Jiří MAŠTÁLKA
 • Jiří
  MAŠTÁLKA
 • Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left
 • Member
 • Czech Republic Komunistická strana Čech a Moravy
 • Date of birth: 3 January 1956, Sušice

Speeches in plenary

243

Dual quality of products in the Single Market (debate)

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(5)

Copyright in the Digital Single Market (debate)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(12)

Common Consolidated Corporate Tax Base - Common Corporate Tax Base (debate)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(15)

Commission decision to activate Article 7 (1) TEU as regards the situation in Poland (debate)

28-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-28(19)

Democratic Republic of Congo

18-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-18(4.3)

Reports - as rapporteur

4

Reports - as shadow rapporteur

30

REPORT on dual quality of products in the single market

IMCO
19-07-2018 A8-0267/2018

Opinions - as rapporteur

3

OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion, by the European Union, of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence

JURI
31-05-2017 JURI_AD(2017)601097

OPINION on the report on the application of Council Directive 2004/113/EC implementing the principle of equal treatment between men and women in the access to and supply of goods and services

JURI
29-11-2016 JURI_AD(2016)589255

OPINION on the draft Council implementing decision approving the conclusion by Eurojust of the Agreement on Cooperation between Eurojust and Ukraine

JURI
12-01-2016 JURI_AD(2016)572952

Opinions - as shadow rapporteur

23

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on ENISA, the "EU Cybersecurity Agency", and repealing Regulation (EU) 526/2013, and on Information and Communication Technology cybersecurity certification (''Cybersecurity Act'')

IMCO
22-05-2018 IMCO_AD(2018)616831

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning the respect for private life and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications)

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605986

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605974

OPINION on the proposal for a Council directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)

JURI
04-10-2017 JURI_AD(2017)602928

OPINION on the amended proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the access of third-country goods and services to the Union’s internal market in public procurement and procedures supporting negotiations on access of Union goods and services to the public procurement markets of third countries

IMCO
26-09-2017 IMCO_AD(2017)605925

OPINION on the proposal for a Council directive on a Common Corporate Tax Base

JURI
19-09-2017 JURI_AD(2017)602948

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council establishing the European Electronic Communications Code

IMCO
08-09-2017 IMCO_AD(2017)602838

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market

IMCO
14-06-2017 IMCO_AD(2017)599682

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications

IMCO
02-06-2017 IMCO_AD(2017)599723

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on addressing geo-blocking and other forms of discrimination based on customers' nationality, place of residence or place of establishment within the internal market and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC

JURI
04-04-2017 JURI_AD(2017)597525

Institutional motions for resolutions

50

Joint motion for a resolution on Uganda, arrest of parliamentarians from the opposition

12-09-2018 RC-B8-0364/2018

Motion for a resolution on the threat of demolition of Khan al-Ahmar and other Bedouin villages

11-09-2018 B8-0389/2018

Joint motion for a resolution on the situation in the Maldives

14-03-2018 RC-B8-0168/2018

Motion for a resolution on the situation in Yemen

22-11-2017 B8-0653/2017

Joint motion for a resolution on Madagascar

15-11-2017 RC-B8-0641/2017

Joint motion for a resolution on combating sexual harassment and abuse in the EU

25-10-2017 RC-B8-0576/2017

Motion for a resolution on combating sexual harassment and abuse in the EU

24-10-2017 B8-0579/2017

Motion for a resolution on Laos: notably the cases of Somphone Phimmasone, Lod Thammavong and Soukane Chaithad

11-09-2017 B8-0518/2017

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Written declarations

4

Written declaration on prevention of the use of lead

03-10-2016 P8_DCL(2016)0106 Lapsed

Details

Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA

Date opened : 03-10-2016
Lapse date : 03-01-2017
Number of signatories : 94 - 04-01-2017

Written declaration on combating mileage fraud in the second-hand car market

11-04-2016 P8_DCL(2016)0030 Lapsed

Details

Tomáš ZDECHOVSKÝ , Patricija ŠULIN , Nicola CAPUTO , Jussi HALLA-AHO , Lefteris CHRISTOFOROU , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Wim van de CAMP , Jiří MAŠTÁLKA , Indrek TARAND

