Pavel SVOBODA
 • Pavel
  SVOBODA
 • Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • Member
 • Czech Republic Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
 • Date of birth: 9 April 1962, Praha

Speeches in plenary

243

Somalia (debate)

05-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-05(4.2)

Russia, notably the case of Ukrainian political prisoner Oleg Sentsov

14-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-14(4.1)

Human rights situation in Bahrain, notably the case of Nabeel Rajab

14-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-14(4.2)

Debate with the Prime Minister of the Netherlands, Mark Rutte, on the Future of Europe (debate)

13-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-13(6)

Situation of imprisoned EU-Iranian dual nationals in Iran

31-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-31(5.1)

Order of business

28-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-28(21)

Summer-time arrangements (debate)

08-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-08(7)

Reports - as rapporteur

13

REPORT on the interpretation and implementation of the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making

AFCO JURI
15-05-2018 A8-0170/2018

REPORT with recommendations to the Commission on limitation periods for traffic accidents

JURI
01-06-2017 A8-0206/2017

REPORT on the request for waiver of the immunity of Stelios Kouloglou

JURI
07-12-2015 A8-0356/2015

Opinions - as rapporteur

6

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2016, Section IV – Court of Justice

JURI
25-01-2018 JURI_AD(2018)612281

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the mutual recognition of freezing and confiscation orders

JURI
06-12-2017 JURI_AD(2017)599855

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning the respect for private life and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications)

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605986

OPINION on the EU eGovernment action plan 2016-2020

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

OPINION on the General Revision of Parliament's Rules of Procedure

JURI
19-10-2016 JURI_AD(2016)589103

OPINION on transparency, accountability and integrity in the EU institutions

JURI
05-02-2016 JURI_AD(2016)571698

Institutional motions for resolutions

272

Joint motion for a resolution on Burundi

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Joint motion for a resolution on Somalia

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

Motion for a resolution on Burundi

02-07-2018 B8-0338/2018

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Motion for a resolution on Somalia

02-07-2018 B8-0331/2018

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Motion for a resolution on the political crisis in Moldova following the invalidation of the mayoral elections in Chisinau

02-07-2018 B8-0322/2018

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Joint motion for a resolution on Russia, notably the case of Ukrainian political prisoner Oleg Sentsov

13-06-2018 RC-B8-0288/2018

Motion for a resolution on Situation of Rohingyas refugees, in particular the plight of children

11-06-2018 B8-0295/2018

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Motion for a resolution on Russia, notably the case of Ukrainian political prisoner Oleg Sentsov

11-06-2018 B8-0291/2018

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Motion for a resolution on human rights situation in Bahrain, notably the case of Nabeel Rajab

11-06-2018 B8-0284/2018

NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

Written declarations

3

Written declaration on the differences in declarations, composition and taste of products in Eastern and Western markets of the EU

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Lapsed

Details

Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna Elżbieta FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI

Date opened : 09-05-2016
Lapse date : 09-08-2016
Number of signatories : 141 - 28-07-2016

Written declaration on the promotion and protection of freedom of expression and freedom of the media

01-02-2016 P8_DCL(2016)0010 Lapsed

Details

Richard SULÍK , Pavel SVOBODA , Bernd LUCKE , Angel DZHAMBAZKI , Igor ŠOLTES , Jean-Marie CAVADA , Javier NART , Helga TRÜPEL , Nicola CAPUTO , István UJHELYI , Afzal KHAN

Date opened : 01-02-2016
Lapse date : 01-05-2016
Number of signatories : 139 - 02-05-2016

Written declaration on aviation safety and dangerous flights of military aircraft

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Lapsed

Details

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Date opened : 05-10-2015
Lapse date : 05-01-2016
Number of signatories : 106 - 06-01-2016

Written questions

25

The Commission's intervention in the Coman case

10-01-2018 P-000101/2018 Commission

Anti-Jewish propaganda in the West Bank

08-03-2017 E-001597/2017 Commission

EU reconstruction aid for Haiti in the wake of Hurricane Matthew

31-10-2016 E-008191/2016 Commission

EU reconstruction aid to Haiti in the wake of Hurricane Matthew

31-10-2016 E-008188/2016 Commission

Constitutional crisis in Poland

10-03-2016 E-002120/2016 Commission

Varying treatment of consumers in different Member States

13-01-2016 E-000208/2016 Commission

VP/HR - Guidelines on labelling of Israeli settlement products

12-11-2015 E-014727/2015 Commission

List of safe countries

06-10-2015 E-013514/2015 Commission

VP/HR - Russian propaganda directed towards the EU

13-07-2015 E-011253/2015 Commission

Migrant workers in Qatar

28-05-2015 E-008507/2015 Commission

Oral questions

14

Major interpellation - Violation of fundamental human rights of women in Pakistan

