József SZÁJER : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 183

Coordination of social security systems (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) HU  
 

A munkavállalók szabad mozgása az Unió egyik alapszabadsága, amelynek a legfontosabb leve a fogadó tagállambeli munkavállalóhoz viszonyított bármely megkülönböztetés tilalma. A meglévő uniós szabályok egyértelműen rögzítik, hogy a szabad mozgás jogával élő munkavállalóknak a hazai munkavállalókkal azonos szociális és adókedvezményeket kell biztosítani. Az Európai Parlament álláspontja nagyon kevés teret adott a kompromisszum kialakítására, mert sajnos ugyanazt a protekcionista irányt követi, mint a kiküldetési irányelv. Célja a másik tagállamban történő munkavégzés megnehezítése, sőt ellehetetlenítése: jogvesztést előidéző intézkedésekkel és adminisztratív akadályokkal. Az alkalmazandó jogra és a munkanélküli ellátásokra vonatkozó fejezetek számos módosítója hátrányosan érinti a más tagállamban történő munkavégzést.
Egyes tagállamok, mint Ausztria, Dánia, Írország, Németország és Hollandia ráadásul szorgalmazzák a családi ellátások indexálásának uniós szintű bevezetését. (Az indexálás a családi ellátások oly módon történő számítását jelenti határon átnyúló helyzetekben, amikor a gyermek a szülő munkavállalási helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban él. A módszer lényege, hogy az adott tagállam nem biztosítja minden szülő számára egyaránt ugyanazokat az előnyöket, hanem a családi ellátás összegét a gyermek tartózkodási helye szerinti tagállam körülményeihez igazítva, a megélhetési költségek alapján számolja ki.) Magyar képviselőként ellenzem a családi ellátások indexálását, ezért ez ellen szavaztam, mert az indexálás a mobil munkavállalók és családjaik helyzetének radikális romlását eredményezné.

Supplementary protection certificate for medicinal products (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) HU  
 

A plenáris szavazáson elfogadott megállapodás rendkívül nagy előrelépés a magyar gyógyszeripar számára, mert megszünteti a generikus és bioszimiláris gyógyszergyártók versenyhátrányát a harmadik országok piacán, és a belső piacon is. Ennek következménye, hogy a magyar és európai generikus, illetve bioszimiláris gyártóknak a továbbiakban már nem kell harmadik országba helyeznie a gyártási kapacitásait annak érdekében, hogy az SPC időtartama alatt megkezdhessék a gyártást, így a gyártási mentesség hozzájárul majd a gyógyszeripar fellendítéséhez, a foglalkoztatás növeléséhez és jelentős közegészségügyi megtakarítást is ígér. Ugyanakkor a megállapodásban szereplő gyártási mentességhez kapcsolódó biztosítékok garantálják az originális gyógyszergyártók érdekeinek is a figyelembevételét, s egyben megakadályozzák a harmadik országbeli exportra gyártott termékek illegális beszivárgását az uniós piacra az SPC időtartama alatt. Ezen okok miatt támogattam a megállapodás elfogadását.

Justice programme (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) HU  
 

Annak érdekében, hogy alelnöki tisztségemből fakadó kötelezettségem miatt ne kerüljek önellentmondásba, azokban az esetekben, amikor a név szerinti, gombnyomásos szavazások során a frakció másképpen szavaz, mint a magyar képviselők, akkor közvetlenül nem veszek részt a szavazásban. Vagyis nem nyomom meg a szavazógombot, de feltett kézzel jelzem a néppárti frakciónak a korábban közösen eldöntött szavazási álláspontot. Jelen esetben is így jártam el.

Rights and Values programme (A8-0468/2018 - Bodil Valero) HU  
 

Felháborító, hogy a ma elfogadott „Jogok és Értékek program” alapján mostantól az EU költségvetéséből - köztük a magyar adófizetők pénzéből - is finanszírozhatják az EU tagállamaiban a jogállamiság érvényesülését vizsgáló akár politikai szerepet játszó nem kormányzati szervezeteket. Magyarországon ezek az NGO-k köztudottan a Soros György nevéhez köthető szervezetek, amelyek az elmúlt évek során a jogállamiság köntösébe bújtatva hevesen támadták a magyar kormányt. Ellenzem a politikai tevékenységet folytató civil szervezetek uniós forrásokból való pénzelését, ezért a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként a szöveg ellen szavaztam. Ehelyett az EU külső határait védő tagállamok - így a magyar határkerítés - költségeit kellene megtérítenie az Európai Uniónak.

Adapting a number of legal acts providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Articles 290 and 291 TFEU - part II (A8-0190/2019 - József Szájer) HU  
 

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta terheli a három uniós intézményt az a feladat, hogy az új jogforrási rendszerhez igazítsák a még hatályban lévő “az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró” jogi aktusokat. A három intézménynek sikerült megállapodnia 64 jogi aktus szabályozásáról. Ez egy hatalmas siker ahhoz képest, hogy évekig nem történt semmilyen előrelépés az ügyben. A maradék jogi aktusok tárgyalása a következő parlament feladata lesz.

Adapting a number of legal acts providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Articles 290 and 291 TFEU - part I (A8-0020/2018 - József Szájer) HU  
 

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta terheli a három uniós intézményt az a feladat, hogy az új jogforrási rendszerhez igazítsák a még hatályban lévő “az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró” jogi aktusokat. A három intézménynek sikerült megállapodnia 64 jogi aktus szabályozásáról. Ez egy hatalmas siker ahhoz képest, hogy évekig nem történt semmilyen előrelépés az ügyben. A maradék jogi aktusok tárgyalása a következő parlament feladata lesz.

Adapting a number of legal acts in the area of Justice providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Article 290 TFEU (A8-0012/2018 - József Szájer) HU  
 

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta terheli a három uniós intézményt az a feladat, hogy az új jogforrási rendszerhez igazítsák a még hatályban lévő “az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró” jogi aktusokat. A három intézménynek sikerült megállapodnia 64 jogi aktus szabályozásáról. Ez egy hatalmas siker ahhoz képest, hogy évekig nem történt semmilyen előrelépés az ügyben. A maradék jogi aktusok tárgyalása a következő parlament feladata lesz.

Community statistics on migration and international protection (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) HU  
 

Annak érdekében, hogy alelnöki tisztségemből fakadó kötelezettségem miatt ne kerüljek önellentmondásba, azokban az esetekben, amikor a név szerinti, gombnyomásos szavazások során a frakció másképpen szavaz, mint a magyar képviselők, akkor közvetlenül nem veszek részt a szavazásban. Vagyis nem nyomom meg a szavazógombot, de feltett kézzel jelzem a néppárti frakciónak a korábban közösen eldöntött szavazási álláspontot. Jelen esetben is így jártam el.

Transparent and predictable working conditions in the European Union (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) HU  
 

Annak érdekében, hogy alelnöki tisztségemből fakadó kötelezettségem miatt ne kerüljek önellentmondásba, azokban az esetekben, amikor a név szerinti, gombnyomásos szavazások során a frakció másképpen szavaz, mint a magyar képviselők, akkor közvetlenül nem veszek részt a szavazásban. Vagyis nem nyomom meg a szavazógombot, de feltett kézzel jelzem a néppárti frakciónak a korábban közösen eldöntött szavazási álláspontot. Jelen esetben is így jártam el.

European Labour Authority (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) HU  
 

Annak érdekében, hogy alelnöki tisztségemből fakadó kötelezettségem miatt ne kerüljek önellentmondásba, azokban az esetekben, amikor a név szerinti, gombnyomásos szavazások során a frakció másképpen szavaz, mint a magyar képviselők, akkor közvetlenül nem veszek részt a szavazásban. Vagyis nem nyomom meg a szavazógombot, de feltett kézzel jelzem a néppárti frakciónak a korábban közösen eldöntött szavazási álláspontot. Jelen esetben is így jártam el.

Contact