Roberts ZĪLE : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 01-07-2014 / 12-12-2016 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau
 • 13-12-2016 / 04-07-2017 : European Conservatives and Reformists Group - Vice-Chair
 • 05-07-2017 / 24-10-2017 : European Conservatives and Reformists Group - Vice-Chair
 • 25-10-2017 / 01-07-2019 : European Conservatives and Reformists Group - Vice-Chair

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" (Latvia)

Vice-Chair 

 • 22-03-2018 / 01-07-2019 : Special committee on financial crimes, tax evasion and tax avoidance

Member 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Transport and Tourism
 • 14-07-2014 / 09-05-2016 : Delegation for relations with the People's Republic of China
 • 10-05-2016 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Japan
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Transport and Tourism
 • 14-03-2018 / 21-03-2018 : Special committee on financial crimes, tax evasion and tax avoidance

Substitute 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Economic and Monetary Affairs
 • 14-07-2014 / 07-04-2016 : Delegation to the EU-Chile Joint Parliamentary Committee
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly
 • 20-04-2016 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Mercosur
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Economic and Monetary Affairs

Main parliamentary activities 

Reports - as rapporteur 
A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as rapporteur 
Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework for screening of foreign direct investments into the European Union  
- ECON_AD(2018)615441 -  
-
ECON 
OPINION on the General budget of the European Union for the financial year 2015 - all sections  
- TRAN_AD(2014)536133 -  
-
TRAN 

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Railways for the financial year 2017  
- TRAN_AD(2019)629772 -  
-
TRAN 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on type-approval requirements for motor vehicles and their trailers, and systems, components and separate technical units intended for such vehicles, as regards their general safety and the protection of vehicle occupants and vulnerable road users, amending Regulation (EU) 2018/… and repealing Regulations (EC) No 78/2009, (EC) No 79/2009 and (EC) No 661/2009  
- TRAN_AD(2019)627562 -  
-
TRAN 
OPINION on the state of the debate on the Future of Europe  
- ECON_AD(2018)626685 -  
-
ECON 

Motions for resolutions 
Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Copyright in the Digital Single Market (A8-0245/2018 - Axel Voss) LV  
 

Lai veicinātu godīgu tirgus dalībnieku vidi, kas stimulē jauna intelektuālā īpašuma rašanos, kas ir nenoliedzami nozīmīgs sabiedrībai, tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem, kas izmanto cita intelektuālo īpašumu peļņas gūšanas nolūkos, būtu jākompensē tiesību īpašnieks, šajā gadījumā izdevēji, ar taisnīgu atlīdzību līdzīgi, kā tas pastāv desmitiem gadu garumā mūzikas blakustiesību jomā pasaulē. Tas neattiecas uz tiešsaistes enciklopēdijām, zināmu faktu atspoguļojumu vai datu lietošanu privātām vajadzībām. Tiešsaistes pakalpojumi, piemēram, ziņu apkopošanas pakalpojumi un meklētājprogrammas, arvien lielākos apjomos attīstījušas savu darbību, izmantojot peļņu no preses izdevēju satura. Tādējādi būtu jāveicina taisnīga atlīdzība žurnālistiem un izdevējiem. Tās neesamība šobrīd ierobežo un bremzē jauna sabiedrībai potenciāli svarīga satura rašanos.
Lai netiktu turpināta neatļauta cita tiesību īpašnieka intelektuālā īpašuma publicēšana tiešsaistes pakalpojumos, vajadzētu būt licences līgumam ar tiesību īpašniekiem, tādējādi veicot pienācīgus un samērīgus pasākumus, kā rezultātā to pakalpojumos kļūst nepieejami darbi, kas pārkāpj autortiesības vai blakustiesības, bet cita darbu pieejamība tiek saglabāta. Mans īpašs uzsvars balsojumā ir attiecināms uz MVU un jaunuzņēmumu darbību, lai potenciāliem satura pārbaudes rīkiem uzņēmumi varētu, pirmkārt, atļauties piekļūt, otrkārt, piekļuve būtu vienkārša. Nevar būt runa par interneta cenzūru.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on the more effective and coordinated implementation of the EU macro-regional strategies  
- P8_DCL(2015)0016 - Lapsed  
Zigmantas BALČYTIS , Adam GIEREK , Tunne KELAM , Krišjānis KARIŅŠ , Bogusław LIBERADZKI , Liisa JAAKONSAARI , Roberts ZĪLE , Marju LAURISTIN , Victor BOŞTINARU , Viorica DĂNCILĂ  
Date opened : 27-04-2015
Lapse date : 27-07-2015
Number of signatories : 79 - 28-07-2015

Declarations 

Declaration of financial interests 

Contact