threat of demolition of Khan al-Ahmar and other Bedouin villages

11-09-2018 B8-0384/2018

Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0371/2018

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Written questions

103

The EU's migration policies in Niger: shopping lists and adverse effects

28-09-2018 E-004958/2018 Commission

Council decision on launching a 'common defence' policy

28-09-2018 P-004957/2018 Council

Missing Basque citizen found dead in Sweden: transfer of remains

03-09-2018 E-004475/2018 Commission

Missing Basque citizen found dead in Sweden: Identification of remains and dealings with the family

03-09-2018 E-004474/2018 Commission

VP/HR - War crimes committed by Malian G5 Sahel Joint Force on 19 May 2018 in Boulikessi

07-08-2018 P-004236/2018 Commission

Roma registers in Italy

10-07-2018 P-003797/2018 Commission

VP/HR - Follow-up on the Council's conclusions on Myanmar of 26 February 2018 and its decision 2018/655

25-05-2018 E-002847/2018 Commission

VP/HR - Syrian security official in Italy despite EU sanctions

19-03-2018 E-001661/2018 Commission

Detention of unaccompanied children in police station cells in Greece

06-03-2018 E-001400/2018 Commission

Oral questions

19

Need for a comprehensive Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights mechanism

03-10-2018 O-000110/2018 Commission

Need for a comprehensive Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights mechanism

03-10-2018 O-000109/2018 Council

IPA funding for Turkey for migration management

17-05-2018 O-000051/2018 Commission

Interpol arrest warrants (Red Notices) and Turkey

08-09-2017 O-000073/2017 Commission

Interpol arrest warrants (Red Notices) and Turkey

08-09-2017 O-000072/2017 Council

Shrinking space for civil society

15-06-2017 O-000056/2017 Commission

Shrinking space for civil society

15-06-2017 O-000055/2017 Council

Trafficking in Human Beings

24-03-2017 O-000024/2017 Commission

International Roma Day

08-03-2017 O-000017/2017 Commission

International Roma Day

08-03-2017 O-000016/2017 Council

Interpellations

1

VP/HR - Israeli settlement policy

27-01-2017 K-000001/2017

Written explanations of vote

9

 

Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank: clearing and payment systems (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner)

04-07-2018

. – Förslaget innebär att Europeiska Centralbanken (ECB) får tillsynsbefogenheter över centrala motparter. Miljöpartiets ledamöter är tveksamma till att ge utökade befogenheter över clearingsystem för finansiella instrument till ECB, och därför röstade vi mot förslaget som helhet. Däremot stödde vi ändringsförslag 12 och 13 eftersom dessa skulle ha begränsat det mandat ECB får för tillsyn och infört tydligare bestämmelser för när ECB får agera gentemot centrala motparter, och skulle därmed – om de antagits – ha förbättrat förslaget.

 

Recommendation to the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative on Libya (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri)

30-05-2018

. – Även om betänkandet innehåller värdefulla rekommendationer för att hjälpa Libyen i stabiliseringsprocessen kunde vi inte stödja det i vår slutgiltiga omröstning med tanke på migrationsfrågans centrala roll i relationen mellan EU och Libyen. Betänkandet innehåller dåliga skrivningar kring migration och ger stöd för det kritiserade samarbetet med den libyska kustbevakningen som har varit involverad i många brott mot mänskliga rättigheter. Vi ställer oss kritiska till EU:s politik i denna del, som inte överensstämmer med internationella människorättsstandarder, och leder till att migranter och flyktingar med våld tvingas återvända till samma förfärliga flyktingläger i Libyen som UNHCR och andra människorättsorganisationer försöker stänga ner. Vi vill att EU granskar sitt samarbete med Libyen när det gäller migration, prioriterar evakuering av flyktinglägren och skapar fler lagliga vägar för migranter och flyktingar till EU för att motverka människosmuggling.

