György SCHÖPFLIN : 8ª legislatura 

Grupos políticos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) - Miembro

Partidos nacionales 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Hungría)

Miembro de las comisiones 

 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Subcomisión de Seguridad y Defensa
 • 01-07-2014 / 12-04-2016 : Comisión de Desarrollo
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Asuntos Constitucionales
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación en las Comisiones Parlamentarias de Cooperación UE-Kazajistán, UE-Kirguistán, UE-Uzbekistán y UE-Tayikistán, y para las Relaciones con Turkmenistán y Mongolia
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Asuntos Constitucionales

Suplente 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Asuntos Exteriores
 • 14-07-2014 / 18-01-2017 : Subcomisión de Seguridad y Defensa
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Rusia
 • 13-04-2016 / 18-01-2017 : Comisión de Cultura y Educación
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Comisión de Investigación Encargada de Examinar las Alegaciones de Infracción y de Mala Administración en la Aplicación del Derecho de la Unión en relación con el Blanqueo de Capitales y la Elusión y la Evasión Fiscales
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Asuntos Exteriores
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Cultura y Educación
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcomisión de Seguridad y Defensa

Principales actividades parlamentarias 

Informes como ponente 
En la comisión parlamentaria competente se designarán ponentes para elaborar informes sobre propuestas de carácter legislativo o presupuestario o sobre otros asuntos. Para elaborar sus informes, los ponentes podrán consultar con los expertos y las partes interesadas pertinentes. Son asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes alternativos. Una vez aprobados en comisión, los informes se examinan y se someten a votación en el Pleno. Artículo 55 del Reglamento interno

Informes como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo en la comisión competente a fin de que siga la evolución de cada informe y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

Opiniones como ponente 
Las comisiones podrán elaborar una opinión sobre un informe de la comisión competente en la que tratarán los elementos relacionados con su ámbito de competencias. Los ponentes de estas opiniones serán asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes de opinión alternativos. Artículo 56, artículo 57 y anexo VI del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen disposiciones para reforzar la responsabilidad fiscal y la orientación presupuestaria a medio plazo en los Estados miembros  
- AFCO_AD(2018)627619 -  
-
AFCO 
OPINIÓN sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017  
- AFCO_AD(2016)587630 -  
-
AFCO 
OPINIÓN sobre el establecimiento de un mecanismo de la UE para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales  
- AFCO_AD(2016)578528 -  
-
AFCO 

Opiniones como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo para que siga la evolución de cada opinión y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

OPINIÓN sobre medidas legítimas para la protección de los denunciantes de irregularidades que, en aras del interés público, revelan información confidencial sobre empresas y organismos públicos  
- AFCO_AD(2017)607865 -  
-
AFCO 
OPINIÓN sobre la preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del Parlamento previas a la propuesta de la Comisión  
- AFCO_AD(2016)577069 -  
-
AFCO 
OPINIÓN sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección II – Consejo Europeo y Consejo  
- AFCO_AD(2016)573149 -  
-
AFCO 

Propuestas de resolución 
Las propuestas de resolución se presentan sobre asuntos de actualidad por iniciativa de una comisión, un grupo político o un 5 % de los diputados como mínimo, y se someten a votación en el Pleno. Artículos 132, 136, 139 y 144 del Reglamento interno

Preguntas oralespelaciones 
Preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 136 del Reglamento interno

Interpelaciones mayores 
Interpelaciones mayores con solicitud de respuesta escrita y debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo Artículo 139 y anexo III del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias 

Explicaciones de voto por escrito 
Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea (A8-0006/2018 - Esteban González Pons) HU  
 

2014-ben az EP önálló indítványaként került először megválasztásra a Bizottság elnöke Spitzenkandidatként. Az európai pártok számára ez a jelölés jelenti az EU „megszemélyesedését” a polgárok felé is, ezáltal az EU-s szintű hatalom láthatóvá válik és kvázi legitimmé, elszámoltathatóvá.
Azonban a Spitzenkandidaten folyamat nem szerepel a Szerződésekben, és így egy lopakodó szerződésmódosításnak is tekinthető. Mivel azonban a Néppárt számára kiemelt prioritást jelent ez az intézményesedési folyamat - még ha Szerződés ellenes is - tartózkodásommal fejeztem ki egy részt szolidaritásom, másrészt fenntartásaimat az intézménnyel kapcsolatban.

Negociaciones con el Reino Unido a raíz de la notificación por la que declara su intención de retirarse de la Unión Europea (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017) HU  
 

A határozat világosan kijelöli az EU számára a vörös vonalakat az Egyesült Királysággal való tárgyalások során. Jóllehet, az EP nem szereplője a tárgyalásoknak, azonban az EUSZ 50. cikkelye alapján a kilépési tárgyalások lezáráshoz egyetértése szükséges. Fontos momentum, hogy még a Tanács tárgyalási útmutatója előtt az EP elfogadta határozatát, hangsúlyozva, hogy a 2019-es EP-választások előtt a kilépési tárgyalásokat le kell zárni.
A tárgyalások általános elvei a következők: átláthatóság, jogi, pénzügyi és költségvetési kötelezettségek és kötelezettségvállalások teljesítése, az EU 27-ek állampolgárai érdekeinek képviselete, jogalanyok jogbiztonsága. Továbbá, kilépés előtt az Egyesült Királyság nem kezdhet harmadik országokkal kereskedelmi tárgyalásokat. Megerősíti, hogy a belső piaci és a vámunióbeli tagság magában foglalja a négy szabadság, az Európai Unió Bírósága joghatósága, az általános költségvetési hozzájárulások és az Európai Unió közös kereskedelempolitikájához való csatlakozás elfogadását.
A tárgyalások ütemezését három fázisban jelöli meg a határozat: kilépési szerződés, átmeneti megállapodások, valamint az EU és az Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolatáról szóló szerződés, melyek során az EP mindvégig fenntartja jogát, hogy kinyilvánítsa álláspontját a tárgyalásokról, és további állásfoglalásokat fogadjon el.
Az Egyesült Királysággal továbbra is jó kapcsolatokat szeretnénk fenntartani, de a tárgyalások során saját EU-s és nemzeti érdekeinket szeretnénk érvényesíteni, szavazatommal ezért is támogattam a határozatot.

Preguntas escritas 
Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 138 y anexo III del Reglamento interno

Declaraciones 

Declaración de intereses económicos