• Ildikó   GÁLL-PELCZ  

Ildikó GÁLL-PELCZ : Raportid – variraportöörina - Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215