Lívia JÁRÓKA
 • Lívia
  JÁRÓKA
 • Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • Member
 • Hungary Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt
 • Date of birth: 6 October 1974, Tata

Speeches in plenary

81

The situation in Hungary (debate)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(11)

The situation in Hungary (debate) (2)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(11)

The emergency situation in Libya and the Mediterranean (debate)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(18)

The emergency situation in Libya and the Mediterranean (debate) (2)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(18)

The threat of demolition of Khan al-Ahmar and other Bedouin villages (debate) (debate)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(19)

The threat of demolition of Khan al-Ahmar and other Bedouin villages (debate) (debate) (2)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(19)

State of EU-China relations (debate)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(20)

The migration crisis and humanitarian situation in Venezuela and at its borders (debate)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(19)

The migration crisis and humanitarian situation in Venezuela and at its borders (debate) (2)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(19)

Opinions - as shadow rapporteur

1

OPINION Towards an EU external strategy against early and forced marriages – next steps

FEMM
18-04-2018 FEMM_AD(2018)616622

Institutional motions for resolutions

1

Motion for a resolution on summer-time arrangements

31-01-2018 B8-0071/2018

Oral questions

3

Implementation of and follow-up to the EU Framework for National Roma Integration Strategies

22-03-2018 O-000035/2018 Commission

Implementation of and follow-up to the EU Framework for National Roma Integration Strategies

22-03-2018 O-000034/2018 Council

Fight against trafficking of women and girls for sexual and labour exploitation in the EU

01-12-2017 O-000094/2017 Commission

Written explanations of vote

9

 

EU-Norway Agreement on administrative cooperation, combating fraud and recovery of claims in the field of Value Added Tax (A8-0147/2018 - Miguel Viegas)

29-05-2018

Szavazatommal támogattam hozzáadottérték-adó területén a közigazgatási együttműködésről, a csalás elleni küzdelemről és az adókövetelések behajtásáról az Európai Unió és a Norvég Királyság között létrejött megállapodásról szóló jelentést. Az adócsalók gyakran a harmadik országokban letelepedett vállalkozások közreműködésével bonyolított tranzakciók ellenőrzésének hiányosságait aknázzák ki. Norvégia jó munkát végez ezen tevékenységek ellen, hiszen több tagállamot értesített csalárd kereskedők által bonyolított tranzakciókról, melyekhez a norvég alternatív fizetési platformokat használták. Mivel Norvégia tagja az Európai Gazdasági Térségnek, héarendszere meglehetősen hasonló az EU-ban alkalmazotthoz, és a héa területén az idők folyamán kiváló együttműködést alakított ki az uniós tagállamokkal, tehát az EU és Norvégia közötti kétoldalú megállapodás végre szilárd jogi keretet teremthet a Norvégia és az egyes tagállamok közötti megbízható együttműködéshez.

 

Sustainable finance (A8-0164/2018 - Molly Scott Cato)

29-05-2018

Szavazatommal támogattam fenntartható finanszírozásról szóló jelentést. A fenntartható finanszírozás a környezetvédelmi, társadalmi és kormányzati kritériumok integrálására irányul, amely elősegíti a növekedés fenntarthatóbbá tételét, amely a társadalom minden tagjának közreműködése szükséges. A magántőke fenntarthatóbb beruházások felé való irányításához átfogóan újra kell gondolni a pénzügyi rendszerünk működését. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az EU fenntarthatóbbá tegye gazdaságának növekedését, biztosítsa pénzügyi rendszerének stabilitását, valamint ösztönözze a nagyobb átláthatóságot és a hosszabb távú szemléletet a gazdaságában, ami magyar makrogazdaság számára is fokozott fellendülést hoz kilátásba.

 

Gender equality in the media sector in the EU (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová)

17-04-2018

A ma elfogadott EP állásfoglalás a nemek közti egyenlőségről a médiaszektoron belül, amelyet szavazatommal támogattam, rámutat arra, hol léteznek továbbra is egyenlőtlenségek a szektorban. A média a közvélemény befolyásolására, és alakítására, jelentősen befolyásolva, hogy hogyan alakulnak és fejlődnek a nőkre és férfiakra érvényes társadalmi és kulturális nemi normák, ezért is rendkívül fontos, hogy ezen a területen is előmozdítsuk a nemek közti egyenlőséget. Nem egyszerű a helyzet, hisz azokban az esetekben, amikor a média továbbra is sztereotip módon ábrázolja a nőket és a férfiakat, az emberek gyakran jogosnak érzik ezeket a megjelenítéseket, ezért rendkívül nehéz vagy lehetetlen ezeket megkérdőjelezni.
A ma elfogadott jelentés felsorol számos olyan intézkedést, amellyel orvosolni lehet a jelenlegi helyzetet.

