László TŐKÉS
 • László
  TŐKÉS
 • Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • Member
 • Hungary Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt
 • Date of birth: 1 April 1952, Cluj

Speeches in plenary

115

Threats to the rule of law by the Romanian justice system reform (debate)

07-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-07(15)

Decision adopted on the EU Enlargement Strategy - Western Balkans (debate)

06-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-06(12)

One-minute speeches on matters of political importance

05-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-05(25)

Resumption of the sitting

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(4)

Situation of the Rohingya people (debate)

12-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-12(11)

Annual report on human rights and democracy in the world 2016 and the EU policy on the matter (debate)

12-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-12(17)

One-minute speeches on matters of political importance

11-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-11(22)

Legacy of the 1917 totalitarian Bolshevik revolution (topical debate)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(18)

Eastern Partnership: November 2017 Summit (debate)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(14)

Motions for resolutions

150

Joint motion for a resolution on executions in Egypt

07-02-2018 RC-B8-0109/2018

Joint motion for a resolution on child slavery in Haiti

07-02-2018 RC-B8-0100/2018

Joint motion for a resolution on Russia, the case of Oyub Titiev and the Human Rights Centre Memorial

07-02-2018 RC-B8-0096/2018

Motion for a resolution on executions in Egypt

05-02-2018 B8-0109/2018

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Motion for a resolution on child slavery in Haiti

05-02-2018 B8-0104/2018

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Motion for a resolution on Russia, the case of Oyub Titiev and the Human Rights Centre Memorial

05-02-2018 B8-0099/2018

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Joint motion for a resolution on the Democratic Republic of the Congo

17-01-2018 RC-B8-0054/2018

Joint motion for a resolution on Nigeria

17-01-2018 RC-B8-0045/2018

Joint motion for a resolution on El Salvador: the cases of women prosecuted for miscarriage

13-12-2017 RC-B8-0691/2017

Written declarations

1

Written declaration on stopping organ harvesting from prisoners of conscience in China

27-04-2016 P8_DCL(2016)0048 Closed with majority

Details

Louis MICHEL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Tunne KELAM , László TŐKÉS , Mark DEMESMAEKER , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Klaus BUCHNER , Arne GERICKE , Branislav ŠKRIPEK , Stefan ECK , Cristian Dan PREDA

Date opened : 27-04-2016
Lapse date : 27-07-2016
Adopted (date) : 27-07-2016
The list of signatories is published in Annex 02 to the Minutes of 12-09-2016
Number of signatories : 414 - 27-07-2016

Parliamentary questions

24

The compliance of the Certej (Romania) cyanide mining project with EU law

17-11-2017 E-007091/2017 Commission

Accidental spill at a tailings dam near Baia Mare (Romania)

17-11-2017 E-007090/2017 Commission

How will the Commission tackle the constant discrimination against ethnic Hungarians in Transylvania?

24-04-2017 E-002843/2017 Commission

Internal political situation in Ukraine

05-04-2017 E-002545/2017 Commission

VP/HR - Extremist marches in Ukraine

05-04-2017 E-002544/2017 Commission

Commission's answers to written questions

10-01-2017 O-000003/2017 Commission

Education reform in Ukraine which restricts the use of minority languages

17-11-2016 E-008633/2016 Commission

VP/HR - NGO Law adopted in China on 28 April 2016

12-05-2016 E-003968/2016 Commission

Anti-minority policy in Targu Mures/Marosvásárhely, Romania

24-02-2016 P-001606/2016 Commission

Written explanations of vote

29

 

Promotion of the use of energy from renewable sources (A8-0392/2017 - José Blanco López)

17-01-2018

A néppárti magyar delegáció tagjaként szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását. Bár a jelentés nem minden részletében tökéletes, a hagyományos bioüzemanyag előállítás tekintetében elért kompromisszum kielégítőnek mondható; a plenárison elfogadott szöveg jelentősen javult a szakbizottsági verzióhoz képest. Míg az Európai Bizottság eredeti javaslata a hagyományos bioüzemanyag-előállítást 3,8%-os használati mértékre szorította volna vissza, addig az Európai Parlament szakbizottsága 2030-ra teljesen megszüntette volna azt. A plenáris szavazáson azonban sikerült hosszú távra megőrizni a 2017. évi szinteket, 7%-os határral biztosítva ezzel a felelős módon működő hazai vállalatok további működését. Ugyanakkor az Európai Parlament már 2021-től száműzné a környezetpusztító módon előállított és harmadik országokból származó pálmaolaj közúti közlekedésben történő felhasználását, amit a szakma és a döntéshozók is teljes mértékben támogatnak.

 

Energy efficiency (A8-0391/2017 - Miroslav Poche)

17-01-2018

A néppárti magyar delegáció tagjaként szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását. Az energiahatékonysági direktíva felülvizsgálata időszerűvé vált. A kötelező energiahatékonysági tagállami célszámok bevezetését nem tartom elfogadhatónak, ezért üdvözlöm, hogy ezek az előírások nem kerültek be a végső szövegbe.

 

Governance of the Energy Union (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Claude Turmes)

17-01-2018

Az irányítási rendelet új alapokra helyezi az Energiaunió megvalósítását. A dokumentum létrehozza a szükséges jogalkotási bázist egy olyan átlátható irányításhoz, amely az Unió és a tagállamok egymást kiegészítő és koherens erőfeszítésein keresztül biztosítja az Energiaunió céljainak elérését. Az irányítási modellnek ugyanakkor biztosítania kell a szükséges rugalmasságot a tagállamok számára, és teljes mértékben tiszteletben kell tartania azon jogukat, hogy szabadon meghatározzák energiaszerkezetüket. Mivel úgy láttam, hogy ezek a feltételek teljesülnek, a néppárti magyar delegáció tagjaként szavazatommal támogattam a parlamenti jelentés elfogadását.

 

Situation of the Rohingya people (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017)

14-12-2017

Mint ismeretes, a Mianmarban található Rakhajn állam megközelítőleg egymillió – főként a muszlim kisebbséghez tartozó – rohindzsának ad otthont, akik elnyomásnak és folyamatos súlyos emberi jogi jogsértéseknek vannak kitéve A jelentés határozottan elítéli a folyamatos erőszakot és gyilkosságokat, az életek kioltását, az életfeltételek és a menedékek lerombolását. Továbbá felszólítja a mianmari biztonsági erőket, hogy haladéktalan szüntessék be az erőszakot és sürgeti a hatóságokat, hogy a nemzetközi segélyszervezetekkel, az Európai Unióval és az ENSZ-szel együttműködve tegyék lehetővé a nemzetközi humanitárius szervek, többek között a kiszolgáltatott csoportokhoz induló célzott támogatás akadálytalan és azonnali eljutását Rakhajn államba és a környező területekre. Szavazatommal támogattam a jelentést.

 

Annual report on the implementation of the Common Security and Defence Policy (A8-0351/2017 - Michael Gahler)

13-12-2017

Elsődleges cél, hogy az EU reagálni tudjon a belső és külső kihívásokra. Ehhez nagyobb erőfeszítést kell tennie a konkrét, erős együttműködés felé a közös kül- és biztonságpolitika és a közös biztonság- és védelempolitika területén. Hatékony globális szereplőnek kell lennie, ami egységes véleménynyilvánítást és közös cselekvést jelent, valamint erőforrásait a stratégiai prioritásokra kell összpontosítania. Fontos emellett, hogy az instabilitás kiváltó okait kell kezelni, vagyis a szegénységet, az egyre növekvő egyenlőtlenséget, a rossz kormányzást, az államok összeomlását és az éghajlatváltozást.
E tekintetben hatékonyabbá kell tenni az Európai Védelmi Alap felhasználását és elkerülhetetlen, hogy a tagállamok törekedjenek rá, hogy nemzeti védelmi költségvetésük tíz éven belül elérje GDP-jük legalább 2%-át. A PESCO szintén egy olyan eszközét jelenti a közös védelem erősítésének, amelyet a Szerződés lehetővé tesz, ugyanakkor tartamának pontos kidolgozása még folyamatban van. Ennek mielőbbi részletes kidolgozása sürgető feladat. A jelentés felveti továbbá a Bizottságon belüli Védelmi Főigazgatóság létrehozásának lehetőségét, amely szintén a közös biztonságot erősítené.
A fentiekkel egyetértésben, szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 

Annual report on human rights and democracy in the world 2016 and the EU policy on the matter (A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)

13-12-2017

Az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről és az EU ezzel kapcsolatos politikájáról szóló jelentés mély aggodalmának ad hangot amiatt, hogy világszerte a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok továbbra is fenyegetésnek vannak kitéve. A dokumentum – többek között – azt is hangsúlyozza, hogy az EU-nak és tagállamainak aktívan törekedniük kell az emberi jogok és a demokrácia érvényre juttatására, megerősítve az EU alapját képező elveket valamennyi uniós politikában, mint amilyen például a fejlesztéspolitika, a migrációs politika, a biztonságpolitika, a terrorizmus elleni politika vagy a bővítési politika.
Bár a jelentés nagymértékben hozzájárul az EU-s intézmények és a tagállamok azon erőfeszítéseihez, hogy az emberi jogi kihívásokat az eddigieknél hatékonyabban kezelhessék, fideszes képviselőtársaimmal együtt tartózkodtam a szavazáskor, tekintettel arra, hogy az Európát sújtó migráció ügyének kezelésében Magyarország álláspontja több ponton is eltér, mint például abban, hogy ezen a téren az Unió elsősorban emberi jogokon alapuló megközelítést szorgalmaz. Továbbá a jelentés azt is kiemeli, hogy a biztonságos ország és a biztonságos származási ország elve a menedékjog iránti kérelmek egyéni vizsgálatának nem képezheti akadályát. Hasonlóképpen a jelentés áttelepítési, családegyesítési rendszereket, valamint humanitárius folyosókat is szorgalmaz.

 

Instrument contributing to stability and peace (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean)

30-11-2017

Az Európai Unió külpolitikájában a biztonság és a fejlődés közötti kapcsolat olyan alapelv, amely a külső válságok és konfliktusok viszonylatában alapul szolgál az uniós integrált megközelítéshez. Az Unió fejlesztési politikájának célja a szegénység csökkentése és végleges felszámolása, a biztonság növelése pedig nagymértékben hozzájárul a fenntartható fejlődés célkitűzéseihez. A stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz létrehozásáról szóló rendeletre irányuló javaslat révén az Unió betartja nemzetközi fejlesztéspolitikai kötelezettségvállalásait. Továbbá ez a javaslat lehetőséget teremt az Unió következetes fellépésének megerősítéséhez. Ezért szavazatommal támogattam a jelentést.

 

Situation in Yemen (RC-B8-0649/2017, B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017, B8-0656/2017)

30-11-2017

A jemeni humanitárius helyzet továbbra is katasztrofális. A civil lakosság körében a halálos áldozatok száma egyre magasabb. Az elszenvedett károk és pusztítás miatt az egészségügyi létesítmények több mint fele bezárt. A helyzetet továbbra az is súlyosbítja, hogy a Szaúd-Arábia vezette koalíció ez év novemberében az ország szárazföldi, tengeri és légi határait is lezárta, valamint az újságíróktól az országba való belépést folyamatosan megtagadja. A jemeni helyzet tehát komoly kockázatot jelent a régió, különösen Afrika szarva, a Vörös-tenger és a tágabb közel-keleti térség stabilitására nézve.
A mai állásfoglalás – többek között – elítéli a Jemenben zajló folyamatos erőszakot és a polgári lakosság és infrastruktúra ellen irányuló támadásokat, amelyek háborús bűnöknek számítanak. Továbbá hangsúlyozza, hogy a konfliktusnak csak politikai, inkluzív és tárgyalások útján elért rendezésével lehet helyreállítani a békét, valamint megőrizni Jemen egységét, szuverenitását, függetlenségét és területi épségét. A dokumentum felszólítja az érintett feleket, hogy haladéktalanul és korlátozás nélkül tegyék lehetővé a humanitárius célból való hozzáférést a konfliktus által sújtott területekhez. Ugyanakkor a jelentés üdvözli, hogy az EU és tagállamai készek növelni humanitárius támogatásukat. Mindezeket figyelembe véve, fideszes EP-képviselőtársaimmal együtt, szavazatommal támogattam a jelentést.

 

Establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast) (A8-0345/2017 - Cecilia Wikström)

16-11-2017

A kötelező felső határ nélküli betelepítési kvóták ellen voltunk a bizottsági szavazásnál is. Ez meghívásként értelmezhető a migránsok számára, ezért elfogadhatatlan, és ezért szavaztam a mandátum megadása ellen a plenáris szavazás során.

 

Protection against dumped and subsidised imports from countries not members of the EU (A8-0236/2017 - Salvatore Cicu)

15-11-2017

Szavazatommal támogattam a megállapodás-tervezetet, mely a befektetésvédelmi eszközök megreformálását célozza az Európai Unió területén. Nem csupán fokozott védelmet biztosít a dömpingszerű importtal szemben, hanem egy szociális és környezetvédelmi dimenziót is társít a feltételrendszerhez anélkül, hogy tovább növelné a kis- és középvállalkozások terheit. A hatályba lépő rendelkezések továbbá az új eljárásrendhez segítséget is nyújtanak a KKV-k számára, hogy minél könnyebben tudják alkalmazni a szabályokat.
A megállapodás célja, az európai munka, munkaerő és vállalkozások védelme a tisztességtelenül alacsony árú importtal szemben, melynek súlyos hatása volt és lehetne a belső piac árképzésére és így a gazdaságának egészére. Az új szabályozás lehetővé teszi az EU-nak, hogy sikeresen fellépjen a tisztességtelen gyakorlatokkal szemben, olyan import esetében, ahol az árképzés nem a piac által meghatározott. A megállapodás alapján az új szabályozás a Tanács formális jóváhagyását és az EU hivatalos lapjában történő kihirdetését követően lép hatályba.

Contacts

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09E210
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T09013
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 09E210
  1047 Brussels