Petr MACH
  • Petr
    MACH
  • Czech Republic
  • Date of birth: 6 May 1975, Praha

Speeches in plenary

531

Presentation of the programme of activities of the Estonian Presidency (debate)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(6)

European agenda for the collaborative economy - Online platforms and the Digital Single Market (debate)

14-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-14(20)

One-minute speeches on matters of political importance

12-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-12(20)

Road transport in the European Union (debate)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(19)

Harnessing globalisation by 2025 (debate)

16-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-16(4)

Control of the acquisition and possession of weapons (debate)

14-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-14(3)

Situation in the West Bank, in particular settlements (debate)

14-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-14(15)

One-minute speeches on matters of political importance

13-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-13(19)

Insolvency proceedings and insolvency practitioners (A8-0324/2016 - Tadeusz Zwiefka)

14-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-14(10.1)

Institutional motions for resolutions

1

Motion for a resolution MOTION OF CENSURE ON THE COMMISSION

12-05-2016 B8-0621/2016/rev. 1

Written questions

42

EFSD and renewable energies

18-04-2017 E-002773/2017 Commission

Frontex II

18-04-2017 E-002772/2017 Commission

Breach of Article 107 TFEU by Spain - illegal State aid for Comercial de la Forja, S.A.

07-03-2017 P-001540/2017 Commission

Financial support for Palestine

19-10-2016 E-007846/2016 Commission

Visa-free regime with Turkey II

19-10-2016 E-007845/2016 Commission

Disadvantageous tax treatment of cars with internal combustion engines

19-10-2016 P-007843/2016 Commission

Frontex exceeding its powers

12-10-2016 E-007704/2016 Commission

EU-Turkey agreement on the return and exchange of refugees

26-09-2016 P-007088/2016 Commission

Submission of regulatory impact assessments by the Commission

16-08-2016 E-006252/2016 Commission

Late responses to parliamentary questions

16-08-2016 E-006251/2016 Commission

Oral questions

1

Compliance of the German provisions on the minimum wage with European law

29-01-2015 O-000004/2015 Commission

Written explanations of vote

104

 

Agreement between the EU, Iceland, Liechtenstein and Norway on an EEA Financial Mechanism 2014-2021 (A8-0072/2017 - David Borrelli)

18-05-2017

Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s podmínkou, že země, které nejsou v EU, musí platit za přístup na jednotný trh EU. Podle dohody mají Island, Lichtenštejnsko a Norsko v letech 2014–2021 zaplatit na dotacích do zemí EU 2,8 miliardy eur (78 miliard korun), což je dokonce o 11 % více než v předchozím období. Podle Komise tyto dotace „významně přispějí k dosažení celkových cílů strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.“ Já jsem naopak pro volný obchod bez dotací.

 

Cross-border portability of online content services in the internal market (A8-0378/2016 - Jean-Marie Cavada)

18-05-2017

Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s návrhem, aby předplatitelé internetových televizí a videí měli automaticky nárok vidět své služby i ze zahraničí. EU tak zasahuje do již uzavřených smluv. Podle mě má být věcí dohody poskytovatele internetové předplacené služby a jeho zákazníka, z jakého státu se za dané předplatné může na službu dívat. Kontrakt dvou smluvních stran má být posvátný a nařízení EU by ho nemělo měnit.

 

Achieving the two-state solution in the Middle East (RC-B8-0345/2017, B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017, B8-0354/2017)

18-05-2017

Hlasoval jsem proti. Jestli v Izraeli a na sporném území Západního břehu Jordánu vznikne Palestinský stát, má být věcí dohody Izraele a Palestinců, nikoliv rozhodnutím EU. Není důvod striktně žádat vznik Palestinského státu „v hranicích roku 1967“ – takové vytvoření Palestinského státu by vytvořilo ze stovek tisíců Izraelců a desítek židovských měst menšinu v Palestinském státě a rozdělilo by město Jeruzalém. Nemohl jsem ani podpořit požadavek zdůrazňující, aby se na izraelská města na Západním břehu nevztahovala dohoda o volném obchodu mezi EU a Izraelem. Naopak, podporuji volný obchod s Izraelem, včetně palestinských území a včetně izraelských měst na Západním břehu – v oblasti Judeje a Samaří.

 

EU Strategy on Syria (RC-B8-0331/2017, B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0337/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017, B8-0342/2017)

18-05-2017

Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s výzvou, aby „členské státy EU…projevily větší odhodlání při sdílení odpovědnosti a umožnily uprchlíkům, kteří utíkají z válečných oblastí v Sýrii, nalézt ochranu za hranicemi bezprostředně sousedícího regionu, a to i prostřednictvím programů přesídlování a přijímání uprchlíků“. Jinými slovy, nesouhlasím s výzvou, aby Česká republika přijímala více uprchlíků ze Sýrie.

 

Road transport in the European Union (B8-0290/2017)

18-05-2017

Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s výzvou Komisi, aby „zohlednila usnesení Parlamentu ze dne 14. září 2016 o sociálním dumpingu v Evropské unii“ – taková opatření mají být totiž na silničním trhu použita proti českým přepravním firmám a řidičům kamionů. Naopak jsem volal po zrušení zákazu kabotáže. Chci, aby kamiony, které přepravují zboží přes hranice, směly nabírat další zboží, pokud mají volnou kapacitu v nákladním prostoru. Snížily by se tak zácpy na evropských silnicích.

 

Making relocation happen (B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017)

18-05-2017

Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s výzvou, aby Komise iniciovala uvalení sankcí proti státům, které nepřijaly migranty podle kvót.

 

Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (A8-0196/2017 - Petri Sarvamaa)

17-05-2017

Hlasoval jsem proti. Podle usnesení se mají poslat 2 miliony eur do Finska na dotace, rekvalifikace apod. ve prospěch propuštěných zaměstnanců firmy NOKIA. Podle mě má být sociální a pracovní politika věcí členských států a Fond EU pro přizpůsobení se globalizaci by měl být zrušen.

 

Annual report 2014 on subsidiarity and proportionality (A8-0114/2017 - Sajjad Karim)

17-05-2017

Hlasoval jsem proti. Usnesení „vítá prohlášení předsedů italské Poslanecké sněmovny, francouzského Národního shromáždění, německého Bundestagu a lucemburské Poslanecké sněmovny, v němž je zdůrazněno, že k reakci na vnitřní i vnější výzvy, jimž čelíme, je potřeba více, a nikoli méně Evropy.“ Já si naopak myslím, že je potřeba vrátit pravomoci členským státům.

 

FinTech: the influence of technology on the future of the financial sector (A8-0176/2017 - Cora van Nieuwenhuizen)

17-05-2017

Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s výzvou, „aby Komise vypracovala komplexní akční plán pro finanční technologie.“ Finanční technologie se naštěstí rozvíjejí bez akčních plánů EU.

 

Automated data exchange with regard to vehicle registration data in Croatia (A8-0171/2017 - Claude Moraes)

17-05-2017

Zdržel jsem se. Usnesení dává souhlas s tím, aby se Chorvatsko mohlo zapojit do systému výměny dat o SPZ s ostatními státy pro potřeby vyšetřování trestných činů. Považuji to za věc Chorvatska a ostatních států, Evropský parlament by se k tomu neměl podle mě vůbec vyjadřovat.