Jan HUITEMA : Home 

Member 

Committee on Agriculture and Rural Development 
Delegation for relations with Canada 

Substitute 

Committee on the Environment, Public Health and Food Safety 

Most recent activities 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Programme for single market, competitiveness of enterprises, including small and medium-sized enterprises, and European statistics and repealing Regulations (EU) No 99/2013, (EU) No 1287/2013, (EU) No 254/2014, (EU) No 258/2014, (EU) No 652/2014 and (EU) 2017/826  
- ENVI_AD(2018)627841 -  
-
ENVI 
Opinions - as shadow rapporteur 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on minimum requirements for water reuse  
- AGRI_AD(2018)626778 -  
-
AGRI 
Opinions - as shadow rapporteur 
Jan HUITEMA  
Jan HUITEMA 

On EP NEWSHUB

 • We bereiden ons in het @Europarl_NL voor op de onderhandelingen morgen over aanpak van oneerlijke handelspraktijken. Hopelijk worden we het eens met de Europese Commissie en Raad van Ministers over sterke wetgeving!! #UTPs #UnfairTrading https://t.co/MDUZJj869j 

  Posted:  
  on twitter 
 • #EFSA is de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid & de scheidsrechter die onze voedselveiligheid garandeert. Om goed te functioneren moet EFSA onafhankelijk, transparant & op wetenschap gebaseerd zijn, zodat we de scheidsrechter kunnen vertrouwen! https://t.co/Oh8z0Pzp2G 

  Posted:  
  on twitter 
 • Boeren verdienen meer waardering voor wat ze doen en willen bereiken om de landbouwsector verder te verduurzamen. Daar moeten we ze bij helpen. Samen kom je verder! #trotsopdeboer https://t.co/6pRzXJWreX 

  Posted:  
  on twitter 

Contact