Anna Elżbieta FOTYGA
 • Anna Elżbieta
  FOTYGA
 • European Conservatives and Reformists Group
 • Member of the Bureau
 • Poland Prawo i Sprawiedliwość
 • Date of birth: 12 January 1957, Lębork

Speeches in plenary

159

Situation in Iran (debate)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(12)

Signature of acts adopted under the ordinary legislative procedure (Rule 78)

11-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-11(11)

Instrument contributing to stability and peace (debate)

29-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-29(21)

Situation in Yemen (debate)

29-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-29(22)

Terrorist attacks in Somalia

16-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-16(4.2)

The situation of the rule of law and democracy in Poland (debate)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(7)

Legacy of the 1917 totalitarian Bolshevik revolution (topical debate)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(18)

Eastern Partnership: November 2017 Summit (debate)

14-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-14(14)

The EU-Africa Strategy: a boost for development (debate)

14-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-14(16)

Reports - as rapporteur

1

REPORT on EU strategic communication to counteract propaganda against it by third parties

AFET
14-10-2016 A8-0290/2016

Reports - as shadow rapporteur

3

Opinions - as shadow rapporteur

5

OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council providing macro-financial assistance to the Republic of Moldova

AFET
11-04-2017 AFET_AD(2017)599716

OPINION on an EU strategy for liquefied natural gas and gas storage

AFET
14-07-2016 AFET_AD(2016)582256

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (Georgia)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584122

OPINION on Towards a European Energy Union

AFET
16-09-2015 AFET_AD(2015)565044

OPINION on the European Energy Security Strategy

AFET
24-03-2015 AFET_AD(2015)549118

Motions for resolutions

174

Joint motion for a resolution on the Democratic Republic of the Congo

17-01-2018 RC-B8-0054/2018

Joint motion for a resolution on Nigeria

17-01-2018 RC-B8-0045/2018

Motion for a resolution on the Democratic Republic of the Congo

15-01-2018 B8-0054/2018

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Motion for a resolution Nigeria

15-01-2018 B8-0049/2018

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Motion for a resolution on the cases of human rights activists Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk and the Tibetan monk Choekyi

15-01-2018 B8-0044/2018

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Motion for a resolution on Cambodia: the banning of the opposition

11-12-2017 B8-0686/2017

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Motion for a resolution on the situation in Afghanistan

11-12-2017 B8-0683/2017

Joint motion for a resolution on terrorist attacks in Somalia

15-11-2017 RC-B8-0600/2017

Written declarations

2

Written declaration on the differences in declarations, composition and taste of products in Eastern and Western markets of the EU

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Lapsed

Details

Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna Elżbieta FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI

Date opened : 09-05-2016
Lapse date : 09-08-2016
Number of signatories : 141 - 28-07-2016

Written declaration on aviation safety and dangerous flights of military aircraft

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Lapsed

Details

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Date opened : 05-10-2015
Lapse date : 05-01-2016
Number of signatories : 106 - 06-01-2016

Parliamentary questions

90

Refusal of VP/HR to meet with the 2017 Sakharov Prize laureates

19-12-2017 E-007864/2017 Commission

VP/HR - Refusal of the VP/HR to meet with the 2017 Sakharov Prize laureates

19-12-2017 E-007863/2017 Commission

Transparency and control of EU financial assistance to Palestine

18-09-2017 E-005786/2017 Commission

VP/HR - Cooperation on cybersecurity between the EU and Taiwan

07-09-2017 E-005581/2017 Commission

VP/HR - Deteriorating human rights situation in Iran

29-08-2017 E-005346/2017 Commission

VP/HR - The situation in Venezuela

24-08-2017 E-005268/2017 Commission

VP/HR - EU membership perspectives for Georgia, Ukraine and Moldova

25-07-2017 E-005077/2017 Commission

Written explanations of vote

5

 

Reflection paper on the future of EU finances (B8-0565/2017)

24-10-2017

Głównym zarzutem wobec dokumentu jest postulat aby głosowanie wieloletnich ram finansowych odbywało się kwalifikowaną większością głosów, godząc w zasadę jednomyślności w Radzie. Spowodowałoby to sytuację, w której Polska nie miałaby realnego wpływu na bieg najważniejszych spraw w UE. „Jeżeli zasada jednomyślności raz zostanie złamana, to już jej nie będzie nigdy” - ostrzegał śp. Lech Kaczyński.
Negatywnie oceniam pomysł zastąpienia dotychczasowego systemu środków własnych opartych na składkach członkowskich, zasobami własnymi UE, czyli de facto podatkami UE (wprowadzenie na unijnym szczeblu podatku dochodowego dla przedsiębiorstw, a także podatku od transakcji finansowych i innych działalności finansowych, dochody związane z ochroną klimatu, takie jak opłaty transportowe czy ponoszone w związku z emisją CO2, podatek energetyczny, opłata paliwowa czy inna opłata związana z wykorzystywaniem paliw kopalnych). Kolejnym argumentem jest postulat aby WRF była uzgadniana na okres 10 lat, co również mogłoby mieć negatywne skutki dla ram, które byłyby przez to mniej elastyczne i nie odzwierciedlałyby rzeczywistych potrzeb w tak szybko zmieniającej się sytuacji w Europie. Odrzucam także pomysł specjalnego mechanizmu zdolności fiskalnej dla strefy euro. Jest to postulat który zmierza do stworzenia Europy dwóch prędkości.
W rezolucji zawarto też pozytywne postulaty, takie jak zwiększenie środków na politykę rolną czy funduszu spójności, jednak w całości jest ona nie do zaakceptowania i godzi w interesy Polski.

