Paavo VÄYRYNEN
  • Paavo
    VÄYRYNEN
  • Finland
  • Date of birth: 2 September 1946, Kemin maalaiskunta

Speeches in plenary

54

Addressing refugee and migrant movements: the role of EU External Action (debate)

04-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-04(14)

Implementation of the Common Foreign and Security Policy (Article 36 TEU) (A8-0360/2016 - Elmar Brok)

14-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-14(10.16)

Implementation of the Common Security and Defence Policy (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(11.5)

European Central Bank annual report for 2015 (A8-0302/2016 - Ramon Tremosa i Balcells)

22-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-22(6.6)

Green Paper on Retail Financial Services (A8-0294/2016 - Olle Ludvigsson)

22-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-22(6.7)

European Defence Union (A8-0316/2016 - Urmas Paet)

22-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-22(6.8)

Increasing the effectiveness of development cooperation (A8-0322/2016 - Cristian Dan Preda)

22-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-22(6.10)

Reports - as rapporteur

1

REPORT on the role of the EU within the UN - how to better achieve EU foreign policy goals

AFET
21-10-2015 A8-0308/2015

Reports - as shadow rapporteur

3

REPORT on addressing refugee and migrant movements: the role of EU External Action

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

REPORT on increasing the effectiveness of development cooperation

DEVE
11-11-2016 A8-0322/2016

REPORT on the EU and the global development framework after 2015

DEVE
17-11-2014 A8-0037/2014

Opinions - as rapporteur

3

OPINION on the Partnership and Cooperation Agreement between the EU and Iraq

DEVE
23-05-2018 DEVE_AD(2018)620878

OPINION on the Recommendation on the 71st session of the United Nations General Assembly

DEVE
16-03-2016 DEVE_AD(2016)578547

OPINION on Peace Support Operations - EU engagement with the UN and the African Union

DEVE
16-03-2016 DEVE_AD(2016)575372

Opinions - as shadow rapporteur

4

OPINION on the future of food and farming

DEVE
26-04-2018 DEVE_AD(2018)619225

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast)

DEVE
24-10-2017 DEVE_AD(2017)609284

OPINION on EU action for sustainability

DEVE
19-06-2017 DEVE_AD(2017)602902

OPINION on the EU in a changing global environment – a more connected, contested and complex world

DEVE
22-02-2016 DEVE_AD(2016)573204

Institutional motions for resolutions

132

Joint motion for a resolution on the situation in the Maldives

04-10-2017 RC-B8-0549/2017

Joint motion for a resolution on the situation of persons with albinism in Africa, notably in Malawi

04-10-2017 RC-B8-0543/2017

Motion for a resolution The Situation in the Maldives

02-10-2017 B8-0549/2017

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Motion for a resolution Situation of people with albinism in Malawi and other African countries

02-10-2017 B8-0544/2017

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Joint motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/rev. 1

Joint motion for a resolution on Gabon: repression of the opposition

13-09-2017 RC-B8-0512/2017

Joint motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

13-09-2017 RC-B8-0506/2017

Motion for a resolution on Myanmar including the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0530/2017

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Motion for a resolution on Gabon: repression of the opposition

11-09-2017 B8-0524/2017

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Written declarations

1

Written declaration on combating online hate and extremism

12-09-2016 P8_DCL(2016)0077 Lapsed

Details

Ivan JAKOVČIĆ , Paavo VÄYRYNEN , Patricija ŠULIN , Péter NIEDERMÜLLER , Jozo RADOŠ , Heinz K. BECKER , Angel DZHAMBAZKI , Iskra MIHAYLOVA , Anna ZÁBORSKÁ , Miriam DALLI , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Filiz HYUSMENOVA , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Zigmantas BALČYTIS

Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 143 - 13-12-2016

Written questions

14

EU-US free trade negotiations

27-09-2016 P-007140/2016 Commission

Law on right of occupancy housing in Finland and the EU

28-06-2016 E-005179/2016 Commission

Promoting the role of women in combating radicalisation and violent extremism

17-06-2016 E-004917/2016 Commission

Commission Staff Working Document on rail freight noise reduction SWD(2015) 300

16-06-2016 E-004895/2016 Commission

Establishment of refugee camps outside the EU

02-06-2016 P-004582/2016 Commission

Immigration crisis

28-01-2016 E-000675/2016 Commission

Chemical warfare agents (CWA) in the Baltic Sea

27-01-2016 E-000635/2016 Commission

Situation at the border between Russia and the Schengen area

20-01-2016 E-000420/2016 Commission

Direct sales of reindeer meat

19-01-2016 P-000338/2016 Commission

Use of TEN-T funds in Finland

21-09-2015 E-012978/2015 Commission

Oral questions

5

Commission's answers to written questions

10-01-2017 O-000003/2017 Commission

Switch between summer and winter time

17-10-2016 O-000124/2016 Commission

Access to energy in Africa

24-05-2016 O-000080/2016 Commission

According to Europol at least 10 000 refugee children are missing

10-02-2016 O-000025/2016 Commission

According to Europol at least 10 000 refugee children are missing

10-02-2016 O-000024/2016 Council

Written explanations of vote

34

 

Establishing the European Defence Industrial Development Programme aiming at supporting the competitiveness and innovative capacity of the EU defence industry (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête)

13-03-2018

Vastustin siirtymistä neuvotteluihin puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman perustamisesta EU:n puolustusteollisuuden kilpailukyvyn ja innovointikapasiteetin tukemiseksi, koska en kokenut että valiokunnan mietintö on hyvä pohja neuvotteluille. Tehokkain tapa edistää puolustustarviketeollisuuden kehitystä on parantaa alan sisämarkkinoiden toimivuutta. EU-rahoitus johtaisi käytännössä kansallisen rahoituksen vähenemiseen. Varojen kierrättäminen Brysselin kautta ei ole järkevää.

