Cora van NIEUWENHUIZEN

Speeches in plenary

47

FinTech: the influence of technology on the future of the financial sector (debate)

16-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-16(16)

FinTech: the influence of technology on the future of the financial sector (debate) (2)

16-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-16(16)

European Cloud Initiative (debate)

15-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-15(16)

Domestic passenger transport services by rail (A8-0373/2016 - Wim van de Camp)

14-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-14(10.10)

CAP tools to reduce price volatility in agricultural markets (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye)

14-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-14(10.17)

Towards a definitive VAT system and fighting VAT fraud (A8-0307/2016 - Werner Langen)

24-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-24(9.7)

Towards a definitive VAT system and fighting VAT fraud (debate)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(16)

Activities and supervision of institutions for occupational retirement provision (debate)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(17)

Reports - as rapporteur

3

Reports - as shadow rapporteur

21

REPORT on a Space Strategy for Europe

ITRE
05-07-2017 A8-0250/2017

REPORT Towards a pan-European covered bonds framework

ECON
26-06-2017 A8-0235/2017

REPORT on digitising European industry

ITRE
10-05-2017 A8-0183/2017

REPORT on internet connectivity for growth, competitiveness and cohesion: European gigabit society and 5G

ITRE
05-05-2017 A8-0184/2017

REPORT on the European Cloud Initiative

ITRE
26-01-2017 A8-0006/2017

Opinions - as shadow rapporteur

5

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market

ITRE
01-08-2017 ITRE_AD(2017)592363

OPINION on European standards – implementation of Regulation (EU) No 1025/2012

ITRE
29-03-2017 ITRE_AD(2017)595594

OPINION on Space capabilities for European security and defence

ITRE
11-04-2016 ITRE_AD(2016)575369

OPINION on Stocktaking and challenges of the EU Financial Services Regulation: Impact and the way forward towards a more efficient and effective EU framework for Financial Regulation and a Capital Markets Union

ITRE
13-10-2015 ITRE_AD(2015)560837

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement and Directive 2013/34/EU as regards certain elements of the corporate governance statement

ECON
02-03-2015 ECON_AD(2015)541604

Institutional motions for resolutions

1

Motion for a resolution on space market uptake

01-06-2016 B8-0739/2016

Written questions

23

Credibility of EU bank bail-in rules

11-07-2017 E-004642/2017 Commission

Impact of software on solvency

17-05-2017 E-003394/2017 Commission

Online auctions and the right of withdrawal II

27-04-2017 E-002957/2017 Commission

EU institutional demand for space

05-04-2017 E-002538/2017 Commission

Reforms in Greece to create growth and jobs

30-03-2017 E-002249/2017 Commission

GALILEO global navigation system and compatible mobile communication devices

17-03-2017 E-001829/2017 Commission

Growth and job creation in Greece

09-12-2016 E-009303/2016 Commission

Reintroduction of forced sterilisation of transgender persons in Slovakia

28-11-2016 E-008856/2016 Commission

Potential state aid to a car manufacturer based in the UK

07-11-2016 E-008410/2016 Commission

Oral questions

6

Taxation of ports

13-03-2017 O-000018/2017 Commission

Anti-competitive effects of common ownership by large institutional investors

16-09-2016 O-000113/2016 Commission

Implementation of reforms creating jobs and growth in Greece

24-06-2016 O-000095/2016 Commission

SME supporting factor

06-04-2016 O-000065/2016 Commission

According to Europol at least 10 000 refugee children are missing

10-02-2016 O-000025/2016 Commission

According to Europol at least 10 000 refugee children are missing

10-02-2016 O-000024/2016 Council

Written explanations of vote

12

 

Corruption and human rights in third countries (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius)

13-09-2017

De VVD is voorstander van een harde aanpak van corruptie in ontwikkelingslanden. De VVD is echter tegen het voorstel om bedrijven te verplichten tot country-to-country reporting . Dit zorgt voor administratieve rompslomp, remt economische groei en verstoort de concurrentieverhoudingen.

 

Conclusion of the EU-Cuba Political Dialogue and Cooperation Agreement (Resolution) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano)

05-07-2017

De VVD is van mening dat de verwijzing naar de bestedingsnorm voor ontwikkelingssamenwerking (0,7 % van het bnp) niet thuishoort in de resolutie over de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba. De VVD steunt echter wel het uitgangspunt dat de Amerikaanse economische sancties tegen Cuba niet dienen te worden voortgezet, omdat activiteiten van Europese investeerders en bedrijven in Cuba hierdoor worden belemmerd. Derhalve heeft de VVD ingestemd met de resolutie over de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba.

