• Ildikó   GÁLL-PELCZ  

Ildikó GÁLL-PELCZ : Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: kõrge tööpuudusega alampiirkondade jaoks mõeldud konkreetse investeerimiskava vajaduse kohta  
- P8_DCL(2016)0079 - Kehtivuse kaotanud  
Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sofia RIBEIRO , Marian HARKIN , Siôn SIMON , Georgi PIRINSKI , Ildikó GÁLL-PELCZ , Laura AGEA , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Dan NICA , Stanislav POLČÁK  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 155 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: soolise erinevuse kohta digitaaloskustes  
- P8_DCL(2016)0061 - Kehtivuse kaotanud  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Merja KYLLÖNEN , Gesine MEISSNER , Dieter-Lebrecht KOCH , Werner KUHN , Ildikó GÁLL-PELCZ , Andor DELI , Patricija ŠULIN  
Algatatud : 22-06-2016
Tähtaeg : 22-09-2016
Allakirjutanute arv : 35 - 29-09-2016
Kirjalik deklaratsioon: rinnaga toitmise kasulikkuse kohta tervisele ja selle edendamise kohta Euroopas  
- P8_DCL(2016)0009 - Kehtivuse kaotanud  
Arne GERICKE , Jadwiga WIŚNIEWSKA , Ildikó GÁLL-PELCZ , Marijana PETIR , Peter van DALEN , Jana ŽITŇANSKÁ , Marian HARKIN , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Fabio Massimo CASTALDO , Anna ZÁBORSKÁ , Alojz PETERLE  
Algatatud : 01-02-2016
Tähtaeg : 01-05-2016
Allakirjutanute arv : 116 - 02-05-2016
Kirjalik deklaratsioon: imikuhooldusvõimaluste suhtelise vähesuse kohta avalikes meestetualettides  
- P8_DCL(2015)0059 - Kehtivuse kaotanud  
Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Nessa CHILDERS , Pina PICIERNO , Jonás FERNÁNDEZ , Karima DELLI , Ildikó GÁLL-PELCZ , Marijana PETIR , Isabelle THOMAS , Anneliese DODDS  
Algatatud : 14-10-2015
Tähtaeg : 14-01-2016
Allakirjutanute arv : 78 - 15-01-2016