Agnes JONGERIUS : 8th parliamentary term 

Political groups 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament - Member

National parties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partij van de Arbeid (Netherlands)

Vice-Chair 

  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Employment and Social Affairs
  • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Employment and Social Affairs

Member 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Committee on Employment and Social Affairs
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
  • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Committee on Employment and Social Affairs

Substitute 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on International Trade
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with India
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on International Trade

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur 
A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 96/71/EC of The European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services  
- A8-0319/2017 -  
-
EMPL 

Opinions - as rapporteur 
Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum and Migration Fund, the Internal Security Fund and the Border Management and Visa Instrument  
- EMPL_AD(2018)627592 -  
-
EMPL 
OPINION on the activities, impact and added value of the European Globalisation Adjustment Fund between 2007 and 2014  
- INTA_AD(2016)577053 -  
-
INTA 

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) 2015/1017 as regards the extension of the duration of the European Fund for Strategic Investments as well as the introduction of technical enhancements for that Fund and the European Investment Advisory Hub  
- EMPL_AD(2017)594189 -  
-
EMPL 
OPINION on Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT): State of Play and Outlook  
- EMPL_AD(2015)549312 -  
-
EMPL 

Motions for resolutions 
Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Minor interpellations 
Minor interpellations for written answer, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s Members. Rule 130a, Annex III

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Copyright in the Digital Single Market (A8-0245/2018 - Axel Voss) NL  
 

De PvdA in het Europees Parlement heeft tegen het voorstel omtrent auteursrechten gestemd.
Vooropgesteld: de PvdA vindt de huidige situatie niet goed. Artiesten moeten het recht hebben op een eerlijke beloning voor hun werk. De PvdA heeft daarom eerdere voorstellen gesteund om het recht van artiesten te versterken.
Toch is het huidige voorstel niet evenwichtig, met name vanwege de artikelen 11 en 13. Het akkoord dat nu in stemming wordt gebracht, vertrekt namelijk niet vanuit het recht van de artiest, maar vanuit de plicht van het platform. Het platform moet van tevoren alle content doorlichten, en wordt gedwongen dure filtertechnieken te installeren. Dat kan voor kleine en startende platforms een probleem zijn. Bovendien, zelfs met de best beschikbare technieken, bestaat het risico op grote hoeveelheden ten onrechte geblokkeerde content. Dat kan een bedreiging zijn voor het vrije internet.
De PvdA had graag gewild dat aan de onderhandelingstafel de belangen van de artiesten en het vrije internet niet ten koste van elkaar waren gegaan, maar elkaar versterkt hadden.

EU-Japan Economic Partnership Agreement (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira) NL  
 

Wij knokken voor eerlijke wereldhandel. Dit partnerschap geeft een stevig signaal aan de rest van de wereld dat handelsbetrekkingen niet tot stand hoeven te komen door middel van agressieve handelspolitiek. De fractie is verder zeer verheugd over het feit dat private rechtspraak voor investeerders, middels ISDS, van de baan is. Ook de toezegging dat de Overeenkomst van Parijs geïmplementeerd moet worden, zodat de strijd kan worden aangebonden met klimaatveranderingen, zien wij als grote winst ten opzichte van eerdere handelsovereenkomsten.
Desondanks vinden wij het nog te vroeg om een definitief oordeel te vellen over het partnerschap. Werknemersrechten hebben wij hoog in het vaandel staan, maar Japan heeft niet alle verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie geratificeerd. Bovendien bevatten de hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkelingen geen sanctiemechanismen. Sociale partners en maatschappelijke organisaties staan hierdoor de facto buitenspel wanneer zij willen opkomen tegen schendingen van arbeids- en milieunormen. Daarom zeggen wij nu geen ‘ja’ of ‘nee’ tegen dit partnerschap, zodat er maximale druk komt om nog verbeteringen aan dit partnerschap aan te brengen. Bovendien is dit een signaal dat toekomstige handelsverdragen afdwingbare sanctiemechanismen in de handel- en duurzame ontwikkelingshoofdstukken moeten bevatten.

Commission decision to activate Article 7 (1) TEU as regards the situation in Poland (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018) NL  
 

De PvdA-Eurodelegatie heeft overtuigd voor de resolutie gestemd waarin het Europees Parlement haar steun uitspreekt voor de ‘artikel 7’-procedure die de Europese Commissie in gang heeft gezet tegen de Poolse regering. De Europese Unie is een waardengemeenschap waarin rechtsstaat, democratie en fundamentele rechten te allen tijde beschermd dienen te worden.
Amendement 1, afkomstig van de GUE/NGL-Fractie, konden we echter niet steunen. We zijn het er inhoudelijk mee eens dat ook vrouwenrechten – die onder druk staan in Polen – beschermd moeten worden, maar aangezien deze resolutie zich puur richt op de Commissieprocedure en de problemen met het justitieapparaat in Polen, zijn we van mening dat dit amendement niet thuishoort in deze resolutie. Om die reden hebben we ons onthouden met betrekking tot het betreffende amendement.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on the need for responsible corporate behaviour with regard to investment in developing countries  
- P8_DCL(2016)0133 - Lapsed  
Monika SMOLKOVÁ , Pavel POC , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Vladimír MAŇKA , Derek VAUGHAN , Agnes JONGERIUS , Boris ZALA , Monica MACOVEI , Kostas CHRYSOGONOS , Marc TARABELLA , Maria ARENA , Olga SEHNALOVÁ , Jude KIRTON-DARLING , Elly SCHLEIN  
Date opened : 12-12-2016
Lapse date : 12-03-2017
Number of signatories : 103 - 13-03-2017
Written declaration on an EU Homelessness Strategy  
- P8_DCL(2016)0052 - Lapsed  
Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD  
Date opened : 27-04-2016
Lapse date : 27-07-2016
Number of signatories : 310 - 28-07-2016

Declarations 

Contact