Kathleen VAN BREMPT : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 01-07-2014 / 16-04-2018 : Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament - Vice-Chair
 • 17-04-2018 / 01-07-2019 : Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament - Vice-Chair

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Socialistische Partij.Anders (Belgium)

Chair 

 • 02-03-2016 / 04-04-2017 : Committee of Inquiry into Emission Measurements in the Automotive Sector

Member 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Industry, Research and Energy
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Canada
 • 21-01-2016 / 01-03-2016 : Committee of Inquiry into Emission Measurements in the Automotive Sector
 • 02-03-2016 / 18-01-2017 : Conference of Committee Chairs
 • 19-01-2017 / 04-04-2017 : Conference of Committee Chairs
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Industry, Research and Energy

Substitute 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Development
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the Arab Peninsula
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Development
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Special Committee on the Union’s authorisation procedure for pesticides

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Opinions - as rapporteur 
Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Fund for Strategic Investments and amending Regulations (EU) No 1291/2013 and (EU) No 1316/2013  
- ITRE_AD(2015)549399 -  
-
ITRE 
OPINION on the Draft amending budget No 1/2015: European Fund for Strategic Investments (EFSI)  
- ITRE_AD(2015)551763 -  
-
ITRE 

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the implementation of the Ecodesign Directive (2009/125/EC)  
- ITRE_AD(2018)615480 -  
-
ITRE 
OPINION on the implementation of the European Fund for Strategic Investments  
- ITRE_AD(2017)599549 -  
-
ITRE 

Motions for resolutions 
Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

EU-Singapore Free Trade Agreement (A8-0053/2019 - David Martin) NL  
 

Ik heb de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore gesteund alhoewel ik principieel voorstander ben van meer afdwingbaarheid in het hoofdstuk duurzame ontwikkeling. Ik ben er echter van overtuigd dat Singapore wat dat betreft op de juiste weg is, dat Singapore en de EU op dezelfde manier naar duurzaamheid kijken en dat we nu een gezamenlijke weg naar een duurzame toekomst kunnen bewandelen.
Wat de ratificatie van de drie ontbrekende IAO-verdragen betreft, geloof ik de belofte van Singapore dat het land deze in de zeer nabije toekomst zal ratificeren. Singapore heeft dit op verschillende manieren bevestigd en ik zie geen reden om aan dit engagement te twijfelen.

EU-Singapore Free Trade Agreement (resolution) (A8-0048/2019 - David Martin) NL  
 

Ik heb de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore gesteund alhoewel ik principieel voorstander ben van meer afdwingbaarheid in het hoofdstuk duurzame ontwikkeling. Ik ben er echter van overtuigd dat Singapore wat dat betreft op de juiste weg is, dat Singapore en de EU op dezelfde manier naar duurzaamheid kijken en dat we nu een gezamenlijke weg naar een duurzame toekomst kunnen bewandelen.
Wat de ratificatie van de drie ontbrekende IAO-verdragen betreft, geloof ik de belofte van Singapore dat het land deze in de zeer nabije toekomst zal ratificeren. Singapore heeft dit op verschillende manieren bevestigd en ik zie geen reden om aan dit engagement te twijfelen.

EU-Singapore Investment Protection Agreement (A8-0054/2019 - David Martin) NL  
 

Alhoewel ik de vrijhandelsovereenkomst wel gesteund heb, heb ik tegen de investeringsbeschermingsovereenkomst gestemd vanwege het geschillenbeslechtingsmechanisme dat erin is opgenomen. Ik erken dat ICS een stap vooruit is ten opzichte van ISDS maar de hervorming gaat voor mij niet ver genoeg.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on the reduction of microplastic pollution  
- P8_DCL(2016)0006 - Lapsed  
Catherine BEARDER , Roberta METSOLA , Ricardo SERRÃO SANTOS , Margrete AUKEN , Brian HAYES , Gerben-Jan GERBRANDY , Marco AFFRONTE , Linnéa ENGSTRÖM , Françoise GROSSETÊTE , José Inácio FARIA , Kathleen VAN BREMPT  
Date opened : 01-02-2016
Lapse date : 01-05-2016
Number of signatories : 340 - 02-05-2016
Written declaration on trophy hunting  
- P8_DCL(2016)0003 - Lapsed  
Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES  
Date opened : 18-01-2016
Lapse date : 18-04-2016
Number of signatories : 134 - 19-04-2016
Written declaration on the donation of unsold consumable food to charities  
- P8_DCL(2015)0061 - Closed with majority  
Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND  
Date opened : 14-10-2015
Lapse date : 14-01-2016
Adopted (date) : 14-01-2016
List of signatories : P8_PV(2016)01-18(ANN01)
Number of signatories : 388 - 15-01-2016

Declarations 

Declaration of financial interests 

Declarations of participation by Members in events organised by third parties 

Contact