Peter van DALEN : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 183

Rights and Values programme (A8-0468/2018 - Bodil Valero) NL  
 

Het programma Rechten en waarden is voor mij zeker op bepaalde punten erg waardevol. Ik denk dan aan het Daphne-programma, dat beoogt bij te dragen tot de bescherming van kinderen, jongeren en vrouwen tegen alle vormen van geweld en dat ook een hoog niveau van bescherming van gezondheid en welzijn wil bereiken. Daarbij keurt het programma Rechten en waarden ook discriminatie van de LGBTI-gemeenschap af. Op enkele punten gaat het programma echter te ver, zoals het actief bestrijden van genderstereotypen van jongs af aan. Het poogt ook een Europese identiteit af te dwingen. Ik ben ervan overtuigd dat de lidstaten sociale kwesties beter kunnen aanpakken dan de EU en daarom heb ik me bij de stemming onthouden. Kortom, inhoudelijk staan er waardevolle punten in het programma, maar de EU-bemoeienis is te aanwezig.

Discontinuing seasonal changes of time (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) NL  
 

De in de trialoog vastgestelde tekst doet te weinig om de auteursrechten te beschermen, en draagt zelfs bij aan het ondermijnen van de vrijheid van meningsuiting online.
Het is voor mij duidelijk dat artiesten en anderen eerlijk beloond moeten worden voor hun werk. Maar de richtlijn gaat vooral over de bescherming van de eigenaar van het auteursrecht. Vaak zijn dat niet de artiesten zelf, maar hun vertegenwoordigers.
Er is ook een groot risico dat onlineplatforms te drastische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat materiaal zonder licentie niet zichtbaar is, uit angst voor hoge boetes. Dat zullen ze doen door filters te plaatsen die de inhoud van geüpload materiaal analyseren. Maar hoe werken die filters? Kennen ze het verschil tussen origineel en bewerking, of parodie? Die vragen zijn nog onbeantwoord.
We moeten de rechten van artiesten beschermen. De rechten van internetgebruikers in het algemeen moeten eveneens worden beschermd. Wat mij betreft moeten we daarom opnieuw naar de tekentafel om een wet voor de bescherming van auteursrecht te maken die de belangen van iedereen dient. Wat nu voor ons ligt is simpelweg onvoldoende. Daarom stem ik tegen.

Rules relating to the European Maritime and Fisheries Fund by reason of the UK's withdrawal from the Union ( ) NL  
 

De brexit is een ramp voor alle betrokkenen aan beide zijden van het Kanaal. Bij een "no deal"-brexit zijn de gevolgen haast desastreus. Na de stemming van dinsdagavond 12 maart in het Britse Lagerhuis lijkt de kans op een "no deal"-brexit steeds aannemelijker te worden. Daarom heeft het Europees Parlement vandaag (13 maart) gestemd over twee wetsvoorstellen die van kracht worden indien er onverhoopt een "no deal"-brexit komt.
Om dan chaos in de visserij te voorkomen, zijn beide noodmaatregelen van groot belang. Ik steun die dus. Zo is er via deze voorstellen bijvoorbeeld de optie om financiële steun te verlenen aan vissers die hun werkzaamheden (tijdelijk) moeten stoppen door de brexit. Ook wordt er een instrument aangeboden om 2019 zo risicovrij mogelijk te maken wat betreft toegang tot Britse wateren en quota. Kortom, deze voorstellen zijn bedoeld om bij een "no deal" de hardste klappen op te vangen.

Fishing authorisations for Union fishing vessels in United Kingdom waters and fishing operations of United Kingdom fishing vessels in Union waters ( ) NL  
 

De Brexit is een ramp voor alle betrokkenen aan beide zijden van het Kanaal. Bij een no deal Brexit zijn de gevolgen welhaast desastreus. Na de stemming dinsdagavond 12 maart in het Britse Lagerhuis lijkt de kans op een no deal Brexit steeds groter te worden. Daarom heeft het Europees Parlement vandaag (13-03) gestemd over twee wetsvoorstellen die van kracht worden indien er onverhoopt een no deal Brexit komt. Om dan chaos in de visserij te voorkomen zijn beide noodmaatregelen van groot belang. Ik steun die dus. Zo is er via deze voorstellen bijvoorbeeld de optie om financiële steun te verlenen aan vissers die hun werkzaamheden (tijdelijk) moeten stoppen door de Brexit. Ook wordt er een instrument aangeboden om 2019 zo risicovrij mogelijk te maken wat betreft toegang tot Britse wateren en quota. Kortom, deze voorstellen zijn bedoeld om bij een no deal de hardste klappen op te vangen.

Establishing the Fiscalis programme for cooperation in the field of taxation (A8-0421/2018 - Sven Giegold) NL  
 

Ik ben tegenstander van het overhevelen van meer bevoegdheden op belastinggebied van de lidstaten naar de EU. Ik ben echter groot voorstander van maatregelen, vooral op basis van samenwerking en coördinatie tussen de lidstaten, die belastingfraude en belastingontwijking moeten stoppen. Daarom heb ik dit verslag gesteund.

