Agnes JONGERIUS : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 183

Copyright in the Digital Single Market (A8-0245/2018 - Axel Voss) NL  
 

De PvdA in het Europees Parlement heeft tegen het voorstel omtrent auteursrechten gestemd.
Vooropgesteld: de PvdA vindt de huidige situatie niet goed. Artiesten moeten het recht hebben op een eerlijke beloning voor hun werk. De PvdA heeft daarom eerdere voorstellen gesteund om het recht van artiesten te versterken.
Toch is het huidige voorstel niet evenwichtig, met name vanwege de artikelen 11 en 13. Het akkoord dat nu in stemming wordt gebracht, vertrekt namelijk niet vanuit het recht van de artiest, maar vanuit de plicht van het platform. Het platform moet van tevoren alle content doorlichten, en wordt gedwongen dure filtertechnieken te installeren. Dat kan voor kleine en startende platforms een probleem zijn. Bovendien, zelfs met de best beschikbare technieken, bestaat het risico op grote hoeveelheden ten onrechte geblokkeerde content. Dat kan een bedreiging zijn voor het vrije internet.
De PvdA had graag gewild dat aan de onderhandelingstafel de belangen van de artiesten en het vrije internet niet ten koste van elkaar waren gegaan, maar elkaar versterkt hadden.

EU-Japan Economic Partnership Agreement (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira) NL  
 

Wij knokken voor eerlijke wereldhandel. Dit partnerschap geeft een stevig signaal aan de rest van de wereld dat handelsbetrekkingen niet tot stand hoeven te komen door middel van agressieve handelspolitiek. De fractie is verder zeer verheugd over het feit dat private rechtspraak voor investeerders, middels ISDS, van de baan is. Ook de toezegging dat de Overeenkomst van Parijs geïmplementeerd moet worden, zodat de strijd kan worden aangebonden met klimaatveranderingen, zien wij als grote winst ten opzichte van eerdere handelsovereenkomsten.
Desondanks vinden wij het nog te vroeg om een definitief oordeel te vellen over het partnerschap. Werknemersrechten hebben wij hoog in het vaandel staan, maar Japan heeft niet alle verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie geratificeerd. Bovendien bevatten de hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkelingen geen sanctiemechanismen. Sociale partners en maatschappelijke organisaties staan hierdoor de facto buitenspel wanneer zij willen opkomen tegen schendingen van arbeids- en milieunormen. Daarom zeggen wij nu geen ‘ja’ of ‘nee’ tegen dit partnerschap, zodat er maximale druk komt om nog verbeteringen aan dit partnerschap aan te brengen. Bovendien is dit een signaal dat toekomstige handelsverdragen afdwingbare sanctiemechanismen in de handel- en duurzame ontwikkelingshoofdstukken moeten bevatten.

Commission decision to activate Article 7 (1) TEU as regards the situation in Poland (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018) NL  
 

De PvdA-Eurodelegatie heeft overtuigd voor de resolutie gestemd waarin het Europees Parlement haar steun uitspreekt voor de ‘artikel 7’-procedure die de Europese Commissie in gang heeft gezet tegen de Poolse regering. De Europese Unie is een waardengemeenschap waarin rechtsstaat, democratie en fundamentele rechten te allen tijde beschermd dienen te worden.
Amendement 1, afkomstig van de GUE/NGL-Fractie, konden we echter niet steunen. We zijn het er inhoudelijk mee eens dat ook vrouwenrechten – die onder druk staan in Polen – beschermd moeten worden, maar aangezien deze resolutie zich puur richt op de Commissieprocedure en de problemen met het justitieapparaat in Polen, zijn we van mening dat dit amendement niet thuishoort in deze resolutie. Om die reden hebben we ons onthouden met betrekking tot het betreffende amendement.

Conservation of fishery resources and protection of marine ecosystems through technical measures (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) NL  
 

Naar mening van de PvdA-delegatie was het verslag-Mato een evenwichtig verslag. Alle fracties hebben bij de totstandkoming ervan in de Commissie visserij water bij de wijn moeten doen. De vele amendementen tijdens de plenaire stemmingen hebben echter de fundamenten onder dit verslag weggeslagen.
In het verslag-Mato werd voorgesteld dat de pulskorvisserij na gedaan, goedgekeurd en herhaald onderzoek van minimaal vier jaar vergunningvrij moet kunnen worden toegepast. Een meerderheid van het Europees Parlement heeft echter besloten dat de pulskorvisserij verboden moet worden. Een mogelijk duurzame en innovatieve visserijmethode wordt hiermee, zonder gedegen onderzoek, onmogelijk gemaakt.
Voor Nederlandse vissers betekent dit een verlies aan inkomsten of nog erger: een verlies aan banen. Ook is het een deuk in het vertrouwen. Welke visser durft immers nog te investeren in een proefproject met duurzame en innovatieve vangsttechnieken met de kans dat deze zonder gedegen onderzoek verboden worden? De PvdA-delegatie kan daarom niet langer achter het Mato-voorstel staan.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  11G217
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07016
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postal address 

  Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 11G217
  1047 Brussel
   
  Contact data: