József NAGY : 8ª legislatura 

Grupos políticos 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) - Miembro

Partidos nacionales 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : MOST - HÍD (Eslovaquia)

Miembro de las comisiones 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con la Península de Corea
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Suplente 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Peticiones
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Turquía
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Peticiones

Principales actividades parlamentarias 

Intervenciones en los debates en el Pleno 
Intervenciones en el Pleno y declaraciones por escrito en relación con los debates en el Pleno. Artículo 204 y artículo 171, apartado 11, del Reglamento interno

Informes como ponente 
En la comisión parlamentaria competente se designarán ponentes para elaborar informes sobre propuestas de carácter legislativo o presupuestario o sobre otros asuntos. Para elaborar sus informes, los ponentes podrán consultar con los expertos y las partes interesadas pertinentes. Son asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes alternativos. Una vez aprobados en comisión, los informes se examinan y se someten a votación en el Pleno. Artículo 55 del Reglamento interno

Opiniones como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo para que siga la evolución de cada opinión y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión  
- LIBE_AD(2018)626976 -  
-
LIBE 
OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la importación de bienes culturales  
- LIBE_AD(2018)620997 -  
-
LIBE 
OPINIÓN sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (Refundición)  
- LIBE_AD(2017)601042 -  
-
LIBE 

Propuestas de resolución 
Las propuestas de resolución se presentan sobre asuntos de actualidad por iniciativa de una comisión, un grupo político o un 5 % de los diputados como mínimo, y se someten a votación en el Pleno. Artículos 132, 136, 139 y 144 del Reglamento interno

Preguntas oralespelaciones 
Preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 136 del Reglamento interno

Interpelaciones mayores 
Interpelaciones mayores con solicitud de respuesta escrita y debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo Artículo 139 y anexo III del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias 

Explicaciones de voto por escrito 
Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Manipulación del cuentakilómetros en los vehículos de motor: revisión del marco jurídico de la UE (A8-0155/2018 - Ismail Ertug) HU  
 

Megszavaztuk, hogy az egész EU-ban számítson bűncselekménynek a kilométeróra hamisítása. Hosszútávon a legjobb megoldás persze a megelőzés, amit egy nyilvános, központi, uniós adatbázis tenne lehetővé, összekötve az EU összes STK nyilvántartását a bejegyzett kilométeróra állásokat tartalmazva. Az EU-ban az eladások 10-15 százalékánál fordul elő ilyen csalás, de a tagországok közötti használtautókereskedésben akár az 50 százalékot is eléri. A jelentést támogattam, hiszen az első sorban nekünk, kelet-európai vásárlónak jelent majd biztonságot, többnyire ugyanis mi állunk a becsapott oldalon.

Aplicación de la estrategia de la UE para la juventud (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) HU  
 

Támogattam a jelentést, hiszen az egy hosszútávú, jól koordinált uniós ifjúsági stratégiát biztosít. Az eddigi sikeres EU programok, mint az Erasmus+ már bizonyították, hogy érdemes a fiatalokba invesztálni. Ezeket tovább kell erősítenünk és támogatnunk, valamint egy ambiciózus költségvetéssel társítanunk. Külön szeretném kiemelni az ún. „ifjúsági garanciát”, ami gondoskodik arról, hogy minden 25 éven aluli fiatal színvonalas állásajánlatot kapjon, további oktatásban vehessen részt vagy gyakorlati képzésben részesüljön a tanulmányai befejezését vagy munkahelyének elveszítését követő négy hónapon belül.

Aplicación de la Directiva sobre diseño ecológico (A8-0165/2018 - Frédérique Ries) HU  
 

Az Európai Unió vezető szerepet vállalt az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodásban és mintegy 220 millió eurót ruházott be különböző projektekbe, melyek célja a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése és a fogyasztók megfelelő tájékoztatása. A jelentést egyértelműen megszavaztam, hiszen fontosnak tartom az EU különböző környezetvédelmi politikáinak támogatását.

Preguntas escritas 
Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 138 y anexo III del Reglamento interno

Declaraciones por escrito (hasta el 16 de enero de 2017) 
**Este instrumento dejó de existir el 16 de enero de 2017**. Una declaración por escrito era una iniciativa sobre una cuestión comprendida en el ámbito de competencias de la Unión. Los diputados disponían de un plazo de tres meses para suscribirla.

Declaración por escrito sobre la adhesión de la Unión a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño  
- P8_DCL(2016)0135 - Caducada  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Fecha de presentación : 12-12-2016
Fecha en que caducará : 12-03-2017
Número de signatarios : 120 - 13-03-2017
Declaración por escrito sobre la prevención del uso del plomo  
- P8_DCL(2016)0106 - Caducada  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Fecha de presentación : 03-10-2016
Fecha en que caducará : 03-01-2017
Número de signatarios : 94 - 04-01-2017
Declaración por escrito sobre la unidad en la lucha contra el terrorismo  
- P8_DCL(2016)0028 - Caducada  
József NAGY , Monika BEŇOVÁ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Ruža TOMAŠIĆ , Tomasz Piotr PORĘBA , Adam GIEREK , Ivan ŠTEFANEC , Alessandra MUSSOLINI , Salvatore Domenico POGLIESE , Elisabetta GARDINI , Edward CZESAK  
Fecha de presentación : 11-04-2016
Fecha en que caducará : 11-07-2016
Número de signatarios : 71 - 12-07-2016

Declaraciones 

Declaración de intereses económicos