Ivo BELET : 8ª legislatura 

Grupos políticos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) - Miembro

Partidos nacionales 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christen-Democratisch & Vlaams (Bélgica)

Vicepresidente 

 • 02-03-2016 / 04-04-2017 : Comisión de Investigación sobre la Medición de las Emisiones en el Sector del Automóvil

Miembro de las comisiones 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con la India
 • 21-01-2016 / 01-03-2016 : Comisión de Investigación sobre la Medición de las Emisiones en el Sector del Automóvil
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Comisión Especial sobre Terrorismo

Suplente 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Transportes y Turismo
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcomisión de Seguridad y Defensa
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con los Estados Unidos
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con la Asamblea Parlamentaria de la OTAN
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Transportes y Turismo
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcomisión de Seguridad y Defensa

Principales actividades parlamentarias 

Informes como ponente 
En la comisión parlamentaria competente se designarán ponentes para elaborar informes sobre propuestas de carácter legislativo o presupuestario o sobre otros asuntos. Para elaborar sus informes, los ponentes podrán consultar con los expertos y las partes interesadas pertinentes. Son asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes alternativos. Una vez aprobados en comisión, los informes se examinan y se someten a votación en el Pleno. Artículo 55 del Reglamento interno

Informes como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo en la comisión competente a fin de que siga la evolución de cada informe y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

Opiniones como ponente 
Las comisiones podrán elaborar una opinión sobre un informe de la comisión competente en la que tratarán los elementos relacionados con su ámbito de competencias. Los ponentes de estas opiniones serán asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes de opinión alternativos. Artículo 56, artículo 57 y anexo VI del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la aplicación de las disposiciones jurídicas y de la Declaración Común que garantiza el control parlamentario sobre las agencias descentralizadas  
- ENVI_AD(2019)628575 -  
-
ENVI 
OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa InvestEU  
- ENVI_AD(2018)627571 -  
-
ENVI 
OPINIÓN sobre el Informe provisional sobre el MFP 2021-2027 - Posición del Parlamento con vistas a un acuerdo  
- ENVI_AD(2018)625523 -  
-
ENVI 

Opiniones como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo para que siga la evolución de cada opinión y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética  
- ENVI_AD(2017)604565 -  
-
ENVI 
OPINIÓN Hacia un nuevo acuerdo internacional sobre el clima en París  
- TRAN_AD(2015)554961 -  
-
TRAN 

Propuestas de resolución 
Las propuestas de resolución se presentan sobre asuntos de actualidad por iniciativa de una comisión, un grupo político o un 5 % de los diputados como mínimo, y se someten a votación en el Pleno. Artículos 132, 136, 139 y 144 del Reglamento interno

Preguntas oralespelaciones 
Preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 136 del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias 

Explicaciones de voto por escrito 
Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Seguro de vehículos automóviles (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) NL  
 

De verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor elektrische fietsen met een maximale snelheid van 25 km/u wordt afgeschaft. Daarmee volgt Europa het Belgische voorbeeld.
De helft van alle fietsen die vandaag in België worden verkocht, is elektrisch – een vervijfvoudiging in zes jaar tijd. De omslag naar elektrisch fietsen zorgt ervoor dat steeds meer mensen de fiets kiezen voor hun woon-werkverkeer of een winkelbezoek. Die kentering naar duurzame mobiliteit moeten we uiteraard aanmoedigen.
E-bikes (geen speed-pedelecs) halen maximaal 25 km/u. De meeste elektrische fietsen zijn vandaag trouwens al verzekerd via de familiale verzekering. België heeft vorige zomer al de stap gezet naar de schrapping van de aansprakelijkheidsverzekering voor e-bikes. Het is een goede zaak dat Europa nu volgt. We roepen de EU-regeringen op om hierover nu snel een akkoord af te sluiten met het Parlement.

