Pavel SVOBODA
 • Pavel
  SVOBODA
 • Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • Member
 • Czech Republic Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
 • Date of birth: 9 April 1962, Praha

Speeches in plenary

235

Summer-time arrangements (debate)

08-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-08(7)

Russia, the case of Oyub Titiev and the Human Rights Center Memorial

08-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-08(8.1)

Freedom of expression in Vietnam, notably the case of Nguyen Van Hoa

14-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-14(5.1)

Freedom of expression in Sudan, notably the case of Mohamed Zine El Abidine

16-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-16(4.1)

Terrorist attacks in Somalia

16-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-16(4.2)

Madagascar

16-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-16(4.3)

The persecution of Christians in the world (debate)

13-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-13(17)

Monitoring the application of EU law 2015 (debate)

26-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-26(6)

Reports - as rapporteur

11

REPORT with recommendations to the Commission on limitation periods for traffic accidents

JURI
01-06-2017 A8-0206/2017

REPORT on the request for waiver of the immunity of Stelios Kouloglou

JURI
07-12-2015 A8-0356/2015

REPORT on the verification of credentials

JURI
28-01-2015 A8-0013/2015

Opinions - as rapporteur

6

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2016, Section IV – Court of Justice

JURI
25-01-2018 JURI_AD(2018)612281

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the mutual recognition of freezing and confiscation orders

JURI
06-12-2017 JURI_AD(2017)599855

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning the respect for private life and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications)

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605986

OPINION on the EU eGovernment action plan 2016-2020

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

OPINION on the General Revision of Parliament's Rules of Procedure

JURI
19-10-2016 JURI_AD(2016)589103

OPINION on transparency, accountability and integrity in the EU institutions

JURI
05-02-2016 JURI_AD(2016)571698

Institutional motions for resolutions

256

Joint motion for a resolution on the Philippines

18-04-2018 RC-B8-0198/2018

Joint motion for a resolution on Belarus

18-04-2018 RC-B8-0197/2018

Joint motion for a resolution on the situation in the Gaza Strip

18-04-2018 RC-B8-0191/2018

Motion for a resolution on the Philippines

16-04-2018 B8-0198/2018

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Motion for a resolution on Belarus

16-04-2018 B8-0197/2018

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Motion for a resolution on Situation in Gaza

16-04-2018 B8-0191/2018

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Joint motion for a resolution on the situation in the Maldives

14-03-2018 RC-B8-0168/2018

Joint motion for a resolution on mercy killings in Uganda

14-03-2018 RC-B8-0165/2018

Motion for a resolution on situation in the Maldives

12-03-2018 B8-0172/2018

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Written declarations

3

Written declaration on the differences in declarations, composition and taste of products in Eastern and Western markets of the EU

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Lapsed

Details

Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna Elżbieta FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI

Date opened : 09-05-2016
Lapse date : 09-08-2016
Number of signatories : 141 - 28-07-2016

Written declaration on the promotion and protection of freedom of expression and freedom of the media

01-02-2016 P8_DCL(2016)0010 Lapsed

Details

Richard SULÍK , Pavel SVOBODA , Bernd LUCKE , Angel DZHAMBAZKI , Igor ŠOLTES , Jean-Marie CAVADA , Javier NART , Helga TRÜPEL , Nicola CAPUTO , István UJHELYI , Afzal KHAN

Date opened : 01-02-2016
Lapse date : 01-05-2016
Number of signatories : 139 - 02-05-2016

Written declaration on aviation safety and dangerous flights of military aircraft

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Lapsed

Details

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Date opened : 05-10-2015
Lapse date : 05-01-2016
Number of signatories : 106 - 06-01-2016

Written questions

25

The Commission's intervention in the Coman case

10-01-2018 P-000101/2018 Commission

Anti-Jewish propaganda in the West Bank

08-03-2017 E-001597/2017 Commission

EU reconstruction aid for Haiti in the wake of Hurricane Matthew

31-10-2016 E-008191/2016 Commission

EU reconstruction aid to Haiti in the wake of Hurricane Matthew

31-10-2016 E-008188/2016 Commission

Constitutional crisis in Poland

10-03-2016 E-002120/2016 Commission

Varying treatment of consumers in different Member States

13-01-2016 E-000208/2016 Commission

VP/HR - Guidelines on labelling of Israeli settlement products

12-11-2015 E-014727/2015 Commission

List of safe countries

06-10-2015 E-013514/2015 Commission

VP/HR - Russian propaganda directed towards the EU

13-07-2015 E-011253/2015 Commission

Migrant workers in Qatar

28-05-2015 E-008507/2015 Commission

Oral questions

12

Disclosure of income tax information by certain undertakings and branches (2016/0107(COD))

