Jakop DALUNDE : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 07-06-2016 / 01-07-2019 : Group of the Greens/European Free Alliance - Member

National parties 

 • 07-06-2016 / 01-07-2019 : Miljöpartiet de gröna (Sweden)

Member 

 • 04-07-2016 / 18-01-2017 : Committee on Industry, Research and Energy
 • 04-07-2016 / 10-09-2017 : Delegation to the EU-Russia Parliamentary Cooperation Committee
 • 04-07-2016 / 11-09-2017 : Delegation to the EU-Moldova Parliamentary Association Committee
 • 04-07-2016 / 11-09-2017 : Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Industry, Research and Energy
 • 03-07-2017 / 01-07-2019 : Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean

Substitute 

 • 07-06-2016 / 18-01-2017 : Committee on Agriculture and Rural Development
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Transport and Tourism
 • 16-02-2017 / 01-07-2019 : Committee on Foreign Affairs
 • 20-06-2017 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the Mashreq countries

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur 
A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as rapporteur 
Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Aviation Safety Agency (EASA) for the financial year 2016  
- TRAN_AD(2018)613585 -  
-
TRAN 

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the SESAR Joint Undertaking for the financial year 2017  
- TRAN_AD(2019)630391 -  
-
TRAN 
OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Aviation Safety Agency for the financial year 2017  
- TRAN_AD(2019)630389 -  
-
TRAN 
OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section III - Commission and executive agencies  
- TRAN_AD(2019)629640 -  
-
TRAN 

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank: clearing and payment systems (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner) SV  
 

Förslaget innebär att Europeiska Centralbanken (ECB) får tillsynsbefogenheter över centrala motparter. Miljöpartiets ledamöter är tveksamma till att ge utökade befogenheter över clearingsystem för finansiella instrument till ECB, och därför röstade vi mot förslaget som helhet. Däremot stödde vi ändringsförslag 12 och 13 eftersom dessa skulle ha begränsat det mandat ECB får för tillsyn och infört tydligare bestämmelser för när ECB får agera gentemot centrala motparter, och skulle därmed – om de antagits – ha förbättrat förslaget.

Inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry into the 2030 climate and energy framework (A8-0262/2017 - Norbert Lins) SV  
 

Förslaget innebär att en referensnivå för skogsbruk sätts med data för perioden 2000–2012 istället för 1990–2009 som kommissionen vill ha. Det är en period som ligger mer i närtid och därmed är bättre jämförbar med dagens skogsbruk och kolsänkor. Det är också en period för vilken det finns mer tillförlitlig och jämförbar data för EU som helhet. Ändringen innebär också att alla delar och olika metoder inom skogsbruksförvaltning givet basperioden ingår för att bestämma referensnivåer inom skogsbruket och inte enbart skoglig intensitet (tillväxt) som kommissionen föreslagit.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Declarations 

Declaration of financial interests