Kati PIRI : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 183

Emergency situation in Venezuela (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) NL  
 

De PvdA-delegatie in het Parlement heeft besloten zich te onthouden bij de eindstemming over dit verslag. Niet omdat we Juan Guaido niet erkennen als interim-president van Venezuela of het geweld niet veroordelen, maar omdat volgens de PvdA een vreedzame, democratische oplossing het enige juiste antwoord is op de huidige impasse in het land. Wij sluiten een militaire interventie uit en sturen aan op nieuwe verkiezingen. De transitie wordt lang en moeizaam, maar internationale steun is essentieel om een grootschalige destabilisatie van het land en de regio te voorkomen.

Commission decision to activate Article 7 (1) TEU as regards the situation in Poland (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018) NL  
 

De PvdA-Eurodelegatie heeft overtuigd voor de resolutie gestemd waarin het Europees Parlement haar steun uitspreekt voor de ‘artikel 7’-procedure die de Europese Commissie in gang heeft gezet tegen de Poolse regering. De Europese Unie is een waardengemeenschap waarin rechtsstaat, democratie en fundamentele rechten te allen tijde beschermd dienen te worden.
Amendement 1, afkomstig van de GUE/NGL-Fractie, konden we echter niet steunen. We zijn het er inhoudelijk mee eens dat ook vrouwenrechten – die onder druk staan in Polen – beschermd moeten worden, maar aangezien deze resolutie zich puur richt op de Commissieprocedure en de problemen met het justitieapparaat in Polen, zijn we van mening dat dit amendement niet thuishoort in deze resolutie. Om die reden hebben we ons onthouden met betrekking tot het betreffende amendement.

Control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (A8-0390/2017 - Klaus Buchner) NL  
 

De S&D-Fractie in het Europees Parlement heeft het voor elkaar gekregen dat de verkoop van goederen en technologie die zowel voor civiele als voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden – met name afluisterapparatuur – aan veel strengere eisen onderhevig is bij de verkoop aan derde landen. Voorkomen moet worden dat Europese producten misbruikt worden door autoritaire regimes en onderdeel zijn van mensenrechtenschendingen in andere landen.
Met dit wetsvoorstel is de bescherming van mensenrechten een cruciaal onderdeel van het Europese exportbeleid geworden, en daarom steunt de PvdA-delegatie dit voorstel met grote overtuiging.

Conservation of fishery resources and protection of marine ecosystems through technical measures (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) NL  
 

Naar mening van de PvdA-delegatie was het verslag-Mato een evenwichtig verslag. Alle fracties hebben bij de totstandkoming ervan in de Commissie visserij water bij de wijn moeten doen. De vele amendementen tijdens de plenaire stemmingen hebben echter de fundamenten onder dit verslag weggeslagen.
In het verslag-Mato werd voorgesteld dat de pulskorvisserij na gedaan, goedgekeurd en herhaald onderzoek van minimaal vier jaar vergunningvrij moet kunnen worden toegepast. Een meerderheid van het Europees Parlement heeft echter besloten dat de pulskorvisserij verboden moet worden. Een mogelijk duurzame en innovatieve visserijmethode wordt hiermee, zonder gedegen onderzoek, onmogelijk gemaakt.
Voor Nederlandse vissers betekent dit een verlies aan inkomsten of nog erger: een verlies aan banen. Ook is het een deuk in het vertrouwen. Welke visser durft immers nog te investeren in een proefproject met duurzame en innovatieve vangsttechnieken met de kans dat deze zonder gedegen onderzoek verboden worden? De PvdA-delegatie kan daarom niet langer achter het Mato-voorstel staan.

Situation of the Rohingya people (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017) NL  
 

Ondanks felle bezwaren van critici gaat de regering van Bangladesh door met het plan om binnen 2 jaar 100.000 Rohingya-vluchtelingen naar een eiland over te brengen. Dat eiland – gesitueerd in de Golf van Bengalen – is een praktisch onbewoonbare plek, die bij vloed en flinke regenbuien onder water loopt.
"Controversieel", noemt de Verenigde Naties het. "Een vreselijke fout", kopte Amnesty International. En de Europese Unie? Ja, zij veroordeelt het wel, maar op fluistertoon, en individueel. Vandaag is het namelijk de eerste keer dat de crisis in Myanmar als debat met Hoge Vertegenwoordiger Federica Mogherini op de plenaire agenda staat, ondanks herhaalde verzoeken. Overal is de noodklok geluid, er wordt gesproken over "etnische zuiveringen" en naar schatting zijn meer dan 600.000 Rohingya op de vlucht, maar wij brengen het vandaag pas voor het voetlicht.
De deportatie door Bangladesh is onmenselijk, en de EU zal zich ferm moeten uitspreken. Er moet humane opvang geregeld worden – niet op een eiland! – , en daarvoor is veel meer financiële hulp nodig. Met als uiteindelijk doel dat de staatloosheid van de Rohingya wordt opgeheven en ze in alle veiligheid terug kunnen naar hun huizen en families.

The new European Consensus on Development - our world, our dignity, our future (B8-0387/2017, B8-0390/2017) NL  
 

De PvdA-Eurodelegatie heeft zich onthouden van stemming over de resolutie ‘nieuwe Europese consensus inzake ontwikkeling – onze wereld, onze waardigheid, onze toekomst’. In grote lijnen is de delegatie het eens met de tekst van deze resolutie. Maar voor ons was het cruciaal dat er een verwijzing zou worden toegevoegd waaruit blijkt dat het Europees Parlement niet akkoord gaat met de huidige ontwikkeling dat buitenlandbeleid en ontwikkelingssamenwerking in toenemende mate worden gekoppeld aan en afhankelijk gemaakt van ‘migratiemanagement’. Met andere woorden, dat landen buiten de EU pas op onze steun kunnen rekenen indien zij in de ogen van de Europese regeringen voldoende inspanningen leveren inzake het sluiten van grenzen en het tegenhouden van migranten. Daarbij wordt te eenvoudig voorbijgegaan aan de oorspronkelijke voorwaarden voor Europese (ontwikkelings-)steun zoals respect voor mensenrechten en democratisch bestuur. Helaas was er geen meerderheid voor het amendement (amendement 2) waarin deze verwijzing werd voorgesteld, wat voor de PvdA-Eurodelegatie de belangrijkste aanleiding was om zich te onthouden van stemming.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  11G169
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07020
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postal address 

  Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 11G169
  1047 Brussel
   
  Contact data: