Daciana Octavia SÂRBU : 8ª legislatura 

Grupos políticos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo - Miembro

Partidos nacionales 

 • 01-07-2014 / 08-07-2018 : Partidul Social Democrat (Rumanía)
 • 09-07-2018 / 03-02-2019 : Independent (Rumanía)
 • 04-02-2019 / 01-07-2019 : PRO Romania (Rumanía)

Vicepresidenta 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Miembro de las comisiones 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
 • 14-07-2014 / 06-06-2016 : Delegación para las Relaciones con los Estados Unidos
 • 07-06-2016 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con los Países del Sudeste Asiático y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Comisión Especial sobre el Procedimiento de Autorización de la Unión para los Plaguicidas

Suplente 

 • 08-07-2014 / 22-10-2015 : Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
 • 17-09-2014 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con la República Popular China
 • 09-09-2015 / 18-01-2017 : Comisión de Pesca
 • 16-12-2015 / 18-01-2017 : Comisión de Asuntos Constitucionales
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Pesca
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Asuntos Constitucionales

Principales actividades parlamentarias 

Intervenciones en los debates en el Pleno 
Intervenciones en el Pleno y declaraciones por escrito en relación con los debates en el Pleno. Artículo 204 y artículo 171, apartado 11, del Reglamento interno

Informes como ponente 
En la comisión parlamentaria competente se designarán ponentes para elaborar informes sobre propuestas de carácter legislativo o presupuestario o sobre otros asuntos. Para elaborar sus informes, los ponentes podrán consultar con los expertos y las partes interesadas pertinentes. Son asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes alternativos. Una vez aprobados en comisión, los informes se examinan y se someten a votación en el Pleno. Artículo 55 del Reglamento interno

Informes como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo en la comisión competente a fin de que siga la evolución de cada informe y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

Opiniones como ponente 
Las comisiones podrán elaborar una opinión sobre un informe de la comisión competente en la que tratarán los elementos relacionados con su ámbito de competencias. Los ponentes de estas opiniones serán asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes de opinión alternativos. Artículo 56, artículo 57 y anexo VI del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los nuevos alimentos  
- AGRI_AD(2014)537498 -  
-
AGRI 

Opiniones como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo para que siga la evolución de cada opinión y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la situación del debate sobre el futuro de Europa  
- AGRI_AD(2018)626932 -  
-
AGRI 
OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión  
- ENVI_AD(2018)625333 -  
-
ENVI 
OPINIÓN sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro alimentario  
- ENVI_AD(2018)623685 -  
-
ENVI 

Propuestas de resolución 
Las propuestas de resolución se presentan sobre asuntos de actualidad por iniciativa de una comisión, un grupo político o un 5 % de los diputados como mínimo, y se someten a votación en el Pleno. Artículos 132, 136, 139 y 144 del Reglamento interno

Preguntas oralespelaciones 
Preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 136 del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias 

Explicaciones de voto por escrito 
Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Acuerdo de Libre Comercio UE-Singapur (A8-0053/2019 - David Martin) RO  
 

Am votat pentru Acordul de liber schimb cu Singapore.
După nouă ani de negocieri, în sfârșit, Parlamentul și-a exprimat poziția în favoarea acestui tratat. Singapore este un partener de nădejde, dar și un pionier în ceea ce privește inovația. Schimburile comerciale cu Singapore înseamnă mai multe locuri de muncă pentru europeni, dar și deschiderea de piețe noi pentru producători.
Mă bucură extrem de mult faptul că în acest acord au fost incluse și angajamentele legate de Acordul de la Paris privind schimbările climatice.

Uso sostenible de los plaguicidas (A8-0045/2019 - Jytte Guteland) RO  
 

Am votat pentru rezolutia privind utilizarea durabila a pesticidelor.
In raportul meu privind implementarea celui de-al 7lea Program pentru Mediu, am amintit ca pana in 2020, CE trebuie sa se asigure ca utilizarea produselor de protecție a plantelor să nu aibă efecte dăunătoare asupra sănătății umane sau influențe inacceptabile asupra mediului și ca astfel de produse vor fi utilizate în mod sustenabil.
Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind utilizarea durabilă a pesticidelor prevede o serie de acțiuni pentru a obține o utilizare sustenabilă a pesticidelor în UE prin reducerea riscurilor și a efectelor acestora asupra sănătății umane și asupra mediului și prin promovarea utilizării gestionării integrate a dăunătorilor (IPM) și a unor tehnici sau abordări alternative, cum ar fi alternativele nechimice la pesticide.
Din pacate, la nivelul statelor membre nu se fac suficiente eforturi pentru aplicarea coerenta si eficienta a acestei directive

Aplicación de la Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza (A8-0046/2019 - Ivo Belet) RO  
 

Am votat pentru raportul Belet privind asistența medicală transfrontalieră.
Directiva are un mare potențial de a îmbunătăți și de a facilita accesul pacienților la asistența medicală transfrontalieră și, cel mai important, de a asigura cea mai bună calitate a asistenței medicale pentru toți pacienții. Cu toate acestea, pentru ca directiva să aibă succes, este esențial ca pacienții, cadrele medicale și alte părți interesate să fie bine informate cu privire la directivă în toate aspectele sale. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă în prezent. Unul dintre Eurobarometrele recente arată că doar de 20 % dintre cetățeni se consideră bine informați cu privire la drepturile lor de asistență medicală transfrontalieră.
Statele membre împreună cu Comisia ar trebui să investească mai mult în campanii de informare privind accesul la servicii de sănătate transfrontaliere.

Preguntas escritas 
Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 138 y anexo III del Reglamento interno

Declaraciones por escrito (hasta el 16 de enero de 2017) 
**Este instrumento dejó de existir el 16 de enero de 2017**. Una declaración por escrito era una iniciativa sobre una cuestión comprendida en el ámbito de competencias de la Unión. Los diputados disponían de un plazo de tres meses para suscribirla.

Declaración por escrito sobre el acceso al empleo de las personas que padecen trastornos neurológicos y dolor crónico  
- P8_DCL(2016)0112 - Caducada  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Fecha de presentación : 24-10-2016
Fecha en que caducará : 24-01-2017
Número de signatarios : 179 - 25-01-2017
Declaración por escrito sobre la insuficiencia cardíaca  
- P8_DCL(2016)0110 - Caducada  
Annie SCHREIJER-PIERIK , Aldo PATRICIELLO , Cristian-Silviu BUŞOI , Sirpa PIETIKÄINEN , Andrey KOVATCHEV , Pascal ARIMONT , Marc TARABELLA , Victor NEGRESCU , Miriam DALLI , Nicola CAPUTO , Daciana Octavia SÂRBU , Karin KADENBACH , Nessa CHILDERS , Ian DUNCAN , Stelios KOULOGLOU , Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN  
Fecha de presentación : 24-10-2016
Fecha en que caducará : 24-01-2017
Número de signatarios : 236 - 25-01-2017
Declaración por escrito sobre los niños que se quedan en los países de origen cuando sus padres trabajan en el extranjero  
- P8_DCL(2016)0086 - Caducada  
Victor NEGRESCU , Viorica DĂNCILĂ , Cătălin Sorin IVAN , Daciana Octavia SÂRBU , Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Norica NICOLAI , Sergei STANISHEV , Patricija ŠULIN , Inés AYALA SENDER  
Fecha de presentación : 12-09-2016
Fecha en que caducará : 12-12-2016
Número de signatarios : 59 - 13-12-2016

Declaraciones 

Declaración de intereses económicos 

Declaraciones de participación de los diputados en actos organizados por terceros