Date opened : 11-04-2016
Lapse date : 11-07-2016
Number of signatories : 147 - 12-07-2016

Written declaration on production of methamphetamine from medicines containing pseudoephedrine

08-06-2015 P8_DCL(2015)0023 Lapsed

Details

Kateřina KONEČNÁ , Enrico GASBARRA , Petr JEŽEK , Pavel TELIČKA , Martina DLABAJOVÁ , Olga SEHNALOVÁ , Miloslav RANSDORF , Jiří MAŠTÁLKA , Cornelia ERNST , Bas EICKHOUT , Michaela ŠOJDROVÁ , Dita CHARANZOVÁ

Date opened : 08-06-2015
Lapse date : 08-09-2015
Number of signatories : 52 - 09-09-2015

Written declaration on the protection of disabled people and better recognition and harmonisation of disability-related rights, measures and instruments between Member States

20-10-2014 P8_DCL(2014)0012 Lapsed

Details

Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Olga SEHNALOVÁ , Eduard KUKAN , Jiří MAŠTÁLKA , Claude MORAES , Evelyn REGNER , Jan KELLER , Josef WEIDENHOLZER , Jutta STEINRUCK , Jörg LEICHTFRIED , Jonás FERNÁNDEZ , Javi LÓPEZ , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ismail ERTUG , Andrzej GRZYB

Date opened : 20-10-2014
Lapse date : 20-01-2015
Number of signatories : 82 - 21-01-2015

Written questions

49

The unlimited scope of Article 12 of the proposed DSM Directive

28-08-2018 E-004361/2018 Commission

EU accession dates for countries interested in EU membership

22-05-2018 E-002700/2018 Commission

VP/HR - Solution to the Ukraine crisis

22-05-2018 P-002699/2018 Commission

Article 13 of the copyright proposal

19-03-2018 P-001632/2018 Commission

VP/HR - Italian arms exports to Saudi Arabia

18-01-2018 E-000281/2018 Commission

Violation of human rights of minorities by the Ukrainian Government

18-12-2017 E-007805/2017 Commission

EURONEST project

29-11-2017 E-007331/2017 Commission

Compatibility of the GDPR and the e-Privacy Regulation, and the impact of the GDPR on online industry

08-11-2017 E-006892/2017 Commission

VP/HR - Recent ruling by Moldova's Constitutional Court

08-11-2017 E-006881/2017 Commission

Oral questions

14

VP/HR - EU-Turkey relations

02-05-2018 O-000045/2018 Commission

Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons

04-12-2017 O-000097/2017 Council

Trafficking in Human Beings

24-03-2017 O-000024/2017 Commission

Commission's answers to written questions

10-01-2017 O-000003/2017 Commission

Accommodating foreign trade concerns regarding the new criteria for identifying endocrine disruptors

09-01-2017 O-000002/2017 Commission

EU policies and actions to protect children in the context of migration

17-10-2016 O-000126/2016 Commission

Switch between summer and winter time

17-10-2016 O-000124/2016 Commission

The EU accession to the Istanbul Convention on preventing and combating violence against women

13-10-2016 O-000122/2016 Commission

Written explanations of vote

117

 

The situation in Hungary (A8-0250/2018 - Judith Sargentini)

12-09-2018

Dnes jsme hlasovali o zprávě, která doporučuje zahájit řízení s Maďarskem za porušování evropských hodnot. Hlasoval jsem proti. Předně bych si nikdy netroufl označit premiéra jakéhokoli státu za „odpad“ (jak učinil jeden z mých kolegů) a hlavně si nemyslím, že máme právo odsoudit jeden členský stát za to, že nesouhlasí s některými oficiálními politiky EU, jako je např. migrační politika EU. Je to přece svrchované právo každého nezávislého státu. Hlasoval jsem proti zprávě.