30-05-2018 O-000058/2018 Commission

Motor Insurance Directive

14-05-2018 O-000046/2018 Commission

Disclosure of income tax information by certain undertakings and branches (2016/0107(COD))

06-02-2018 O-000015/2018 Council

Commission's approval of Germany's revised plan to introduce a road toll

07-12-2016 O-000152/2016 Commission

Germany's law on minimum wage

24-05-2016 O-000081/2016 Commission

A regulation for an open, efficient and independent European Union administration

17-05-2016 O-000079/2016 Commission

Protecting the best interest of the child (across borders) in Europe

15-02-2016 O-000028/2016 Commission

Protecting the best interest of the child (across borders) in Europe

15-02-2016 O-000027/2016 Council

Patents and plant breeders' rights

18-11-2015 O-000146/2015 Commission

Interpellations

2

Violation of fundamental human rights of women in Pakistan

30-05-2018 G-000005/2018 Commission

Differences in declarations, composition and taste of products in central/eastern and western markets of the EU

15-03-2017 G-000003/2017 Commission

Written explanations of vote

33

 

Protection against dumped and subsidised imports from countries not members of the EU (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner)

30-05-2018

Hlasoval jsem pro návrh modernizace nařízení týkajícího se ochrany před dumpingovým dovozem a o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze třetích zemí. Cílem tohoto návrhu je přizpůsobit se výzvám globální ekonomiky 21. století a efektivněji reagovat v případech dumpingových dovozů ze zemí, kde dochází k distorzím na trhu se surovinami a energiemi. EU tímto nařízením bude lépe hájit zájmy evropských výrobců, dovozců a samozřejmě ve finále i spotřebitelů. Tyto zásahy narušují obchod, neboť ceny surovin neodráží běžné tržní nabídky a poptávky.

 

EU-Norway Agreement concerning additional trade preferences in agricultural products (A8-0126/2018 - Tiziana Beghin)

17-04-2018

Dnes jsem hlasoval pro dohodu mezi EU a Norskem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty z důvodu, že umožňuje stranám přezkoumat svoje obchodní vztahy a uzavřít biliární dohody upravující obchod se zemědělskými produkty. Obdobná dohoda již byla v minulosti uzavřena. Některé položky budou liberalizovány plně a u jiných se stanoví kvóty. Z dohody mohou EU producenti a zemědělci jen benefitovat.

 

EU-USA Air Transport Agreement (A8-0376/2017 - Theresa Griffin)

12-12-2017

Podpořil jsem přijetí Dohody o letecké dopravě mezi EU a Spojenými státy americkým, protože jejím cílem je vytvoření jednotného trhu s leteckou dopravou, v němž budou evropské a americké letecké společnosti moci poskytovat letecké služby bez jakéhokoli omezení a který bude zahrnovat domácí trhy obou stran. Dohoda má zajistit pokračování vysoké úrovně spolupráce a harmonizace mezi Spojenými státy a Evropskou unií v oblastech spadajících do oblasti působnosti dohody. Přiblížení obou systémů umožní výrazné úspory organizačních struktur, zdrojů, vzdělávacích programů, interních procesů a programů dohledu.

 

State of play of negotiations with the United Kingdom (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

Hlasoval jsem pro přijetí usnesení týkajícího se stavu jednání se Spojeným královstvím, jelikož souhlasím s hodnocením stávající situace tak, jak je zde popsána, stejně jako s podmínkami dalšího postupu, který je zde navrhován. Souhlasím s tím, že v otázce práv občanů EU, v otázce režimu na hranicích mezi Irskou republikou a Severním Irskem nebo ve věci finančního vypořádání mezi EU a Spojeným královstvím musí být dosaženo uspokojivých a jasně formulovaných výsledků ještě předtím, než dojde k dalšímu postupu ve vyjednávání podmínek tzv. brexitu. Tyto otázky musí být vyřešeny již nyní, aby se nestaly součástí vyjednávání, která budou později zahájena o dalších oblastech.

