Monika BEŇOVÁ : 8th parliamentary term 

Political groups 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament - Member

National parties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : SMER-Sociálna demokracia (Slovakia)

Member 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

Substitute 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Israel
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur 
A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the discharge in respect of the implementation of the budget of the European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice for the financial year 2014  
- LIBE_AD(2016)575096 -  
-
LIBE 
OPINION on the discharge in respect of the implementation of the budget of the European Asylum Support Office (EASO) for the financial year 2014  
- LIBE_AD(2016)575094 -  
-
LIBE 
OPINION on the discharge in respect of the implementation of the budget of the European Police College for the financial year 2014  
- LIBE_AD(2016)575088 -  
-
LIBE 

Motions for resolutions 
Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations 
Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Request for the waiver of the immunity of Jørn Dohrmann (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) SK  
 

V tomto prípade ide o formálnu požiadavku zbavenia imunity poslanca Jorna Dohrmanna.

Representative actions for the protection of the collective interests of consumers (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) SK  
 

Reforma právnych noriem vzťahujúcich sa na záujmy spotrebiteľov je už dlho na mojom programe a na programe našej skupiny. Tento súbor je vyvrcholením práce a dosiahli sme veľmi dobré a pozitívne zmeny. Výsledkom našej práce je, že spotrebitelia môžu teraz hľadať kolektívne kroky proti veľkým spoločnostiam, ktoré porušujú práva spotrebiteľa. Tento nástroj by sa mohol použiť napríklad proti nedávnemu prípadu, keď letecká spoločnosť Ryanair zrušila veľký počet letov. Ďalšou veľkou zmenou bude nový mechanizmus žiadania o nápravu spôsobených škôd. Spotrebitelia budú môcť žiadať o odškodnenie súbežne so súdnym konaním týkajúcim sa rozhodnutia o porušení práv dotknutého subjektu. Výsledkom týchto zmien je, že spotrebitelia v Európe budú mať zlepšené podmienky vymožiteľnosti práv. Spotrebitelia by doteraz museli čakať, kým súd rozhodne o priestupku, a až potom by mohli požiadať o nápravu. V dôsledku týchto zmien by mohli začať nápravné konanie súbežne. Veľké spoločnosti budú teraz musieť starostlivo zvážiť svoje neetické správanie

Protocol to the EU-Israel Euro-Mediterranean Agreement (accession of Croatia) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) SK  
 

V tomto prípade ide o technickú úpravu Euro-stredomorskej dohody medzi EU a Izraelom na základe pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on prevention of the use of lead  
- P8_DCL(2016)0106 - Lapsed  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Date opened : 03-10-2016
Lapse date : 03-01-2017
Number of signatories : 94 - 04-01-2017
Written declaration on a united fight against terrorism  
- P8_DCL(2016)0028 - Lapsed  
József NAGY , Monika BEŇOVÁ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Ruža TOMAŠIĆ , Tomasz Piotr PORĘBA , Adam GIEREK , Ivan ŠTEFANEC , Alessandra MUSSOLINI , Salvatore Domenico POGLIESE , Elisabetta GARDINI , Edward CZESAK  
Date opened : 11-04-2016
Lapse date : 11-07-2016
Number of signatories : 71 - 12-07-2016
Written declaration on the right of free movement of the labour force in Europe  
- P8_DCL(2015)0036 - Lapsed  
Maria GRAPINI , Viorica DĂNCILĂ , Silvia COSTA , Miriam DALLI , Monika BEŇOVÁ , Marlene MIZZI , Olga SEHNALOVÁ , Miltiadis KYRKOS , Evelyne GEBHARDT , Theresa GRIFFIN , Daniel BUDA , Ramona Nicole MĂNESCU , Renate WEBER , Norica NICOLAI , Iliana IOTOVA  
Date opened : 07-09-2015
Lapse date : 07-12-2015
Number of signatories : 135 - 08-12-2015

Declarations 

Declaration of financial interests 

Contact