Bendt BENDTSEN : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 183

Gender mainstreaming in the European Parliament (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar) DA  
 

Ligestilling mellem kvinder og mænd er en grundlæggende værdi i Europa. Desværre hopper kæden af, når Europa-Parlamentets Udvalg om Kvinders Rettigheder og Ligestilling benytter en ellers god sag til fremlægge en række uantagelige forslag - f.eks. ved at foreslå et administrativt monster, som skal tvinge et kønspolitisk perspektiv ned over alle aspekter i Parlamentets budgetter, eller ved at misbruge ligestillingen til at bestemme over, hvordan det øverste lederskab af de politiske grupper udpeges - for at nævne nogle eksempler.

Prison systems and conditions (A8-0251/2017 - Joëlle Bergeron) DA  
 

Jeg har i dag stemt for betænkningen Bergeron om fængselssystemer og -forhold, men desværre tager betænkningen ikke tilstrækkeligt højde for det helt fundamentale problem: at europæiske lande ikke sikrer ordentlige, basale forhold i deres egne fængsler i overensstemmelse med menneskerettighedskonventionen. Det betyder i praksis, at andre europæiske lande ikke kan hjemsende kriminelle EU-borgere til afsoning i deres respektive hjemland. Det er derfor nødvendigt, at vi lægger yderligere pres på de medlemsstater, som ikke påtager sig deres ansvar. Her forventer jeg, at Europa-Kommissionen sikrer, at landene lever op til deres forpligtelser. Det kan ikke være rigtigt, at medlemslande i EU ikke tager ansvar for sine egne kriminelle. Jeg vil se handling fra de lande, som ikke lever op til kravene.

Towards a pan-European covered bonds framework (A8-0235/2017 - Bernd Lucke) DA  
 

Vi har i dag stemt om initativbetænkningen om fremtidens paneuropæiske ramme for særligt dækkede obligationer. Jeg har stemt for betænkningen, da den indeholder gode elementer, såsom at fremtidig regulering skal være fokuseret på principper og formål, så vi kan beholde de nationale modeller, der virker, som for eksempel dansk realkredit. Nå det så er sagt, noterer jeg mig, at vi beder EBA om en konsekvensanalyse af skibskredit. Skibskredit har i Danmark fungeret godt, og jeg forventer, at en konsekvensanalyse nå finde frem til, at skibe er sikre investeringer.

Binding annual greenhouse gas emission reductions to meet commitments under the Paris Agreement (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) DA  
 

Jeg bakker fuldt og helt op om en ambitiøs europæisk klimapolitik til gavn for både vores borgere og for vores virksomheders konkurrenceevne på det globale marked. Jeg er også enig i, at non-ETS-sektorer under byrdefordelingsreglerne skal bidrage mere til at nedbringe drivhusgasudledninger end de gør i dag. Og mandatet, som vi i dag har givet miljøudvalget til de kommende forhandlinger, indeholder mange gode skridt i den rigtige retning. Men jeg håber alvorligt, at vi i forhandlingerne med Rådet kan rette op på to centrale forhold: Det drejer sig for det første om den manglende fleksibilitet til klimacertificerede landmænd, som ellers var foreslået af både EPP, ECR og S&D, men som ikke har fået tilstrækkelig opmærksomhed i Parlamentets interne forhandlinger. Den fleksibilitet er bydende nødvendig for at sikre, at udledningsreduktionen foregår kosteffektivt. For det andet noterer jeg mig endnu et hovedløst forsøg på at skade europæisk skibsfart - ved at presse på for nye regionale europæiske regler for udledningsreduktion i skibsfarten. Skibsfarten er allerede i gang med denne indsats og har lagt kompetencerne hos IMO, da reglerne bør understøtte en fair konkurrence og lige vilkår for et globalt erhverv. Derfor har jeg stemt imod ændringsforslag 28.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  14E201
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T09028
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postal address 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 14E201
  1047 Brussels
   
  Contact data: