Monika BEŇOVÁ : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 183

Request for the waiver of the immunity of Georgios Epitideios (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) SK  
 

V tomto prípade ide o žiadosť o zrušenie imunity poslanca Európskeho parlamentu.

Request for the waiver of the immunity of Lampros Fountoulis (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) SK  
 

V tomto prípade ide o žiadosť o zrušenie imunity poslanca Európskeho parlamentu.

Request for the waiver of the immunity of Eleftherios Synadinos (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) SK  
 

V tomto prípade ide o žiadosť o zrušenie imunity poslanca Európskeho parlamentu.

Listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement, as regards the UK's withdrawal from the EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) SK  
 

V tomto prípade ide o technickú úpravu týkajúcu sa vízového styku s Veľkou Britániou po jej odchode s EU. Z tejto správy vyplýva, že občania Veľkej Británie budú môcť cestovať do EU bez víz. Bezvízový styk sa vzťahuje na pobyt, ktorý netrvá viac ako 90 dni. V prípade, že Veľká Británia zavedie víza pre občanov EU, tak sa aktivuje princíp reciprocity a rovnako budú musieť aj obyvatelia Británie žiadať o víza pri vstupe do EU.

Work-life balance for parents and carers (A8-0270/2018 - David Casa) SK  
 

Je treba privítať, že rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom sa pripisuje čoraz väčší význam. Je potrebné, aby sme prostredníctvom opatrení a návrhov v rámci Európskeho piliera sociálnych práv prispievali k zlepšovaniu kvality života obyvateľov Európskej únie. Mali by sme ísť príkladom zvyšku sveta a zavádzať nové opatrenia v rámci rodičovskej, opatrovateľskej, prípadne otcovskej starostlivosti. Musíme poskytnúť rodičom čas venovať sa svojim deťom po narodení a vytvoriť si s nimi silné puto, napríklad podporou návrhu o 10 pracovných dňoch voľna pre otcov v období okolo narodenia dieťaťa. Je potrebné ísť v rámci rodičovskej dovolenky ešte ďalej. Bude však potrebné dohliadať dôkladne nato, aby zamestnanec dal v jasne vymedzenom čase vedieť svojmu zamestnávateľovi, že má záujem o čerpanie rodičovskej dovolenky aby nebolo ohrozené najmä mikropodniky, kde pracuje malé množstvo zamestnancov. Smernica prinesie aj výrazné zmeny v oblasti opatrovateľskej dovolenky.

Protection of the Union's budget in case of generalised deficiencies as regards the rule of law in the Member States (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) SK  
 

Toto hlasovanie predstavuje procedurálny krok uzavretia prvého čítania. To znamená, že v novom pracovnom období Európskeho parlamentu sa na tejto správe začne pracovať v druhom čítaní. Kontroverzné aspekty aj naďalej v tejto správe zostávajú a preto predpokladáme že bude náročne túto správu uzavrieť. Je to už minimálne tretí mechanizmus priameho konania proti členskému štátu za porušenie rule of law princípov. Mechanizmus konania o porušení povinnosti v zmysle článku 258 je najpoužívanejší mechanizmus porušovania právnych noriem EU. Tento článok sa aktivuje v prípade že dochádza k nesprávnemu aplikovaniu zákonov EU do národnej legislatívy. Druhý mechanizmus je známy aj ako proces v zmysle článku 7 a vzťahuje sa na situácie kedy dochádza k vážnemu porušeniu princípov právneho štátu v zmysle článku 2 Lisabonskej zmluvy.

Temporary reintroduction of border control at internal borders (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) SK  
 

Schengenský priestor nepochybne patrí k najväčším výdobytkom modernej histórie Európskej únie a častokrát zabúdame nato, aké obrovské výhody nám prináša. Európska únia a schengenský priestor samotný však v posledných rokoch čelia obrovskému tlaku a výzvam ako migrácia, ktorým sme nemohli čeliť inak ako obmedziť tento priestor zavedeným kontrol na vnútorných hraniciach. Avšak treba pamätať na fakt, že zrušenie schengenského priestoru by znamenalo náklady vo výške 5-18 miliárd EUR ročne, ktorú si nemôžeme dovoliť zaplatiť. Musíme spoločnými silami pracovať na zlepšení ochrany života a zdravia našich občanov, avšak viacero výsledkov ukázalo, že kontroly na schengenských hraniciach s tým majú málo spoločné. Musíme sa preto zamerať na zefektívnenie a zlepšenie fungovania Frontexu a iných nástrojov na ochranu našich spoločných hraníc a nekomplikovať občanom život kontrolou na vnútorných hraniciach schengenského priestoru.

Resources for the specific allocation for the Youth Employment Initiative (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) SK  
 

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí je sociálne nariadenie zameriavajúce sa na regióny, ktoré trpia nezamestnanosťou 25 % a viac. Táto iniciatíva sa zameriava predovšetkým na mladých ľudí, ktorým chýba vzdelanie alebo iné kvalifikácie použiteľné na trhu práce. V roku 2019 sa bude navyšovať rozpočet na túto iniciatívu do výšky 350 miliónov. Pozitívne hodnotím, že sa Európsky parlament zameriava na mladých nezamestnaných ľudí.

General arrangements for excise duty (A8-0117/2019 - Miguel Viegas) SK  
 

Komisia vykonala hodnotenie smernice 2008/118/ES v rámci svojho programu REFIT a 21. apríla 2017 predložila Rade a Európskemu parlamentu správu o vykonávaní a hodnotení smernice Rady 2008/118/ES. V zmysle tohoto procesu správa identifikuje oblasti, kde by mohlo nastať zlepšenie.

Products eligible for exemption from or a reduction in dock dues (A8-0112/2019 - Iskra Mihaylova) SK  
 

Na základe článku 349 ZFEÚ Rada prijala rozhodnutie s cieľom rozšíriť osobitný režim oslobodenia od dane nazývanej „octroi de mer“. V zmysle toho rozhodnutia požiadalo Francúzsko v roku 2018 o prehodnotenie nastavenia spomenutých daní v zmysle meniacej sa hospodárskej situácie v Európe. Táto výnimka je mechanizmus ekonomickej podpory regiónov a produktov, ktoré sú prirodzene znevýhodnené. Ide napríklad o znevýhodnenie na základe odľahlej polohy, a teda aj s vyššími nákladmi spojenými s prepravou alebo iných mimoriadnych výrobných nákladov. Cieľom správy je upresniť tento mechanizmus podpory hospodárskej a ekonomickej činnosti tak, aby presnejšie odzrkadľoval dnešnú situáciu.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  11G253
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08018
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postal address 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 11G253
  1047 Brussels
   
  Contact data: