Rolandas PAKSAS : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Europe of Freedom and Direct Democracy Group - Member of the Bureau
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Non-attached Members
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Europe of Freedom and Direct Democracy Group - Vice-Chair

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partija Tvarka ir teisingumas (Lithuania)

Vice-Chair 

 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly

Member 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Industry, Research and Energy
 • 14-07-2014 / 03-09-2014 : Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Switzerland and Norway and to the EU-Iceland Joint Parliamentary Committee and the European Economic Area (EEA) Joint Parliamentary Committee
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Armenia Parliamentary Partnership Committee, EU-Azerbaijan Parliamentary Cooperation Committee and the EU-Georgia Parliamentary Association Committee
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Special Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Special Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Industry, Research and Energy

Substitute 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Transport and Tourism
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Fisheries
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Transport and Tourism
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Fisheries

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur 
A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles as part of the Union's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles and amending Regulation (EC) No 715/2007 (recast)  
- TRAN_AD(2018)619220 -  
-
TRAN 
OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/33/EU on the promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles  
- TRAN_AD(2018)618318 -  
-
TRAN 

Motions for resolutions 
Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations 
Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Representative actions for the protection of the collective interests of consumers (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) LT  
 

Balsavau už Europos Parlamento pranešimą, kuriuo visose ES valstybėse siekiama apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus, suteikiant teisę vartotojų organizacijoms atstovauti patyrusiems žalą asmenims teisme. Be jokios abejonės, tokios atstovaujančios organizacijos privalo atitikti konkrečius griežtus kriterijus, pavyzdžiui, jos turi būti įsteigtos ne pelno siekimo tikslais. Teisės aktas būtų itin veiksmingas tuo atveju, jeigu asmenų grupei reikėtų teisinės pagalbos ir atstovavimo esant konfliktui telekomunikacijos, sveikatos, energijos ar aplinkos apsaugos srityse. Manau, kad aukštas vartotojų teisių apsaugos lygis turėtų būti užtikrinamas ne tik nacionaliniu, bet ir tarpvalstybiniu lygmeniu. Taip sukuriamos sąlygos efektyviau užtikrinti silpnosios sandorio pusės – vartotojo, teises, užkirsti kelią pažeidimams viešųjų paslaugų sferoje.

Discontinuing seasonal changes of time (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) LT  
 

Remiu Europos Parlamento sprendimą 2021 metais visoje Europoje nustoti sukti laiką. Rengiant šį pranešimą, siūliau numatyti ankstesnį terminą, kadangi laiko sukimas dukart per metus turi neigiamų pasekmių tiek žmogaus, tiek gyvūnų sveikatai, bendram gyvenimo ritmui ir savijautai. Apie laiko sukimo įtaką ir neigiamas pasekmes yra ganėtinai ilgai kalbama bei diskutuojama, rengiamos mokslinės diskusijos ir skelbiamos išvados, patvirtinančios esamos praktikos ydingumą. Todėl, viena vertus, keista, kad tik šiuo metu buvo imtasi veiksmų. Kita vertus, sveikintina, kad visos ES valstybės bent jau nuo 2021 m. spalio paskutinio sekmadienio nustos sukti laiką ir pasirinks vieną pastovų – žiemos ar vasaros, laiką.

Internal market for electricity (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek) LT  
 

Palaikiau pranešimą. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas principui „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“. Be to, reikia užtikrinti tolimesnį progresą atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje ir sudaryti tinkamas, patogias energijos vartojimo sąlygas. Sveikintina idėja dabartines elektros tiekimo ir vartojimo taisykles pritaikyti prie naujų rinkos realijų: sudaryti sąlygas elektros energiją tiekti atsižvelgiant į poreikį. Pavyzdžiui, skatinti investicijas ir infrastruktūros diegimą atokiose vietovėse, kur dažnai vyrauja energijos nepriteklius, įvyksta stichinės nelaimės, dėl kurių būtinas itin greitas ir efektyvus infrastruktūros atstatymas. Manau, kad turėtume investuoti į švarių, netaršių technologijų vystymą ir diegimą, senos technikos modernizavimą. Šiuo atveju privalome pasiekti lygį, kad švariosios technologijos pagal pajėgumą galėtų atstoti šiuo metu naudojamus prietaisus. Vartotojai ims domėtis netaršia technika tik tuo atveju, kai ji bus tapati esamai arba pranašesnė už šiuo metu naudojamą rinkoje.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on condemnation of the torture and execution of children in Saudi Arabia  
- P8_DCL(2016)0126 - Lapsed  
Franz OBERMAYR , Harald VILIMSKY , Barbara KAPPEL , Georg MAYER , Lorenzo FONTANA , Gerolf ANNEMANS , Peter LUNDGREN , Rolandas PAKSAS , Beatrix von STORCH , Angel DZHAMBAZKI  
Date opened : 12-12-2016
Lapse date : 12-03-2017
Number of signatories : 45 - 13-03-2017
Written declaration on people with Down’s syndrome  
- P8_DCL(2016)0118 - Lapsed  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Date opened : 21-11-2016
Lapse date : 21-02-2017
Number of signatories : 69 - 22-02-2017
Written declaration on Asperger syndrome  
- P8_DCL(2016)0099 - Lapsed  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS  
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 51 - 13-12-2016

Declarations 

Declaration of financial interests