 

Legitimate measures to protect whistle-blowers acting in the public interest (A8-0295/2017 - Virginie Rozière)

24-10-2017

Nie jestem przeciwko możliwości wzmocnienia ochrony sygnalistów, którzy pozostają cennym instrumentem m.in. w zwalczaniu korupcji czy przestępstw przeciwko interesom finansowym państwa (i UE). Jestem przeciwna unijnej horyzontalnej legislacji w tej sprawie, m.in. z uwagi na brak wyjaśnienia podstawy traktatowej dla takiego aktu. Właściwsze wydaje się rozwinięcie kierunku legislacji sektorowej, tak jak ma to miejsce w IV dyrektywie o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy (art. 35), a także w motywie 20 dyrektywy o ochronie tajemnic handlowych Nr 943/2016, co nie budzi zastrzeżeń co do podstawy traktatowej.
W Polsce obecnie rozpoczyna się proces legislacyjny dotyczący sygnalistów. Jestem przekonana, że będzie lepiej jeśli kwestia ta uregulowana zostanie na szczeblu krajowym, uwzględniając konteksty narodowe i wartości kulturowe. Nie popieram również wezwania Komisji do przedstawienia wniosku dotyczącego utworzenia nowego organu na szczeblu europejskim odpowiedzialnego za działania związane z sygnalistami, sięgające dalej niż koordynacja działań państw członkowskich. Nasze uwagi nie zostały uwzględnione w końcowym tekście, dlatego w głosowaniu końcowym głosowałam przeciwko.

 

State of play of negotiations with the United Kingdom (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

Uważam, że Parlament Europejski jest instytucją Unii, która powinna wykazać najwyższą wstrzemięźliwość w wyrażaniu opinii w trakcie trudnych negocjacji w sprawie brexitu. Jako osoba zajmująca się bezpieczeństwem i obroną życzyłabym sobie jak najściślejszego zaangażowania Wielkiej Brytanii w obronę kontynentu. Może się to dokonać tylko w atmosferze zaufania i zrozumienia.
Chciałabym również uniknąć sytuacji, w której negocjacje z Wielką Brytanią stałyby się pretekstem do rozszerzenia kompetencji Unii Europejskiej w sprawach społecznych.
Polska prowadzi intensywną narodową politykę społeczną, niwelującą skutki opóźnień poprzednich okresów. Chciałabym, żeby Polska zachowała swobodę kontynuowania takiej polityki. Dlatego też w głosowaniu nad rezolucją wstrzymałam się od głosu.

 

2016 Report on Serbia (A8-0063/2017 - David McAllister)

14-06-2017

Krytycznie oceniam zaangażowanie Serbii, aspirującej do integracji europejskiej, w bliską i intensywną współpracę wojskową z Rosją i Białorusią. Rozwija się ona pomimo trwającej rosyjskiej agresji na wschodnią Ukrainę, bezprawnej aneksji i okupacji Krymu, a także de facto okupacji gruzińskich regionów Abchazji i Osetii Południowej oraz wsparcia wojskowego udzielanego zbrodniczemu reżimowi Baszara al-Asada. W listopadzie ubiegłego roku jednostki powietrzno-desantowe sił zbrojnych Serbii, Białorusi i Rosji ćwiczyły na terenie Serbii pod nadzorem najwyższych władz tego kraju. Od kilku dni żołnierze białoruskich Sił Operacji Specjalnych, rosyjskich wojsk powietrzno-desantowych i serbskiej Brygady Specjalnej pod Brześciem na Białorusi, w pobliżu polskiej granicy, w ramach trzeciej edycji ćwiczeń Słowiańskie Braterstwo ćwiczą w terenie przygranicznym dziesięć epizodów taktycznych nakierowanych na zwalczanie „uzbrojonych grup dywersantów” w ramach „operacji pokojowej”.
To są poważne zastrzeżenia. Cieszę się, że moje obawy wobec polityki Belgradu znalazły odzwierciedlenie w 8. punkcie sprawozdania, w którym uznano za godne ubolewania prowadzenie wspólnych ćwiczeń wojskowych przez Serbię, Rosję i Białoruś. Między innymi z tego powodu poparłam to sprawozdanie.

 

Negotiations with the United Kingdom following its notification that it intends to withdraw from the European Union (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

. – Pewne fragmenty rezolucji spełniają polskie oczekiwania. Jednak punkt N odnoszący się do sposobu głosowania w Irlandii Północnej i Szkocji stanowi w mojej ocenie niedopuszczalną ingerencję w sprawy integralności innego państwa. Tego rodzaju działanie ze strony Parlamentu Europejskiego tworzy trudny precedens, który może zostać zastosowany do wielu państw członkowskich. Z tego powodu głosuję zdecydowanie przeciw rezolucji.

Contacts

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M115
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T13016
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M115
  1047 Brussels