 

Empowering women and girls through the digital sector (B8-0183/2018)

17-04-2018

Egy digitalizált világban élünk. Maga a digitalizáció forradalmasította és alapvetően megváltoztatta azt, ahogyan egymással kommunikálunk, tanulunk, dolgozunk, új távlatokat nyitva az önálló élethez, és óriási gazdasági potenciált rejtve magában az Európai Unión belül és kívül.
Az információs és kommunikációs technológiák és a digitális készségek tekintetében azonban továbbra is jelentős különbségek mutatkoznak a nemek között a szakmai és oktatási lehetőségekhez való hozzáférésben. A ma elfogadott állásfoglalás, amelyet szavazatommal támogattam, felhívja a Bizottságot, hogy célzottan foglalkozzon azzal, hogy áthidalja az ikt-ágazaton belüli, nemek közötti mély szakadékot, valamint mozdítsa elő a nők szakmai integrációját, különösen a műszaki és távközlési szakmákban, segítse elő a nők és lányok oktatását és képzését az ikt, a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika területén. Ennek fontos feltétele, hogy a tagállamok már az iskola korai szakaszában vezessenek be az életkornak megfelelő ikt-oktatást.
Ehhez szintén szükséges, hogy a reál tantárgyak oktatása már fiatal korban elkezdődjön a lányoknál, mivel a lányok tanulmányaik korai szakaszától tartózkodnak a TTMM-tantárgyaktól az e tantárgyakat övező nemi sztereotípiák, a szerepminták hiánya, valamint a tevékenységek és játékok terén megmutatkozó szegregáció miatt, amely azt eredményezi, hogy kevesebb nő folytat ilyen irányú tanulmányokat az egyetemen, és ez a tendencia a munkahelyen is érvényesül.

 

European Semester for economic policy coordination: employment and social aspects in the Annual Growth Survey 2018 (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman)

14-03-2018

Szavazatommal támogattam a Bayet-jelentést. A tárgyalások folyamán sikerült egy kompromisszumcsomagot elfogadni, amely lefedi az egész jelentést. Ez a kompromisszumcsomag tükrözi az elkötelezettséget az EU költségvetési keretével, strukturális reformjaival, versenyképességével és termelékenységével kapcsolatban. Miközben úgy tűnik, hogy az EU gazdasága kilábalt a válságból, a fellendülés továbbra is egyenlőtlen a tagállamok között és azokon belül. A jelentés szerint további erőfeszítésekre van szükség a gazdasági és társadalmi konvergenciához. A jelentés ugyancsak meghatározza az elkövetkező év gazdasági és társadalmi prioritásait, mint például a humántőkébe való befektetést, és az esélyegyenlőséget.

 

European Central Bank Annual Report for 2016 (A8-0383/2017 - Jonás Fernández)

06-02-2018

Szavazatommal támogattam az Európai Központi Bank 2016. évi éves jelentéséről elkészült jelentést. Bár a Beszámoló egy lezárt időszakra (2016. év) vonatkozik és tesz megállapításokat, ennek ellenére olyan jövőre ható állásfoglalások is találhatóak benne (átláthatóság, intézményi-szervezeti reformok, monetáris eszközök fejlesztése illetve reformja pl. EMU, EDIS, tőkepiaci unió), amely befolyásolhatja Magyarország monetáris és fiskális politikáját.
Az 50 darab cikkelyből a többség egyértelműen elfogadható és előremutató. Külön figyelmet érdemel a jelentés azon része, amely olyan politikák végrehajtására szólít fel, amelyek fokozzák a termelékenységet és a minőségi munkahelyek létrehozását és a bérek növelését megkönnyítő készségekre összpontosítanak. A jelentés ugyancsak ösztönzi a kkv-k hitelhez való jutásának további javítását, a gazdasági fejlődésen belül érvényre juttatva ezáltal az inkluzivitást.
A jelentés további része, az eurózóna jelenlegi tagállamait érintő kérdés, azonban annak ellenére, hogy Magyarország zóna tagságának kezdete jelenleg még kérdéses, ezek nem jelentenek hátrányt Magyarország számára, sőt esetlegesen elő is segítheti Magyarországon az esetleges csatlakozáshoz hozott jövőbeli döntéseket.

