László TŐKÉS
 • László
  TŐKÉS
 • Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • Member
 • Hungary Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt
 • Date of birth: 1 April 1952, Cluj

Speeches in plenary

121

Debate with the Prime Minister of Luxembourg, Xavier Bettel, on the Future of Europe (debate)

30-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-30(7)

Resumption of the sitting

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(6)

One-minute speeches on matters of political importance

02-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-02(34)

Progress on UN Global compacts for safe, orderly and regular migration and on refugees (debate)

17-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-17(11)

One-minute speeches on matters of political importance

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(22)

One-minute speeches on matters of political importance

28-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-28(27)

Threats to the rule of law by the Romanian justice system reform (debate)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(15)

Decision adopted on the EU Enlargement Strategy - Western Balkans (debate)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(12)

One-minute speeches on matters of political importance

05-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-05(25)

Institutional motions for resolutions

159

Joint motion for a resolution on Sudan, notably the situation of Noura Hussein Hammad

30-05-2018 RC-B8-0265/2018

Joint motion for a resolution on the situation on women’s rights defenders in Saudi Arabia

30-05-2018 RC-B8-0259/2018

Joint motion for a resolution on the situation of imprisoned EU-Iranian dual nationals in Iran

30-05-2018 RC-B8-0254/2018

Joint motion for a resolution on the Philippines

18-04-2018 RC-B8-0198/2018

Joint motion for a resolution on Belarus

18-04-2018 RC-B8-0197/2018

Joint motion for a resolution on the situation in the Gaza Strip

18-04-2018 RC-B8-0191/2018

Joint motion for a resolution on the situation in the Maldives

14-03-2018 RC-B8-0168/2018

Joint motion for a resolution on mercy killings in Uganda

14-03-2018 RC-B8-0165/2018

Joint motion for a resolution on executions in Egypt

07-02-2018 RC-B8-0109/2018

Written declarations

1

Written declaration on stopping organ harvesting from prisoners of conscience in China

27-04-2016 P8_DCL(2016)0048 Closed with majority

Details

Louis MICHEL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Tunne KELAM , László TŐKÉS , Mark DEMESMAEKER , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Klaus BUCHNER , Arne GERICKE , Branislav ŠKRIPEK , Stefan ECK , Cristian Dan PREDA

Date opened : 27-04-2016
Lapse date : 27-07-2016
Adopted (date) : 27-07-2016
The list of signatories is published in Annex 02 to the Minutes of 12-09-2016
Number of signatories : 414 - 27-07-2016

Written questions

21

The compliance of the Certej (Romania) cyanide mining project with EU law

17-11-2017 E-007091/2017 Commission

Accidental spill at a tailings dam near Baia Mare (Romania)

17-11-2017 E-007090/2017 Commission

How will the Commission tackle the constant discrimination against ethnic Hungarians in Transylvania?

24-04-2017 E-002843/2017 Commission

Internal political situation in Ukraine

05-04-2017 E-002545/2017 Commission

VP/HR - Extremist marches in Ukraine

05-04-2017 E-002544/2017 Commission

Education reform in Ukraine which restricts the use of minority languages

17-11-2016 E-008633/2016 Commission

VP/HR - NGO Law adopted in China on 28 April 2016

12-05-2016 E-003968/2016 Commission

Anti-minority policy in Targu Mures/Marosvásárhely, Romania

24-02-2016 P-001606/2016 Commission

Analysis of the effectiveness of developments in cohesion policy in Poland

20-01-2016 E-000400/2016 Commission

Assessment of cohesion policy investments in Poland

20-01-2016 E-000399/2016 Commission

Oral questions

3

Commission's answers to written questions

10-01-2017 O-000003/2017 Commission

Commission's answers to Written Questions

05-05-2015 O-000046/2015 Commission

Written explanations of vote

40

 

EU-Iceland Agreement on supplementary rules for external borders and visas for 2014-2020 (A8-0196/2018 - Anders Primdahl Vistisen)

13-06-2018

A megállapodások tervezete meghatározza Izland részvételének módjait a Belső Biztonsági Alap (ISF) Határok és Vízumok programjában, többek között megszabja az éves pénzügyi hozzájárulását és a vonatkozó kiegészítő szabályokat.
A javaslat a schengeni vívmányok egyik kulcsfontosságú célkitűzésének megvalósítására szolgál, mégpedig a külső határokon a hatékony, egységes és magas szintű ellenőrzés biztosítására. Az EU külső határainak biztonsága a schengeni térség jó működésének alapfeltétele, ezért a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogatom az ajánlás elfogadását.