 

Mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Bulgaria, Greece, Lithuania and Poland (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski)

11-09-2018

Rok 2017 byl bohužel bohatý na přírodní katastrofy různých druhů. Bulharsko bylo postiženo záplavami, které si vyžádaly ztráty na životech a způsobily rozsáhlé škody v regionech označovaných za méně rozvinuté. V Řecku proběhlo zemětřesení, které způsobilo škody za více než 101,4 mil. EUR. V Litvě záplavy způsobily značné škody v oblasti zemědělství a infrastruktury. A v Polsku proběhly silné bouře a přívalové deště, které způsobily rozsáhlé škody na soukromých i obecních lesech, veřejné infrastruktuře a dalším majetku. Všechny 4 členské státy si zažádaly odůvodněně o poskytnutí finanční pomoci z Fondu solidarity. Zprávu jsem podpořil.

 

Pathways for the reintegration of workers recovering from injury and illness into quality employment (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská)

11-09-2018

Dnes jsme hlasovali o zprávě, která se zabývá tím, jak zlepšit návrat do zaměstnání osobám po nemoci nebo úrazu. Zprávu jsem při hlasování podpořil, i když se domnívám, že skutečný problém leží úplně jinde. Ve chvíli, kdy nám neustále stárne populace a prodlužuje se věk odchodu do důchodu, je zřejmé, že i věk pracovníků se musí zvyšovat. S tím je spojeno více nemocí a úrazů. Domnívám se, že kdybychom našli řešení těchto problémů, nemuseli bychom se touto zprávou vůbec zabývat. Řešíme zde následek, nikoli příčinu.

 

Boosting growth and cohesion in EU border regions (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman)

11-09-2018

Dnes jsme se zabývali situací vnitřních příhraničních regionů Evropské unie. Ty představují 40 % jejího území a jsou domovem pro 150 milionů Evropanů. Zároveň generují jednu čtvrtinu HDP Evropy. Navzdory těmto skutečnostem čelí tyto oblasti přetrvávajícím překážkám, které brání jejich růstu a rozvoji a v důsledku toho dosahují horších hospodářských výsledků než regiony, které se nachází hlouběji ve vnitrozemí členských států. Ve zprávě vyzýváme Komisi, aby zmapovala situaci i pro region u vnějších hranic EU stejně jako region u mořského pobřeží čelící také různým výzvám. Zprávu jsem podpořil.

 

Language equality in the digital age (A8-0228/2018 - Jill Evans)

11-09-2018

Dnes jsme hlasovali o zprávě, která se zabývá rovností jazyků v digitálním věku. Poukazujeme v ní na převažující monopol angličtiny a jiných více používaných jazyků, jako je španělština či francouzština. Zároveň ale zapomínáme na menšinové, regionální jazyky, kterým je třeba věnovat také podporu a pozornost. Jde přeci o zachování kulturního dědictví, jazyk je jeden z prvků národní identity. Zároveň ve zprávě zdůrazňujeme i přetrvávající nerovnost v přístupu k informacím v digitálním věku, např. starší generace nemají tak vysokou IT gramotnost. To všechno jsou problémy, jimž musíme v EU čelit. Zprávu jsem podpořil.

 

Transparent and accountable management of natural resources in developing countries: the case of forests (A8-0249/2018 - Heidi Hautala)

11-09-2018

Dnes jsme hlasovali o zprávě, která se zabývá problematikou spojenou s odlesňováním. Všichni víme, jak důležité pro život na planetě Zemi jsou lesy. A to hned z několika důvodů. Lesy jsou nejen důležitým zdrojem dřeva, potravin a vláken, ale jsou rovněž domovem 80 % celosvětové suchozemské biologické rozmanitosti, významným poskytovatelem různých ekosystémových služeb a hrají důležitou úlohu v celosvětovém koloběhu uhlíku. Podle výzkumů platí, že odlesňování a znehodnocování lesů je druhou hlavní příčinou globálního oteplování a rovněž příčinou přibližně 15 % celosvětových emisí skleníkových plynů. V oblasti lesnictví máme celou řadu mezinárodních závazků, například na obnovu lesů či záchranu biologické rozmanitosti, nyní je nutno přejít k činům a uvést tyto závazky do praxe. Zprávu jsem podpořil.

 

Europass: framework for skills and qualifications (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov)

15-03-2018

Europass je doklad, který mohou jednotlivci používat, aby napříč EU prokázali svou odbornost a kvalifikaci. Občané, kteří se rozhodnou pracovat v jiné členské zemi EU, často naráží na problémy s nedostatkem uznání jejich kvalifikace a odborné přípravy. Tento projekt by měl napomoci k tomu, aby kvalifikace a kompetence občanů EU byly transparentní a interoperabilní v jednotlivých členských státech. Účelem Europassu by mělo být lepší pochopení výsledků učení dosažených nejen formálním, ale i neformálním a informálním učením a praktickými zkušenostmi včetně mobility. Nový společný rámec, který je stanoven projednávaným předpisem pro Europass, přizpůsobuje služby Europassu potřebám a očekáváním uživatelů a poskytovatelů na všech stranách: studentů, uchazečů o zaměstnání, zaměstnavatelů – zejména malých a středních podniků –, vzdělávacích zařízení a zařízení odborné přípravy, sociálních partnerů, národních středisek Europassu a odpovědných vnitrostátních orgánů. Revidované služby Europassu by rovněž využívaly potenciálu budoucích digitálních systémů a přizpůsobovaly by se mu. Hlasoval jsem pro zprávu

 

Creative Europe Programme (2014 to 2020) (A8-0369/2017 - Silvia Costa)

15-03-2018

Dnes jsme se zabývali zpráva o projektu Kreativní Evropa na léta 2014–2020. Jde o projekt EU, který má podporovat kinematografii a kulturní a kreativní odvětví. Cílem programu Kreativní Evropa je vytvořit jednotný rámec pro financování projektů v oblasti scénických umění, výtvarného umění, nakladatelství a literatury, filmu, televize, hudby, mezioborového umění, kulturního dědictví a maximálně využít synergii mezi různými sektory a zvýšit tak účinnost poskytované podpory. Celkový rozpočet programu Kreativní Evropa na období 2014–2020 je 1,462 miliard EUR. Na dílčí program MEDIA připadá 56 % (818 720 tisíc EUR), na dílčí program Kultura 31 % (453 220 tisíc EUR) a na mezioborovou část 13 % (190 060 tisíc EUR). Zprávu jsem podpořil.

 

Further macro-financial assistance to Georgia (A8-0028/2018 - Hannu Takkula)

14-03-2018

Dnes jsme hlasovali o poskytnutí makrofinanční pomoci Gruzii. Ta je poskytována na vlastní žádost vlády Gruzie od roku 2008. Tentokrát Komise navrhuje částku 45 milionů EUR, z toho 35 milionů EUR ve formě úvěrů a 10 milionů EUR ve formě grantů, s cílem pomoci této zemi pokrýt část jejích potřeb vnějšího financování na období 2017–2020. Gruzie nadále čelí nepříznivému vnějšímu prostředí, její fiskální schodek se zvýšil a v posledních letech prudce oslabil lari, v důsledku čehož vzrostl poměr veřejného dluhu k HDP. Jsem zastáncem pomoci, nicméně se domnívám, že je nutno přijmout potřebná opatření k tomu, aby se pomoc skutečně dostala potřebným. Po zkušenostech s Moldavskem, kde peníze kamsi zmizely, jsem se při hlasování zdržel.

 

Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2017/008 DE/Goodyear (A8-0061/2018 - Ingeborg Gräßle)

14-03-2018

Dnes jsme hlasovali o žádosti SRN o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Ten byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn světového obchodu. V únoru 2017 obdržela Komis žádost SRN o uvolnění prostředků z tohoto fondu, aby podpořila opětovné začlenění na trh práce pracovníků z firmy GOODYEAR. K propuštění došlo v regionu Karlsruhe, kde byla firma největším zaměstnavatele. Uvolněné prostředky budou použity na rekvalifikační kurzy a jiné vzdělávání propouštěných. Zprávu jsem podpořil.

Contacts

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  07M013
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05009
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 07M013
  1047 Brussels