 

EU Citizenship Report 2017: Strengthening Citizens' Rights in a Union of Democratic Change (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea)

12-12-2017

Szavazatommal támogattam a ma elfogadott uniós polgárságról szóló jelentést. A Petíciós Bizottság munkája ezen a téren kiemelkedően fontos, hisz hozzájuk érkeznek be a közvetlen polgári panaszok és ezáltal rajtuk keresztül kapunk pontosabb képet arról, hogy mely uniós intézkedések nem működnek a gyakorlatban. Ezt a közvetlen kapcsolatot fenn kell tartani és buzdítani kell a polgárokat, hogy merjenek élni a petíciós jogukkal, és bátran forduljanak a Parlamenthez panaszukkal.
A ma elfogadásra kerülő jelentés számos fontos témával foglalkozik. A polgároknak ismerni kell az uniós polgársághoz tartozó jogaikat és kötelezettségeiket. Ehhez pedig elengedhetetlen az Unióról szóló oktatás és tájékoztatás.
Külön örömömre szolgál, hogy az idei jelentés végre foglalkozik az őshonos kisebbségekkel is. Ahogy a jelentés is kiemeli, az uniós intézményeknek figyelemfelhívó rendezvények, szemináriumok és állásfoglalások előmozdítása, valamint az intézményeken belül konkrét igazgatási intézkedések megtétele révén aktívabb szerepet kell vállalniuk a kisebbségek védelme terén. Az EU-nak magas szintű elvárásokat kell támasztania a kisebbségek védelme terén és ezeket az elvárásokat szigorúan be kell építeni a demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető jogokat az EU egészében garantáló jogi keretbe. Minden uniós polgár egyenlő és ezt a gyakorlatban is biztosítani kell.

 

Women’s economic empowerment in the private and public sectors in the EU (A8-0271/2017 - Anna Hedh)

03-10-2017

Pozitív szavazatommal támogattam a jelentést az alábbi okok miatt. Európa vitathatatlanul a világ vezetői közé tartozik a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség terén. A nők egyenlő munkaerőpiaci és a gazdasági döntéshozatalban való részvétele azonban előfeltétele annak, hogy az egyenlőség és a nők gazdasági szerepvállalásának bajnoka legyen.
Azonban az EU félúton megállt a nemek közötti egyenlőség megvalósítása felé vezető úton. Számos országban a nők gazdasági szerepvállalása útjában álló főbb akadályok a társadalmi normák vagy a megkülönböztető jogszabályok. Annak ellenére, hogy nők átlagosan magasabb szintű végzettséggel rendelkeznek, mint a férfiak, az EU-ban a nemek közötti bérszakadék még mindig jelentős.
Ahhoz, hogy a nők ugyanolyan mértékben jelen tudjanak lenni a munkaerőpiacon, mint a férfiak, a nem fizetett háztartási munka egyenlőbb elosztására is szükség van. Ha párhuzamosan végzik a nem fizetett háztartási munkát, ami közösen vállalt teher, és ha teljesülnek a barcelonai célkitűzések által megfogalmazott célok, lehetővé válik a munka és a magánélet közötti megalapozottabb egyensúly kialakítása, amely lehetővé teszi a nők számára az egyenlő versenyfeltételeket.

 

EU political relations with ASEAN (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer)

03-10-2017

Örömmel fogadtam az ASEAN tagállamait az ASEAN 50. évfordulója alkalmából és teljes mértékben támogatom a regionális integráció érdekében tett valamennyi erőfeszítést. Szép eredméyként tekintek az EU és az ASEAN közötti kapcsolatok 40. évfordulója alkalmára is. Továbbra is kézzel fogható eredményekre és erősebb érdemi együttműködésre kell építenünk, ugyanis az EU-nak érdeke fűződik az együttműködés továbbfejlesztéséhez a stratégiai fontosságú régió e kulcsfontosságú szereplőjévé.
Az ASEAN és az EU közötti erős kereskedelmi és beruházási kapcsolatok politikai értéke óriási, így a gazdasági és politikai kapcsolatok további erősítése nagyon fontos. Az ASEAN és az EU közötti kereskedelmi kapcsolatokat jelentős növekedési potenciál jellemzi.

Contacts

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09E130
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T12046
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • European Parliament
  rue Wiertz
  Altiero Spinelli 09E130
  1047 Bruxelles