Kati PIRI : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament - Member

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partij van de Arbeid (Netherlands)

Member 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Foreign Affairs
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Foreign Affairs

Substitute 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommittee on Human Rights
 • 10-10-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Turkey Joint Parliamentary Committee
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommittee on Human Rights
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Special Committee on Terrorism

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur 
A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as rapporteur 
Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on Towards a new trade framework between the EU and Turkey and the modernisation of the Customs Union  
- AFET_AD(2017)597544 -  
-
AFET 

Motions for resolutions 
Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Minor interpellations 
Minor interpellations for written answer, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s Members. Rule 130a, Annex III

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Commission decision to activate Article 7 (1) TEU as regards the situation in Poland (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018) NL  
 

De PvdA-Eurodelegatie heeft overtuigd voor de resolutie gestemd waarin het Europees Parlement haar steun uitspreekt voor de ‘artikel 7’-procedure die de Europese Commissie in gang heeft gezet tegen de Poolse regering. De Europese Unie is een waardengemeenschap waarin rechtsstaat, democratie en fundamentele rechten te allen tijde beschermd dienen te worden.
Amendement 1, afkomstig van de GUE/NGL-Fractie, konden we echter niet steunen. We zijn het er inhoudelijk mee eens dat ook vrouwenrechten – die onder druk staan in Polen – beschermd moeten worden, maar aangezien deze resolutie zich puur richt op de Commissieprocedure en de problemen met het justitieapparaat in Polen, zijn we van mening dat dit amendement niet thuishoort in deze resolutie. Om die reden hebben we ons onthouden met betrekking tot het betreffende amendement.

Control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (A8-0390/2017 - Klaus Buchner) NL  
 

De S&D-Fractie in het Europees Parlement heeft het voor elkaar gekregen dat de verkoop van goederen en technologie die zowel voor civiele als voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden – met name afluisterapparatuur – aan veel strengere eisen onderhevig is bij de verkoop aan derde landen. Voorkomen moet worden dat Europese producten misbruikt worden door autoritaire regimes en onderdeel zijn van mensenrechtenschendingen in andere landen.
Met dit wetsvoorstel is de bescherming van mensenrechten een cruciaal onderdeel van het Europese exportbeleid geworden, en daarom steunt de PvdA-delegatie dit voorstel met grote overtuiging.

Conservation of fishery resources and protection of marine ecosystems through technical measures (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) NL  
 

Naar mening van de PvdA-delegatie was het verslag-Mato een evenwichtig verslag. Alle fracties hebben bij de totstandkoming ervan in de Commissie visserij water bij de wijn moeten doen. De vele amendementen tijdens de plenaire stemmingen hebben echter de fundamenten onder dit verslag weggeslagen.
In het verslag-Mato werd voorgesteld dat de pulskorvisserij na gedaan, goedgekeurd en herhaald onderzoek van minimaal vier jaar vergunningvrij moet kunnen worden toegepast. Een meerderheid van het Europees Parlement heeft echter besloten dat de pulskorvisserij verboden moet worden. Een mogelijk duurzame en innovatieve visserijmethode wordt hiermee, zonder gedegen onderzoek, onmogelijk gemaakt.
Voor Nederlandse vissers betekent dit een verlies aan inkomsten of nog erger: een verlies aan banen. Ook is het een deuk in het vertrouwen. Welke visser durft immers nog te investeren in een proefproject met duurzame en innovatieve vangsttechnieken met de kans dat deze zonder gedegen onderzoek verboden worden? De PvdA-delegatie kan daarom niet langer achter het Mato-voorstel staan.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Declarations 

Declaration of financial interests 

Contact