Anna Elżbieta FOTYGA
 • Anna Elżbieta
  FOTYGA
 • European Conservatives and Reformists Group
 • Member of the Bureau
 • Poland Prawo i Sprawiedliwość
 • Date of birth: 12 January 1957, Lębork

Speeches in plenary

186

State of the Union (debate)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(3)

Autonomous weapon systems (debate)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(15)

The political crisis in Moldova following the invalidation of the mayoral elections in Chisinau (debate)

05-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-05(4.1)

Somalia (debate)

05-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-05(4.2)

European Defence Industrial Development Programme (debate)

02-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-02(15)

Russia, notably the case of Ukrainian political prisoner Oleg Sentsov

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.1)

Russia, notably the case of Ukrainian political prisoner Oleg Sentsov (2)

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.1)

Independence of the Judiciary in Poland (debate)

13-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-13(13)

Preparation of the European Council meeting of 28 and 29 June 2018 (debate)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(2)

Reports - as rapporteur

1

REPORT on EU strategic communication to counteract propaganda against it by third parties

AFET
14-10-2016 A8-0290/2016

Reports - as shadow rapporteur

5

Opinions - as shadow rapporteur

6

OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council providing further macro-financial assistance to Georgia

AFET
25-01-2018 AFET_AD(2018)613630

OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council providing macro-financial assistance to the Republic of Moldova

AFET
11-04-2017 AFET_AD(2017)599716

OPINION on an EU strategy for liquefied natural gas and gas storage

AFET
14-07-2016 AFET_AD(2016)582256

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (Georgia)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584122

OPINION on Towards a European Energy Union

AFET
16-09-2015 AFET_AD(2015)565044

OPINION on the European Energy Security Strategy

AFET
24-03-2015 AFET_AD(2015)549118

Institutional motions for resolutions

210

Motion for a resolution on deterioration of media freedom in Belarus, notably the case of Charter 97

01-10-2018 B8-0451/2018

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Motion for a resolution on the situation in Yemen

01-10-2018 B8-0444/2018

Motion for a resolution on autonomous weapon systems

05-09-2018 B8-0359/2018

Joint motion for a resolution on Burundi

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Joint motion for a resolution on Somalia

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

Motion for a resolution on the situation in Burundi

02-07-2018 B8-0333/2018

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Motion for a resolution on the political crisis in Moldova following the invalidation of the mayoral elections in Chisinau

02-07-2018 B8-0326/2018

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Motion for a resolution on the situation in Somalia

02-07-2018 B8-0323/2018

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Written declarations

2

Written declaration on the differences in declarations, composition and taste of products in Eastern and Western markets of the EU

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Lapsed

Details

Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna Elżbieta FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI

Date opened : 09-05-2016
Lapse date : 09-08-2016
Number of signatories : 141 - 28-07-2016

Written declaration on aviation safety and dangerous flights of military aircraft

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Lapsed

Details

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Date opened : 05-10-2015
Lapse date : 05-01-2016
Number of signatories : 106 - 06-01-2016

Written questions

95

Ten threats posed by the possible construction of the Nord Stream 2 gas pipeline

11-07-2018 P-003817/2018 Commission

VP/HR - Restrictions on media freedom in Belarus

20-06-2018 P-003368/2018 Commission

VP/HR - Syrian security official in Italy despite EU sanctions

19-03-2018 E-001661/2018 Commission

VP/HR - The shocking situation of Christians in the Middle East

13-03-2018 E-001522/2018 Commission

VP/HR - Blocking of access to the Charter97.org website in Belarus

14-02-2018 E-000916/2018 Commission

Aggressive trading by Lidl in Central and Eastern Europe

01-02-2018 E-000605/2018 Commission

Curricula of teaching programmes funded by the EU in MENA regions

01-02-2018 E-000604/2018 Commission

Risks associated with the use of Kaspersky Lab software

01-02-2018 P-000603/2018 Commission

Refusal of VP/HR to meet with the 2017 Sakharov Prize laureates

19-12-2017 E-007864/2017 Commission

VP/HR - Refusal of the VP/HR to meet with the 2017 Sakharov Prize laureates

19-12-2017 E-007863/2017 Commission

Oral questions

3

Access to energy in Africa

24-05-2016 O-000080/2016 Commission

Compliance of the German provisions on the minimum wage with European law

29-01-2015 O-000004/2015 Commission

Interpellations

1

Written explanations of vote

11

EU guarantee to the EIB against losses under financing operations supporting investment projects outside the Union, as regards Iran (B8-0313/2018)