 

Implementation of the remaining provisions of the Schengen acquis relating to the Schengen Information System in Bulgaria and Romania (A8-0192/2018 - Monica Macovei)

13-06-2018

A schengeni vívmányok Bulgária és Románia általi használatának a még fennálló korlátozásai megszüntetésére irányuló javaslatot támogatom, hiszen ez egy újabb lépés a teljes jogú schengeni tagság felé. Az erdélyi magyarság szempontjából is kiemelt fontossággal bír a kérdés, hiszen nem mindegy hogy határellenőrzéssel vagy anélkül utazhatnak az anyaországba.
A Schengeni Információs Rendszer (SIS) elengedhetetlen az Európai Unió biztonságához és az összes uniós tagállam teljes részvétele a SIS-ben növeli a schengeni térség biztonságát és javítja a bűnözés és terrorizmus elleni küzdelem hatékonyságát.

 

Cohesion policy and the circular economy (A8-0184/2018 - Davor Škrlec)

13-06-2018

A körforgásos gazdaság környezetbarát alternatívát kínál a jelenleg elterjedt „Vedd meg! - Használd! - Dobd ki!” modellel szemben. A körforgásos gazdaság támogatásában a kohéziós politika támogatására is szükség van. A körforgásos gazdaság termékei és szolgáltatásai iránti kereslet nem elegendő, aminek oka sokszor abban rejlik, hogy drágábbak a lineáris termékeknél és szolgáltatásoknál, melyeknek negatív velejáróit és az éghajlatváltozásra gyakorolt hatását nem veszik figyelembe.
A körforgásos gazdaság sokkal átfogóbb a hulladékgazdálkodásnál; felöleli a megújuló energia, az erőforrás-hatékonyság, a biogazdaság, az agrár- és a halászati politikák, az élelmiszer-pazarlás, a levegőminőség, a kutatás-fejlesztés, innováció területeit.
A jelentés számos hasznos gondolatot tartalmaz (például az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelem, a jelenlegi piaci stratégiák és modellek átgondolása, a köz-és magánszféra közötti partnerségek támogatása, a biogazdaság fontossága, a fogyasztási szokások módosítása), ezért szavazatommal támogattam a plenáris szavazás során.

 

EU-NATO relations (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu)

13-06-2018

A nemzetközi békére és biztonságra törekedve az EU és a NATO azonos értékeket vall és azonos stratégiai kihívásokkal szembesül, ezáltal pedig egy irányba mutató biztonsági és védelmi érdekekkel bírnak, ideértve polgáraik bármiféle fenyegetéssel szembeni védelmét is. Mindezek következtében az EU és a NATO közötti stratégiai partnerség alapvető fontosságú e biztonsági kihívások kezelésében. Fontos ugyanakkor, hogy az EU és NATO közötti együttműködésnek tiszteletben kell tartania a két szervezet sajátosságait és szerepeit, egymás kiegészítésére kell törekedniük. A jelentés ezért hangsúlyozza a két szervezet döntéshozatali autonómiáját az inkluzivitást és a kölcsönösséget, amely nem sérti a tagállamok biztonsági és védelmi politikájának sajátos jellegét. A NATO-val való még hatékonyabb együttműködés érdekében erősíteni kell az EU közös biztonság- és védelempolitikáját.
A terrorizmusra és a biztonság hiányára nem elegendőek csupán a nemzeti válaszok, az európai polgárok azt várják az EU-tól, hogy megvédje őket ezektől a fenyegetésektől, továbbá kiemeli, hogy az EU és a NATO közötti szorosabb együttműködés lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy jobban kiegészítsék egymást és hatékonyabbak legyenek. Fontos továbbá az állandó strukturált együttműködés (PESCO) elindítása, amely erősítheti a NATO-n belüli európai pillért.
Szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 