 

Banking Union - Annual Report 2017 (A8-0019/2018 - Sander Loones)

01-03-2018

Äänestin pankkiunionia koskevaa vuoden 2017 vuosikertomusta käsitellyttä mietintöä vastaan. Pankkiunioni ja siihen liittyvät yhteinen varautumisjärjestely ja talletussuojarahasto ovat täysin vääriä tapoja vastata euroalueen velkakriisin aiheuttamiin ongelmiin. Missään vaiheessa euroalueen ongelmat eivät ole liittyneet sääntöjen ja institutionaalisen rakenteen puuttumiseen, vaan siihen, että euroalueeseen on kuulunut kansantalouksiltaan ja kulttuureiltaan aivan liian erilaisia jäsenmaita.

 

Composition of the European Parliament (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

07-02-2018

Äänestin parlamentin kokoonpanoa koskevaa mietintöä käsiteltäessä ylikansallisia listoja vastaan. Ne olisivat jopa federalismin periaatteiden vastaisia. Ne olisivat askel EU:n kehittämiseksi yhtenäisvaltion suuntaan.

 

Revision of the Framework Agreement on relations between the European Parliament and the European Commission (A8-0006/2018 - Esteban González Pons)

07-02-2018

Äänestin kärkiehdokkaiden järjestelmää vastaan. Se on omiaan kehittämään komissiota EU:n poliittisen hallituksen suuntaan, eikä mielestäni lisäisi komission valinnan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta tai vahvistaisi demokratiaa. Seuraavana askeleena on pyrkimys siirtyä komission puheenjohtajan suoraan vaaliin eli kohti amerikkalaismallista järjestelmää.

 

European Central Bank Annual Report for 2016 (A8-0383/2017 - Jonás Fernández)

06-02-2018

Vastustin mietintöä Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta vuodelta 2016. Mietinnössä pyrittiin lisäämään yhteisvastuuta ja vahvistamaan euroalueen ylikansallisia rakenteita. Siinä sivuutettiin perusongelma, joka liittyy siihen, että yhtenäisvaluutassa on mukana liian erilaisia kansantalouksia.

Instrument contributing to stability and peace (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean)

30-11-2017

I voted against report on IcSP as I found the legal basis of it troublesome. The Commission used as the basis Articles 209(1) and 212(2) of the TFEU. The reason for 209 was the plan to use development cooperation funds for financing the instrument. By using 212 as another basis, the Commission opens up the possibility of supporting the building of military capabilities also in third countries other than developing countries provided that such measures are consistent with the development policy of the Union.
The regulation now stipulates that no development cooperation funds are to be used for IcSP. How the support for the military capacity building could then be considered to be development cooperation if no development money is used and if the DAC rules are not followed? In my opinion, the Commission seems to aim at breaking the Treaty limits imposed to the use of EU funds for military activities in third countries. Article 209 does it in developing countries and 212 extends it to other third countries.
It is also notable that in the JURI Committee of the EP majority of the members did not support the legal basis. (10 members voted for, 7 against and 6 abstained.)

 

Situation in Yemen (RC-B8-0649/2017, B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017, B8-0656/2017)

30-11-2017

Pidättäydyin äänestämästä Jemeniin liittyvästä päätöslauselmaesityksestä, sillä esitys ei ollut tasapuolinen kriisin eri osapuolia kohtaan.

 

Establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast) (A8-0345/2017 - Cecilia Wikström)

16-11-2017

En voinut kannattaa neuvottelujen käynnistämistä, koska on ollut alusta pitäen selvää, että EU-jäsenmaiden välinen turvapaikanhakijoiden taakanjako ei toimi. Onkin osoittautunut, että lopulta Suomen ohella vain Malta on täyttänyt jäsenvaltioille asetetut taakanjaon tavoitteet. Taakanjakoon liittyvät erimielisyydet ovat yksi eniten Euroopan unionia hajottavista tekijöistä, miksi ajatus siitä pitäisi haudata mahdollisimman nopeasti.

 

Eastern Partnership: November 2017 Summit (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein)

15-11-2017

Pidättäydyin äänestämästä itäisen kumppanuuden huippukokoukseen liittyvästä mietintöluonnoksesta. Mielestäni se joissain kohdissa virheellisesti syyllistää itäisen Euroopan geopolitiikan ongelmista vain yhtä osapuolta ja nostaa turhaan esille Euroopan unionin potentiaalisena sotilaspoliittisena toimijana.

 

The situation of the rule of law and democracy in Poland (B8-0594/2017, B8-0595/2017)

15-11-2017

Pidättäydyin äänestämästä oikeusvaltion ja demokratian tilaan Puolassa liittyvästä päätöslauselmaesityksestä. Kannatan demokratian ja perusoikeuksien kunnioittamista, mutta päätöslauselmaesitys oli motiiveiltaan selkeästi poliittinen. Osa sen ehdotuksista puuttuu myös asioihin, joihin Euroopan unionilla ei ole toimivaltaa puuttua. Kukin EU-maa esimerkiksi vastaa itse terveydenhuollon järjestämisestä.