04-07-2018

I oppose potential EU guarantee to the European Investment Bank against losses under financing operations supporting investment projects in Iran. The EIB would face severe financial risks, because such a guarantee would:
- Jeopardise EIB’s ability to raise capital on the international financial markets given US sanctions against Iran and restrict EIB’s access to the US dollar payments system (USD accounts for approx. 1/3 of EIB’s total funding volume, while US investors purchase approx. ¼ of EIB bonds);
- Increase the likelihood of defaulting on obligations to pay investors and creditors in foreign currency, risking a general default on provisions contained in other EIB financing arrangements;
- Undermine investors’ confidence in the EIB as any investments in Iran would conflict with US sanctions;
- Raise the cost of borrowing for the EIB thus reducing its ability to provide loans;
- Limit external mandate funds for investing in more stable and reliable markets.
In sum, the EIB would face reputation risks and damage its credibility contributing to deteriorated transatlantic relations. It would also create a dangerous precedent of having EIB and European taxpayers cover costs for false and harmful policy that would directly benefit a terrorism sponsor state and trigger a harsh reaction from FATF.

 

EU-NATO relations (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu)

13-06-2018

Poparłam raport autorstwa Ioana Mircea Pașcu, pomimo okazywanego przeze mnie od dawna krytycyzmu wobec używania w tego typu dokumentach pojęcia „autonomia strategiczna UE”.
W dokumencie ujętych zostało wiele z postulowanych przez EKR zapisów, w tym „doprowadzenie do wspólnego postrzegania zagrożeń”, „pełne poszanowanie autonomii w zakresie podejmowania decyzji, a także procedury obu organizacji”, a także uznanie, iż „NATO jest dla swoich członków fundamentem obrony zbiorowej i prewencji w Europie”. Dokument słusznie dostrzegł ponowne potwierdzenie zaangażowania USA w ramach NATO i na rzecz bezpieczeństwa europejskiego, z zadowoleniem przyjmując wzmocnioną wysuniętą obecność NATO na jego wschodniej flance. Istotny jest także artykuł 42, podkreślający potrzebę zadbania o bliskie stosunki między UE a Zjednoczonym Królestwem w zakresie bezpieczeństwa i obrony po brexicie, „gdy Zjednoczone Królestwo pozostanie jednym z głównych podmiotów europejskiej obronności, zarówno jako członek NATO, jak i naród europejski, choć nie będzie już członkiem UE”.

 

Cyber defence (A8-0189/2018 - Urmas Paet)

13-06-2018

Raport w sprawie cyberobrony zawiera bardzo wiele cennych zapisów. Sprzeciwiam się jednak odwołaniu się do „autonomii strategicznej UE”. Uważam, iż wręcz przeciwnie – powinniśmy dążyć (także w zakresie cyberobrony) do jak najściślejszej współpracy z NATO oraz podzielającymi nasze wartości sojusznikami. Niezwykle istotne jest współdziałanie z sektorem prywatnym IT. W dokumencie znalazło się bardzo wiele z proponowanych przeze mnie zapisów, w tym zwracające uwagę, iż „różne podmioty państwowe – m.in. Rosja, Chiny i Korea Północna – ale także podmioty niepaństwowe (w tym organizacje przestępcze) inspirowane, wynajmowane lub wspierane przez państwa, agencje bezpieczeństwa lub prywatne przedsiębiorstwa, były zaangażowane w szkodliwe działania cybernetyczne w dążeniu do osiągnięcia celów politycznych, ekonomicznych lub w zakresie bezpieczeństwa”. Raport słusznie odnosi się do przykładów ataków na infrastrukturę informatyczną w przeszłości, w tym w Estonii w 2007 r., w Gruzji w 2008 r., oraz trwających obecnie niemal każdego dnia na Ukrainie. Istotne są także zapisy o zwiększeniu zdolności i ram prawnych umożliwiających dokonanie formalnej atrybucji cyberataków i w efekcie nakładania restrykcyjnych sankcji na podmioty odpowiedzialne za cyberataki. Dlatego postanowiłam poprzeć tekst sprawozdania.