Cyber defence (A8-0189/2018 - Urmas Paet)

13-06-2018

Jelenleg a számítástechnikai és hibrid kihívások, fenyegetések és támadások komoly veszélyt jelentenek az Unió, annak tagállamai és polgárai biztonságára, védelmére, stabilitására és versenyképességére. Az Unió és tagállamai korábban soha nem tapasztalt fenyegetéssel néznek szembe a politikai indíttatású, sokszor államilag támogatott kibertámadások, valamint a kiberbűnözés és terrorizmus formájában. Fontos ugyanakkor, hogy a kibervédelem továbbra is a tagállamok alapvető hatásköre, ezért az Unió kulcsfontosságú szerepet kell, hogy vállaljon abban, hogy platformot szolgáltasson az európai együttműködéshez.
A jelentés hangsúlyozza, hogy az európai védelmi unió kialakulásában központi szerepet kell játszania a közös kibervédelmi politikának és a komoly kibervédelmi kapacitásnak. A kibervédelembe egyértelműen beletartozik a katonai és a polgári dimenzió is és emiatt integrált szakpolitikai megközelítésre, valamint a katonai és polgári érdekelt felek közötti szoros együttműködésre van szükség. A kialakulóban lévő európai védelmi unió keretében a tagállamok kibervédelmi képességeit előtérbe kell helyezni. A jelentés emellett sürgeti a tagállamokat, hogy a lehető legjobban használják ki PESCO és az Európai Védelmi Alap nyújtotta keretet az együttműködési projektek előterjesztéséhez a kibervédelem területén.
Szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 

Implementation of the EU Youth Strategy (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

31-05-2018

A jelentés értékeli a 2010 és 2018-as évek között folytatott uniós fellépéseket az ifjúságpolitika terén. Az ifjúságügyi stratégia célja, hogy a fiatalok számára több és egyenlő esélyt teremtsen különösen az oktatásban és a munkaerőpiacon. A stratégia célja továbbá az aktív polgári szerepvállalás és a társadalmi befogadás.
Az ifjúság az Európai Unió egyik prioritásává vált, ezért kezdeményezéseket indítottak a fiatalok munkanélküliségének kezelésére, a fiatalok szerepvállalásának növelésére, a befogadás és az önkéntesség előmozdítására. Az eredmények fényében elmondható, hogy sok területen van előrelépés, de további intézkedésekre van szükség az ifjúsági munkanélküliség csökkentése, az életminőség javítása, illetve az egyenlő esélyek megteremtése érdekében. A tendencia országonként változó, van olyan tagország, ahol a munkanélküliség még mindig 34 % körül van. Mindezen célok eléréséhez uniós, de leginkább tagállami szinten módszeresebb, hatékonyabb együttműködésre van szükség számos szakpolitikai területen, így például a foglalkoztatás, az oktatás és képzés, a szociálpolitika, az ifjúságpolitika, valamint a kultúra és sport területén is.
A jelentés számos pozitív elemet és javaslatot fogalmaz meg az ifjúság helyzetének a javítása érdekében. Mivel a szocialista jelentéstevő néhány helyen különösebb figyelmet szentelt a fiatal migránsok, menekültek és LGBTI személyek helyzetének, tartózkodtam a végszavazásnál.

 

Mobilisation of the EU Solidarity Fund to provide assistance to Greece, Spain, France and Portugal (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes)

30-05-2018

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának célja, hogy az Unió gyors, hatékony és rugalmas módon legyen képes a vészhelyzetekre reagálni és kifejezni szolidaritását a katasztrófa sújtotta régiók lakosságával.
Görögország az Égei-tenger északi részén található Leszbosz szigetét 2017. június 12-én ért földrengés miatt nyújtott be kérelmet az alap igénybevételére.
Spanyolország a 2017. október 10. és 17. között az északnyugat-spanyolországi Galicia tartományban pusztító erdőtüzeket követően nyújtott be kérelmet az alap igénybevételére.
Franciaország a 2017. szeptember 5–6-án Saint Martin szigetén is áthaladó Irma hurrikánt, valamint a 2017. szeptember 18–19-én Guadeloupe-on pusztító Maria hurrikánt követően nyújtott be kérelmet az alap igénybevételére.
Portugália a 2017-ben kitört súlyos tüzeket követően nyújtott be kérelmet az alap igénybevételére.
A Görögország, Spanyolország, Franciaország és Portugália által benyújtott kérelmek eleget tesznek az Szolidaritási Alapból származó pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.
Az Európai Unió 2018. pénzügyi évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Unió Szolidaritási Alapjából 104 166 951 EUR összeg kerül kifizetésre a négy tagállam részére kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.
A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 

Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2018/000 TA 2018 - Technical assistance at the initiative of the Commission (A8-0172/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

30-05-2018

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (EGAA) azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.
2018. április 9-én a Bizottság új javaslatot fogadott el az EGAA igénybevételéről szóló határozatra.
A javaslat 345 000 euró igénybevételére irányul az alapból, a Bizottság számára, technikai támogatás céljából. A technikai segítségnyújtás célja a nyomon követés és adatgyűjtés, a tájékoztatás és tudásbázis-felület létrehozásának finanszírozása, valamint a tagállamoknak nyújtandó tanácsadás az EGAA felhasználásával, nyomon követésével és értékelésével kapcsolatban.
A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 

2021-2027 Multiannual Financial Framework and own resources (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018)

30-05-2018

Jelenlegi formájában elfogadhatatlan az Európai Bizottság javaslata a 2020 utáni uniós forrásokra vonatkozóan. Nem növelné, hanem csökkentené az uniós költségvetést, annak ellenére, hogy számos tagállam, így Magyarország is jelezte, kész növelni befizetéseit. Nem engedhető meg, hogy a regionális fejlesztések és a közös agrárpolitika forrásai lássák kárát a Bizottság elképzeléseinek, meg kell védenünk a magyar gazdák, vállalkozások és polgárok érdekeit.
A magyar régiók, a magyar vállalatok az elmúlt években bizonyították: jól és sikeresen használták fel a rendelkezésre álló forrásokat. Kiemelkedő növekedési mutatók, folyamatosan javuló költségvetési helyzet, csökkenő munkanélküliség, növekvő foglalkoztatottság mind azt mutatják, 2010 óta a magyar régiók a gazdasági fejlődés pályájára álltak. Magyarországnak sikerült kihevernie a korábbi szocialista kormányok elhibázott gazdaságpolitikájának következményeit. Elfogadhatatlan, hogy most az Európai Bizottság javaslata ezeket az uniós mércével számítva jól teljesítő, sikeres régiókat büntetné azzal, hogy forrásokat von el tőlük.
Az uniós fejlesztési pénzek nem könyöradományok. A magyar régiók objektív feltételek alapján jogosult ezekre a forrásokra. Most az Európai Bizottság szubjektív, úgynevezett jogállamisági kritériumokat társítana az EU-s források lehívásához. Magyarország az elmúlt években folyamatosan bizonyította: minden szempontból megfelel az európai értékeknek, bármely mutatót vizsgálják is, az Unió élmezőnyébe tartozunk. Ugyanakkor, egyik uniós intézmény számára sem megengedhető, hogy a politikai nyomásgyakorlás eszközeként tekintsen a fejlesztési forrásokra.

 

Recommendation to the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative on Libya (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri)

30-05-2018

Líbia számos egymással összefüggő kihívással néz szembe. Mivel a válságos helyzete a környező régió egészére és az Unióra is kihat, a politikai stabilitás biztosítása Líbiában döntő fontosságú. Az EU diplomáciai téren és konkrét támogatással segíti az országot, amint ezt a mai EP-ajánlás is kiemeli. Egy stabil és tartós politikai megállapodás biztosítását támogatom, szem előtt tartva a válság valamennyi aspektusát, többek között a terrorizmust és az emberkereskedelem elleni küzdelmet, a Líbián keresztül haladó és Líbiából induló irreguláris migrációt. Az ajánlást azonban szavazatommal nem támogattam, mivel a migráció végeláthatatlan térhódítása semmiképpen sem lehet célunk. A kiváltó okoknak a helyszínen való kezelését szorgalmazom.

Contacts

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09E210
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T09013
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 09E210
  1047 Brussels