06-02-2018 O-000015/2018 Council

Commission's approval of Germany's revised plan to introduce a road toll

07-12-2016 O-000152/2016 Commission

Germany's law on minimum wage

24-05-2016 O-000081/2016 Commission

A regulation for an open, efficient and independent European Union administration

17-05-2016 O-000079/2016 Commission

Protecting the best interest of the child (across borders) in Europe

15-02-2016 O-000028/2016 Commission

Protecting the best interest of the child (across borders) in Europe

15-02-2016 O-000027/2016 Council

Patents and plant breeders' rights

18-11-2015 O-000146/2015 Commission

Hearing on summer-time changes in Europe

25-09-2015 O-000111/2015 Commission

Hearing on summer-time changes in Europe

27-05-2015 O-000062/2015 Commission

Written explanations of vote

32

 

EU-Norway Agreement concerning additional trade preferences in agricultural products (A8-0126/2018 - Tiziana Beghin)

17-04-2018

Dnes jsem hlasoval pro dohodu mezi EU a Norskem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty z důvodu, že umožňuje stranám přezkoumat svoje obchodní vztahy a uzavřít biliární dohody upravující obchod se zemědělskými produkty. Obdobná dohoda již byla v minulosti uzavřena. Některé položky budou liberalizovány plně a u jiných se stanoví kvóty. Z dohody mohou EU producenti a zemědělci jen benefitovat.

 

EU-USA Air Transport Agreement (A8-0376/2017 - Theresa Griffin)

12-12-2017

Podpořil jsem přijetí Dohody o letecké dopravě mezi EU a Spojenými státy americkým, protože jejím cílem je vytvoření jednotného trhu s leteckou dopravou, v němž budou evropské a americké letecké společnosti moci poskytovat letecké služby bez jakéhokoli omezení a který bude zahrnovat domácí trhy obou stran. Dohoda má zajistit pokračování vysoké úrovně spolupráce a harmonizace mezi Spojenými státy a Evropskou unií v oblastech spadajících do oblasti působnosti dohody. Přiblížení obou systémů umožní výrazné úspory organizačních struktur, zdrojů, vzdělávacích programů, interních procesů a programů dohledu.

 

State of play of negotiations with the United Kingdom (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

Hlasoval jsem pro přijetí usnesení týkajícího se stavu jednání se Spojeným královstvím, jelikož souhlasím s hodnocením stávající situace tak, jak je zde popsána, stejně jako s podmínkami dalšího postupu, který je zde navrhován. Souhlasím s tím, že v otázce práv občanů EU, v otázce režimu na hranicích mezi Irskou republikou a Severním Irskem nebo ve věci finančního vypořádání mezi EU a Spojeným královstvím musí být dosaženo uspokojivých a jasně formulovaných výsledků ještě předtím, než dojde k dalšímu postupu ve vyjednávání podmínek tzv. brexitu. Tyto otázky musí být vyřešeny již nyní, aby se nestaly součástí vyjednávání, která budou později zahájena o dalších oblastech.

 

EU political relations with ASEAN (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer)

03-10-2017

Podpořil jsem přijetí zprávy o politických vztazích mezi EU a sdružením ASEAN, jelikož region zemí sdružených v ASEAN je pro EU důležitý partner v oblasti obchodní, ale i v oblasti bezpečnostní s ohledem na svou strategickou polohu, a je proto třeba udržet tyto vztahy na dobré úrovni. Toto zpráva konstatuje, ale zároveň správně upozorňuje i na problematiku lidských práv – uplatňování trestu smrti nebo situaci Rohingyů, kteří tvoří největší skupinu osob bez státní příslušnosti na světě. Obecně je však cíl politiky EU ve zprávě dobře definován ve smyslu udržet a posílit dobré vztahy se zeměmi sdruženými v ASEAN, jelikož se nachází v regionu, ve kterém uplatňuje svůj vliv také Čína, a úkolem EU je zde posílit všechny nástroje, které zajistí mírovou spolupráci v regionu a tím i další dobrou spolupráci s EU.

