Dennis de JONG : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left - Member
 • 15-12-2015 / 11-01-2017 : Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left - Member of the Bureau
 • 12-01-2017 / 01-07-2019 : Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left - Vice-Chair

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Socialistische Partij (Netherlands)

Member 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Budgetary Control
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on the Internal Market and Consumer Protection
 • 14-07-2014 / 20-11-2016 : Delegation for relations with the Arab Peninsula
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Budgetary Control
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on the Internal Market and Consumer Protection

Substitute 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Committee of Inquiry into Emission Measurements in the Automotive Sector
 • 21-11-2016 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the Arab Peninsula
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur 
A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as rapporteur 
Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the implementation of the Charter of Fundamental Rights of the European Union in the EU institutional framework  
- LIBE_AD(2019)629460 -  
-
LIBE 
OPINION on Implementation of the legal provisions and the Joint Statement ensuring the parliamentary scrutiny over decentralised agencies  
- CONT_AD(2019)625391 -  
-
CONT 
OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on representative actions for the protection of the collective interests of consumers, and repealing Directive 2009/22/EC  
- IMCO_AD(2018)627034 -  
-
IMCO 

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing, as part of the Integrated Border Management Fund, the instrument for financial support for customs control equipment  
- LIBE_AD(2018)627838 -  
-
LIBE 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Globalisation Adjustment Fund (EGF).  
- CONT_AD(2018)627884 -  
-
CONT 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027  
- LIBE_AD(2018)627774 -  
-
LIBE 

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Supplementary protection certificate for medicinal products (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) NL  
 

Ik heb me onthouden van de stemming over het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (ABC), omdat ik weliswaar de doelstelling ervan ondersteun, namelijk dat EU-fabrikanten van generieke en biosimilaire geneesmiddelen de mogelijkheid krijgen om tijdens de ABC-periode te exporteren naar landen buiten de EU in plaats van zich te verplaatsen naar een land waar geen ABC bestaat of al is verlopen, maar de trialoog-uitkomst het EP-voorstel betreffende de duur van de voorraadvorming van 24 naar 6 maanden heeft teruggebracht en belangrijke mensenrechtenparagrafen m.b.t. toegang tot geneesmiddelen uit het EP-verslag heeft geschrapt.

Protection of persons reporting on breaches of Union law (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) NL  
 

Ik heb me onthouden van stemming over de klokkenluidersrichtlijn. Ik ben namelijk vóór de bescherming van klokkenluiders, maar deze richtlijn regelt wel wat de lidstaten in dit opzicht zouden moeten doen maar stelt juist bij de Europese instellingen geen enkele verbetering voor. Met name het ontbreken van een Europees huis voor klokkenluiders, bijvoorbeeld onder te brengen bij de Europese Ombudsman, vind ik een gemiste kans.

Enforcement requirements and specific rules for posting drivers in the road transport sector (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) NL  
 

Ik heb voor het voorstel van de Commissie vervoer over de detachering in het wegvervoer gestemd omdat er een stap voorwaarts is gezet in de richting van gelijk loon voor gelijk werk. De in het verslag geformuleerde uitzonderingsgevallen op dit beginsel moeten niet leiden tot toename van sociale dumping. Ik wil dat er door strakke handhaving een einde komt aan het gesjoemel in de sector waarvan de chauffeurs de dupe zijn.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM 
Members can put questions for written reply to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Such questions are first submitted to the Chair of the responsible committee.Rule 140, Rule 141, Annex III

Individual motions for resolutions  
Any Member may table a motion for resolution on a matter falling within the spheres of activity of the EU. Admissible motions are referred to the committee responsible, which shall decide what procedure is to be followed. Rule 143

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on promoting religious freedom in Pakistan and condemning the unjustified detention of Ms Asia Bibi  
- P8_DCL(2016)0055 - Lapsed  
Antonio TAJANI , Lars ADAKTUSSON , György HÖLVÉNYI , Mairead McGUINNESS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jan OLBRYCHT , Marijana PETIR , Cristian Dan PREDA , Massimiliano SALINI , Silvia COSTA , David Maria SASSOLI , Patrizia TOIA , Dennis de JONG , Peter van DALEN  
Date opened : 25-05-2016
Lapse date : 25-08-2016
Number of signatories : 282 - 25-08-2016
Written declaration on the fight against organised crime  
- P8_DCL(2015)0044 - Lapsed  
Laura FERRARA , Marco VALLI , Petri SARVAMAA , Bart STAES , Barbara SPINELLI , Ingeborg GRÄSSLE , Michael THEURER , Dennis de JONG , Monika HOHLMEIER , Benedek JÁVOR , Sergio Gaetano COFFERATI , Ignazio CORRAO , Fabio Massimo CASTALDO  
Date opened : 07-09-2015
Lapse date : 07-12-2015
Number of signatories : 172 - 08-12-2015

Declarations 

Declaration of financial interests