László TŐKÉS
 • László
  TŐKÉS
 • Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • Member
 • Hungary Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt
 • Date of birth: 1 April 1952, Cluj

Speeches in plenary

104

One-minute speeches on matters of political importance

11-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-11(27)

The cases of Nobel laureate Liu Xiaobo and Lee Ming-che

06-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-06(8.1)

2016 Report on Serbia (debate)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(14)

2016 Report on Kosovo (debate)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(16)

One-minute speeches on matters of political importance

12-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-12(20)

EU Strategy on Syria (debate)

16-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-16(10)

Situation of Christians in the Middle East (debate)

16-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-16(11)

One-minute speeches on matters of political importance

26-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-26(23)

Addressing refugee and migrant movements: the role of EU External Action (debate)

04-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-04(14)

One-minute speeches on matters of political importance

01-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-01(25)

Motions for resolutions

129

Joint motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/rev. 1

Joint motion for a resolution on Gabon: repression of the opposition

13-09-2017 RC-B8-0512/2017

Joint motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

13-09-2017 RC-B8-0506/2017

Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0531/2017

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Motion for a resolution on Gabon, repression of the opposition

11-09-2017 B8-0526/2017

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Motion for a resolution on Laos: notably the cases of Somphone Phimmasone, Lod Thammavong and Soukane Chaithad

11-09-2017 B8-0523/2017

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Motion for a resolution on Cambodia: notably the case of Mr Kem Sokha

11-09-2017 B8-0511/2017

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Joint motion for a resolution on the situation in Burundi

05-07-2017 RC-B8-0465/2017

Joint motion for a resolution on Eritrea, notably the cases of Abune Antonios and Dawit Isaak

05-07-2017 RC-B8-0464/2017

Written declarations

1

Written declaration on stopping organ harvesting from prisoners of conscience in China

27-04-2016 P8_DCL(2016)0048 Closed with majority

Details

Louis MICHEL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Tunne KELAM , László TŐKÉS , Mark DEMESMAEKER , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Klaus BUCHNER , Arne GERICKE , Branislav ŠKRIPEK , Stefan ECK , Cristian Dan PREDA

Date opened : 27-04-2016
Lapse date : 27-07-2016
Adopted (date) : 27-07-2016
The list of signatories is published in Annex 02 to the Minutes of 12-09-2016
Number of signatories : 414 - 27-07-2016

Parliamentary questions

22

How will the Commission tackle the constant discrimination against ethnic Hungarians in Transylvania?

24-04-2017 E-002843/2017 Commission

Internal political situation in Ukraine

05-04-2017 E-002545/2017 Commission

VP/HR - Extremist marches in Ukraine

05-04-2017 E-002544/2017 Commission

Commission's answers to written questions

10-01-2017 O-000003/2017 Commission

Education reform in Ukraine which restricts the use of minority languages

17-11-2016 E-008633/2016 Commission

VP/HR - NGO Law adopted in China on 28 April 2016

12-05-2016 E-003968/2016 Commission

Anti-minority policy in Targu Mures/Marosvásárhely, Romania

24-02-2016 P-001606/2016 Commission

Analysis of the effectiveness of developments in cohesion policy in Poland

20-01-2016 E-000400/2016 Commission

Assessment of cohesion policy investments in Poland

20-01-2016 E-000399/2016 Commission

Written explanations of vote

16

 

EU political relations with India (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)

13-09-2017

Az Európai Unió és India a világ két legnagyobb demokráciája. Stratégiai partnerségük közös értékeken és érdekeken alapszik. Tekintettel arra, hogy a világ számos kihívással néz szembe, többek között biztonsági feszültségekkel, terrorizmussal, illegális migrációval és éghajlatváltozással, a mostani jelentés hangsúlyozza, hogy a kétoldalú politikai, gazdasági és társadalmi kapcsolatokat a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása mentén tovább kell mélyíteni. A béke és az emberi jogok ügyének képviselete a két fél közös felelőssége, emeli ki a dokumentum. Éppen ezért, fideszes EP-képviselőtársaimmal együtt, szavazatommal támogattam a jelentést.

 

2016 Report on Turkey (A8-0234/2017 - Kati Piri)

06-07-2017

Törökország Európának kulcsfontosságú szövetségese mind a terrorizmus, mind a nemzetközi migráció ellen folytatott küzdelmében. Éppen ezért Magyarországnak érdeke, hogy Törökország stabil és erős ország legyen. Ezzel szemben, a jelentés – többek között – a csatlakozási tárgyalások felfüggesztését is szorgalmazza, ami nagymértékben megakadályozná az EU-török kapcsolatok széles körű fejlesztését és erősítését. Éppen ezért a szavazásnál tartózkodtam.

 

Permitted uses of certain works and other protected subject-matter for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print disabled (A8-0097/2017 - Max Andersson)

06-07-2017

A vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló marrákesi szerződésről (a továbbiakban: a marrákesi szerződés) történelmi jelentőségűnek számít, mivel ez az első szerzői jogi kivételekről szóló szerződés, amely emberi jogi vetülettel is bír. A gyengénlátók világszerte jobban hozzá fognak férni a könyvekhez, mivel számos szervezet tud majd többszörözött példányokat küldeni más országokba.
A marrákesi szerződés előírja a részes feleknek, hogy a szerzői és szomszédos jogok tekintetében alkalmazzanak kötelező korlátokat és kivételeket a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek javára, valamint lehetővé teszi a könyvek, hangoskönyvek és más nyomtatott anyagok különleges formátumú példányainak nemzetközi cseréjét a szerződéshez részes félként csatlakozott országok között.
A szerzői jog és a szomszédos jogok terén megállapított kivételek vagy korlátozások csak a felhasználók erősen korlátozott csoportjára vonatkoznak, és kizárólag nem kereskedelmi célból alkalmazhatók.
Ennélfogva minden szükséges intézkedést meg kell hozni a marrákesi szerződés gyors és megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében, és az előadó sürgeti az Európai Uniót annak mielőbbi megerősítésére.
A fentiekre tekinttel szavazatommal támogattam a jelentést.

 

Cross-border exchange of accessible format copies of certain works and other protected subject-matter for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print disabled (A8-0102/2017 - Max Andersson)

06-07-2017

A vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló marrákesi szerződés (a továbbiakban: a marrákesi szerződés) történelmi jelentőségűnek számít, mivel ez az első szerzői jogi kivételekről szóló szerződés, mely emberi jogi vetülettel is bír.
A marrákesi szerződést 2013-ban fogadta el a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO), és több mint 60 ország, valamint az Európai Unió is aláírta. Legfőbb célja kötelező erejű kivételek és korlátozások bevezetése a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget más okból használni képtelen személyek javára. A szerzői jogra vonatkozó, az összes aláíró félnél bevezetendő kivételek és korlátozások lehetővé fogják tenni a megjelent szövegek vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget más okból használni képtelen személyek számára hozzáférhető formátumban történő többszörözését, terjesztését és rendelkezésre bocsátását, valamint e művek nemzetközi cseréjét. Az említett nemzetközi csere a Bizottság által javasolt jelenlegi rendelkezés célja.
A javaslat a marrákesi szerződéssel összhangban módosítja az európai uniós jogalkotási keretet. Ennek eredménye a Szerződés szerinti uniós kötelezettségek végrehajtása lesz a hozzáférhető formátumú példányoknak az Unió és a marrákesi szerződéshez csatlakozott harmadik országok közötti, a kedvezményezett személyek érdekét szolgáló cseréje tekintetében.
A fentiekre tekintettel szavazatommal támogattam a jelentést.

 

Limitation periods for traffic accidents (A8-0206/2017 - Pavel Svoboda)

04-07-2017

Majdnem tíz évvel ezelőtt a Parlament elfogadta a személyi sérülésekkel és halálos balesetekkel kapcsolatos, határokon átnyúló vitákban alkalmazandó elévülési időről szóló állásfoglalást (2006/2014(INI)), és a Bizottság az idevágó nyilvános konzultációk és tanulmányok ellenére még nem készített konkrét jogalkotási javaslatot.
A szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos kártérítési igényekre vonatkozó elévülési szabályok széles körben eltérnek a tagállamokban.
Az uniós jog nem harmonizálta az elévülési szabályokat, sem általában, sem konkrétan a közlekedési baleseteket illetően.
A nemzeti elévülési szabályok nagyon bonyolultak lehetnek, és a károsultak és jogi tanácsadóik gyakran nem ismerik annak a tagállamnak a szabályait, amelyben utaznak. Időbe telhet annak felderítése, hogy mely kárrendezési megbízottal vagy biztosítóval szemben kell a kártérítési igényt érvényesíteni;
Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés védelme és az emberek Unión belüli szabad mozgásának ezáltal történő támogatása elegendő ok a határokon átnyúló közúti közlekedési balesetekkel kapcsolatos szabályok harmonizálására. Ezért a szubszidiaritás és az arányosság elvét betartva az elévülési jog fő szempontjaival kapcsolatos minimumszabályokat kell megállapítani. Ez a jelentés egy irányelvre irányuló javaslatot tartalmaz, mely az uniós jog által adott jogok tényleges érvényesítésének támogatása mellett, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést könnyíti meg. Szavazatommal ezért támogattam a jelentést.

 

Common minimum standards of civil procedure (A8-0210/2017 - Emil Radev)

04-07-2017

A polgári eljárások szolgálnak eszközként a jogalanyok anyagi jogainak és kötelességeinek bírósági eljárások útján történő érvényesítésére. Ezért elválaszthatatlanul összekapcsolódnak a tisztességes eljáráshoz és a hatékony jogorvoslathoz való joggal, amelyet az Európai Unió Alapjogi Chartája és az emberi jogok európai egyezménye garantál.
Jelenleg nem létezik a polgári eljárásokra vonatkozó egységes jog az Unióban.
Az Unió a jelenlegi jogi szabályozás ellenére sem rendelkezik világos képpel arról, hogy hogyan működne egy közös polgári eljárásjog az európai jogrendben.
Az ítéletek kölcsönös elismerésének alapelve és a jogszabályok szükséges közelítése megkönnyítené az illetékes hatóságok közötti együttműködést és az egyének jogainak bírói védelmét. A tagállamok igazságszolgáltatási rendszerei közötti kölcsönös bizalom erősödése a belső piac és az alapvető uniós szabadságok jobb működéséhez is hozzá fog járulni.
A közös minimumszabályok sem teljes mértékben, de még részlegesen sem helyettesítik a tagállami eljárási rendszereket, ám nagyobb szintű védelmet nyújtó és hatékonyabb nemzeti eljárási szabályokat tesznek lehetővé.
A közös eljárási szabályok uniós szintű bevezetése kétségtelenül hozzá fog járulni az uniós eljárási szabályok és a már érvényben lévő mechanizmusok általánosan jobb ismertségéhez.
Ez a jelentés egy olyan irányelvre irányuló javaslatot tartalmaz, amelyet első lépésnek kell tekinteni a tagállamok polgári igazságszolgáltatási rendszereinek további harmonizációjának és közelítésének folyamatában.
A fentiekre tekintettel szavazatommal támogattam a jelentést.

 

Working conditions and precarious employment (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis)

04-07-2017

A radikális baloldali (GUE) Sylikiotis ciprusi képviselő nem jogalkotási jelentése a munkakörülményekről és a bizonytalan foglalkoztatásról szól. Annak ellenére, hogy vannak pozitív fejlemények az EU-ban (történelmi szintre süllyedt munkanélküliség 2008 óta és közel 8 millió új munkahely jött létre az elmúlt 4 évben), a munkanélküliség még mindig nagyon magas (8,3%), míg Magyarországon a legalacsonyabbak közt van. Egyre újabb, innovatívabb és egyúttal atipikus foglalkoztatási formák is terjednek, kevésbé rendezett szabályozásokkal. A néppárti álláspont nemcsak következetes, hanem kiegyensúlyozott is volt és tiszteletben tartotta a tagállami hatásköröket és a versenyképességi szempontokat is.
Az ún. migrációs válság idején határozottan ki kell állni amellett, hogy a legális európai munkavállalók szabad mozgását, egyenlő esélyű elbírálását nem szabad összekeverni az illegális migránsok számára biztosítandó (többlet)jogok megadásával. Ezért nemmel szavaztam minden olyan módosításra, amely a kiküldött munkavállalókra vonatkozó szabályozás felülvizsgálatára irányul, hiszen nemcsak alapvető versenyelőnyünktől (bér), hanem a munkavállalók szabad mozgásától is meg akarják őket fosztani az egységes piacon. Végezetül úgy gondolom, hogy csakis a nemzeti hatásköröket tiszteletben tartva lehet megvizsgálni a kötetlen munkaidős szerződések korlátozását. Ezt viszont kizárólag a tagállamokkal együtt lehetséges elérni.

 

2016 Report on Serbia (A8-0063/2017 - David McAllister)

14-06-2017

„Szerbia folyamatosan halad az európai uniós integráció útján, valamint konstruktív módon és jól felkészülten áll a tárgyalásokhoz” – emeli ki a mai napon, az Európai Parlamentben elfogadott, Szerbiáról szóló országjelentés, amelyet szavazatommal támogattam. Szerbia, de a teljes nyugat-balkáni térség számára, az európai integráció jelenti a jövő útját. Segítenünk kell tehát a térséget ebben. A mai jelentés támogatásáról biztosítja Szerbiát az európai integráció érdekében tett erőfeszítéseiben, ugyanakkor azonban megállapítja, hogy a jogállamiság, a demokrácia és az alapvető jogok területén az eddigieknél többet kell tennie. Ezen értékek előmozdítása a csatlakozás alapvető feltétele. Éppen ezért a jelentés ismételten felhívja Szerbiát, hogy biztosítsa a kisebbségek védelméről szóló jogszabályok egész országban történő, következetes végrehajtását, külön figyelmet fordítva a nemzeti kisebbségekkel szembeni megkülönböztetésmentes bánásmódra, többek között az oktatással, a nyelvhasználattal, az igazságszolgáltatás területén való megfelelő képviselettel, a közigazgatással, a nemzeti parlamenttel és a helyi és regionális testületekkel, valamint a média és az egyházi szertartások kisebbségi nyelveken való hozzáférhetőségével kapcsolatban.

 

2016 Report on Kosovo (A8-0062/2017 - Ulrike Lunacek)

14-06-2017

Szomszédság- és biztonságpolitikai, valamint gazdasági és kisebbségügyi szempontból Magyarország a nyugat-balkáni térség stabilitásában és országainak európai integrációjában érdekelt. Éppen ezért szavazatommal támogattam az Európai Parlament által jegyzett Koszovóról szóló 2016. évi jelentést, amely elismeri az unió és a nyugat-balkáni ország közötti stabilizációs és társulási megállapodás tavaly áprilisi hatálybalépését. Továbbá üdvözli az európai reformprogram elindítását és a megállapodás végrehajtására létrehozott nemzeti stratégia elfogadását is. Mindazonáltal, a dokumentum aggodalmát fejezi ki – többek között – az igazságszolgáltatás hiányosságai, az alapvető szabadságok megsértése, a kiterjedt korrupció és a szervezett bűnözés elleni fellépés elégtelen volta miatt. Felhívja a politikai erőket, hogy mindezen területen, legfőképpen pedig az országban uralkodó politikai instabilitás és megosztottság leküzdése érdekében, fokozzák erőfeszítéseiket, az európai alapelvek és saját vállalásaik szellemében.

 

2016 Report on the former Yugoslav Republic of Macedonia (A8-0055/2017 - Ivo Vajgl)

14-06-2017

A mai napon szavazatommal támogattam az Európai Parlament Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentését. A dokumentum megállapítja, hogy a reformokat és a csatlakozási előkészületeket politikai polarizáció, az egymással szembeni mélyen gyökerező bizalmatlanság és a pártok közötti valódi párbeszéd hiánya akadályozza. Éppen ezért hangsúlyozza az uniós csatlakozási folyamatban való továbblépés stratégiai fontosságát, és ismételten kéri, hogy a sürgős reformprioritások teljes körű végrehajtása céljából valamennyi fél tanúsítson politikai szándékot és vállaljon felelősséget. Bár elismeri, hogy a választási folyamat tekintetében javulás történt, valamennyi pártot arra szólít fel, hogy tartózkodjanak a parlament hatékony működésének bárminemű akadályozásától, továbbá egy új, stabil és elszámoltatható kormány gyors megalakítására hívja fel az országot.

Contacts

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09E210
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T09013
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 09E210
  1047 Brussels