Milan ZVER : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 183

Accession of the Dominican Republic to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction (A8-0451/2018 - Mary Honeyball) SL  
 

Glasoval sem za Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, Cipru, Hrvaški, Luksemburgu, Portugalski, Romuniji in Združenemu kraljestvu, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Dominikanske republike k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok.
Odobritev pooblastila Avstriji, Cipru, Hrvaški, Luksemburgu, Portugalski, Romuniji in Združenemu kraljestvu, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Dominikanske republike k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok, podpiram, saj s tem omogočamo reševanje tovrstnih primerov na mednarodni ravni, in sicer tako, da so pristojna sodišča in se uporablja pravo države, v kateri ima otrok prebivališče. Konvencija določa tudi sistem, ki zagotavlja takojšnjo vrnitev protipravno odvzetega otroka.

Accession of Ecuador and Ukraine to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction (A8-0452/2018 - Mary Honeyball) SL  
 

Glasoval sem za Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, da v interesu Evropske unije sprejme pristop Ekvadorja in Ukrajine k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok.
S tem bomo omogočili državam pogodbenicam sodelovanje z EU pri iskanju rešitev za primere mednarodnega protipravnega odvzema otrok.

Accession of Honduras to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction (A8-0457/2018 - Mary Honeyball) SL  
 

Glasoval sem za Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji in Romuniji, da v interesu Evropske unije sprejmeta pristop Hondurasa k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok.
Pristop Hondurasa k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok podpiram, saj Konvencija določa sistem, ki državam pogodbenicam omogoča sodelovanje pri iskanju rešitev za primere mednarodne ugrabitve otroka.

Accession of Belarus and Uzbekistan to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction (A8-0458/2018 - Mary Honeyball) SL  
 

Glasoval sem za Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, Luksemburgu in Romuniji, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Belorusije in Uzbekistana k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok.
Pristop Belorusije in Uzbekistana k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok podpiram, saj Konvencija določa sistem, ki državam pogodbenicam omogoča sodelovanje pri iskanju rešitev za primere mednarodne ugrabitve otroka.

Association of the Overseas Countries and Territories with the European Union including relations between the EU, Greenland and Denmark (A8-0480/2018 - Maurice Ponga) SL  
 

Glasoval sem za Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji, vključno z odnosi med Evropsko unijo na eni strani ter Grenlandijo in Kraljevino Dansko na drugi strani (sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj).
Poročilo sem podprl, saj se strinjam, da je treba poglobiti strateški dialog med EU ter čezmorskimi državami in ozemlji o vprašanjih sodelovanja in regionalnega vključevanja.

Annual report 2017 on the protection of the European Union’s financial interests- fight against fraud (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu) SL  
 

Glasoval sem za Poročilo o letnem poročilu za leto 2017 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam.
Poročilo ugotavlja, da se je skupno število goljufij in drugih nepravilnosti, sporočenih leta 2017 (15.213 primerov), glede na leto 2016 (19.080 primerov) zmanjšalo za 20,8 %, njihova vrednost pa se je znižala za 13 %.
Poročilo tudi opozarja, da bi državam članicam koristilo, če bi tesneje sodelovale z namenom izmenjave informacij, saj bi tako izboljšale zbiranje podatkov in povečale učinkovitost kontrol.

Situation in Venezuela (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019) SL  
 

Glasoval sem za Resolucijo Evropskega parlamenta o razmerah v Venezueli.
Vesel sem visoke politične podpore Evropskega parlamenta, ki je priznal Juana Guaidója kot edinega legitimnega začasnega predsednika države, dokler ne bodo sklicane nove svobodne, pregledne in verodostojne predsedniške volitve za ponovno vzpostavitev demokracije.

Annual report on competition policy (A8-0474/2018 - Michel Reimon) SL  
 

Glasoval sem za Poročilo o letnem poročilu o politiki konkurence.
Močna in učinkovita politika konkurence EU je bila vedno temeljni kamen evropskega projekta. Zato pozdravljam poročilo Komisije o politiki konkurenci za leto 2017 in podpiram njene dejavnosti in prizadevanja za zagotavljanje učinkovite uporabe pravil o konkurenci v Uniji v korist vseh državljanov EU.

Nuclear decommissioning assistance programme of the Ignalina nuclear power plant in Lithuania (A8-0413/2018 - Rebecca Harms) SL  
 

Glasoval sem za poročilo o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi programa pomoči pri razgradnji jedrske elektrarne Ignalina v Litvi (program Ignalina) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EU) št. 1369/2013.
Odobritev predloga Komisije, s katerim se je zavezala za finančno pomoč Litvi pri razgradnji jedrske elektrarne Ignalina, bo zagotovila nujno potrebno pomoč za program razgradnje, Litvi pa pomagala pri reševanju nastalih izzivov v zvezi z energetsko varnostjo.

Cross-border restitution claims of works of art and cultural goods looted in armed conflicts and wars (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) SL  
 

Glasoval sem za poročilo o čezmejnih zahtevah za vrnitev umetniških del in kulturnih dobrin, zaplenjenih v oboroženih spopadih in vojnah.
Kulturna dediščina je eden od osnovnih elementov civilizacije, saj ima simbolno vrednost in ohranja kulturni spomin človeštva, ki združuje ljudi. Žal pa na mednarodni ravni ni usklajenih pravil za reševanje sporov o pristojnosti za to posebno vprašanje.
Zato podpiram prizadevanja in ukrepe Unije pri sprejemanju ukrepov za obravnavanje posledic plenjenja umetniških del in urejanja poenotenega postopka vračanja le-teh.

Contact