Rolandas PAKSAS : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Europe of Freedom and Direct Democracy Group - Member of the Bureau
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Non-attached Members
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Europe of Freedom and Direct Democracy Group - Vice-Chair

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partija Tvarka ir teisingumas (Lithuania)

Vice-Chair 

 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly

Member 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Industry, Research and Energy
 • 14-07-2014 / 03-09-2014 : Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Switzerland and Norway and to the EU-Iceland Joint Parliamentary Committee and the European Economic Area (EEA) Joint Parliamentary Committee
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Armenia Parliamentary Partnership Committee, EU-Azerbaijan Parliamentary Cooperation Committee and the EU-Georgia Parliamentary Association Committee
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Special Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Special Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Industry, Research and Energy

Substitute 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Transport and Tourism
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Fisheries
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Transport and Tourism
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Fisheries

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur 
A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles as part of the Union's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles and amending Regulation (EC) No 715/2007 (recast)  
- TRAN_AD(2018)619220 -  
-
TRAN 
OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/33/EU on the promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles  
- TRAN_AD(2018)618318 -  
-
TRAN 

Motions for resolutions 
Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations 
Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Guidelines for the employment policies of the Member States (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) LT  
 

Pritariau pranešimui. Visų pirma, svarbu užtikrinti, kad ES šalių būtų parengtos ir taikomos veiksmingos užimtumo strategijos, kurios apimtų efektyvias nedarbo ir socialinės atskirties, skurdo mažinimo priemones. Didelis dėmesys turi būti skiriamas investicijų didinimui, švietimui ir mokymuisi. Svarbiausia, kad keliami tikslai būtų įgyvendinami kokybiškai bei laiku. Socialinė, demografinė ir ekonominė padėtis skiriasi visose Sąjungos valstybėse. Todėl kiekvienos šalies socialinė strategija turėtų atitikti visuomenės poreikį, esamą padėtį šalyje. Reikia reformų, kurios paskatintų, nulemtų realų progresą, prisidėtų prie ekonomikos, gyvenimo lygio augimo visose valstybėse, kiekviename regione ar kaime. Kalbėdami apie užimtumą, visuomet turime turėti omenyje bendrą valstybės vaizdą, įskaitant regionus, kaimus ir atokias, sunkiai pasiekiamas vietoves.

Waste management (B8-0231/2019) LT  
 

Pritariu pateiktai rezoliucijai, kuria skatinama efektyviau įgyvendinti atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus. Visu pirma, reikėtų vystyti žiedinę ekonomiką, skatinti ir diegti atliekų rūšiavimą, ypatingai tose valstybėse, kur ligi šiol rūšiavimas nėra įprasta praktika. Dauguma Europos valstybių susiduria su itin dideliais užterštumo rodikliais. Todėl sveikintina nauja plastiko naudojimo politika, pagal kurią Europos Parlamentas skatina naudoti plastiką tik tuo atveju, kai nėra jokių kitokių natūralių pakaitalų. Reikia puoselėti gamtą, kad tiek mums patiems, tiek ateities kartoms būtų sudarytos sąlygos gyventi sveikai. Jug pernelyg didelis užterštumas gali paveikti geriamo vandens, dirvos, vietos maisto produkcijos kokybę. Turime remti ekologišką ūkį, drausti kenksmingų, genetiškai modifikuotų produktų patekimą į mūsų valstybių rinkas, ugdyti visuomenės atsakomybės už aplinką jausmą.

European Maritime and Fisheries Fund (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) LT  
 

Balsavau už šį pranešimą. Visų pirma, bent 10 proc. turi būti padidintas fondui skiriamas biudžetas. Be to, labai svarbu užtikrinti, kad lėšos žuvininkystės sektoriui būtų skirstomos tinkamai ir proporcingai, atsižvelgiant į atskirų regionų ar vietovių poreikį, skatinant teisėtą mėgėjų ir verslo žvejybą. Atskirai paminėsiu, kad toms vietovėms, kurių pagrindinis maisto šaltinis yra žuvis ir jūros produktai, būtina sudaryti palankias sąlygas žvejoti, netaikyti pernelyg didelių, neproporcingų žvejybos apribojimų, galėsiančių tapti itin didele našta tokiems regionams. Labai skatinu lėšas investuoti į teisėtus, aplinkai ir jūrų, vandenynų ekosistemoms palankius projektus bei iniciatyvas. Valstybės privalo garantuoti, kad skiriamos lėšos bus naudojamos tinkamai – proporcingai, adekvačiai, pagal paskirtį.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on condemnation of the torture and execution of children in Saudi Arabia  
- P8_DCL(2016)0126 - Lapsed  
Franz OBERMAYR , Harald VILIMSKY , Barbara KAPPEL , Georg MAYER , Lorenzo FONTANA , Gerolf ANNEMANS , Peter LUNDGREN , Rolandas PAKSAS , Beatrix von STORCH , Angel DZHAMBAZKI  
Date opened : 12-12-2016
Lapse date : 12-03-2017
Number of signatories : 45 - 13-03-2017
Written declaration on people with Down’s syndrome  
- P8_DCL(2016)0118 - Lapsed  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Date opened : 21-11-2016
Lapse date : 21-02-2017
Number of signatories : 69 - 22-02-2017
Written declaration on Asperger syndrome  
- P8_DCL(2016)0099 - Lapsed  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS  
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 51 - 13-12-2016

Declarations 

Declaration of financial interests