 

Multilateral Agreement on the establishment of a European Common Aviation Area (ECAA) (A8-0260/2017 - Roberts Zīle)

13-09-2017

Hlasoval jsem pro schválení doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Unie mnohostranné dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a sousedními státy Unie. Cílem je rozšíření právního rámce na sousední státy EU, aby SELP (společný letecký prostor) existoval za stejných podmínek jako samotný vnitřní trh. Z toho důvodu je zapotřebí sladění s právními předpisy Společenství v otázkách bezpečnosti, ochrany a řízení letového provozu.

 

EU-Iceland Agreement on the protection of geographical indications for agricultural products and foodstuffs (A8-0254/2017 - David Borrelli)

12-09-2017

Podpořil jsem návrh na uzavření mezinárodní dohody, kterou uzavíráme s Islandem, abychom zajistili ochranu našich zeměpisných označení před zneužitím ze strany Islanďanů. Obdobně u nás budeme zaručovat ochranu islandských zeměpisných označení.

 

Implementation of the Mediation Directive (A8-0238/2017 - Kostas Chrysogonos)

12-09-2017

Hlasoval jsem pro přijetí zprávy o provádění směrnice o mediaci, protože tato zpráva nenavrhuje revizi směrnice ani změnu dobrovolnosti mediace a jejích konkrétních institutů. Zpráva pouze uměřeně vyzývá Komisi a členské státy například ke zvýšení informovanosti občanů o možnostech mediace nebo ke zlepšení sběru statistických údajů napříč Evropskou unii tak, aby byl zajištěn dostatečný přehled o fungování mediace, který umožní další budoucí efektivní debatu o možných zlepšeních.

 

Repeal of obsolete regulations with regard to inland waterway and road haulage sectors (A8-0228/2017 - Karima Delli)

12-09-2017

Návrh jsem podpořil, protože se jedná o zrušení zastaralých nařízení, a tím o snižování legislativní a byrokratické zátěže v rámci REFIT programu. Zrušení zastaralých právních předpisů je užitečné pro zachování legislativního rámce, který je transparentní a jasný a který mohou členské státy a příslušné zúčastněné strany, v tomto případě v oblasti vnitrozemské vodní dopravy a silniční nákladní dopravy, snadno používat.

 

Impact of international trade and EU’s trade policies on global value chains (A8-0269/2017 - Maria Arena)

12-09-2017

V rámci dnešního hlasování jsem hlasoval pro přijetí zprávy o dopadu mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce. Důraz je kladen na nastavení pravidel na multiraterální úrovni, zohlednění společenské odpovědnosti firem, vytvoření většího prostoru pro soukromé iniciativy, využití potenciálu dohod o volném obchodu ke zlepšení fungování GVC pro rozvoj světové ekonomiky a rozvojových zemí. Mezinárodní produkce je zásadně strukturalizovaná kolem GVC a řízena mezinárodními firmami skrz síť poboček, smluvními partnery nebo armádními dovozci.

 

Limitation periods for traffic accidents (A8-0206/2017 - Pavel Svoboda)

04-07-2017

Hlasoval jsem pro přijetí zprávy k promlčecím lhůtám u dopravních nehod, protože pravidla pro promlčecí lhůty u náhrady škody se v jednotlivých členských státech velmi liší. V případě dopravních nehod, při kterých je obsažen přeshraniční prvek, je pak velmi složité domáhat se odpovědnosti za škodu, pokud jsou tato pravidla v jednotlivých státech různá. Promlčecí lhůta se stanovuje na základě různých faktorů, včetně skutečnosti, zda je s ní spojeno trestní řízení, a zda je škodná událost považována za deliktní nebo smluvní. Pokud promlčecí lhůta není dodržena, může to znamenat neúspěch žádosti ještě předtím, než se začne řešit škoda samotná. Společná minimální pravidla pro promlčecí lhůty zajistí občanům účinný přístup ke spravedlnosti a usnadní tak volný pohyb osob napříč celým územím EU.

Contacts

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  06F365
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T12010
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 06F365
  1047 Brussels