Ivo BELET : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Member

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christen-Democratisch & Vlaams (Belgium)

Vice-Chair 

 • 02-03-2016 / 04-04-2017 : Committee of Inquiry into Emission Measurements in the Automotive Sector

Member 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with India
 • 21-01-2016 / 01-03-2016 : Committee of Inquiry into Emission Measurements in the Automotive Sector
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Special Committee on Terrorism

Substitute 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Transport and Tourism
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommittee on Security and Defence
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the United States
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the NATO Parliamentary Assembly
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Transport and Tourism
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommittee on Security and Defence

Main parliamentary activities 

Reports - as rapporteur 
A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Reports - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as rapporteur 
Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on implementation of the legal provisions and the Joint Statement ensuring the parliamentary scrutiny over decentralised agencies  
- ENVI_AD(2019)628575 -  
-
ENVI 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme  
- ENVI_AD(2018)627571 -  
-
ENVI 
OPINION on the interim report on the MFF 2021-2027 – Parliament’s position in view of an agreement  
- ENVI_AD(2018)625523 -  
-
ENVI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2012/27/EU on energy efficiency  
- ENVI_AD(2017)604565 -  
-
ENVI 
OPINION Towards a new international climate agreement in Paris  
- TRAN_AD(2015)554961 -  
-
TRAN 

Motions for resolutions 
Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Insurance of motor vehicles (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) NL  
 

De verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor elektrische fietsen met een maximale snelheid van 25 km/u wordt afgeschaft. Daarmee volgt Europa het Belgische voorbeeld.
De helft van alle fietsen die vandaag in België worden verkocht, is elektrisch – een vervijfvoudiging in zes jaar tijd. De omslag naar elektrisch fietsen zorgt ervoor dat steeds meer mensen de fiets kiezen voor hun woon-werkverkeer of een winkelbezoek. Die kentering naar duurzame mobiliteit moeten we uiteraard aanmoedigen.
E-bikes (geen speed-pedelecs) halen maximaal 25 km/u. De meeste elektrische fietsen zijn vandaag trouwens al verzekerd via de familiale verzekering. België heeft vorige zomer al de stap gezet naar de schrapping van de aansprakelijkheidsverzekering voor e-bikes. Het is een goede zaak dat Europa nu volgt. We roepen de EU-regeringen op om hierover nu snel een akkoord af te sluiten met het Parlement.

Use of cannabis for medicinal purposes (B8-0071/2019) NL  
 

Het is goed dat het Europees Parlement vandaag duidelijkheid vraagt over het huidige gebruik en het juridisch kader van medicinale cannabis in de EU. Vandaag is het hoogst onduidelijk welk gebruik in welk land toegelaten is. Het is hoog tijd dat er een duidelijke juridische definitie en etikettering komt voor goedgekeurde, op cannabis gebaseerde medicijnen. We pleiten voor een gestandaardiseerde aanpak in de hele Europese Unie.
Daarnaast moet er in de volgende Europese begroting dringend meer financiering komen voor wetenschappelijk onderzoek, dat aan de basis moet liggen voor elke goedkeuring van medicinale cannabis. We moeten zowel de financiële als de wetgevingsbarrières voor dit onderzoek wegwerken. De lidstaten dienen ook de terugbetaling van deze medicijnen te regelen. Zo krijgen de patiënten die er echt behoefte aan hebben, gemakkelijker toegang tot op cannabis gebaseerde medicijnen.
Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat op cannabis gebaseerde medicijnen bij patiënten die aan verschillende ziektes lijden, een zeer grote hulp kunnen zijn. Zo verlichten ze de misselijkheid waarmee kankerpatiënten geconfronteerd worden na chemotherapie. Ook bij MS, ALS en andere chronische ziektes zoals reuma of epilepsie is het positieve effect van medicinale cannabis voldoende aangetoond.

Implementation of the cross-border Healthcare Directive (A8-0046/2019 - Ivo Belet) NL  
 

Vandaag stemmen we over het verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg. Wanneer patiënten naar het buitenland trekken op zoek naar medische hulp, krijgen ze nog te vaak te maken met allerlei hinderlijke obstakels. Het Parlement schaart zich nu achter een reeks maatregelen die broodnodig zijn om de huidige drempels te verlagen en alle patiënten toegang te geven tot de best mogelijk behandeling.
Enerzijds moeten we prioritair werk maken van brede informatiecampagnes om patiënten beter te informeren over hun rechten. Het is ook essentieel dat we inzetten op de oprichting van informatiepunten waar zowel patiënten als zorgverleners terechtkunnen met al hun vragen. Ook de uitwisseling van patiëntengegevens over de grenzen heen moet bijdragen tot een betere dienstverlening. Dankzij deze maatregelen kunnen patiënten een geïnformeerde keuze maken, en kunnen de zorgverleners de best passende zorg kiezen.
Anderzijds moeten de lidstaten meer gaan samenwerken in de strijd tegen zeldzame ziektes. Er moeten gespecialiseerde medische centra voor deze ziektes komen. Op deze manier kunnen patiënten uit de hele EU op één gespecialiseerde plek terecht, waar alle kennis gecentraliseerd wordt. Dit moet de behandeling van allerlei zeldzame ziektes, zoals kanker, ten goede komen.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Individual motions for resolutions  
Any Member may table a motion for resolution on a matter falling within the spheres of activity of the EU. Admissible motions are referred to the committee responsible, which shall decide what procedure is to be followed. Rule 143

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on discrimination in sport  
- P8_DCL(2016)0098 - Lapsed  
Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA  
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 76 - 13-12-2016
Written declaration on establishing a voluntary EU-wide Digital Schools Excellence programme  
- P8_DCL(2016)0078 - Lapsed  
Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Marlene MIZZI , Miriam DALLI , Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Roberta METSOLA , Ivo BELET , Tom VANDENKENDELAERE , Esther de LANGE  
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 48 - 13-12-2016
Written declaration on the ban on third-party ownership of players in European sport  
- P8_DCL(2015)0066 - Lapsed  
Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE  
Date opened : 11-11-2015
Lapse date : 11-02-2016
Number of signatories : 95 - 12-02-2016

Declarations 

Declaration of financial interests