Mariya GABRIEL : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 01-07-2014 / 06-07-2017 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Vice-Chair

National parties 

 • 01-07-2014 / 06-07-2017 : Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgaria)

Member 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
 • 14-07-2014 / 06-07-2017 : Delegation for relations with the Maghreb countries and the Arab Maghreb Union
 • 14-07-2014 / 06-07-2017 : Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly
 • 14-07-2014 / 06-07-2017 : Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean
 • 19-01-2017 / 06-07-2017 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

Substitute 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Foreign Affairs
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Women's Rights and Gender Equality
 • 14-07-2014 / 06-07-2017 : Delegation for relations with the Arab Peninsula
 • 25-05-2016 / 18-01-2017 : Subcommittee on Human Rights
 • 24-06-2016 / 06-07-2017 : Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion
 • 19-01-2017 / 06-07-2017 : Committee on Foreign Affairs
 • 19-01-2017 / 06-07-2017 : Committee on Women's Rights and Gender Equality
 • 19-01-2017 / 06-07-2017 : Subcommittee on Human Rights

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 194 and 162(11)

Reports - as rapporteur 
A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 52a

Opinions - as rapporteur 
Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 53, Rule 54, Annex V

POSITION IN THE FORM OF AMENDMENTS on EU political relations with India  
- FEMM_AD(2017)604576 -  
-
FEMM 

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 205a

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the use of the Schengen Information System for the return of illegally staying third-country nationals  
- AFET_AD(2017)605921 -  
-
AFET 
OPINION on the annual report on human rights and democracy in the world and the European Union’s policy on the matter 2015  
- FEMM_AD(2016)589216 -  
-
FEMM 
OPINION on the future of ACP-EU relations beyond 2020  
- AFET_AD(2016)582441 -  
-
AFET 

Motions for resolutions 
Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 123, Rule 128, Rule 130b, Rule 135.

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 128

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 183

Obligations in the field of visa reciprocity (B8-0173/2017) BG  
 

. – Гласувах в подкрепа на тази ключова за България резолюция, с която Европейският парламент призовава Комисията да предприеме нужните мерки за съблюдаване на механизма за визова реципрочност. С този акт бе отправено силно послание за европейска солидарност към гражданите на България, Хърватия, Кипър, Полша и Румъния, които все още се нуждаят от визи при пътувания до САЩ.
Комисията подчерта, че постигането на пълна реципрочност при премахването на визовия режим със Съединените щати представлява приоритет за ЕС при представянето на последния си доклад по темата през декември 2016 г. С приетата резолюция още веднъж бе потвърдена последователната и открита позиция на Европейския парламент по въпроса. Според нея Комисията е задължена законово да приеме делегиран акт за временно въвеждане на визи за гражданите на САЩ, тъй като Вашингтон все още не е предоставил безвизов достъп за гражданите на пет държави – членки на ЕС, в това число и България.
Въпреки многобройните призиви от страна на Европейския парламент в тази връзка, Комисията все още не е предприела никакви законови мерки. С приемането на настоящата резолюция на Комисията се дава двумесечен срок това да се случи.

Implementation of the Europe for Citizens programme (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat) BG  
 

. – Подкрепих приемането на доклада поради изложения в него задълбочен анализ на изпълнението на програмата „Европа за гражданите“ и отправените конструктивни препоръки.
Приближаването на Европейския съюз до неговите граждани винаги е била ключова цел на всички европейски институции, но то никога не е било толкова важно, колкото в контекста на настоящия дебат за бъдещето на Съюза. Важна препоръка в доклада е предложението за увеличаване на бюджета на програмата. Тя потвърждава ангажимента на Европейския парламент за подпомагане на дейности, популяризиращи ползите от европейския проект.
Друг положителен елемент от доклада е предложението следващият програмен период да бъде приет съобразно обикновената законодателна процедура, за да може Парламентът да има по-активна роля. В допълнение приветствам призива към Комисията за повишаване видимостта на програмата и разширяване осведомеността на обществеността относно нейните цели чрез споделяне на най-добри практики в комуникацията на националните звена за контакт. Не на последно място, подкрепям препоръката за провеждане на обучения и семинари по тази тема от националните звена за контакт за изготвяне на ясни предложения за проекти.

EU-Canada Strategic Partnership Agreement (A8-0028/2017 - Charles Tannock) BG  
 

. – Подкрепих споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Канада, тъй като то утвърждава общите ни ценности и поставя рамка за сътрудничество в сфери от взаимен интерес. Канада е стратегически партньор на ЕС и засиленият политически диалог ще допринесе за постигане на напредък в области като борбата с тероризма, миграцията и образованието.
Подобряването на сътрудничеството с трети държави е един от десетте приоритета на ЕНП в борбата с тероризма. Чрез разширеното партньорство ЕС и Канада поставят основа за създаването на съвместни механизми и предприемането на общи усилия на оперативно равнище. Това включва противодействие на екстремистките стратегии, както и намиране на общ подход за справяне с нововъзникващи заплахи.
Задълбоченото партньорство в управлението на границите представлява конкретна стъпка по предотвратяването и контролирането на незаконната миграция. В контекста на визовата политика за България са важни и поетите ангажименти за постигане на безвизово пътуване за всички граждани на ЕС и Канада.
Културата, образованието и младите хора също са във фокуса на сътрудничеството. Разширяването на възможностите за обмен, особено в областта на мобилността на младите, ще увеличи контактите между гражданите от двете страни на Атлантическия океан. Тези инициативи ще насърчат потока от идеи и ще допринесат за намирането на решения на общите предизвикателства.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 130, Annex II