 

EU political relations with ASEAN (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer)

03-10-2017

Podpořil jsem přijetí zprávy o politických vztazích mezi EU a sdružením ASEAN, jelikož region zemí sdružených v ASEAN je pro EU důležitý partner v oblasti obchodní, ale i v oblasti bezpečnostní s ohledem na svou strategickou polohu, a je proto třeba udržet tyto vztahy na dobré úrovni. Toto zpráva konstatuje, ale zároveň správně upozorňuje i na problematiku lidských práv – uplatňování trestu smrti nebo situaci Rohingyů, kteří tvoří největší skupinu osob bez státní příslušnosti na světě. Obecně je však cíl politiky EU ve zprávě dobře definován ve smyslu udržet a posílit dobré vztahy se zeměmi sdruženými v ASEAN, jelikož se nachází v regionu, ve kterém uplatňuje svůj vliv také Čína, a úkolem EU je zde posílit všechny nástroje, které zajistí mírovou spolupráci v regionu a tím i další dobrou spolupráci s EU.

 

Multilateral Agreement on the establishment of a European Common Aviation Area (ECAA) (A8-0260/2017 - Roberts Zīle)

13-09-2017

Hlasoval jsem pro schválení doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Unie mnohostranné dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a sousedními státy Unie. Cílem je rozšíření právního rámce na sousední státy EU, aby SELP (společný letecký prostor) existoval za stejných podmínek jako samotný vnitřní trh. Z toho důvodu je zapotřebí sladění s právními předpisy Společenství v otázkách bezpečnosti, ochrany a řízení letového provozu.

 

EU-Iceland Agreement on the protection of geographical indications for agricultural products and foodstuffs (A8-0254/2017 - David Borrelli)

12-09-2017

Podpořil jsem návrh na uzavření mezinárodní dohody, kterou uzavíráme s Islandem, abychom zajistili ochranu našich zeměpisných označení před zneužitím ze strany Islanďanů. Obdobně u nás budeme zaručovat ochranu islandských zeměpisných označení.

 

Implementation of the Mediation Directive (A8-0238/2017 - Kostas Chrysogonos)

12-09-2017

Hlasoval jsem pro přijetí zprávy o provádění směrnice o mediaci, protože tato zpráva nenavrhuje revizi směrnice ani změnu dobrovolnosti mediace a jejích konkrétních institutů. Zpráva pouze uměřeně vyzývá Komisi a členské státy například ke zvýšení informovanosti občanů o možnostech mediace nebo ke zlepšení sběru statistických údajů napříč Evropskou unii tak, aby byl zajištěn dostatečný přehled o fungování mediace, který umožní další budoucí efektivní debatu o možných zlepšeních.

 

Repeal of obsolete regulations with regard to inland waterway and road haulage sectors (A8-0228/2017 - Karima Delli)

12-09-2017

Návrh jsem podpořil, protože se jedná o zrušení zastaralých nařízení, a tím o snižování legislativní a byrokratické zátěže v rámci REFIT programu. Zrušení zastaralých právních předpisů je užitečné pro zachování legislativního rámce, který je transparentní a jasný a který mohou členské státy a příslušné zúčastněné strany, v tomto případě v oblasti vnitrozemské vodní dopravy a silniční nákladní dopravy, snadno používat.

 

Impact of international trade and EU’s trade policies on global value chains (A8-0269/2017 - Maria Arena)

12-09-2017

V rámci dnešního hlasování jsem hlasoval pro přijetí zprávy o dopadu mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce. Důraz je kladen na nastavení pravidel na multiraterální úrovni, zohlednění společenské odpovědnosti firem, vytvoření většího prostoru pro soukromé iniciativy, využití potenciálu dohod o volném obchodu ke zlepšení fungování GVC pro rozvoj světové ekonomiky a rozvojových zemí. Mezinárodní produkce je zásadně strukturalizovaná kolem GVC a řízena mezinárodními firmami skrz síť poboček, smluvními partnery nebo armádními dovozci.

Contacts

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  06F365
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T12010
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 06F365
  1047 Brussels