 

Situation in Syria (RC-B8-0139/2018, B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018, B8-0150/2018)

15-03-2018

Rezolucja słusznie potępia w najostrzejszych słowach wszelkie akty okrucieństwa i powszechne przypadki łamania praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego podczas konfliktu w Syrii, a w szczególności czyny popełnione przez siły reżimu al-Asada, w tym przy wsparciu jego sojuszników – Rosji i Iranu. W głosowanym dokumencie znajduje się wiele wyrazistych zapisów, jasno wskazujących na odpowiedzialność Damaszku, Teheranu i Kremla, wzywających do przyjęcia unijnej strategii rozliczenia sprawców z aktów okrucieństwa popełnionych w Syrii. Nie zgadzam się jednak z punktem 17. Wnioskując o głosowanie oddzielne, sprzeciwiłam się tym zapisom.

 

The next MFF: Preparing the Parliament’s position on the MFF post-2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

14-03-2018

Delegacja polska w grupie ECR poparła w głosowaniu sprawozdanie dotyczące WRF po roku 2020, ponieważ opowiedziano się w nim za wypełnieniem luki po brexicie, a także za zapewnieniem dodatkowych środków na nowe priorytety UE.
Zgodnie z tym sprawozdaniem w nowym budżecie środki na fundusz spójności i WPR mają zostać zapewnione przynajmniej na dotychczasowym poziomie i ,co więcej, zawiera ono apel do Komisji o wyrównanie dopłat bezpośrednich między „starymi” i „nowymi” krajami członkowskimi (kompromis 42).
Nawet zawarte w kompromisie 58 wezwanie Komisji „do zaproponowania mechanizmu, dzięki któremu państwa członkowskie nieprzestrzegające wartości określonych w artykule 2 Traktatu mogą podlegać konsekwencjom finansowym”, jest zapisane w taki sposób, że nie zagraża polskim interesom (w sprawie kompromisu 58 delegacja polska w grupie ECR głosowała przeciw).

 

Commission decision to activate Article 7 (1) TEU as regards the situation in Poland (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018)

01-03-2018

Podtrzymuję swoją opinię, iż narzucona przez Komisję procedura kontroli praworządności jest pozatraktatowa i motywowana politycznie. Unia i wiele z jej państw członkowskich mierzy się z naprawdę poważnymi problemami, które wymagają głębszej refleksji. Wymiar sprawiedliwości w Polsce, niereformowany od czasów stalinowskich, wymaga zaś naprawy. Wiedzą o tym Polacy. Oczekuję, iż Unia Europejska stanie po stronie działań mających przywrócić Polakom poczucie sprawiedliwości, a nie niewydolnych koterii sądowniczych. Francja pozbyła się sędziów z czasów Vichy. Oczywistą kwestią była denazyfikacja wszystkich sfer życia publicznego w Niemczech i Austrii. Nigdzie nie zdano się na lojalność wewnątrzkorporacyjną. To powinna być decyzja państwa. Polacy mają prawo oczekiwać, że sędziowie, którzy orzekali w czasach komunizmu, odsunięci zostaną od wokandy. Tego wymaga sprawiedliwość dziejowa. Dlatego wspieram działania polskich władz mających przywrócić Polakom zaufanie do wymiaru sprawiedliwości.

 

Reflection paper on the future of EU finances (B8-0565/2017)

24-10-2017

Głównym zarzutem wobec dokumentu jest postulat aby głosowanie wieloletnich ram finansowych odbywało się kwalifikowaną większością głosów, godząc w zasadę jednomyślności w Radzie. Spowodowałoby to sytuację, w której Polska nie miałaby realnego wpływu na bieg najważniejszych spraw w UE. „Jeżeli zasada jednomyślności raz zostanie złamana, to już jej nie będzie nigdy” - ostrzegał śp. Lech Kaczyński.
Negatywnie oceniam pomysł zastąpienia dotychczasowego systemu środków własnych opartych na składkach członkowskich, zasobami własnymi UE, czyli de facto podatkami UE (wprowadzenie na unijnym szczeblu podatku dochodowego dla przedsiębiorstw, a także podatku od transakcji finansowych i innych działalności finansowych, dochody związane z ochroną klimatu, takie jak opłaty transportowe czy ponoszone w związku z emisją CO2, podatek energetyczny, opłata paliwowa czy inna opłata związana z wykorzystywaniem paliw kopalnych). Kolejnym argumentem jest postulat aby WRF była uzgadniana na okres 10 lat, co również mogłoby mieć negatywne skutki dla ram, które byłyby przez to mniej elastyczne i nie odzwierciedlałyby rzeczywistych potrzeb w tak szybko zmieniającej się sytuacji w Europie. Odrzucam także pomysł specjalnego mechanizmu zdolności fiskalnej dla strefy euro. Jest to postulat który zmierza do stworzenia Europy dwóch prędkości.
W rezolucji zawarto też pozytywne postulaty, takie jak zwiększenie środków na politykę rolną czy funduszu spójności, jednak w całości jest ona nie do zaakceptowania i godzi w interesy Polski.