 

Presidential elections in Venezuela (B8-0225/2018)

03-05-2018

Vi valde att rösta emot resolutionen av rent formella skäl, eftersom förfarandet är i strid med parlamentets egna regelverk, bland annat artikel 156 som säger att ”förutom i de brådskande fall som avses i artiklarna 135 och 154, får en debatt eller omröstning om en text endast genomföras om texten gjorts tillgänglig för ledamöterna minst 24 timmar tidigare”. Detta riskerar att bli ett prejudikat för liknande överträdelser i framtiden. Att det ska hållas val i Venezuela har varit känt länge, varför detta inte kan ses som ett brådskande ärende.

 

Gender equality in the media sector in the EU (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová)

17-04-2018

Detta initiativbetänkande är ett bra betänkande om den viktiga frågan om att förbättra jämställdheten i mediesektorn. Det finns allvarliga problem med jämställdheten inom mediesektorn och betänkandet innehåller flera goda förslag på åtgärder för att förbättra detta. Det finns dock enskilda formuleringar i texten som är problematiska ur ett yttrandefrihetsperspektiv, men det här är inte är ett lagstiftande betänkande. Sammantaget är helheten tydligt övervägande positiv och vi röstade för.

 

Draft recommendation following the inquiry on money laundering, tax avoidance and tax evasion (B8-0660/2017)

13-12-2017

Vi har röstat för betänkandet då det innehåller ett femtiotal bra och viktiga förslag för att bekämpa skatteflykt. Vi är dock emot den icke-bindande uppmaningen i §210 att ändra regelverket så att skattefrågor i allmänhet ska kunna beslutas med kvalificerad majoritet istället för enhällighet. Det röstade vi emot, men förlorade. Det är dock inte tillräckligt skäl att avvisa betänkandet som helhet.
Om frågan om att ta bort vetorätten för alla skattefrågor tas upp i rådet utgår vi från att minst ett land kommer att stoppa förslaget genom att använda sitt veto.
Vi är emot att ge EU beskattningsrätt, men vill gärna att EU använder de verktyg som redan finns i fördraget för att med kvalificerad majoritet genomföra åtgärder mot skatteflykt.
Detta betänkande är ett viktigt steg för att se till att komma till rätta med den skatteflykt som varje år kostar EU-länderna enorma summor som skulle göra mycket bättre nytta i välfärden och som investeringar.

 

State of play of negotiations with the United Kingdom (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

Vi röstade för resolutionen då den i stora drag är en bra kompromiss, men vill framhålla vikten av att parlamentet inte fastställer sin position i så skarpa ordalag att det blir svårt för förhandlarna att nå en uppgörelse.

 

Inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry into the 2030 climate and energy framework (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

Förslaget innebär att en referensnivå för skogsbruk sätts med data för perioden 2000–2012 istället för 1990–2009 som kommissionen vill ha. Det är en period som ligger mer i närtid och därmed är bättre jämförbar med dagens skogsbruk och kolsänkor. Det är också en period för vilken det finns mer tillförlitlig och jämförbar data för EU som helhet. Ändringen innebär också att alla delar och olika metoder inom skogsbruksförvaltning givet basperioden ingår för att bestämma referensnivåer inom skogsbruket och inte enbart skoglig intensitet (tillväxt) som kommissionen föreslagit.

 

Combating terrorism (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier)

16-02-2017

Miljöpartiet de gröna ser behovet av effektiv lagstiftning och operativa åtgärder mot terrorism. Det är också viktigt att lagstiftningen, som är tänkt att skydda demokratin och medborgarnas demokratiska rättigheter är så precist utformad att det inte lämnar utrymme för tolkningar som kan användas för att inskränka desamma. I nuläget lämnar förslaget för stort utrymme för sådana tolkningar, vilket innebär stora risker för rättssäkerheten.
I direktivet kriminaliseras exempelvis ”hyllande av terrorism” och ”självstudier” av terrorism. Syftet är att motverka uppvigling och självradikalisering på nätet, men med otydliga definitioner av vad som kan klassificeras som ”hyllande” eller ”självstudier” blir det möjligt att tillämpa gentemot betydligt fler grupper än de som direktivet avser att ringa in. Därför valde vi att avstå i slutomröstningen.

 

A European Pillar of Social Rights (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet har tagit initiativ till en europeisk pelare för sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor är nödvändigt.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna bör dessa frågor beslutas på nationell nivå. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen för lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Contacts

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E242
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05063
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E242
  1047 Brussels