Uso del cannabis con fines terapéuticos (B8-0071/2019) NL  
 

Het is goed dat het Europees Parlement vandaag duidelijkheid vraagt over het huidige gebruik en het juridisch kader van medicinale cannabis in de EU. Vandaag is het hoogst onduidelijk welk gebruik in welk land toegelaten is. Het is hoog tijd dat er een duidelijke juridische definitie en etikettering komt voor goedgekeurde, op cannabis gebaseerde medicijnen. We pleiten voor een gestandaardiseerde aanpak in de hele Europese Unie.
Daarnaast moet er in de volgende Europese begroting dringend meer financiering komen voor wetenschappelijk onderzoek, dat aan de basis moet liggen voor elke goedkeuring van medicinale cannabis. We moeten zowel de financiële als de wetgevingsbarrières voor dit onderzoek wegwerken. De lidstaten dienen ook de terugbetaling van deze medicijnen te regelen. Zo krijgen de patiënten die er echt behoefte aan hebben, gemakkelijker toegang tot op cannabis gebaseerde medicijnen.
Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat op cannabis gebaseerde medicijnen bij patiënten die aan verschillende ziektes lijden, een zeer grote hulp kunnen zijn. Zo verlichten ze de misselijkheid waarmee kankerpatiënten geconfronteerd worden na chemotherapie. Ook bij MS, ALS en andere chronische ziektes zoals reuma of epilepsie is het positieve effect van medicinale cannabis voldoende aangetoond.

Aplicación de la Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza (A8-0046/2019 - Ivo Belet) NL  
 

Vandaag stemmen we over het verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg. Wanneer patiënten naar het buitenland trekken op zoek naar medische hulp, krijgen ze nog te vaak te maken met allerlei hinderlijke obstakels. Het Parlement schaart zich nu achter een reeks maatregelen die broodnodig zijn om de huidige drempels te verlagen en alle patiënten toegang te geven tot de best mogelijk behandeling.
Enerzijds moeten we prioritair werk maken van brede informatiecampagnes om patiënten beter te informeren over hun rechten. Het is ook essentieel dat we inzetten op de oprichting van informatiepunten waar zowel patiënten als zorgverleners terechtkunnen met al hun vragen. Ook de uitwisseling van patiëntengegevens over de grenzen heen moet bijdragen tot een betere dienstverlening. Dankzij deze maatregelen kunnen patiënten een geïnformeerde keuze maken, en kunnen de zorgverleners de best passende zorg kiezen.
Anderzijds moeten de lidstaten meer gaan samenwerken in de strijd tegen zeldzame ziektes. Er moeten gespecialiseerde medische centra voor deze ziektes komen. Op deze manier kunnen patiënten uit de hele EU op één gespecialiseerde plek terecht, waar alle kennis gecentraliseerd wordt. Dit moet de behandeling van allerlei zeldzame ziektes, zoals kanker, ten goede komen.

Preguntas escritas 
Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 138 y anexo III del Reglamento interno

Propuestas de resolución individuales  
Todo diputado podrá presentar una propuesta de resolución sobre un asunto propio de la actividad de la Unión. Las propuestas admisibles se remitirán a la comisión competente, que decidirá qué procedimiento debe seguirse. Artículo 143 del Reglamento interno

Declaraciones por escrito (hasta el 16 de enero de 2017) 
**Este instrumento dejó de existir el 16 de enero de 2017**. Una declaración por escrito era una iniciativa sobre una cuestión comprendida en el ámbito de competencias de la Unión. Los diputados disponían de un plazo de tres meses para suscribirla.

Declaración por escrito sobre la discriminación en el deporte  
- P8_DCL(2016)0098 - Caducada  
Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA  
Fecha de presentación : 12-09-2016
Fecha en que caducará : 12-12-2016
Número de signatarios : 76 - 13-12-2016
Declaración por escrito sobre el establecimiento de un programa voluntario de excelencia para escuelas digitales a nivel de la Unión  
- P8_DCL(2016)0078 - Caducada  
Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Marlene MIZZI , Miriam DALLI , Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Roberta METSOLA , Ivo BELET , Tom VANDENKENDELAERE , Esther de LANGE  
Fecha de presentación : 12-09-2016
Fecha en que caducará : 12-12-2016
Número de signatarios : 48 - 13-12-2016
Declaración por escrito sobre la prohibición de la propiedad de jugadores por terceros en el deporte europeo  
- P8_DCL(2015)0066 - Caducada  
Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE  
Fecha de presentación : 11-11-2015
Fecha en que caducará : 11-02-2016
Número de signatarios : 95 - 12-02-2016

Declaraciones 

Declaración de intereses económicos