 

Limitation periods for traffic accidents (A8-0206/2017 - Pavel Svoboda)

04-07-2017

Alhoewel de VVD zich in principe kan vinden in de wens om enige harmonisatie op dit onderwerp tot stand te brengen, is het gedetailleerde en concrete voorstel in dit rapport te vergaand. De VVD-delegatie heeft zich derhalve onthouden.

 

Common minimum standards of civil procedure (A8-0210/2017 - Emil Radev)

04-07-2017

Alhoewel de VVD zich in principe kan vinden in de wens om enige harmonisatie op dit onderwerp tot stand te brengen, is het gedetailleerde en concrete voorstel in dit rapport te vergaand. De VVD-delegatie heeft zich derhalve onthouden.

 

Disclosure of income tax information by certain undertakings and branches (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner)

04-07-2017

De VVD is voorstander van transparantie van bedrijven met betrekking tot de betaalde belasting in verschillende lidstaten. Een verplichting om deze informatie te delen met de belastingdiensten van de lidstaten is een goed middel om belastingontwijking en belastingontduiking tegen te gaan.
Het voorliggende voorstel gaat verder en verplicht bedrijven ertoe deze informatie publiek te maken, wat negatieve effecten zal hebben op de concurrentiepositie van Europese bedrijven. Ook wordt het hierdoor voor buitenlandse bedrijven minder aantrekkelijk om in Europa te investeren. Het voorstel wijkt af van afspraken die op mondiaal niveau zijn gemaakt. De VVD is tegen Europese koppen op internationale regelgeving.

 

Objection to Commission Delegated Regulation amending Delegated Regulation (EU) No 639/2014 as regards the control measures relating to the cultivation of hemp and certain provisions on payments (B8-0395/2017)

14-06-2017

De VVD is voorstander van de vereenvoudiging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De VVD is ook van mening dat de Europese Commissie hiervoor voorstellen mag doen in de vorm van gedelegeerde verordeningen. De VVD is het daarom niet eens met de tekst in de resolutie waarin wordt geconstateerd dat het recht van het Parlement als medewetgever ernstig wordt ondermijnd.
Aangezien het voorstel (om het gebruik van gewasbescherming in ecologische aandachtsgebieden te verbieden) onderdeel van het pakket is, kan de VVD echter niet instemmen met de gedelegeerde verordening.
Ondanks dat er in Nederland al een algemeen verbod is op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in ecologische aandachtsgebieden (EA), is in samenspraak met de sector besloten een uitzondering te maken voor de teelt van afrikaantjes (Tagetes) en stikstofbindende gewassen. Afrikaantjes worden ingezet voor aaltjesbestrijding. Het gebruik van chemische grondontsmettingsmiddelen is hierdoor niet meer nodig. Stikstofbindende gewassen kunnen het gebruik van soja in diervoeder reduceren, waardoor de afhankelijkheid van soja-import vermindert.
Sinds 2014 hebben bedrijven die afrikaantjes en stikstofbindende gewassen telen hun bedrijfsvoering hierop aangepast. Een algemeen verbod is daarom niet alleen schadelijk voor de ondernemer, maar zal ook tot gevolg hebben dat boeren weer terug moet vallen op minder milieuvriendelijke alternatieven.

 

The need for an EU strategy to end and prevent the gender pension gap (A8-0197/2017 - Constance Le Grip)

14-06-2017

De VVD is ook tegen een eventuele pensioenkloof voor vrouwen ten opzichte van mannen, maar beschouwt dit als een nationale aangelegenheid en heeft zich derhalve onthouden.

 

2016 Report on Serbia (A8-0063/2017 - David McAllister)

14-06-2017

De VVD erkent het belang van een Rusland-onafhankelijk Servië. Dit betekent echter niet dat toetreding tot de EU aan de orde is.

 

2016 Report on Kosovo (A8-0062/2017 - Ulrike Lunacek)

14-06-2017

De VVD is bezorgd over de ontwikkelingen in Kosovo. Mede hierdoor is toetreding tot de EU niet aan de orde.

 

2016 Report on the former Yugoslav Republic of Macedonia (A8-0055/2017 - Ivo Vajgl)

14-06-2017

De VVD is positief over de ontwikkelingen in Macedonië, maar legt zich niet vast op het openen van toetredingsonderhandelingen.