 

Legitimate measures to protect whistle-blowers acting in the public interest (A8-0295/2017 - Virginie Rozière)

24-10-2017

Nie jestem przeciwko możliwości wzmocnienia ochrony sygnalistów, którzy pozostają cennym instrumentem m.in. w zwalczaniu korupcji czy przestępstw przeciwko interesom finansowym państwa (i UE). Jestem przeciwna unijnej horyzontalnej legislacji w tej sprawie, m.in. z uwagi na brak wyjaśnienia podstawy traktatowej dla takiego aktu. Właściwsze wydaje się rozwinięcie kierunku legislacji sektorowej, tak jak ma to miejsce w IV dyrektywie o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy (art. 35), a także w motywie 20 dyrektywy o ochronie tajemnic handlowych Nr 943/2016, co nie budzi zastrzeżeń co do podstawy traktatowej.
W Polsce obecnie rozpoczyna się proces legislacyjny dotyczący sygnalistów. Jestem przekonana, że będzie lepiej jeśli kwestia ta uregulowana zostanie na szczeblu krajowym, uwzględniając konteksty narodowe i wartości kulturowe. Nie popieram również wezwania Komisji do przedstawienia wniosku dotyczącego utworzenia nowego organu na szczeblu europejskim odpowiedzialnego za działania związane z sygnalistami, sięgające dalej niż koordynacja działań państw członkowskich. Nasze uwagi nie zostały uwzględnione w końcowym tekście, dlatego w głosowaniu końcowym głosowałam przeciwko.

 

State of play of negotiations with the United Kingdom (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

Uważam, że Parlament Europejski jest instytucją Unii, która powinna wykazać najwyższą wstrzemięźliwość w wyrażaniu opinii w trakcie trudnych negocjacji w sprawie brexitu. Jako osoba zajmująca się bezpieczeństwem i obroną życzyłabym sobie jak najściślejszego zaangażowania Wielkiej Brytanii w obronę kontynentu. Może się to dokonać tylko w atmosferze zaufania i zrozumienia.
Chciałabym również uniknąć sytuacji, w której negocjacje z Wielką Brytanią stałyby się pretekstem do rozszerzenia kompetencji Unii Europejskiej w sprawach społecznych.
Polska prowadzi intensywną narodową politykę społeczną, niwelującą skutki opóźnień poprzednich okresów. Chciałabym, żeby Polska zachowała swobodę kontynuowania takiej polityki. Dlatego też w głosowaniu nad rezolucją wstrzymałam się od głosu.

 

2016 Report on Serbia (A8-0063/2017 - David McAllister)

14-06-2017

Krytycznie oceniam zaangażowanie Serbii, aspirującej do integracji europejskiej, w bliską i intensywną współpracę wojskową z Rosją i Białorusią. Rozwija się ona pomimo trwającej rosyjskiej agresji na wschodnią Ukrainę, bezprawnej aneksji i okupacji Krymu, a także de facto okupacji gruzińskich regionów Abchazji i Osetii Południowej oraz wsparcia wojskowego udzielanego zbrodniczemu reżimowi Baszara al-Asada. W listopadzie ubiegłego roku jednostki powietrzno-desantowe sił zbrojnych Serbii, Białorusi i Rosji ćwiczyły na terenie Serbii pod nadzorem najwyższych władz tego kraju. Od kilku dni żołnierze białoruskich Sił Operacji Specjalnych, rosyjskich wojsk powietrzno-desantowych i serbskiej Brygady Specjalnej pod Brześciem na Białorusi, w pobliżu polskiej granicy, w ramach trzeciej edycji ćwiczeń Słowiańskie Braterstwo ćwiczą w terenie przygranicznym dziesięć epizodów taktycznych nakierowanych na zwalczanie „uzbrojonych grup dywersantów” w ramach „operacji pokojowej”.
To są poważne zastrzeżenia. Cieszę się, że moje obawy wobec polityki Belgradu znalazły odzwierciedlenie w 8. punkcie sprawozdania, w którym uznano za godne ubolewania prowadzenie wspólnych ćwiczeń wojskowych przez Serbię, Rosję i Białoruś. Między innymi z tego powodu poparłam to sprawozdanie.

Contacts

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M115
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T13016
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M115
  1047 Brussels