EU-Japan Economic Partnership Agreement (resolution) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira) NL  
 

Ik heb de Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan en ook de Strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan gesteund. Het is goed op verschillende beleidsvlakken de betrekkingen met Japan aan te halen.
Waar ik echter wel teleurgesteld in ben, is de blijvende weigering van Japan om te stoppen met de vreselijke walvisvangst. De EU heeft hierover wat mij betreft nog niet genoeg druk uitgeoefend. Mijn oproep aan Japan is om onmiddellijk te stoppen met de walvisvangst, om de resoluties van de International Whaling Commission (IWC) na te leven en om onmiddellijk te stoppen met zogenaamde "walvisvangst voor wetenschappelijke doeleinden" die in feite een dekmantel is voor commerciële walvisvangst.

Reduction of the impact of certain plastic products on the environment (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) NL  
 

Ik verklaar de oorlog aan... wegwerpplastic. Zo denk ik er niet alleen over: in onze samenleving zie je steeds meer opschoningsacties van gemeentes en burgers. Boyan Slat is druk bezig met The Ocean Cleanup. Nederlandse vissers brengen tonnen zwerfvuil mee terug in het kader van het project “Fishing for Litter”. En nu komt ook de EU met een voortreffelijk voorstel, namelijk het verbieden of beperken van tien plastic wegwerpproducten die bijdragen aan de plastic soep. Hierbij moeten we denken aan plastic flessen (en hun doppen) en sigarettenfilters, die beide actief ontmoedigd gaan worden. Rietjes, wattenstaafjes, plastic wegwerpservies, roerstaafjes en stokjes waar je een ballon aan vast kunt maken, zullen van de EU-markt worden geweerd.
De tien producten waar het verslag naar refereert, samen met verloren en achtergelaten vistuig waarin plastic verwerkt zit, vormen maar liefst 70 % van alle zwerfvuilproducten in en op de Europese zeeën en stranden. Dit soort plastic afval zorgt voor milieuvervuiling en – soms – verstrikking van dieren in achtergelaten vissersnetten en consumentenafval. Dit kan zo niet langer, wij dragen verantwoordelijkheid voor het beheer van Zijn creatie. Het aannemen van dit verslag is dus van belang, omdat ook op deze manier een bijdrage wordt geleverd om onze stranden en zeeën schoner te houden.

Emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) NL  
 

Rapporteur Dalli benadert het Commissievoorstel - dat als doel heeft CO2-emissiedoelstellingen voor auto's en lichte bestelwagens vast te stellen voor de periode tot 2030 - met een forse verhoging van het ambitieniveau.
Ik sta achter haar ambitieuze verslag. Op deze manier kan de transportsector zijn steentje bijdragen om de CO2-emissies te reduceren en wordt de last niet steeds naar een andere sector, zoals de landbouw, verplaatst.
Ik zie graag de voorgestelde verschuiving van personenauto's op fossiele brandstoffen naar emissiearme en emissievrije voertuigen (ZLEV's). Veel fabrikanten hebben al aangekondigd te investeren in hybride en elektronische voertuigen, dus de reductiemaatregelen zijn zeker haalbaar. Het verslag-Dalli stelt dus hogere CO2-doelen en hogere benchmarks voor ZLEV's voor. Dit verzekert effectiviteit en is van groot belang voor het Nederlandse klimaatbeleid en gezonde lucht in steden. Daar zijn we allen verantwoordelijk voor, ook de transportsector.

A European Strategy for Plastics in a circular economy (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker) NL  
 

Kunststof is alom aanwezig in ons dagelijks leven en in de Europese economie. Zo produceren Europeanen jaarlijks 25 miljoen ton plastic afval, waarvan maar 30 % wordt gerecycled. Dit plan dringt het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik terug en wil dat tegen 2030 alle kunststofverpakkingen kunnen worden gerecycled. Op deze manier wordt het milieu beschermd en worden tegelijkertijd de fundamenten gelegd voor een circulaire kunststofeconomie. Een ambitieus maar essentieel plan dus, waar ik zeker voor ben.

Copyright in the Digital Single Market (A8-0245/2018 - Axel Voss)  
 

Big internet platforms are multibillion dollar profit machines. They are extremely innovative and have in turn facilitated more creativity and innovation. However, they mostly make their profits using (creative) content made by others. I understand why the platforms are lobbying so hard against this copyright reform. But artists and content creators deserve fair pay for their work.
Many people have contacted me, scared that the internet will change as a result of this directive. I believe that the internet would change if none of the content that we are able to view was available to us. We have much to thank artists and content creators for and that thanks should start with ensuring that they get the deserved recognition and compensation for their work. That is why I voted in favour of the proposed copyright reform today.
Notwithstanding the frantic lobbying on this file, today is not the end of the process, it is only the beginning. In the coming months the Council also needs to establish a position. Following that, the institutions will negotiate the final agreement, which will again be put to the vote in the European Parliament.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  06M121
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T13047
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postal address 

  Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Willy Brandt 04M121
  B-1047 Brussel
   
  Contact data: