László TŐKÉS
 • László
  TŐKÉS
 • Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • Member
 • Hungary Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt
 • Date of birth: 1 April 1952, Cluj

Vice-Chair

 • DROI Subcommittee on Human Rights

Member

 • AFET Committee on Foreign Affairs
 • DSEE Delegation for relations with Bosnia and Herzegovina, and Kosovo

Substitute

 • PETI Committee on Petitions
 • D-JP Delegation for relations with Japan

Most recent activities

Joint motion for a resolution on El Salvador: the cases of women prosecuted for miscarriage

13-12-2017 RC-B8-0691/2017

Joint motion for a resolution on Cambodia: notably the dissolution of CNRP Party

13-12-2017 RC-B8-0686/2017

Joint motion for a resolution on freedom of expression in Vietnam, notably the case of Nguyen Van Hoa

13-12-2017 RC-B8-0685/2017
 • Folyó év december 15-én, pénteken idén is sor kerül az 1989-es temesvári forradalomról való megemlékezésre Tőkés László egykori temesvári református lelkipásztor, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület korábbi püspöke részvételével. Két helyszínen zajlanak az események. 17 órától koszorúzás és gyertyagyújtás lesz a belvárosi református templomnál, ahol napra pontosan 28 évvel korábban az egyházközség tagjai és a temesvári magyarok megpróbálták megakadályozni a lelkész és családja erőszakos kilakoltatását. A világi és egyházi hatóságok fellépése ellen kibontakozó tiltakozás, a város más nemzetiségű és felekezetű lakosainak szolidaritása és diktatúraellenes összefogása vezetett el az egész Romániára kiterjedő antikommunista lázadáshoz, a Ceaușescu-rezsim bukásához. 18 órától az Új Ezredév Református Központban megemlékezéssel egybekötött fórumot tartanak. Ennek keretében bemutatják a Szabadulás az Egyház babiloni fogságából – 1989 című, most megjelent kötetet, amely a 2015-ben Nagyváradon megtartott jubileumi konferencia előadásainak anyagát tartalmazza. A meghívottak és az 1989-es emlékbizottság társaságában kerekasztal-beszélgetésre kerül sor. Közreműködők: Tőkés László európai parlamenti képviselő, Dénes László, a kötet szerkesztője, valamint a könyv egyes társszerzői: Zalatnay István, Balaton Zoltán, Tolnay István, Kovács Zoltán. A rendezvény házigazdája ezúttal is Gazda István lelkipásztor lesz.
  12/12/2017 11:10 - facebook
 • Megemlékezés lesz a temesvári népfölkelés évfordulóján Folyó év december 15-én, pénteken újból sor kerül az 1989-es temesvári forradalomról való megemlékezésre Tőkés László egykori temesvári református lelkipásztor, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület korábbi püspöke részvételével. Kéty helyszínen zajlanak az események. 17 órától koszorúzás és gyertyagyújtás lesz a belvárosi református templomnál, ahol napra pontosan 28 évvel korábban az egyházközség tagjai és a temesvári magyarok megpróbálták megakadályozni a lelkész és családja erőszakos kilakoltatását. A világi és egyházi hatóságok fellépése ellen kibontakozó tiltakozás, a város más nemzetiségű és felekezetű lakosainak szolidaritása és diktatúraellenes összefogása vezetett el az egész Romániára kiterjedő antikommunista lázadáshoz, a Ceaușescu-rezsim bukásához. 18 órától az Új Ezredév Református Központban megemlékezéssel egybekötött fórumot tartanak. Ennek keretében bemutatják a Szabadulás az Egyház babiloni fogságából – 1989 című, most megjelent kötetet, amely a 2015-ben Nagyváradon megtartott jubileumi konferencia előadásainak anyagát tartalmazza. A meghívottak és az 1989-es emlékbizottság társaságában kerekasztal-beszélgetésre kerül sor. Közreműködők: Tőkés László európai parlamenti képviselő, Dénes László, a kötet szerkesztője, valamint a könyv egyes társszerzői: Zalatnay István, Balaton Zoltán, Tolnay István, Kovács Zoltán. A rendezvény házigazdája ezúttal is Gazda István lelkipásztor lesz.
  11/12/2017 13:57 - facebook
 • A képre kattintva kiderülnek a szükséges tudnivalók. A szervezők mindenkit szeretettel várnak a rendezvényre!
  08/12/2017 20:20 - facebook
 • Tisztelgés az 500 éves reformáció előtt Nagyváradon A reformáció 500. évében könyvbemutatóval egybekötött emléktábla-avatást tartottak a Partiumi Keresztény Egyetemen, december 7-én. A rendezvény első felében reformációi emlékülésre került sor az egyetemi székházként szolgáló nagyváradi református palota ezúttal szűkösnek bizonyult Bartók-termében. Köszöntést Török Sándor egyházkerületi presbiteri főjegyző, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Bihar megyei elnöke mondott. Megnyitóbeszédében Pálfi József teológiaprofesszor, a PKE rektora a reformáció sokrétű hatását és „gazdagságát” méltatva kitért annak régióbeli meggyökeresedésére, majd 1557-es nagyváradi „győzelmére”. Hermán M. János teológiaprofesszor, egyháztörténész Tőkés László EP-képviselőnek, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület korábbi püspökének erre az alkalomra kiadott, Kálvin és a kálvinizmus Erdélyben című kötetét mutatta be, főként az 1980-as évek elején írott traktátus létrejöttének körülményeit, a korabeli viszonyokat és a szerző bátorságát ecsetelve. Méltatta az először németül, egy egyházi lapban, majd pedig egy magyarországi teológiai szemlében megjelent, szűk körben ismert dolgozatot, amely áttörte az ateista-kommunista diktatúra falait. A kis kötet szerkesztője, Bereczki András nyugalmazott paptamási lelkipásztor örömét fejezte ki, hogy Tőkés László egyháztörténeti írása végre könyv formájában is megjelent azt követően, hogy egy részletét már közzétette az általa éveken át szerkesztett Királyhágómelléki Református Kalendáriumban. Megosztotta a hallgatósággal jelent értékelő, jövőt fürkésző gondolatait is, egyházi, oktatási, ifjúsággondozási vonatkozásban. Vitéz Ferenc debreceni író, szerkesztő, egyetemi oktató egyebek mellett így méltatta a szerzőt és művét: „A tömörség és lényegre törő fogalmazás mellett szövege adatokban gazdag, informatív, egyszerre élményszerű és szakszerű – s a számos adat ellenére egyéni hangnemben született a dolgozat. Tehát a szó legnemesebb értelmében vett tudományos publicisztikának tekinthető e kis könyv. Az írott retorikai remekmű az élőbeszéd erejével hat, és a reformkori retorikai hagyományokat ugyanúgy követi, mint az értekező röpirat-irodalom tradícióját. Az etikai alapokból táguló szellemi perspektíva mellett a történelmi és művelődéstörténeti, az ideológiai és teológiai, egyháztörténeti és filozófiai, illetve filozofikus társadalomtörténeti kontextus adja meg azt a finom keretet, amelybe mondanivalóját, üzenetét helyezi a szerző.” Tőkés László elsősorban a szerzői intenciókra rávilágítva mondotta, hogy traktátusa (újra)közlésével a félezer éves reformációnak kívánt adózni, majd egyéb teológiai vonatkozású munkáiról, írásairól, terveiről is szólt. Sajnos a politikai és közéleti szerepvállalásai okán kénytelen-kelletlen háttérbe szorult a studírozás iránti igénye, noha ez mindvégig munkált benne az évek során – vallotta be a püspök. Különösképpen a reformátoroknak a mindenkori hatalomhoz való viszonyulása, egyén–közösség–főség viszonyrendszere áll a tudományos érdeklődése homlokterében. Záró gondolatként a reformáció egyik nagy jótéteményét domborította ki, mégpedig annak nemzetformáló, a nemzeti öntudatosodást és megmaradást, valamint a magyar nyelv és kultúra fejlődését elősegítő szerepét. A könyvbemutatót követően a palota belső udvarában, az ún. partiumi panteonban leleplezték a reformációi jubileumi emléktáblát, Kurucz Imre berettyóújfalui szobrászművész alkotását, amely a Kálvin János születésének 500. és halálának 450. évfordulóján felavatott emlékjel mellé került. Avatóbeszédében Vitéz Ferenc, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem oktatója a reformáció és az alkotóművészet gyümölcsöző kapcsolatáról is szólt, majd a szobrász személye és munkássága jó ismerőjeként méltatta az új emlékjelet, elmondva: ugyanezen a helyen, „ebben az egyszerre emberi és szakrális udvarban” látható Kurucz Imrének műve Kazinczy Ferencről, van itt Trianon-emléktáblája, Liszt-, Kodály- és Erkel-domborműve. A méltató az emléktábla figurális része, azaz a wittenbergi vártemplom és Luther Márton ábrázolása kapcsán elmondta: „Két jellemző megoldásra hívnám fel csak a figyelmet: a vártemplom tornyára, illetve Luther tekintetére. Az első reformátor szeme egyszerre kritikus, bölcs, és szinte a prófétai küldetéssel egybehangzó kételkedést legyőző, törhetetlen hitet sugározza. A templom és a torony pedig a hit erős bástyája, míg szimbolikus elem is: összeköti az eget a földdel. Lutherrel indult el az a folyamat, mely során a templom földi trón helyett ismét az égi trónus helye lehetett.” A portrédomborműves emléktáblát Tőkés László, a Pro Universitate Partium Alapítvány elnöke és Pálfi József rektor leplezték le. A Partiumi Keresztény Egyetem kórusa mindkét helyszínen énekszóval szolgált, mégpedig zeneszakos hallgatók vezényletével.
  08/12/2017 14:16 - facebook

Contacts

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09E210
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T09013
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 09E210
  1047 Brussels