Evžen TOŠENOVSKÝ : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 183

Copyright in the Digital Single Market (A8-0245/2018 - Axel Voss) CS  
 

Směrnice bohužel nebyla otevřena pro hlasování o dodatečných úpravách. Podporuji rozumnou ochranu autorských práv odpovídající digitální éře, ale článek 17 (někdejší článek 13) jde příliš daleko. Proto jsem hlasoval proti.

EU Cybersecurity Act (A8-0264/2018 - Angelika Niebler) CS  
 

Jsem velmi spokojený s výsledkem jednání. Kybernetické hrozby a útoky jsou reálným faktem a do budoucna budou tím kritičtější, jak budeme čím dál více závislí na digitálních technologiích. Evropská unie potřebuje nástroje, jak těmto hrozbám předcházet a jak se proti nim bránit.
Je dobře, že ENISA překonala existenční problémy, se kterými se potýkala v minulosti. Je konečně vnímána jako klíčový evropský hráč koordinující aktivity EU v této oblasti. Současně by vlastní operativa, tedy technické prostředky pro kybernetickou bezpečnost, měla zůstat na členských státech. Nově přidaným nástrojem je bezpečnostní certifikace produktů a služeb, kde bude mít ENISA na starosti přípravu certifikačních schémat. Je dobře, že certifikace zůstává v této chvíli na dobrovolné bázi, ale do budoucna se zřejmě bez povinné certifikace neobejdeme, zejména pro kritickou infrastrukturu. Komise ale pozdržela další legislativu zřizující Centrum pro kybernetickou bezpečnost. To vnímám jako promarněnou příležitost, úkoly centra, tedy podporu projektů z digitálního programu a Horizontu, měla podle mě dostat ENISA.

Implementation and functioning of the .eu top level domain name (A8-0394/2018 - Fredrick Federley) CS  
 

Dohodu mezi Evropským parlamentem a Radou plně podporuji. Jsem zejména rád, že se podařilo zohlednit požadavek na neziskovost provozovatele registru.

Nuclear decommissioning assistance programme of the Ignalina nuclear power plant in Lithuania (A8-0413/2018 - Rebecca Harms) CS  
 

Tuto zprávu jsem s výhradou podpořil. Ač jsem byl pro, zásadně nesouhlasím s výzvami, aby vstupovalo do smluv o Euratomu. Případné změny by mohly mít velmi negativní dopad na náš energetický mix.

Euratom Research and Training programme 2021- 2025 (A8-0406/2018 - Miapetra Kumpula-Natri) CS  
 

U této zprávy mám stejné výhrady jako u zprávy kolegy Marinescua. Ač jsem byl pro, zásadně nesouhlasím s výzvami, aby vstupovalo do smluv o Euratomu. Případné změny by mohly mít velmi negativní dopad na náš energetický mix.

Conflict of interest and the protection of the EU budget in the Czech Republic (RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018) CS  
 

Samozřejmě nejsem rád, pokud se záležitosti týkající mé země probírají na půdě Evropského parlamentu. Současně se ale závažná podezření na střet zájmů předsedy vlády České republiky týkají evropských financí, nad kterými vykonává Evropský parlament kontrolu. Rezoluce, kterou jsem podpořil, obsahuje v tomto směru legitimní požadavky na důkladné vyšetření celé záležitosti a přijetí nezbytných opatření.

EU-Japan Economic Partnership Agreement (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira) CS  
 

. – Vždy – i jako někdejší člen delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Japonskem – jsem patřil k těm, kteří Dohodu o hospodářském partnerství mezi Japonskem a EU plně podporovali. Tato dohoda přináší výrazná zjednodušení ve vzájemném obchodu a je pro Evropskou unii a její členské země z mnoha hledisek výhodná a důležitá.

EU-Japan Economic Partnership Agreement (resolution) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira) CS  
 

Vždy – i jako někdejší člen delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Japonskem – jsem patřil k těm, kteří Dohodu o hospodářském partnerství mezi Japonskem a EU plně podporovali. Tato dohoda přináší výrazná zjednodušení ve vzájemném obchodu a je pro Evropskou unii a její členské země z mnoha hledisek výhodná a důležitá.

EU-Japan Strategic Partnership Agreement (A8-0383/2018 - Alojz Peterle) CS  
 

Vždy – i jako někdejší člen delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Japonskem – jsem patřil k těm, kteří Dohodu o strategickém partnerství EU–Japonsko plně podporovali. Japonsko je klíčovým partnerem EU v regionu a dohoda vytváří rámec pro spolupráci v celé řadě důležitých témat.

EU-Japan Strategic Partnership Agreement (resolution) (A8-0385/2018 - Alojz Peterle) CS  
 

Vždy – i jako někdejší člen delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Japonskem – jsem patřil k těm, kteří Dohodu o strategickém partnerství mezi Japonskem a EU plně podporovali. Japonsko je klíčovým partnerem EU v regionu a dohoda vytváří rámec pro spolupráci v celé řadě důležitých témat.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M099
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T13043
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postal address 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M099
  1047 Brussels
   
  Contact data: